Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość kompendia 22 października 2018, 13:27

Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22

Niniejszy artykuł zawiera kompendium wiedzy o grze Playerunknown's Battlegrounds, czyli strzelance typu Battle Royale autorstwa studia Bluehole. Będzie ono na bieżąco uaktualniane, w miarę pojawiania się wszelkich istotnych informacji związanych z grą.

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #1
Spis treści:
 • 1.Informacje ogólne (1.1 Brendan Greene aka PlayerUnknown, 1.2 Zapowiedź gry i droga do Wczesnego Dostępu Steam)
 • 2.Rozgrywka (2.1 Rozpoczęcie rozgrywki i jej cel, 2.2 Systemy i struktura gry, 2.3 Tryby gry, 2.4 Mapy, 2.5 Bronie, ekwipunek i pojazdy, 2.6 Waluta i dodatki kosmetyczne, 2.7 Przepustki sezonowe)
 • 3.Technologia (3.1 Wymagania sprzętowe, 3.2 Platformy docelowe, 3.3. Technologie firmy Nvidia)
 • 4.Wczesny Dostęp Steam i aktualizacje przedpremierowe (4.1 Spis dużych aktualizacji przedpremierowych)
 • 5.Premiera gry (5.1 Początkowe obietnice i poślizg pełnej wersji gry, 5.2 Aktualizacja 1.0 i premiera PC, 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze, 5.4 Plany na przyszłość)
 • 6.Multimedia (6.1 Materiały z targów E3 2017, 6.2 Materiały z targów gamescom 2017, 6.3 Materiały z TGA 2017)
 • Aktualizacja #22 [Pistolet maszynowy Skorpion]: Uzupełniono rozdział 2.5 Bronie, ekwipunek i pojazdy informacjami o pistolecie maszynowym Skorpion oraz listę trybów czasowych w punkcie 2.3 Tryby gry. Zaktualizowano 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze.
 • Aktualizacja #21 [System rankingowy, trade up, przydział do regionów]: Dodano opis działania systemu rankingowego i automatycznego przydziału do regionów (2.2 Systemy i struktura gry), zaktualizowano listę wydarzeń (2.3 Tryby gry), uzupełniono informacje na temat śnieżnej mapy Dihor Otok (2.4 Mapy), systemu trade up (2.6 Waluta i dodatki kosmetyczne), wieści na temat PUBG na konsoli PS4 (3.2 Platformy docelowe) oraz zaktualizowano 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze.
 • Aktualizacja #20 [MK 47 Mutant, tryb treningowy, Premiera łatki 1.0 XONE]: Dział 2.3 Tryby gry – zaktualizowano listę event mode oraz dodano opis trybu treningowego (także w dziale 2.4 Mapy), 2.5 Bronie, ekwipunek i pojazdy – informacje o broni MK 47 Mutant, 2.6 Waluta i dodatki kosmetyczne – dane o systemie Supply, 3.2 Platformy docelowe – dodano opis łatki 1.0 na konsoli XONE, uzupełniono 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze.
 • Aktualizacja #19 [Beryl M762, skuter, FIX PUBG]: 2.3 Tryby Gry – aktualizacja spisu trybów czasowych, 2.5 Bronie, ekwipunek i pojazdy – wzmianka o broni Beryl M762 oraz uzupełniona lista ekskluzywnej zawartości, 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze – dodano opis aktualizacji #19 i #20. Rozdział 5.4 Plany na przyszłość rozwinięto o akapit dotyczący inicjatywy FIX PUBG.
 • Aktualizacja # 18 [Broń QBU, pojazd Rony, testy serwerów niestandardowych]: Rozdział 2.3 Tryby gry uzupełniono informacjami o testach powszechnych serwerów niestandardowych oraz zaktualizowano spis trybów czasowych. 2.5 Bronie, ekwipunek i pojazdy zawierają teraz informacje o ekskluzywnych dla Sanhok dodatkach – DMR QBU oraz pojazdu Rony. Uzupełniono 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze.
 • Aktualizacja # 17 [Premiera Sanhok, broń QBZ, przepustka sezonowa]: 2.3 Tryby gry – dodano o informacje o czasowym trybie War Mode - One Shot, One Kill oraz zmianach w systemie wyboru mapy. Uzupełniono też ogólny spis trybów czasowych. Rozdział 2.4 Mapy zawiera teraz dane z premiery mapy Sanhok i zapowiedzi „zimowej mapy”. 2.5 Bronie, ekwipunek i pojazdy uzupełniono wzmianką o ekskluzywnej dla Sanhok broni QBZ. Dodano dział 2.7 Przepustki sezonowe, zawierający szczegóły przepustki sezonowej Sanhok. Zaktualizowano 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze.
 • Aktualizacja # 16 [zmiany mapy Sanhok, skrzynka Aviator, wydarzenie War Mode: Desert Knights]: W dziale 2.3 Tryby gry dodano czasowy tryb War: Desert Knights, w 2.4 Mapy znalazły się dodatkowe informacje o dodaniu systemu selekcji pól walki, zmianie nazwy mapy Savage na Sanhok i następnej fali testów tejże. Dział 2.5 Bronie, ekwipunek i pojazdy wspomina teraz o nowym DMR „SLR” na naboje 7.62mm i ekskluzywnym dla mapy Miramar sedanie Mirado. Rozdział 2.6 Waluta i dodatki kosmetyczne uzupełniono o zawartość kolejnej skrzynki Aviator. Zaktualizowano 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze.
 • Aktualizacja #15 [plany dla mapy Savage, skrzynka Equinox, wydarzenie Metal Rain]: Artykuł zawiera teraz informacje na temat wydarzenia Metal Rain (2.3 Tryby gry), zmianach na mapie Savage i planach wprowadzenia na niej systemu podziemnych korytarzy (2.4 Mapy). Do punktu 2.4 dodano także krótką informację o przygotowywanym systemie wyboru map. Do działu 2.6 Waluta i dodatki kosmetyczne wprowadzono najnowszą skrzynkę Equinox oraz zaktualizowano 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze.
 • Aktualizacja #14 [zmiany na Miramar, drugie testy Savage, wydarzenie War]: Kompendium rozszerzono o zmiany w funkcjonowaniu niebieskiej strefy, szczegóły znajdziecie w dziale 2.2 Systemy i struktura gry. Rozdział 2.3 Tryby gry zawiera teraz informacje o czasowym wydarzeniu War, a 2.4 Mapy zawierają dane o drugiej fali testów mapy Savage oraz zmianach wprowadzonych na Miramarze. Uzupełniono też fragment 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze.
 • Aktualizacja #13 [testy mapy Savage, tryb War]: Dział 2.3 Tryby gry zawiera teraz informacje o eksperymentalnym trybie War oraz spis kolejnych wydarzeń z cyklu Event Mode. 2.4 Mapy rozszerzono o dane z pierwszych testów trzeciej mapy Savage.
 • Aktualizacja #12 [skórki na broń, skrzynki Triumph i Raider, region lock]: Dział 2.6 Waluta i dodatki kosmetyczne wzbogacono o prezentację nowego systemu malowania arsenału, oraz zawartość dwóch nowych skrzynek ze skórkami na broń: Triumph i Raider. Listę zmian aktualizacji #8 można znaleźć w rozdziale 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze. 5.4 Plany na przyszłość zawierają teraz dane na temat prawdopodobnego wprowadzenia systemu blokady regionalnej.
 • Aktualizacja #11 [Event Mode, mapa 4x4, plany na 2018 rok]: 2.3 Tryby gry rozszerzono o informacje na temat czasowego trybu Event Mode, 2.4 Mapy zawiera wszystkie dostępne informacje na temat zapowiedzianej mapy 4x4 km Savage, 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze rozwinięto o zmiany z siódmej aktualizacji PC. Dodano dział 5.4 Plany na przyszłość, w którym skracamy plany twórców na 2018 rok.
 • Aktualizacja #10 [trzecia mapa, skrzynki Militia i Fever]: Dział 2.4 Mapy uzupełniono o nowe dane dot. umieszczonej na morzu Adriatyckim trzeciej mapy. W 2.6 Waluta i dodatki kosmetyczne dodaliśmy informację o zmianach w systemie lootboxów i zawartości skrzyń Militia i Fever. Uzupełniono podrozdział 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze zmianami z update’u 22.02.
 • Aktualizacja #9 [skrzynki Biker i Desperado]: Dział 2.6 Waluta i dodatki kosmetyczne zawiera teraz informacje o dwóch nowych skrzynkach z łupem oraz kluczu Early Bird. Dodano podrozdział 5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze. Na bieżąco będą się tam pojawiały krótkie podsumowania wszystkich najważniejszych zmian i dodatków z kolejnych aktualizacji.
 • Aktualizacja #8 [premiera 1.0 PC i wczesny dostęp na XONE]: Nieco zredukowaliśmy objętość starych aktualizacji. Do działu 2.3 Tryby gry dodano zapowiedź wprowadzenia osobnych kolejek dla poszczególnych map, 2.5 Bronie, ekwipunek i pojazdy otrzymały ostateczną listę broni ekskluzywnych, uzupełniliśmy podrozdział Miramar w dziale 2.4 Mapy, 3.2 Platformy docelowe zostały wzbogacone o informacje z premiery na XONE, a 5.2 Aktualizacja 1.0 i premiera PC zawiera teraz dane z debiutu wersji 1.0.
 • Aktualizacja #7 [data premiery PC i pierwsze testy Miramar]: do kompendium dodano informacje z gali The Game Awards 2017. Uzupełniliśmy listę ekskluzywnego sprzętu w dziale 2.5 Bronie, ekwipunek i pojazdy, podrozdział 5.2 Aktualizacja 1.0 rozwinięty został o informacje z kolejnej fali testów, dodaliśmy także wpis o dacie premiery wersji PC. Do działu 6. Multimedia dodano materiał wideo z TGA (6.3).
 • Aktualizacja #6 [testy aktualizacji 1.0 i mapa Miramar]: akapit 2.2 Systemy i struktura gry rozwinięto o informacje z testów wspinaczki, dział 2.4 Mapy wzbogacono o dane z zapowiedzi mapy Miramar, 2.5 Bronie, ekwipunek i pojazdy podzielono nagłówkami, dodaliśmy też spis broni ekskluzywnych dla konkretnych map, sekcja 5. została rozwinięta o rozdział 5.2 Aktualizacja 1.0, dotyczący listopadowych testów pełnej wersji gry.
 • Aktualizacja #5 [droga do 1.0 i data premiery wersji na Xboksa One]: rozdział 2.2 Systemy i struktura gry wzbogacono zmianami dotyczącymi niebieskiej strefy oraz informacjami o publicznych testach nowości przygotowywanych do wersji 1.0 (m.in. systemu mobilności), rozdział 3.2 Platformy docelowe zawiera teraz dane na temat daty premiery wczesnej wersji tytułu na konsolę Xbox One.
 • Aktualizacja #4 [wrześniowy patch i wyciek mapy Peru]: Spis dużych aktualizacji (rozdział 4.1) został rozszerzony o zmiany z wrześniowej łatki. Do sekcji 2.4 Mapy dodano obraz prezentujący cały teren walk.
 • Aktualizacja #3 [Nowości Nvidii i kolejny screen z pustynnej mapy]: dodaliśmy rozdział 3.3. Technologie firmy Nvidia, zaś sekcja 2.4 Mapy została przeredagowana oraz rozwinięta o zrzuty ekranu i nowe informacje o pustynnej mapie umieszczonej w Peru.
 • Aktualizacja #2 [Koniec regularnych łatek do gry]: w związku ze zmianą podejścia do aktualizowania gry przez studio Bluehole uzupełniliśmy artykuł o informacje o dalszym planie wprowadzania łatek do tytułu (rozdział 4 oraz zmiany w sekcji 4.1 Spis dużych aktualizacji przedpremierowych).
 • Aktualizacja #1 [Czwarta miesięczna aktualizacja i plan 10-letniego wsparcia gry]: artykuł został zaktualizowany o informacje z sierpniowego wywiadu z PlayerUnknownem (sekcje 3.2 Platformy docelowe i 5.1 Początkowe obietnice i poślizg pełnej wersji gry) oraz dane z czwartej miesięcznej aktualizacji (4.1 Spis miesięcznych aktualizacji przedpremierowych): wprowadzeniu trybu hardcore FPP (2.3 Tryby gry), nowe skrzynki z przedmiotami kosmetycznymi (2.6 Waluta i dodatki kosmetyczne).

