Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI
Hearts of Iron IV - Interfejs
Hearts of Iron IV - Interfejs
Powiększ mapę

Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV poradnik Hearts of Iron IV

Panele funkcyjne w grze są mocno rozbudowane i zawierają wiele przydatnych funkcji. Mimo tego twórcy mocno uprościli elementy interfejsu usuwając kosmetyczne elementy i oferując dodatkowe okna dla rozbudowanych parametrów.

W dalszej części poradnika znajdziesz wyjaśnienie wszystkich elementów interfejsu:

1. Polityka

Za pośrednictwem tej zakładki mamy wpływ na to jak będzie kształtowała się polityka naszego państwa - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Za pośrednictwem tej zakładki mamy wpływ na to jak będzie kształtowała się polityka naszego państwa. Warto zwrócić uwagę, że zawsze na bieżąco mamy dostęp do informacji takich jak: poparcie dla partii politycznych, aktywne frakcje i obecny przywódca. Z pomocą tego panelu możesz ustanowić dla swojego kraju cel narodowy[1]. Po spełnieniu określonych celów narodowych państwo uzyska dodatkowe trwałe modyfikatory, których ikony wyświetlane będą w tym polu [2] i na pewno ich nie przeoczysz. Za pośrednictwem dodatkowych wyznaczników polityki[3] dowiesz się o ograniczeniach nałożonych na politykę zagraniczną. W zależności od kraju mogą to być takie czynniki jak: brak możliwości wykonania przewrotu na terenie innego kraju, niemożność tworzenia frakcji przez naród i brak możliwości tworzenia państw marionetkowych.

Na powyższym obrazku możesz zauważyć dalszą część panelu odnoszącego się do decyzji politycznych - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Na powyższym obrazku możesz zauważyć dalszą część panelu odnoszącego się do decyzji politycznych. Każda z widocznych ikon z czasem będzie wykorzystana do zatrudniania polityków i wojskowych, którzy w zależności od wyboru zaoferują państwu dodatkowe modyfikatory uzależnione od dziedzin jakimi się zajmują. Żeby dokonać zmiany w rządzie musisz dysponować odpowiednią ilością punktów siły politycznej, co zostanie omówione w dalszych punktach tego rozdziału. Bardzo ważnym elementem tego panelu jest przycisk zaznaczony na powyższym obrazku. Obecnie jest on nieaktywny, ale w trakcie wojny daje ci możliwość zarządzania terytoriami, które znalazły się pod kontrolą twojej armii.

2. Jedność narodowa

Jedność narodowa to wskaźnik świadczący o poparciu narodu dla obecnie panującej ideologii. Każdy z krajów ma bazowy wskaźnik jedności narodowej ale może on ulegać zmianom w sytuacji kiedy ustrój państwa jest niestabilny. W zależności od procentowej wielkości tego współczynnika naród będzie popierał prowadzenie wojny aż do końca nie dopuszczając myśli o kapitulacji co jest bardzo dużym wsparciem w planowaniu zbrojnej ofensywy.

3. Siła polityczna

Bardzo ważny zasób dotyczący każdego aspektu twojego państwa. Dzięki niemu będziesz w stanie zatrudnić dodatkowych polityków i dowódców, a przede wszystkim będziesz mógł decydować bezpośrednio o polityce kraju zmieniając takie elementy jak pobór do wojska czy nastawienie gospodarcze. Każda decyzja polityczna kosztuje 150 punktów siły. W zależności od kraju modyfikator przyrostu siły politycznej może się różnić, ale w standardzie jest to od 1-2 punktów dziennie. Oznacza to, że poszczególne decyzje będziesz mógł zmieniać co około pół roku. Warto zaznaczyć, że siła polityczna ma też znaczenie w przypadku planowania wojny, bo jest ona głównym składnikiem jej kosztów.

4. Zasoby ludzkie

Współczynnik wolnych zasobów ludzkich jest wyznacznikiem potencjalnej wielkości sił zbrojnych o które możesz uzupełnić istniejące armie. Decydujący wpływ na wielkość tej liczby ma kilka czynników. Jeżeli jesteś w stanie wojny to automatycznie ginie więcej obywateli niż przyrasta, więc liczba będzie sukcesywnie malała. Możesz zmienić parametry poboru do wojska, co będzie wiązało się z wykorzystaniem punktów siły politycznej. Generalnie w okresie pokoju liczba populacji będzie cały czas wzrastać w związku z czym powinieneś dysponować dość solidnym zapleczem przed wybuchem wojny.