1. Informacje ogólne

Playerunknown's Battlegrounds to sieciowa strzelanka z elementami gry survivalowej. Jej zasady przypominają popularny tryb Battle Royale, znany początkowo z modyfikacji gier ARMA II, ARMA III czy Rust, a następnie przekształcany w niezależne produkcje komercyjne, m.in. H1Z1: King of the Kill oraz The Culling. Oryginalną inspiracją dla tego modelu rozgrywki był japoński film w reżyserii Takeshiego Kitano, od którego modyfikacje „Battle Royale” zaczerpnęły też swoją rozpoznawalną nazwę.

Na początku meczów, toczących się na ogromnym terenie, z samolotu wyrzucana jest setka graczy. Ich zadaniem jest jak najszybciej znaleźć się na ziemi, przeszukać okoliczne zabudowania w poszukiwaniu arsenału i pomocnego sprzętu, a następnie po prostu zostać ostatnią żyjącą na mapie osobą.

Odpowiedzialne za produkcję studio Bluehole znane było uprzednio z popularnego na terenach azjatyckich tytułu MMO Tera. Playerunknown's Battlegrounds jest pierwszą strzelanką w dorobku dewelopera, pierwszym projektem dystrybuowanym w systemie Wczesnego Dostępu oraz pierwszym projektem dowodzonym przez niezależnego zagranicznego konsultanta. Jest nim…

1.1 Brendan Greene aka PlayerUnknown

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #2

Brendan „PlayerUnknown” Greene

Koncept „Battle Royale” zapewne nigdy nie nabrałby wiatru w żagle, gdyby nie niejaki Brendan „PlayerUnknown” Greene. Ten niepozorny Irlandczyk w średnim wieku zainteresował się modem DayZ do gry Arma II, przeglądając pewnego razu serwis Reddit.com. Niedługo potem postanowił spróbować własnych sił w dostosowywaniu rozgrywki do swoich upodobań. Tak narodziła się modyfikacja DayZ: Battle Royale, której rozwój był kontynuowany przez Greena także w kolejnej części militarnego symulatora. Domorosły koder i designer przyciągnął w końcu uwagę firmy Sony Online Entertainment, odpowiedzialnej za tytuł H1Z1. SOE postanowiło zatrudnić PlayerUnknowna jako niezależnego konsultanta, a jego pomysły przyczyniły się do powstania oddzielnego tytułu – H1Z1: King of the Kill. W roku 2016 jego kontrakt z przedsiębiorcą dobiegł końca, ale pewien zbieg okoliczności nie pozwolił mu powrócić do życia fotografa i programisty witryn sieciowych. W podobnym okresie Chang-han Kim – szef południowokoreańskiego studia Bluehole – szukał bowiem świeżych pomysłów na tytuły akcji dla swojej firmy. Skontaktował się on z Greenem i w tydzień oraz jeden lot samolotem do Korei Południowej później Irlandczyk był już zatrudniony jako niezależny dyrektor kreatywny dowodzący swoim własnym zespołem. Obecnie Brendan Greene na stałe zamieszkuje w Seulu, gdzie zarządza niezależną komórką około 70 pracowników.

1.2 Zapowiedź gry i droga do Wczesnego Dostępu Steam

Oficjalna zapowiedź gry nastąpiła parę miesięcy po zatrudnieniu Greena przez Bluehole. W lipcu 2016 roku świat obiegła informacja o nowym projekcie designera (zatytułowanym po prostu Battlegrounds), choć nie zdradzono wtedy za wiele szczegółów. Zespół postawił jednak na dość otwarty model deweloperski i szybko dostarczył pierwsze wersje gry w ręce testerów.

Około trzy miesiące po rozpoczęciu projektu do pre-alfy zaproszonych zostało 600 graczy. Po jej zakończeniu w zamkniętych testach alfa oraz beta uczestniczyli już profesjonalni testerzy, znani streamerzy, jak i zwykli użytkownicy. Przez obydwa te okresy zostało rozdanych ok. 80 tys. kodów dostępu. W ostatnich fazach produkcji do zamkniętej bety można było się dostać przez przedpremierowe zamówienie klucza do produkcji na oficjalnej stronie internetowej. Dziewiątego marca 2017 roku ogłoszono plan wydania tytułu za pomocą systemu Wczesnego Dostępu platformy Steam. Gra została wystawiona na wirtualne półki jeszcze w tym samym miesiącu, 23 marca.

2. Rozgrywka

2.1 Rozpoczęcie rozgrywki i jej cel

Standardowy mecz Playerunknown's Battlegrounds rozpoczyna się na pokładzie samolotu transportowego, przelatującego „na azymut” nad ośmioma kilometrami kwadratowymi fikcyjnej rosyjskiej wyspy Erangel. Gracz, podobnie jak 99 innych zalogowanych na serwerze użytkowników, jest na początku bezbronny. Jedyne, co ma przy sobie to ubranie oraz zapięty na plecach spadochron. W dowolnym momencie przelotu uczestnik może się zdecydować na wyskoczenie z obecnego środka transportu, by za chwilę pikować już w kierunku jednego z opuszczonych kompleksów zabudowań. Po krótkim okresie wolnego spadania zawodnik jest już na ziemi, gotowy na szybkie przeszukiwanie okolicznych budynków w poszukiwaniu użytecznych przedmiotów, kamizelek kuloodpornych, broni czy medykamentów. Cel zabawy? Być ostatnim żyjącym na serwerze graczem i najlepiej zabić jak największą liczbę przeciwników.

2.2 Systemy i struktura gry

Po chwili zbieractwa zaczyna się prawdziwa rywalizacja. Gracze podnoszą pierwsze pistolety i podstawowy sprzęt, a tytuł zaczyna przypominać trzecio/pierwszoosobową strzelankę. Wkrótce podręczna mapa i ogłoszenie na ekranie informują zawodników o białym kole bezpiecznego terenu, w którym muszą się znaleźć w przeciągu paru minut. Jeśli któryś z nich zagapi się albo nie będzie w stanie się tam przemieścić, wkrótce znajdzie się w granicach niebieskiego koła, okresowo odbierającego mu punkty życia aż do śmierci. Niebieska strefa stopniowo kurczy się, a gdy jej granice pokryją się z białą, gra wyznacza następny biały cel podróży tym, którzy pozostali przy życiu po nieuniknionych w międzyczasie wymianach ognia. Reguły zmuszają więc wszystkie osoby do przebywania we wspólnym, coraz mniejszym obszarze, co przyśpiesza akcję i liczbę zabójstw przeciwników w miarę trwania rozgrywki.