5. Fabryki

Wspomniany element interfejsu informuje o ilości fabryk dostępnych dla przemysłu zbrojeniowego, cywilnego i handlu. Oczywiste jest, ze im większa liczba fabryk pracuje tym więcej zasobów będziesz mógł wykorzystać na zbrojenia i zaspokajanie potrzeb obywateli. W zależności od zapotrzebowania część fabryk przeznaczysz na handel, ale dokładne informacje znajdziesz o tym w dedykowanym rozdziale poradnika.

6. Doświadczenie armii

Wskaźnik doświadczenia ma szczególne znaczenie przy tworzeniu szablonów dywizji. To one odpowiadają za to ile jednostek piechoty, zmechanizowanych, czołgów czy wsparcia znajdzie się w tworzonej dywizji. W zależności od liczby i nowoczesności jednostek koszt w punktach doświadczenia może być różny.

Doświadczenie możesz zdobyć w trakcie działań zbrojnych lub poprzez formowanie nowych oddziałów. Powinieneś bardzo często powoływać do życia nowe oddziały, które będą mogły szybko zostać zmodernizowane co wpłynie znacząco na zdobywane doświadczenie. Ważny jest również fakt, że doświadczenie możesz zdobywać, jeśli wesprzesz inne wojska swoim sprzętem militarnym

7. Doświadczenie marynarki

W przypadku doświadczenia marynarki ważne jest to, że daje inne korzyści niż te wynikające ze szkolenia armii lądowych. Dzięki punktom doświadczenia będziesz mógł stworzyć lepsze warianty dla opracowanych już okrętów co znacznie poprawi twoją skuteczność w walkach na morzu. Gromadzenie doświadczenia odbywa się głównie za pośrednictwem starć z wrogimi jednostkami, ale możesz je też zdobywać biernie dzięki zatrudnieniu odpowiedniego specjalisty w rządzie i opracowanie korzystnych dla rozwoju marynarki celów narodowych.

8. Doświadczenie lotnictwa

W przypadku lotnictwa sytuacja wygląda identycznie jak podczas gromadzenia doświadczenia dla marynarki. Dodatkowo doświadczenie możemy zdobywać poprzez wysyłanie poprzez wysyłanie samolotów jako wsparcia dla naszych sojuszników. Oczywiście na gromadzenie doświadczenia mają wpływ nasze działania zbrojne i modyfikatory nałożone przez polityków i cele narodowe.

9. Konwoje

Zaznaczony na obrazku wskaźnik informuje nas o liczbie konwojów w naszej flocie. Służą one do transportu jednostek na wrogie terytoria ale na początku rozgrywki będą pełniły głównie funkcję handlowe. Za ich pośrednictwem możemy wymieniać się towarami z krajami, które leżą na innym kontynencie niż nasze państwo. Za ich pomocą możesz również dostarczać wyposażenie dla wojsk walczących na innych kontynentach.

10. Panel czasu

Standardowo dla gier szwedzkiego studia w interfejs wbudowany jest panel kontrolowania czasu gry. Za jego pośrednictwem możemy uzyskać informacje dotyczące obecnej daty i przyśpieszyć lub spowolnić czas gry przy pomocy pięciu punktów w skali panelu. Ważne jest to, że w Hearts of Iron liczy się każdy dzień. Lepiej nie przyspieszaj czasu do maksymalnej prędkości bo szybko może okazać się, że kilka dni zwłoki z uruchomieniem jakiejś technologii czy celu narodowego będą kosztować cię całą kampanię.

11. Menu gry

Standardowo za jego pośrednictwem możemy zapisać stan rozgrywki bądź wczytać go. Możliwość zmiany opcji lub wyjścia z gry. Działanie przycisku jest jednakowe jak w przypadku wciśnięcia klawisza Escape.

12. Panel badań

Za jego pośrednictwem możemy zlecić kilka projektów badawczych, które będą działały niezależnie od siebie - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Za jego pośrednictwem możemy zlecić kilka projektów badawczych, które będą działały niezależnie od siebie. W polu zaznaczonym na obrazku możesz zobaczyć modyfikator badań. W zależności od opracowanych technologii i celów narodowych masz możliwość skrócenia czasu badań we wszystkich dziedzinach lub jedynie w wybranych. Na tempo badań wpływ mają również przedstawiciele rządu.