[Aktualizacja #5] W łatce z 21 października 2017 roku nieznacznie zmieniono działanie niebieskiego okręgu. Teraz obrażenia zadawane graczom znajdującym się poza nim skalują się z odległością zawodnika od bezpiecznej białej strefy. Im dalej znajduje się on od docelowego terenu walki, tym szybciej traci cenne punkty życia, co skutkować może błyskawiczną śmiercią. Mechanizm nie dotyczy jednak pierwszego kółka w meczu.

[Aktualizacja #14] W patchu #10 (11 kwietnia 2018 r.) twórcy znacznie zmienili wiele aspektów działania niebieskiej strefy. W początkowych fazach meczu daje ona znacząco mniej czasu na zebranie wyposażenia i szybciej zgania zawodników ku centrum akcji. W drugiej połowie rozgrywki prędkość poruszania się koła jest nieco zredukowana, ale obrażenia zadawane graczom są znacznie wyższe. Nowy balans niebieskiego kółka został chłodno przyjęty przez społeczność gry, niektórzy określili nawet ten ruch jako „jedną z najgorszych aktualizacji”. W tym momencie nie wiadomo, czy PUBG Corp. zostanie przy swych zmianach, czy będzie pracować nad kolejną metodą przyspieszenia pojedynczego meczu.

Dodatkowo w losowych momentach w trakcie meczu gracze mogą usłyszeć nad głowami ryk kolejnego samolotu. Oznaczać on może rychłe bombardowanie określonego terenu mapy (oznaczonego wtedy na czerwono) lub zrzut skrzyń z elitarnym zaopatrzeniem. Elementy te wprowadzają kolejne warunki urozmaicające zabawę.

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #3

W czasie konferencji PC Gaming Show na targach E3 2017 sam PlayerUnknown zapowiedział parę kolejnych dodatków, które staną się integralną częścią każdego meczu. Najważniejszym z nich był system rozwijający mobilność, który pozwoli na wspinanie się, pokonywanie drobnych przeszkód i skoki z okien. Wraz z jego implementacją rozgrywka zmieni się dość diametralnie, lecz na razie nie znamy daty jego wprowadzenia. Kolejną ciekawostką mają być dynamiczne zmiany pogody, które został jedynie wspomniane podczas targów.

[Aktualizacja #6] 27 października 2017 roku twórcy gry zapowiedzieli publiczne testy systemu mobilności i przeskakiwania przeszkód. Szeroko zakrojony okres próbny ma też sprawdzić zaproponowane zmiany w prowadzeniu aut, nowe rozwiązania optymalizacyjne i korekty balistyki. Całość jest częścią mobilizacji dewelopera przed wypuszczeniem wersji gry 1.0. W listopadzie i grudniu 2017 roku miały miejsce trzy kilkudniowe fale testów premierowej aktualizacji, w tym systemu pokonywania przeszkód. Więcej szczegółów znajdziecie w rozdziale 5.2.

[Aktualizacja #21]

Brąz ma jak zwykle dość szerokie ramy punktowe. - Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - wiadomość - 2018-10-22
Brąz ma jak zwykle dość szerokie ramy punktowe.

W łatce #22 do tytułu dodany został system rankingowy, dzielący społeczność graczy wedle umiejętności. Jest on podobny do rozwiązań znanych z CS:GO czy League of Legends. Po rozegraniu 10 meczów kwalifikacyjnych każdy zawodnik w zależności od swojej efektywności w boju znaleźć się może w widocznych wyżej przedziałach, od brązu do arcymistrza. O pozycji decyduje liczba zdobytych punktów rankingowych, przydzielanych za pozycję w każdej rozgrywce i liczbę zabójstw. Rangi trzeba zdobywać od nowa z każdym kolejnym sezonem zabawy, które obecnie zaplanowane są na ok. 2 miesiące każdy. Niestety w tej samej aktualizacji nieudolnie zaimplementowano system automatycznego przydziału do regionów. Sprawił on, że zawodnicy co jakiś czas byli błędnie łączeni z serwerami umieszczonymi w odległych zakątkach świata, co powodowało lagi oraz utraty pakietów.

2.3 Tryby gry

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #5

Obecne

PUBG oferuje parę różnorodnych trybów rozgrywki. Samotni strzelcy mogą dołączyć do serwerów Solo, gdzie każdy dba jedynie o siebie, a całość przypomina zasady free-for-all z innych gier. Oczywiście możliwa jest także zabawa ze znajomymi. W Duo każdy dołączający ma gwarancję potyczek z innymi dwuosobowymi drużynami, a porządnie ostrzelany przeciwnik zostaje początkowo powalony na ziemię, by jego kompan mógł go ewentualnie podnieść i wyleczyć. Sprawa ma się podobnie na serwerach Squad, gdzie do oddziału możemy zaprosić do trzech innych graczy. Specjalnym wariantem jest tryb „jednoosobowej drużyny” gdzie ścieramy się z większymi drużynami jako samotny wilk.

[Aktualizacja #1] 1 sierpnia 2017 roku twórcy wprowadzili zapowiadane wcześniej serwery hardcore FPP, na których został całkowicie wyeliminowany tryb kamery trzecioosobowej. Ma to zapobiec zdobywaniu informacji bez wystawiania się na ostrzał, np. przez obserwowanie rogów budynku z całym ciałem w dalszym ciągu schowanym za osłoną.

[Aktualizacja #8 i #17] W związku z życzeniami społeczności twórcy zapowiedzieli wprowadzenie osobnych kolejek wieloosobowych dla map Erangel i Miramar. Podniesie to liczbę niezależnych trybów rozgrywki do 12 (2 sposoby pracy kamery x 2 mapy x 3 opcje drużyn), co może wedle producenta wydłużyć czas oczekiwań na mniej zaludnionych serwerach. Gracze unikną jednak sytuacji, w których połowa populacji meczu wychodzi z niego z powodu „niekorzystnego” losowania terenu walk. Deweloperzy wycofali się z systemu wyboru poszczególnych map, oferując w chwili obecnej jedynie 2 pule do wyboru: pełnowymiarowe „battle royale” (np. Erangel) i szybsze „mini royale” (np. Sanhok).

[Aktualizacja #11] 22 marca 2018 roku do rozgrywek dodano nowy tryb gry – Event Mode. Jest on specjalną kolejką wieloosobową, w której rozegramy mecze ze zmienionymi zasadami. Zbiory reguł mają też okresowo być zastępowane kolejnymi urozmaicającymi zabawę pomysłami. Pierwszy ze zmiennych trybów oferował możliwość rozgrywki w ośmioosobowych zespołach (zamiast czteroosobowych) i z podwójną szansą na znalezienie karabinów szturmowych.

[Aktualizacja #13 i #14] Na początku kwietnia 2018 roku deweloperzy bez oficjalnej informacji dodali do trybów gry obecnych na serwerach niestandardowych (custom) kolejny rodzaj zabawy. War dostępny jest tylko dla wybranej części społeczności i utrzymuje nieco zmienione zasady, znane ze swojego imiennika z pierwowzoru PUBG – moda Battle Royale. „Wojna” przewidziana jest na ok. 50 osób i każdy zawodnik dąży do zdobycia 80 zabójstw (choć zasady mogą być znacznie modyfikowane przez hosta). Gracze są wielokrotnie zrzucani z samolotu na niewielki wycinek mapy Erangel. Już podczas skoku ze spadochronem wyposażeni są w podstawowe pancerze i bronie, po czym pojedynkują się w białym okręgu o stałej średnicy. Odrodzenie po śmierci cofa gracza do kolejnego samolotu transportowego i gra toczy się aż do wyłonienia zwycięzcy. Powody tego „cichego debiutu” nie są znane, ale PUBG Corp. może chcieć przetestować nowy model rozgrywki przed oficjalnym dodaniem go do tytułu.

Tryb War w wersji 10 vs 10 vs 10 zawodników został zaprezentowany jako kolejne wydarzenie w ramach Event Mode, a potem w wersji 10x5 (War Mode: Desert Knights). Kolejną jego wersją jest skupiony na snajperkach War Mode - One Shot, One Kill.

[Aktualizacja #18]

Wraz z aktualizacją z dnia 17 lipca autorzy zaczęli testować inną metodę udostępniania społeczności serwerów niestandardowych (Custom). Dotychczas istniała jedynie niewielka ich liczba, oddana do dyspozycji popularnym streamerom i twórcom zawartości.

Beta umożliwia jednak założenie prywatnego serwera każdemu chętnemu zawodnikowi. Podczas testów dostępne były 4 podtypy gier: Standardowy, Zombie, Wojna (War mode) i E-sports. Przy okazji twórcy udostępnili dość zaawansowany zestaw narzędzi, pozwalający na bawienie się zasadami. Od podstaw modyfikować można np. liczbę graczy, rozmiar drużyn, pogodę czy rodzaj kamery. Zmieniać też można zaawansowane parametry, jak dokładne zachowanie białego i niebieskiego koła oraz bombardowań, czas potrzebny na podniesienie członka zespołu, częstotliwość zrzutów zaopatrzenia, częstość występowania określonych broni, pojazdów i nie tylko. Jak na razie opcja ta jest bezpłatna, ale twórcy zaznaczają, że w przypadku dużego zainteresowania będą rozważać odpłatne wynajmowanie serwerów.

Zombie jest trybem zapowiedzianym podczas targów E3 2017. Wywodzi się z popularnego serwera Custom, na którym jakąkolwiek broń palną podnieść mogą jedynie cztery osoby. Pozostałe 96 bawi się w zombie, których zadaniem jest zalanie ostatniego ludzkiego oddziału swoją przewagą liczebną i zabicie wszystkich członków zespołu jedynie za pomocą pięści i kłów. Ten prosty pomysł tak spodobał się deweloperom, że postanowili oficjalnie wprowadzić go do gry z ulepszonymi teksturami dla nieumarłych i osobnymi serwerami. Tryb dostępny jest jak na razie tylko na serwerach niestandardowych.

[Aktualizacja #20]

W 2017 roku po prośbach fanów deweloperzy złożyli obietnicę dodania do tytułu specjalnego trybu treningowego/strzelnicy, przeznaczonego do testów różnych typów broni i nauki strzelania na dłuższe dystanse oraz do ruchomych celów. Projekt ten pozostawał jedynie ustnym zapewnieniem, aż do rozpoczęcia inicjatywy FIX PUBG w sierpniu 2018 roku. Tryb treningowy został dołączony do aktualizacji #21, zapowiedzianej 5 września 2018 roku.

Tryb treningowy uruchamiany jest z poziomu menu głównego. Jedna sesja ćwiczebna może toczyć się maksymalnie 30 minut, a zabawa rozpoczyna się dopiero, gdy do lobby podłączy się 5 graczy (maksymalna liczba trenujących to 20 osób). Zawodnicy nie mogą zostać zabici, bo ich punkty życia nie mogą spaść poniżej jednego HP. Dokładny opis przeszkód i strzelnic znajduje się w dziale 2.4 Mapy.

Spis wydarzeń z Event Mode

Poniżej znajdziecie kompletny spis kolejnych czasowo udostępnianych trybów niestandardowych (Stan na [Aktualizację #22]):

 1. 24-26 marca – Event Mode Start – ośmioosobowe drużyny
 2. 30 marca-2 kwietnia – Flare Gun – superzrzuty zaopatrzenia i pistolety na race
 3. 6-9 kwietnia –Tequila Sunrise – tylko shotguny i bronie białe
 4. 13-16 kwietnia – War – DM z odrodzeniami w trzech dziesięcioosobowych drużynach
 5. 20-23 kwietnia – Metal Rain – połączenie 8-osobowych drużyn z Flare Gun. Flara wystrzelona poza białym okręgiem powoduje zrzut opancerzonej wersji UAZ-a.
 6. 4-5 maja – War Mode: Desert Knights – DM 10x5 osób z wyposażeniem, które zwykle znajduje się wyłącznie w skrzyniach z zaopatrzeniem. Zakończony przedwcześnie.
 7. 17-20 maja – War Mode: Desert Knights – powtórka nieudanego trybu DM – tym razem bez problemów z serwerami.
 8. 24-27 maja – Ghillie Crossing – kusze oraz stroje snajperskie Ghillie, rozgrywka jedynie drużynowa.
 9. 31 maja-3 czerwca – Brak.
 10. 7-10 czerwca – War Mode - One Shot, One Kill – DM 3x10 osób z karabinami snajperskimi.
 11. 14-17 czerwca – War Mode - One Shot, One Kill – identyczny z poprzednim.
 12. 21-24 czerwca – Brak.
 13. 28 czerwca-1 lipca – Event Pass: Sanhok - Bonus XP Event – logujące się osoby otrzymują rekompensatę XP do przepustki sezonowej Sanhok.
 14. 6-9 lipca – War Mode – Huntsmen and Marksmen – DM 10x5 ze śrutówkami i pistoletami.
 15. 13-16 lipca – War Mode – Huntsmen and Marksmen – powtórka z poprzedniego tygodnia.
 16. 20-23 lipca – Metal Rain – odrobinę usprawniony poprzedni tryb łączący 8-osobowe drużyny z Flare Gun.
 17. 27-30 lipca – PGI 2018 – tryb z zasadami e-sportowymi z turnieju PGI 2018.
 18. 3-6 sierpnia – Sanhok Forty-Fivers – dostępna jedynie broń na amunicję .45 ACP, mapa Sanhok.
 19. 10-13 sierpnia – War Mode: Dodgebomb – gracze zaczynają z 20 granatami odłamkowymi, inne bronie wyłączone.
 20. 17-20 sierpnia – Early Access Memories – zasady gry przypominają te z początku okresu Wczesnego Dostępu.
 21. 24-27 sierpnia – War Mode: Desert Knights – powtórka.
 22. 31 sierpnia- 3 września – Ghillie Crossing – powtórka.
 23. 7-10 września – War Mode: Silent and Violent – DM 10x4 osoby, jedynie broń VSS.
 24. 14-17 września – Mutant Mayhem – każdy dostaje nową broń MK47 Mutant.
 25. 21-30 września – Public Beta - Flare Gun – testy wprowadzenia broni flare gun do zwykłych trybów gry.
 26. 5-8 października – Crash Carnage – tylko broń biała i pojazdy.
 27. 11-14 października – Public Beta - Flare Gun 2 – druga tura testów broni flare gun.
 28. 19-22 października – Platoon (50 vs 50) – Odwołany przed rozpoczęciem. Dwie drużyny po 50 graczy ze standardowymi zasadami meczu.

2.4 Mapy

[Aktualizacja #16 i #17] W informacji z 19 kwietnia 2018 roku deweloperzy gry ugięli się pod naporem fanów i zapowiedzieli dodanie do rozgrywki systemu wyboru map. Oznacza to, że pojedynczy gracze lub grupy będą mogły decydować, na których polach walki chcą toczyć potyczki, wybierając jedną lub więcej opcji. Wcześniej twórcy byli przeciwni temu rozwiązaniu ze względu na potencjalnie spore wydłużenie się czasu oczekiwania na kolejne rozgrywki. Wybór map został dodany do gry w aktualizacji #12 z dnia 3 maja 2018 r. Wybór map został ponownie zmieniony w aktualizacji #15. Od jej wprowadzenia gracze mogą jedynie wybierać między play listami „battle royale” (np. Erangel) i „mini royale” (np. Sanhok).

Erangel (8x8 km)

Pierwszą mapą, która została udostępniona w grze jest Erangel, czyli dwie wyspy położone na bliżej nieokreślonych terenach rosyjskich. Większa z nich upstrzona jest wioskami różnej wielkości, do których należą m.in. Pochinki, Zharki, Severny, Lipovka, Gatka, Mylta, Rozhok czy Primorsk. W delcie płynącej przez środek mapy rzeki znajduje się największe miasto w okolicy – Georgopol – a przy jej źródle umieszczony został drugi co do wielkości kompleks budynków cywilnych, czyli Yasnaya Polyana. Największy obiekt militarny stanowi baza militarna Sosnovka, zajmująca większość terenu niewielkiej wysepki na południu. Główny teren walk także zawiera kilka lokacji wojskowych, w tym kompleksy podziemnych bunkrów, strzelnicę czy krater z magazynami wojskowymi. Całkowita powierzchnia terenu to ok. 8 km kwadratowych.

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #6

Miramar (8x8 km)

W pierwszym tygodniu maja 2017 roku deweloperzy ujawnili serwisowi gamieinformer.com, że pracują nad kolejną, o połowę mniejszą mapą, umieszczoną w pustynnych klimatach Peru/Meksyku. Ma ona zawierać jedno wielkie zniszczone miasto, slumsy, trakty kolejowe i kanion z przebiegającą przezeń rzeką. W lipcu twórcy podzielili się też postępami w modelowaniu na pierwszych zrzutach ekranu z gorącej lokacji. Na jednym z obrazów widoczny jest także rower, co może wskazywać na plany dodania tych jednośladów do gry.

[Aktualizacja #3 i #4] Kolejne wspomnienie o mapie miało miejsce na targach gamescom 2017, gdzie zaprezentowano zrzut ekranu z centralnej części terenu walk. Okolica wydaje się typowym obszarem „wysokie ryzyko - wysoki zysk”. Miasto zapewne najeżone jest łupami dobrej jakości, ale nigdy nie wiadomo, w którym z okien może przyczaić się czujny snajper. Zróżnicowane budowle zapewniają sporo osłon, ale większość dachów jest „goła”, a główne ulice miasta są dość szerokie i płaskie.

Po wprowadzeniu wrześniowej aktualizacji na serwery testowe (12.09.2017) społeczność serwisu Reddit.com odnalazła w plikach gry obraz prezentujący cały teren walk w Peru. PlayerUnknown potwierdził zaś oficjalnie, że pustynna mapa będzie jednak standardowej wielkości (8x8 km).

[Aktualizacja #6, #7 i #8] 6 grudnia 2017 roku twórcy gry oficjalnie zapowiedzieli drugą mapę. Teren nazywa się Miramar i oprócz zróżnicowanej rzeźby terenu i wysuszonych pustkowi prezentuje wiele ciasno zabudowanych miejscowości i terenów przemysłowych. Autorzy zdecydowali się także dodać do produkcji ekskluzywną pulę broni i pojazdów. Ich spis znajdziecie w rozdziale 2.5. 8 grudnia ogłoszono zaś publiczne testy mapy i zdradzono dwa możliwe typy pogody – czyste niebo i wschód słońca. Miramar oficjalnie zadebiutował 21 grudnia 2017 roku, podczas premiery PUBG 1.0.