W obszarze zaznaczonym na obrazku pod modyfikatorem będą widoczne ikony, które odwołują się do wszystkich premii do badań, które udało ci się uzyskać. Szczegółowe omówienie procesów badawczych znajdziesz w dedykowanym rozdziale.

13. Panel dyplomacji

Pierwsza powłoka panelu dyplomacji zawiera kilka niezbędnych elementów - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Pierwsza powłoka panelu dyplomacji zawiera kilka niezbędnych elementów. Działania dyplomatyczne w szerszym bądź okrojonym zakresie możemy prowadzić z każdym państwem świata więc pomocne w wyszukiwaniu krajów są filtry [1]. Dzięki nim możemy szybko sprawdzić jakie kraje są na danych kontynentach a dodatkowo dzięki filtrom ideologicznym, możemy sprawdzić które kraje są np. faszystowskie. Zwróć uwagę na pasek pod filtrami [2]. Jest to tylko wskaźnik tabeli, którą stanowią wszystkie kraje świata. Możesz zauważyć, że pierwsza wartość przy danym kraju, to stosunek twojego państwa do tego drugiego, a druga wartość to twój kraj w oczach państwa ościennego. Ważne jest, że lista krajów [3] jest interaktywna i po wybraniu dowolnego kraju otwiera drugą powłokę panelu.

Druga powłoka panelu dyplomacji ma prawie identyczną konstrukcję jak górna cześć panelu rządowego - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Druga powłoka panelu dyplomacji ma prawie identyczną konstrukcję jak górna cześć panelu rządowego. Dzięki niej możesz zdobyć dodatkowe informacje o każdym kraju pod warunkiem, że działania szpiegowskie są wystarczająco rozwinięte. Na powyższym obrazku zaznaczyłem trzy najważniejsze elementy powłoki. Ważnym elementem panelu jest wskaźnik jedności narodowej i opinii krajów o sobie [1]. Pamiętaj, że na początku rozgrywki opinie krajów mogą być negatywne lub pozytywne, ale mają taką samą wartość. Na skutek twoich działań inne kraje mogą lubić cię bardziej lub wyć wrogie bez względu na to jak ty je postrzegasz. Drugim elementem, który powinien cię zainteresować to cel narodowy danego kraju [2]. Na początku rozgrywki nie będziesz miał możliwości sprawdzenia tego parametru o ile nie będziesz w jakimś układzie z danym państwem. Wiedza na temat tego w jakim kierunku rozwijają się poszczególne państwa może mieć znaczący wpływ na podejmowane ryzyko w trakcie planowania ataku. Zawsze warto dysponować taką wiedzą, ponieważ jeśli kraj rozwija się w tym samym kierunku gospodarczym i ideologicznym co twój to warto upatrywać w nim sojusznika.

Najważniejszym elementem tego panelu są działania dyplomatyczne [3]. W zależności od warunków możesz skorzystać z wielu opcji, aczkolwiek ten temat zostanie szerzej omówiony w dedykowanym rozdziale.

14. Panel handlu

Panel handlu dostarcza przede wszystkim ważnych informacji dotyczących posiadanych zasobów i ich obrotu - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Panel handlu dostarcza przede wszystkim ważnych informacji dotyczących posiadanych zasobów i ich obrotu. Zwróć uwagę na powyższy obrazek. W czasie rozgrywki będziesz korzystać z sześciu surowców, które z różnych kombinacjach będą wymagane do budowy fabryk lub konstruowania zaopatrzenia i jednostek. W zależności od rozwoju gospodarczego możesz produkować wybraną ilość surowców i sprzedawać nadwyżki za granicę. Jeśli nie jesteś w stanie wyprodukować potrzebnych materiałów możesz kupić nadwyżki innego kraju za pośrednictwem tego panelu. W zależności od ilości posiadanych fabryk cywilnych możesz zdecydować się na zakup określonej ilości surowca, które fabryki będą przetwarzać. Im więcej surowców chcesz kupić tym więcej fabryk potrzebujesz. Na powyższym obrazku widzisz stan z początku gry, gdzie żadne kontrakty handlowe nie zostały zawiązane więc chwilowo 0 z 9 fabryk jest używanych. Za pośrednictwem tego panelu możesz szybko kontrolować wykorzystanie fabryk i odpowiednio zarządzać przetwarzaniem surowców.