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #7

[Aktualizacja #14] Łatka #10 dodała do północnej części Miramaru dwa nowe kompleksy – miasteczko Alcantara na północnym zachodzie i Oazę na samej północy. Dodatkowo rozszerzono sieć dróg gruntowych oraz dodano kilka miejsc z większą szansą na otrzymanie lepszego wyposażenia. Przydatną mapkę zmian znajdziecie tutaj.

Sanhok (4x4 km)

[Aktualizacja #11]

We wpisie zapowiadającym plany autorów gry na 2018 rok zdradzili oni także, że prace nad „trzecią mapą” są w zaawansowanym stanie. Początkowo gracze spodziewali się, że będzie to długo wyczekiwany Adriatyk. Okazuje się, że pracownicy PUBG Corp. mieli na myśli coś zupełnie innego. Zaprezentowali znacznie mniejszą mapę, umieszczoną w jak się wydaje dość tropikalnych terenach. Niedługo potem, oprócz poniższego rysunku kartograficznego, na Twitterze ukazał się krótki materiał wideo, prezentujący bungalowy i inne budynki charakterystyczne dla szeroko pojętych ciepłych krajów (początkowo zakładano też, że mapa może być osadzona na terenie Chin). W kwietniu ma się ona znaleźć na serwerach testowych.

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #8

[Aktualizacja #13, #14, #15]

2 kwietnia 2018 roku rozpoczęto dziewicze, parodniowe testy mapy oficjalnie nazwanej Savage. Po raz pierwszy wykorzystano w nich specjalny Closed Experimental Server, który wymagał zdobycia klucza na odpowiedniej stronie. Choć najnowszy teren walk zaprezentowany został w dość surowym stanie (brakujące tekstury, gołe siatki budynków, problemy optymalizacyjne), to szybkość meczów i dostatek wyposażenia szybko zostały docenione przez społeczność. 12 kwietnia PUBG Corp. zapowiedziało drugi turnus testów Savage, który odbył się w dniach 17-19 kwietnia. Podczas drugiej tury testów Savage do mapy dodano trzy nowe lokacje (figowy gaj, opuszczony kamieniołom i dok). Wprowadzono też system „inteligentnego niebieskiego koła”, które dopasowuje prędkość zmniejszania się do liczby pozostałych przy życiu graczy (co sprawia, że ostatnie fazy pojedynczego meczu kończą się nieco szybciej). Po zakończeniu turnusu, deweloperzy podzielili się z fanami koncepcją dalszego rozwoju tego terenu walk. W planach jest rozległy system jaskiń, do którego centrum można spaść ze spadochronem przez wychodzący na powierzchnię komin. Zapewne miejsce stanie się polem zaognionych potyczek, dlatego zdecydowano się także na umieszczenie wielu potencjalnych dróg ucieczki. Designerzy zaprezentowali także poglądowy szkic.

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #9

[Aktualizacja #16 i #17]

7 maja 2018 roku twórcy gry oficjalnie przemianowali mapę Savage na „Sanhok”. Jest to zbitka tajskiego słowa „Snuk” (wym. sah-nook), oznaczające zabawę, oraz wyrazu z j. tagalskiego „manok” (wym. mah-nok), czyli tamtejszą nazwę na kurczaka. Imponujące słowotwórstwo niedługo potem pociągnęło za sobą kolejną falę testów, podczas której do mapy dodano kilka kolejnych lokacji wraz z zalążkiem zapowiadanego systemu jaskiń.

Mapa Sanhok miała swoją premierę na oficjalnych serwerach wraz z aktualizacją #15, 22 czerwca 2018 roku. Ekskluzywną bronią dla mapy jest karabin QBZ.

Training Mode (2x2 km)

[Aktualizacja #20]

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #10

Tryb treningowy został dodany do gry w aktualizacji #21. Pustynna wyspa niewielkich rozmiarów została wyposażona w wiele sprzętów i lokacji do treningu różnorodnych umiejętności przydatnych podczas meczu PUBG. Lokację okala długodystansowa trasa z zakątkiem off-road, a po zachodniej stronie kierowcy znajdą także krótszy tor do ścigania się wraz z kilkoma rampami do tricków. Północna zatoka jest zaś dobrym miejscem na spróbowanie swoich umiejętności radzenia sobie z jednostkami pływającymi. W centrum terenu walk umieszczono wiele strzelnic (CQC, 400m, 800m), stanowisko rzutów granatami, tor przeszkód do parkoura, cel do precyzyjnych lądowań ze spadochronem, arenę do walki wręcz lub z bronią białą i arsenał z każdą dostępną w grze bronią.

„Śnieżna mapa” / Dihor Otok (prawdopodobnie 6x6 km)

[Aktualizacja #17]

Podczas targów E3 2018 zapowiedziano, że przed końcem 2018 roku do gry trafi zupełnie nowy teren walk, obecnie ochrzczony kryptonimem „Snow Map”. Zaprezentowano także krótki teaser. Jak na razie dysponujemy jedynie garstką informacji i nie mamy pewności, czy będzie to wariacja na temat zapowiadanego „Morza Adriatyckiego”, czy zupełnie nowa inicjatywa. Wedle wywiadu udzielonego przez PlayerUnknowna wielkość mapy ma się mieścić między najmniejszym Sanhok a największymi Erangel i Miramar, co prawdopodobnie oznacza rozmiar ok. 6x6 km. Jedną z centralnych mechanik ma być oczywiście biały puch, a postaci mają zostawiać na ziemi tropy swoich pieszych wędrówek.

[Aktualizacja #21]

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #11

W plikach gry zmienionych w łatce #21 użytkownicy odkopali kilka interesujących informacji o nadchodzącej śnieżnej mapie. Ma się ona nazywać Dihor Otok (co wskazuje na lokację w Himalajach) i rzeczywiście mierzyć ok. 6x6 km. Nazwa lokacji „Kosmodrom” dalej potwierdza, że koncepty lokacji z Morza Adriatyckiego zostały włączone do zimowego pola walki.

2.5 Bronie, ekwipunek i pojazdy

Bronie

PUBG prezentuje dość różnorodny arsenał, który można podzielić na parę kategorii. Podczas gdy większość broni podniesiemy „z podłogi”, najbardziej elitarny sprzęt dostępny jest jedynie w spadających z nieba skrzyniach, a niektóre elementy uzbrojenia dostępne są jedynie na określonych mapach. W grze funkcjonuje prosty system walki bronią białą, a gracz może chwycić za łom, patelnię, sierp czy maczetę. Pochód broni palnej rozpoczynają pistolety i rewolwery, zasilane różnymi rodzajami amunicji. Uzbroić się też można w parę odmian strzelb, w tym myśliwską dwururkę, śrutówkę powtarzalną (pump-action) bądź półautomatyczną. Pistolety maszynowe królują w dziedzinie szybkostrzelności. W grze znaleźć można np. Uzi, UMP, Vectora lub Thompsona. Unikalnym PM-em jest Skorpion, który zajmuje miejsce przeznaczone na pistolet.

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #12

Karabiny szturmowe i wyborowe są jedną z większych grup broni. Amunicją 5,56 NATO zasilany jest AUG A3, SCAR, QBZ, różne warianty karabinów wojsk amerykańskich (M16A4, M416), Mini-14, QBU oraz ręczny karabin maszynowy M249. Rosyjskie pociski 7,62x39 trafić zaś mogą do magazynków karabinu AKM, Beryla M762, MK47 Mutant, RKM-a DP-28 i snajperskich broni M24, SKS, Mk14 EBR, SLR czy Kar98K. Do swojej własnej kategorii należy zaś kusza, dalekosiężna snajperka AWM i krótkodystansowy karabin wyborowy VSS.

Ekwipunek i pojazdy

Pozostały ekwipunek podzielić można na plecaki (pozwalające na przenoszenie większej ilości sprzętu), kamizelki kuloodporne i hełmy, medykamenty (zapewniające natychmiastowe leczenie bądź czasowe odnawianie PŻ), dodatki do broni (celowniki, chwyty, tłumiki i inne), granaty (dymne, zaczepne itp.) oraz ubrania.

Podczas zabawy grający może się też zdecydować na podprowadzenie środków transportu rozmieszczonych w okolicach głównych dróg (jeśli oczywiście w baku zostało jeszcze trochę paliwa). Różnią się one od siebie liczbą miejsc, rozwijanymi prędkościami oraz odpornością na ostrzał. Zwykły motor lub pustynny gazik mają tylko dwa siedziska, podczas gdy samochody osobowe i terenowe łaziki pomieszczą całą czteroosobową drużynę. W wodzie losowo rozmieszczone są także łodzie patrolowe i skutery wodne Aquarail.

Ekskluzywne wyposażenie map

[Stan na aktualizację #22] Wraz z premierą drugiej mapy deweloperzy wprowadzili do gry koncepcje broni i pojazdów ekskluzywnych dla danego terenu walk, poniżej prezentujemy więc krótką listę:

 1. Erangel – rewolwer R1895, RKM DP-28, Dacia, UAZ;
 2. Miramar – rewolwer R45, karabin dźwigniowy Win94, obrzyn, Pickup, Van (VW bus), Mirado (sedan);
 3. Sanhok – karabin szturmowy QBZ, karabin wyborowy QBU, półciężarówka Rony, skuter, trzykołowy pojazd Tukshai.

2.6 Waluta i dodatki kosmetyczne

Pod koniec meczu każdemu uczestnikowi przyznawane są punkty waluty BP. Jej ilość zależy od pozycji w ostatecznej tabeli, liczby zabitych graczy oraz zadanych im obrażeń. Największy zysk zapewnia oczywiście wygranie całej rywalizacji, ale nawet znalezienie się w ostatniej dziesiątce żywych osób zapewni znaczny przypływ pieniędzy.

Obecnie za wirtualne banknoty można zakupić skrzynki, w których znajdziemy jeden przedmiot kosmetyczny – czapkę, spodnie, okulary przeciwsłoneczne, płaszcz lub inny element ubioru. Cena pierwszej skrzynki to 700 BP, drugiej 1400 BP, a trzeciej 2800 BP. Koszty zwiększają się z kolejnymi zakupami, ale na początku każdego tygodnia są resetowane do początkowego poziomu.

W lipcu 2017 roku deweloper zapowiedział dodanie do tytułu trzech kolejnych typów skrzynek, zawierających m.in. ubrania inspirowane filmem Battle Royale. Jeden ich rodzaj (okolicznościowa Gamescom Invitational Crate) ma jednak wymagać do otworzenia klucza, którego zakup możliwy jest tylko za pomocą realnych pieniędzy (2,5 dolara za sztukę). Zebrana kwota ma posłużyć do podwyższenia puli nagród turnieju e-sportowego, zaplanowanego w czasie trwania targów gamescom 2017. Społeczność graczy dość burzliwie przypomniała deweloperom, że wielokrotnie obiecywali oni wprowadzić monetyzację przedmiotów kosmetycznych dopiero po zakończeniu okresu Wczesnego Dostępu.

[Aktualizacja #1, #9, #10]

Okres beta został zakończony w 2017 roku, deweloper postanowił więc rozwinąć nieco ofertę przedmiotów kosmetycznych i zmienić zasady ich przyznawania. Od teraz za walutę można kupić maksymalnie sześć skrzynek tygodniowo (w cenach 700 / 1400 / 2800 / 4200 / 5400 / 7000 BP). Każde kupienie pakietu wiąże się z jego losowaniem z puli dostępnych lootboxów, w początkowej fazie implementacji nowe boxy mają większe szanse na znalezienie się w ekwipunku gracza (np. 40%; w zależności od liczby opcji).

Do dostępnych Survivor Crate i Wanderer Crate dodano dwie nowe – Biker Crate oraz Desperado Crate. Pierwsza z nich może być otwarta bez dodatkowej opłaty, podczas gdy druga wymaga dokupienia klucza Early Bird (wcześniej Gamescom Invitational Key) w cenie 2,5 dolara (ok. 9 zł).

Nowości dla bogatych. - Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - wiadomość - 2018-10-22
Nowości dla bogatych.

Dołączenie do gry paczek MIlitia i Fever przyniosło kolejną zmianę w systemie zdobywania przedmiotów kosmetycznych. Najnowsza płatna skrzynka jest teraz dostępna do kupienia poza kolejnością, za znacznie wyższą cenę 1200 BP. Komplementarna skrzynka darmowa wypadać będzie z prawdopodobieństwem 40%, szansa na jedną kolekcję „do tyłu” spadać będzie wraz z premierą nowości do 20% na lootbox, a starsze propozycje będą zapewne dzielić pozostałe odsetki (w tym momencie jest to po 10%). Fever Crate jest też pierwszą skrzynką zawierającą zestawy, czyli kompletne pakiety ubrań w jednym stylu.

[Aktualizacja #12]

Po wprowadzeniu aktualizacji #8 wraz ze skrzynkami Triumph i Raider oraz możliwością personalizacji dostępnych broni kolorowymi skórkami znów zmieniły się zasady działania pakietów kosmetycznych. Tym razem to darmowa paczka (Raider) może być zakupiona bezpośrednio za 1200 BP, a płatna (Triumph), może zostać wylosowana z puli wszystkich wcześniejszych skrzynek z prawdopodobieństwem 20%.

Skórki dla broni są zupełną nowością w grze, choć zachowują zasady znane z poprzednich lootboxów. Płatna skrzynka wymaga otwarcia nowym kluczem Weapon Cosmetic Key (2,5 dolara, ok. 9 zł), a zawartość darmowej zdobędziemy bez dodatkowych mikropłatności. Po uzyskaniu malowania broni możemy dowolnie je zmieniać na specjalnie przygotowanym ekranie personalizacji arsenału.

[Aktualizacja #20]

Misję pozwalają na odblokowanie dodatkowych nagród. - Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - wiadomość - 2018-10-22
Misję pozwalają na odblokowanie dodatkowych nagród.

Wraz z aktualizacją #21 twórcy postanowili powrócić do koncepcji przepustki sezonowej, tym razem w nieodpłatnej wersji. Supply System zapewnia graczom codzienne i tygodniowe misje, które po wykonaniu owocują pewną liczbą punktów doświadczenia. Po spełnieniu określonej liczby zadań i awansowaniu na wyższe poziomy zaawansowania odblokowane zostają kolejne nagrody w postaci czasowych przedmiotów kosmetycznych, wygasających po upływie 7 dni. Społeczność graczy dość chłodno przyjęła kolejną koncepcję „nagradzania” społeczności czasowymi skórkami.

[Aktualizacja #21]

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #15

Łatka #22 przyniosła ze sobą znany choćby z CS:GO system Trade Up. Jego działanie jest dość proste – pozwala on zamienić wiele przedmiotów kosmetycznych niższej rzadkości w jeden bardziej wartościowy. W przypadku PUBG należy też uiścić niewielką opłatę w wewnętrznej walucie BP.

Poniżej znajdziecie poszczególne skrzynki, ich zawartość oraz daty udostępnienia (stan na [Aktualizację #22], spis nie zawiera jednodniowych skrzynek promocyjnych Twitch Prime ani skrzynek streamerów):

Pioneer Crate – 23 marca 2017 – 1 sierpnia 2017

Skrzynka ta zawierała wszystkie dostępne przedmioty w początkowym okresie Wczesnego Dostępu. - Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - wiadomość - 2018-10-22
Skrzynka ta zawierała wszystkie dostępne przedmioty w początkowym okresie Wczesnego Dostępu.

Survivor Crate – 1 sierpnia 2017

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #17

Wanderer Crate – 1 sierpnia 2017

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #18

Gamescom Invitational Crate (klucz) – 1-27 sierpnia 2017

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #19

Biker Crate – 11 stycznia 2018

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #20

Desperado Crate (klucz) – 11 stycznia 2018

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #21

Militia Crate – 21 lutego 2018

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #22

Fever Crate (klucz) – 21 lutego 2018

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #23

Raider Crate – 26 marca 2018

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #24

Triumph Crate (klucz) – 26 marca 2018

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #25

Equinox Crate (klucz) – 17 kwietnia 2018

Uwaga: Skórka „Target Practice” dla patelni może zostać zakupiona osobno, w cenie 5 000 BP. To pierwszy raz, gdy deweloper pozwolił na bezpośredni zakup przedmiotu kosmetycznego za wewnętrzną walutę gry.

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #26

Aviator Crate – 16 maja 2018

 Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - ilustracja #27

Uwaga: Skórka „Bengal Tiger” dla spadochronu może zostać zakupiona osobno za prawdziwe pieniądze, w cenie 4,99 dolara (ok. 18 zł). Twórcy testują kolejną odmianę modelu biznesowego skrzyń.

2.7 Przepustki sezonowe

[Aktualizacja #17]

Nagrody w darmowej wersji przepustki. - Wszystko o PUBG (pistolet maszynowy Skorpion) - Akt. #22 - wiadomość - 2018-10-22
Nagrody w darmowej wersji przepustki.

Wraz z premierą mapy Sanhok twórcy gry zaprezentowali społeczności nową metodę na zdobywanie skórek. Kopiując nieco rozwiązania obecne w Fortnite: Battle Royale, autorzy udostępnili wszystkim graczom darmową przepustkę, umożliwiającą zdobywanie kolejnych poziomów przez zwykłą rozgrywkę i wykonywanie specjalnie przygotowanych misji w ograniczonym czasie. Udostępnili też możliwość zakupu „przepustki premium” (35 zł) przyśpieszającej nieco zdobywanie poziomów i oferującej więcej nagród kosmetycznych. Dodatkowo w grze można zakupić pakiety poziomów (5 za ok. 19 zł), które jeszcze bardziej przyśpieszają postępy.

Przepustka szybko stała się głęboko kontrowersyjnym tematem wśród graczy. Początkowo darmowa wersja oferowała jedynie „czasowe skórki”, wygasające po pewnym czasie. Po znacznym poruszeniu użytkowników dodano jednak 2 permanentnie odblokowywane przedmioty. Graczy odrzucił także znaczny koszt edycji premium (ok. 1/3 pełnej ceny produkcji) i słaba techniczna implementacja (niezaliczające się misje, niezwykle niskie nagrody XP za samą rozgrywkę). Kolejną kwestią było rozdawanie jako nagrody możliwości zmiany nicku użytkownika w grze (co inne produkcje oferują jako opcje w menu).