Druga część panelu to lista krajów od których możesz kupić nadwyżki - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Druga część panelu to lista krajów od których możesz kupić nadwyżki. W zależności od zapotrzebowania możesz poruszać się po tej części panelu z wykorzystaniem filtrów widocznych w górnej części powyższego obrazka. Możesz wybrać zakładkę z odpowiednim surowcem i kontynent z którego chcesz go zakupić. Jest to istotne z punktu widzenia posiadanych konwojów, które służą do transportu dóbr. Jeśli surowce zdobywasz spoza granic kontynentu to będziesz musiał wykorzystać konwoje, więc w pierwszej kolejności lepiej wybierać lokalne źródła. Wszystkie kwestie związane z handlem zostaną osobno omówione w dalszych rozdziałach.

15. Panel infrastruktury

Za sprawą tego panelu masz pełen wgląd w kwestie związane z infrastrukturą twojego państwa - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Za sprawą tego panelu masz pełen wgląd w kwestie związane z infrastrukturą twojego państwa. W ramach panelu informacyjnego [1] możesz sprawdzić ilość aktualnie wykorzystywanych fabryk i modyfikatory związane z budownictwem. Pomocny jest także szczegółowy panel fabryk [2], który wskazuje ile fabryk wykorzystanych jest do produkcji dóbr konsumpcyjnych i surowców podejmowanych z handlu.

Najważniejszym elementem panelu są ikonki poszczególnych budynków [3]. Za ich pośrednictwem możesz wznosić poszczególne konstrukcje w wybranych województwach w zależności od ich powierzchni i dostępnych technologii. Temat rozwoju budynków zostanie poruszony szczegółowo w odrębnym rozdziale.

16. Panel produkcji

W przypadku tej zakładki łatwo zauważyć duży natłok rozmaitych elementów - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

W przypadku tej zakładki łatwo zauważyć duży natłok rozmaitych elementów. W górnej części panelu możesz zauważyć informacje odnoszące się do aktualnego zapotrzebowania na surowce [1]. Wszelkie braki zostaną oznaczone czerwonym kolorem a liczba surowca bezie ujemna. Kolejny element to modyfikatory produkcji [2]. W zależności od ikony mamy możliwość zweryfikowania jednego z pięciu czynników, które wpływają na wydajność produkcji sprzętu i pojazdów. Pod paskiem modyfikatorów możesz zauważyć ikony [3], które symbolizują kilka ikon związanych z produkcją pojazdów, artylerii, samolotów i okrętów. Pod ikonami widoczne jest podsumowanie [4], które dostarcza informacji o tym ile fabryk militarnych użytych jest do produkcji sprzętu w wybranej dziedzinie wojskowości.

Pod wszelkimi panelami interaktywnymi i informacyjnego znajdziesz poszczególne rodzaje wyposażenia, których produkcja jest cały czas kontynuowana [5]. W zależności od dostępności wymaganych surowców i wykorzystania fabryk militarnych w oparciu o konkretny czas możesz wyprodukować określoną ilość wyposażenia. Podobnie jak w przypadku pozostałych zakładek, jej dokładne omówienie znajdziesz w dedykowanym rozdziale.

17. Panel rekrutacji wojsk

Ten element interfejsu jest uproszczony do tego stopnia, że dla początkującego gracza może być bardzo trudny w użyciu - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Ten element interfejsu jest uproszczony do tego stopnia, że dla początkującego gracza może być bardzo trudny w użyciu. Na powyższym obrazku możesz zauważyć dwa panele, które służą do rozdzielania wyposażenia pomiędzy jednostki [1]. W zależności od zapotrzebowania możesz rozdzielić zaopatrzenie na produkcję nowych dywizji lub modernizację już istniejących w oparciu o nowe technologie. Możesz też pozostawić rozdział w stanie równowagi co pozwoli na współmierne rozwijanie nowych jednostek przy jednoczesnym modernizowaniu starszych oddziałów.

Jako rozwinięcie podstawowego panelu możesz zauważyć dwa dodatkowe elementy. Pierwszym z nich jest kreator szablonów dla nowych dywizji [2]. Za jego pośrednictwem możesz stworzyć nowy schemat dywizji w którym to ty ustalisz ile czołgów, samolotów, piechoty oraz wsparcia zostanie wystawionych do walki. Drugim z elementów są gotowe szablony [3], którymi będziesz dysponował po rozpoczęciu rozgrywki albo w miarę rozwijania poszczególnych technologii. W tym miejscu znajdziesz również stworzony przez ciebie szablon co pozwoli na jego wielokrotne użycie.