3. Technologia

Playerunknown's Battlegrounds zbudowane jest na zmodyfikowanej wersji silnika Unreal 4, znanego jako fundament gier Gears of War 4, Abzu, Tekken 7, Crackdown 3 czy LawBreakers. Dzięki niemu tytuł na maksymalnych detalach osiągnąć może bardzo wysoki poziom realizmu, lecz niestety związane jest to ze znacznym obciążeniem sprzętu gracza. Obecny stan projektu wymaga od jego twórców ciągłej pracy nad wieloma aspektami kodu i ogólną optymalizacją.

3.1 Wymagania sprzętowe

Poniżej widoczne są minimalne wymagania sprzętowe zapewnione przez zespół deweloperski. Dodatkowo, w ramach ciekawego eksperymentu, serwis PCGamer postanowił przeprowadzić małe badania i znaleźć konfigurację, na której w tym momencie można uzyskać stabilne 60 klatek i przy okazji nie pokaleczyć oczu o ostre krawędzie modeli.

Minimalne wymagania sprzętowe

 • Procesor: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
 • Pamięć RAM: 6 GB
 • Karta grafiki: Nvidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB
 • DirectX: wersja 11
 • Sieć: połączenie szerokopasmowe
 • System operacyjny: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Dysk: 30 GB wolnego miejsca

Rekomendowane wymagania od PCGamer

 1. Procesor: AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K
 2. Pamięć RAM: 8 GB
 3. Karta grafiki: Nvidia GeForce 1060 lub lepsza
 4. DirectX: wersja 11
 5. Sieć: połączenie szerokopasmowe
 6. System operacyjny: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 7. Dysk: 30 GB wolnego miejsca

3.2 Platformy docelowe

Gra obecna jest w tym momencie jedynie we Wczesnym Dostępie platformy Steam na PC. Podczas konferencji Microsoftu na E3 2017 Brendan Greene zapowiedział jednak, że tytuł zmierza także na konsolę Xbox One. Wraz z jej premierą ma zostać też udostępniona specjalna aktualizacja, która poprawi osiągi gry na ulepszonej wersji sprzętu od Microsoftu, czyli Xboksie One X. Produkcja została określona mianem „konsolowej gry ekskluzywnej”, może więc wcale nie pojawić się na konkurencyjnym PlayStation 4.

Z dalszych informacji wiemy, że deweloper rozważa też grę pomiędzy różnymi platformami sprzętowymi oraz implementację asysty celowania dla użytkowników konsol. Jak można się domyślać, informacja ta podzieliła społeczność fanów na zwolenników tej idei i jej zagorzałych przeciwników.

[Aktualizacja #1] W udzielonym w sierpniu 2017 roku wywiadzie Greene zdradził, że przenoszeniem gry na konsolę zajmuje się zespół hiszpańskich deweloperów Anticto. Główna firma pracuje jedynie nad ulepszaniem wersji na komputery osobiste.

[Aktualizacja #5] 31 października 2017 roku firma Microsoft podzieliła się planowaną datą premiery wczesnej wersji PUBG w systemie Xbox Game Preview. Tytuł ma zagościć na konsoli 12 grudnia 2017 roku. Nie będzie to wersja produktu 1.0, a obydwie edycje mają być rozwijane we własnym tempie. Microsoft przygotował też 3 paczki ekskluzywnych skrzynek, dostępnych na czasową wyłączność.

[Aktualizacja #8] PUBG we wczesnej wersji zadebiutował na urządzeniach Microsoftu zgodnie z planem, lecz borykał się z ogromnymi problemami technicznymi oraz spadkami płynności do ok. 10 klatek na sekundę. Różnica między podstawową wersją konsoli a mocniejszym Xboksem One X to zaś ok. 5-10 FPS więcej. Społeczność przyjęła konsolową premierę dość negatywnie, dostało się także „innowacyjnemu” systemowi sterowania, który nie jest idealnym rozwiązaniem przy grze na padzie. Sprawnie wypuszczona łatka optymalizacyjna także nie zdziałała zbyt wiele.

[Aktualizacja #20]

4 września 2018 roku aktualizacja 1.0 zadebiutowała na konsoli Xbox One. Nie zawiera ona wszystkich usprawnień dostępnych w wersji PC, lecz dodaje do rozgrywki trzecią mapę Sanhok, ekskluzywne bronie (QBZ, QBU) i pojazdy (skuter, Rony) z nią związane, system skórek na broń i spadochrony. Wraz z łatką uruchomiono także konsolową walutę G-Coin, która zastępuje funkcje nieobecnego w tej edycji produkcji Rynku Steam. Stopniowo autorzy mają dodać na XONE tryb War oraz rozszerzyć dostęp do serwerów niestandardowych.

[Aktualizacja #21]

18 września 2018 roku koreańska komisja zajmująca się oceną kategorii wiekowej gier opublikowała wpis dotyczący PUBG w wersji na konsolę PlayStation 4. Zwykle tego typu organy nie pracują na darmo, więc w przyszłości możemy się spodziewać, że produkcja PUBG Corp. zagości także na sprzęcie Sony.

3.3. Technologie firmy Nvidia

[Aktualizacja #3]

22 sierpnia 2017 roku firma Nvidia ogłosiła współpracę z producentem Bluehole. Koncern ma pomóc deweloperowi w optymalizacji, dodawaniu do gry nowych wodotrysków graficznych ze swojej stajni oraz zapewnić system przechwytywania najlepszych momentów z każdej rozgrywki. Zacznijmy od funkcji NVIDIA ShadowPlay Highlights. Po odpowiednim ustawieniu jej w programie GeForce Experience, komputer automatycznie nagra co ciekawsze fragmenty rozgrywki, takie jak zabójstwa, śmierci, nokauty, zwycięstwa, śmierci w top 5 i więcej. Po zakończonym meczu ShadowPlay podpyta się gracza, czy chce zachować któreś z nich, a potem umożliwi proste podzielenie się klipem na YouTubie, Imgur i innych serwisach społecznościowych. Technicy „zielonych” podzielili się też z koreańskim zespołem swoimi bibliotekami, kodem źródłowym i narzędziami pracy. W pełnej wersji produkcji ma się też znaleźć technologia NVIDIA HBAO+.

4. Wczesny Dostęp Steam i aktualizacje przedpremierowe

Gra zadebiutowała we Wczesnym Dostępie Steam 23 marca 2017 roku. Produkt przez bardzo długi okres pozostaje najlepiej sprzedającym się tytułem na platformie Valve, a jego zyski liczone są w setkach milionów dolarów. W obliczu tego ogromnego sukcesu deweloper postanowił zobowiązać się do regularnych aktualizacji, prowadzonych w dwóch cyklach – tygodniowym i miesięcznym.

[Aktualizacja #2] W oficjalnej informacji z dnia 16 sierpnia 2017 roku studio Bluehole zaniechało planu cotygodniowych i comiesięcznych aktualizacji produktu. Tak ciasny kalendarz łatek i poprawek sprawiał podobno, że nowości były testowane jedynie wstępnie, a wprowadzone w kodzie poprawki czasem tworzyły więcej błędów niż usuwały. Nieco bardziej rozluźniony harmonogram pozwoli zaś na dłuższe testowanie nowych rozwiązań na przeznaczonych do tego serwerach oraz na wprowadzenie niezbędnych hotfixów.

4.1 Spis dużych aktualizacji przedpremierowych

Poniżej znajdziecie krótkie podsumowanie dodatków z dużych aktualizacji w okresie beta (stan na [Aktualizację #8]):

 • Miesiąc #1 – dodano PM Vector, kuszę myśliwską oraz motor z koszem bocznym. Zmieniono balans wszystkich karabinów szturmowych i działanie systemu podnoszenia sprzymierzeńców;
 • Miesiąc #2 – do gry dołączono karabinek snajperski VSS i klasyczny motor. Zmieniono nieco interfejs oraz spowolniono prędkość finalnych kół meczu.
 • Miesiąc #3 – zaimplementowano rosyjski karabinek Groza i pistolet P18C z funkcją ognia ciągłego. Wprowadzono nowy tryb ognia dla pistoletów maszynowych, który umożliwia strzelanie krótkimi seriami. Dodano nowe warunki pogodowe: zachód słońca i czyste niebo.
 • Miesiąc #4 – dodano karabin wyborowy Mk14 EBR, serwery jedynie z widokiem FPP, nowe skrzynki z przedmiotami kosmetycznymi, dwie fryzury oraz twarze dla każdej płci i system zgłaszania nieuczciwych graczy.
 • 14 września 2017 r. – dodano karabin wyborowy Mini-14 (zasilany amunicją 5.56 mm), nowe miasteczko Kameshki (mapa Erangel, na wschód od Stalberu) oraz mglistą pogodę. Tommygun został „wyjęty” ze skrzynek zaopatrzenia, a funkcja mapy oraz interfejs otrzymały dalsze ulepszenia.
 • 21 grudnia 2017 r. – Aktualizacja premierowa – Mapa Miramar, 5 nowych broni, 3 kolejne pojazdy i ogrom zmian w zakresie optymalizacji, interfejsu, balansu oraz systemów (szczegóły w rozdziale 5.2).

5. Premiera gry

5.1 Początkowe obietnice i poślizg pełnej wersji gry

Brendan Greene przyznawał w wywiadach, że nie jest zbytnim fanem systemu Wczesnego Dostępu, gdyż można w nim utknąć na dobre. W pierwotnym założeniu dyrektora kreatywnego produkcji PUBG miało więc stać się pełnoprawnym tytułem równo w 6 miesięcy po swojej premierze na Steam. Ogromny sukces i znaczne rozszerzenie zakresu prac nad projektem zmusiły zespół do porzucenia tej obietnicy. W oficjalnym wpisie z początku lipca 2017 roku Greene zapewnia jednak, że gra w wersji 1.0 ukaże się na komputerach osobistych do końca tego roku.

[Aktualizacja #1] W sierpniu 2017 roku Greene zaznaczył, że gra jako platforma ma być wspierana przez długi czas. W udzielonym serwisowi CNET.com wywiadzie wspominał nawet, że wsparcie gry może utrzymywać się przez 10 lat.

5.2 Aktualizacja 1.0 i premiera PC

[Aktualizacja #6 i #7] W połowie listopada 2017 roku rozpoczęto wielotygodniowe testy pełnej wersji produkcji przed oficjalnym jej wydaniem. Kolejne fale trwały po parę dni i wprowadziły do rozgrywki wiele zmian. Po pierwsze, gracze mogli sprawdzić zapowiadany od E3 system wspinaczki i pokonywania przeszkód. Po drugie, wprowadzono do rozgrywki znacznie bardziej zaawansowany system balistyczny, który bierze pod uwagę wytracanie prędkości pocisku i opór powietrza. Zmieniono też celność broni, by zachowywała się bardziej realistycznie.

Trzecia runda testów dodała kamerę pośmiertną (ang.Kill Cam) i zmieniła obecne w grze hitboxy. Okolice szyi są teraz chronione przez założony na głowę hełm, a kończyny otrzymują obrażenia w zależności od bliskości do korpusu. Oznacza to, że stopy i dłonie są bardziej odporne, a ramiona i uda mniej. Zrebalansowano też mnożniki obrażeń – teraz obliczane są one ze względu na przynależność danej broni do kategorii, np. PM-ów, śrutówek czy snajperek. Test #3 dodał też do arsenału dwie bronie – RKM DP-28 i karabin AUG A3. Całkowicie zmienił się także interfejs użytkownika, a dalsza optymalizacja podwyższyła średnią liczbę FPS nawet o 20 klatek (wedle liczb zgłaszanych przez użytkowników). W czasie dwóch tygodni poprzedzających debiut odbyły się także publiczne testy pustynnej mapy Miramar. Dodano trzy ekskluzywne dla tej mapy bronie – rewolwer R45, obrzyn i karabin dźwigniowy Win94. Gracze mogli też po raz pierwszy sprawdzić nowe pojazdy, m.in. pustynnego pickup, sześcioosobowego vana oraz skuter wodny Aquarail.

[Aktualizacja #8] W czasie gali The Game Awards 2017 PUBG Corp. ogłosiło datę oficjalnej premiery pełnej wersji tytułu na PC. Aktualizacja 1.0 pojawiła się na serwerach live dzień później niż zakładano – 21 grudnia 2017 roku – i wprowadziła wszystkie powyższe zmiany.

5.3 Spis dużych aktualizacji po premierze

Poniżej znajdziecie krótkie podsumowanie dodatków z dużych aktualizacji w okresie popremierowym (stan na [Aktualizację #22]):

 • 11 stycznia 2018 r. – do gry wprowadzono dwie nowe skrzynie z łupem: darmową Biker oraz wymagającą klucza Early Bird Desperado. Zunifikowano także kolory reprezentujące poszczególnych członków zespołu w trybach drużynowych i zmieniono teksturę napoju energetycznego;
 • 21/22 lutego 2018 r. – nastąpiła premiera dwóch lootboxów: darmowej Militia i płatnej Fever. Poprawiono system znajomych, system powtórek i zlikwidowano parę zabijających zawodników bugów. Autorzy zapowiedzieli prace nad trzecią mapą i systemem rozdzielania graczy na serwerach według pingu;
 • 13 marca 2018 r. – do gry dodano nową wersję systemu przyjaciół, możliwość rozmów głosowych w głównym menu, realistycznie wyglądające lunety, 37 osiągnięć Steam i system 12 emotek, dostępnych pod klawiszem „~”;
 • 22 marca 2018 r. – premiera trybu Event Mode;
 • 26 marca 2018 r. – dodano 2 skrzynki zawierające skórki do broni: darmową Raider i płatną Triumph. Dodano system zarządzania skórkami broni w menu personalizacji oraz zmieniono system działania skrzynek z łupami;
 • 3 kwietnia 2018r. – dodano tryb obserwacji zabójcy;
 • 11 kwietnia 2018 r. – duże zmiany w działaniu niebieskiej strefy, nowe kompleksy budynków na mapie Miramar i okresowy tryb War;
 • 17 kwietnia 2018 r.– dodano pojedynczą skórkę na patelnię oraz Equinox Crate – płatną skrzynkę ze malowaniami na broń;
 • 3 maja 2018 r. – zmiana balansu broni, nowe ulepszenia do broni, broń SLR i samochód Mirado. Wprowadzono system wyboru mapy;
 • 16 maja 2018 r. – dodano skórkę na spadochron Bengal Tiger oraz skrzynkę z przedmiotami kosmetycznymi Aviator;
 • 30 maja 2018 r. – zmiany w granatach odłamkowych, ogłuszających i koktajlach Mołotowa, nowy system przeciw oszustom;
 • 19-22 czerwca 2018 r. – Premiera mapy Sanhok, przepustki sezonowej Sanhok, broni QBZ. Zmiany w systemie wyboru map;
 • 27 czerwca 2018 r. – Zmiany mechanik zdobywania doświadczenia w przepustce sezonowej Sanhok;
 • 4 lipca 2018 r. – okolicznościowy wygląd menu głównego (turniej PGI 2018), drobne poprawki techniczne i wizualne;
 • 17 lipca 2018 r. – Dodano karabin wyborowy QBU i półciężarówkę Rony (tylko Sanhok). Rozpoczęto testy nowego systemu serwerów niestandardowych;
 • 1 sierpnia 2018 r. – system penetracji kończyn postaci pociskami, system dynamicznej pogody, poprawki działania ekwipunku;
 • 16 sierpnia 2018 r. – Beryl M762, skuter, możliwość raportowania członków własnej drużyny, liczne poprawki „jakości życia”;
 • 5 września 2018 r. – karabin MK47 Mutant, celownik laserowy na broń, pojazd Tukshai, testy trybu treningowego, wprowadzenie Supply System;
 • 20 września 2018 r. – dodano dywizje w grze rankingowej, system trade up, automatyczne dołączanie do poszczególnych regionów, oraz kilka kołowych menu szybkiego wyboru.
 • 18 października 2018 r. – pistolet maszynowy Skorpion, poprawki menu kołowych, spis zmian ostatniej aktualizacji w menu głównym, poprawienie widoczności niebieskiego okręgu. Do gier niestandardowych dodano zbiór zasad War Mode: Conquest.

5.4 Plany na przyszłość

[Aktualizacja #11 i #12]

W oficjalnym wpisie blogowym z marca 2018 autorzy zapowiedzieli plany rozwoju swojej platformy w 2018 roku. Duże paczki nowej zawartości mają pojawiać się teraz co dwa miesiące (jest to lekki nawrót w stronę regularnych aktualizacji). Zapowiedziano też mniejszą mapę „Tropiki”, nowości w grach niestandardowych (które okazały się specjalnym trybem Event Mode) oraz kolejne pojazdy i bronie (przy czym pokazano zbliżoną fotografię karabinu FN FAL). Gra ma też przejść fundamentalne zmiany w systemie animacji, penetracji pocisków i w końcu zapewnić graczom strzelnice do ćwiczeń „na sucho”.

W informacji z dnia 26 marca 2018 r. producent zapowiedział zmiany w systemie łączenia się do rozgrywek. Uprzednio filozofia firmy nie przewidywała nałożenia na serwery twardej blokady regionalnej (zwłaszcza na infrastrukturę Chin, na terenie których znajduje się największa liczba oszustów), która uniemożliwiłaby łączenie się z danym repozytorium osobom spoza regionu. W notce prasowej przedstawiciel firmy wspomina zaś o dokładnie takim rozwiązaniu. Nie wiadomo, czy krok ten związany jest z bezowocną walką z cheaterami, czy oddolnym ruchem społeczności gry, czyli rosnącym w siłę „ruchem” region lock China.

Inicjatywa FIX PUBG

[Aktualizacja #19]

Od wyjścia gry z systemu Wczesnego Dostępu Steam społeczność gry regularnie przypominała twórcom o licznych problemach w rozgrywce, które mimo upływu miesięcy i dalszego rozwoju produkcji pozostały nierozwiązane. Mimo obietnic poprawek wydajności, ułatwień dostępu oraz lepszych systemów wykrywania oszustów twórcy zdawali się bowiem skupiać uwagę na kolejnych łatkach z nową zawartością (często jedynie kosmetyczną). W odpowiedzi na publiczne niezadowolenie 8 sierpnia 2018 r. PUBG Corp. ogłosiło inicjatywę FIX PUBG, jednocześnie uruchamiając specjalną stronę internetową. W okresie od sierpnia do października 2018 r. koderzy mieli skupiać się nie na dodawaniu do gry kolejnych nowości, a na naprawie kodu sieciowego, desynchronizacji, ulepszaniu wydajności na skromniejszych sprzętach oraz ogólnej naprawie podstawowych systemów rozgrywki.

6. Multimedia

6.1 Materiały z targów E3 2017

6.2 Materiały z targów gamescom 2017

6.3 Materiały z The Game Awards 2017

6.4 Materiał prezentujący mapę Sanhok