18. Panel logistyki

Na powyższym obrazku możesz zobaczyć górną cześć panelu logistycznego - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Na powyższym obrazku możesz zobaczyć górną cześć panelu logistycznego. Za jego pośrednictwem możesz szybko określić, które z elementów wyposażenia są w niedoborze w porównaniu do jednostek i dywizji, które chcesz aktualnie szkolić. Za pomocą panelu możesz uzyskać informację jakie surowce będą potrzebne do wytworzenia określonych elementów zaopatrzenia, ile sztuk danego produktu brakuje i jaki będzie przybliżony koszt zaspokojenia zapotrzebowania w oparciu o tempo produkcji bieżącej.

Druga cześć panelu wykazuje aktualne zapotrzebowanie na surowce oraz za pośrednictwem paska postępu ukazuje jaki procent posiadanych fabryk i stoczni jest wykorzystywany w bieżącym procesie produkcji - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Druga cześć panelu wykazuje aktualne zapotrzebowanie na surowce oraz za pośrednictwem paska postępu ukazuje jaki procent posiadanych fabryk i stoczni jest wykorzystywany w bieżącym procesie produkcji.

19. Ikony powiadomień

W tej części ekranu znajdziesz interaktywne ikonki powiadomień militarno - gospodarczych. W zależności od wyświetlonych powiadomień możesz kliknąć w ikonę, żeby natychmiast przejść do panelu, który umożliwi zmianę sytuacji, która wymusiła wyświetlenie ikony.

W poniższej tabeli znajdziesz przykładowe ikony powiadomień:

Ikona

Znaczenie

Działanie

Dostępność nowych projektów badawczych - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Dostępność nowych projektów badawczych

Przenosi do panelu badań

Wolne fabryki cywilne - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Wolne fabryki cywilne

Przenosi do panelu infrastruktury

Wolne fabryki wojskowe - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Wolne fabryki wojskowe

Przenosi do panelu produkcji

Wolne stocznie - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Wolne stocznie

Przenosi do panelu produkcji

Brak celu narodowego - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Brak celu narodowego

Przenosi do panelu z którego możemy wybrać aktualny cel narodowy

Braki w zasobach ludzkich - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Braki w zasobach ludzkich

Brak interakcji, należy zmienić politykę dotyczącą poboru wśród cywili

Braki w surowcach - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Braki w surowcach

Przenosi do panelu handlu

20. Panele jednostek

W zależności od jednego z trzech przycisków zdobędziesz szczegółowe informacje o posiadanych dywizjach lądowych, powietrznych i morskich.

Na powyższym obrazku możesz zobaczyć zestawienie trzech paneli - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Na powyższym obrazku możesz zobaczyć zestawienie trzech paneli. Dla każdego panelu gra oferuje odrębne modyfikatory i działania. Szczegółowy opis wszystkich elementów znajdziesz w dedykowanym rozdziale.

21. Wskaźnik poziomu napięcia światowego

Bardzo ważny czynnik, który wskazuje na to jak blisko jest do wybuchu kolejnej wojny światowej. W zależności od rodzaju działań dyplomatycznych poszczególne kraje generują napięcie światowe.

Po kliknięciu na ikonę kuli ziemskiej zobaczysz dodatkowy panel widoczny też na powyższym obrazku - Interfejs | Podstawy Hearts of Iron IV - Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Po kliknięciu na ikonę kuli ziemskiej zobaczysz dodatkowy panel widoczny też na powyższym obrazku. Za jego pośrednictwem możesz sprawdzić który kraj wygenerował największe napięcie. W momencie gdy napięcie osiągnie 100% rozpoczyna się II Wojna Światowa.

22. Panel tworzenia armii

Za pośrednictwem tego elementu interfejsu możesz wybrać dowódcę armii twojego kraju. Każdy kraj może mieć kilka armii, które będą wykonywały rozkazy tylko w obrębie własnej jednostki, ale zdecydowanie ułatwia to zarządzanie jednostkami. Możesz wytyczyć linię frontu w ramach której jednostki będą rozstawione i zaplanować działania ofensywne lub okopać się i czekać na wroga. Temat armii będzie szczegółowo poruszony w kolejnych rozdziałach.

23. Filtry mapy

Narzędzie dzięki któremu szybko możesz przełączać się pomiędzy rozmaitymi widokami mapy. Dzięki temu mapa świata nie traci na przejrzystości a ty nie musisz ciągle wyszukiwać potrzebnych informacji w całej gęstwinie danych. Poszczególne filtry możesz uruchamiać za pomocą skrótów klawiszowych które zostały wypunktowane w rozdziale ze sterowaniem.