Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Guild Wars: Prophecies - poradnik do gry

Guild Wars: Prophecies - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

Droknar's Forge (Capital) | Southern Shiverpeaks, Sorrow's Furnace poradnik Guild Wars: Prophecies

Dawno temu, gdy plemiona Deldrimoru były zjednoczone pod jednym sztandarem, Droknars Forge było główną siedzibą Krasnoludzkiej władzy - Droknars Forge (Capital) | Southern Shiverpeaks, Sorrows Furnace - Guild Wars: Prophecies - poradnik do gry

Droknar's Forge

Dawno temu, gdy plemiona Deldrimoru były zjednoczone pod jednym sztandarem, Droknar's Forge było główną siedzibą Krasnoludzkiej władzy. Nazwana na cześć jednego z największych królów, Droknar's Forge nigdy jeszcze nie zostało zdobyte przez żadnego wroga.

Henchmen Level 20

Little Thom (Brawler Henchman), Claude (Cultist Henchman), Alesia (Healer Henchman), Orion (Mage Henchman), Stefan (Fighter Henchman), Reyna (Archer Henchman), Dunham (Enchanter Henchman), Lina (Protector Henchman).

Vanyi

Quest: The Hero's Journey. Travel to Seeker's Passage. Travel to Destiny's Gorge. Travel to Heroes' Audience. (Udaj się do Seeker's Passage. Udaj się do Destiny's Gorge. Udaj się do Heroes' Audience). Reward: 500 xp.

TIP: Wszystkie te miejsca znajdują się w Crystal Desert. Seeker's Passage na zachodnim brzegu Salt Flats, Heroes Audience na południu Prophet's Path, a Destny Gorge w północno-zachodnim rogu Skyward Reach. Wykonanie tego Questu odblokowuje nowe questy w odwiedzonych właśnie miejscach, umożliwiające zmianę pobocznej profesji.

Quest: The Hero Challenge. Enter the Frozen Forrest from the Iron Mines of Molandune . Follow Sanyi through the mountains. Defeat Sanyi the Soul Eater. Return to Vanyi for your reward. (Wejdź do Frozen Forrest od strony Iron Mines of Molandune. Podążaj za Sanyi przez góry. Pokonaj Sanyi the Soul Eater. Wróć do Vanyi po nagrodę). Nagroda: 5000 xp. 15 Attribute Points.

TIP: To pewnie jakiś bug, ale nie idź do Iron Mines of Molandune, lecz do Copperhammer Mines, gdzie przed wejściem czeka Sanyi.

Consular Tronar Ironseer

Consular Frodak Steellstar

Xunlai Agent (Storage)

Team Arena Entrance

Vision of Glint (Trzeba uklęknąć /kneel przed ołtarzem żeby go przywołać).

UWAGA: Te questy dostępne są dopiero po skończeniu Hell's Precipice Mission na Ring of Fire Islands, czyli ostatniej misji w grze.

Quest: Defend Droknar's Forge. Find and destroy the Titan Lord Eviso Sectus and his army in Mineral Springs. Return to Vision Glint for your reward. (Znajdź i zabij Titan Lord Eviso Sectus wraz z jego armią w Mineral Springs. Wróć do Vision Glint po nagrodę). Nagroda: 20000 xp.

Quest: The Last Day Dawns. Travel to Frontier Gate and speak with Warmaster Riga. Travel to the Eastern Frontier to aid King Adelbern in his final stand against the Titans. There are 5 groups remaining. Keep Adelbern alive at all costs! Speak with King Adelbern. Return to Vision Glint for your reward. (Idź do Frontier Gate i porozmawiaj z Warmaster Riga. Udaj się do Eastern Frontier aby pomóc Królowi Adelbern w jego ostatniej walce przeciwko Tytanom. Musisz wyeliminować pięć grup. Adelbern musi przeżyć za wszelką cenę! Porozmawiaj z Królem Adelbern. Wróć do Vision Glint po nagrodę). Nagroda: 20000 xp.

Quest: Defend North Kryta Province. Travel to Lion's Arch and speak with Firstwatch Sergio to learn of the fate of North Kryta Province. Speak with Lionscout Gabrian to discover the fate of the Ascalon Settlement. Seek out Captain Greywind to discover if the Ascalon Settlement is safe. Defend Captain Greywind and the trapped Ascalon Settlers. Keep Captain Greywind alive! Return to the Ascalon Settlement and defend it. Captain Greywind must survive! Return to Vision of Glint for your reward. (Udaj się do Lion's Arch i porozmawiaj z Firstwatch Sergio aby zasięgnąć informacji o losie North Kryta Province. Porozmawiaj z Lionscout Gabrian aby odkryć przeznaczenie Ascalon Settlement. Odszukaj Captain Greywind aby sprawdzić czy Ascalon Settlement jest bezpieczne. Obroń Kapitana Greywind i schwytanych w pułapkę uchodźców z Ascalonu. Kapitan Greywind musi przeżyć za wszelką cenę! Wróć do Vision of Glint po nagrodę). Nagroda: 20000 xp.

Quest: Defend Denravi. Travel to Denravi and speak with Shadow to learn how you can help defend against the Titan threat. Seek out Evennia and offer her your assistance. Help the Shining Blade defend Denravi from the Titans. Evennia must survive! Return to Vision of Glint for your reward. (Udaj się do Denravi i porozmawiaj z Shadow aby dowiedzieć się w jaki sposób możesz pomóc zażegnać zagrożenie ze strony Tytanów. Odszukaj Evennia i zaoferuj jej swą pomoc. Pomóż wojskom Shining Blade obronić Denravi przed Tytanami. Evennia musi przeżyć! Wróć do Vision of Glint po nagrodę). Nagroda: 20000 xp.

Quest: Titan Source. Travel to Grendich Courthouse and speak with Warmaster Gabowski to learn how you can help defend against the Titan threat. Travel to the northwest region of Dragon's Gullet and kill the three Titan bosses. Return to Vision of Glint for your reward. (Udaj się do Grendich Courthouse i porozmawiaj z Warmaster Gabowski aby dowiedzieć się jak możesz pomóc w walce przeciwko Tytanom. Idź do północno-zachodniej części Dragon's Gullet i zabij trzech przywódców Tytanów. Wróć do Vision of Glint po nagrodę). Nagroda: 50000 xp.

Dargan (Arena Guard)

Tyren (Priest of Balthazar)

Dakk (Priest of Balthazar)

Crafter's Corner

Captain Hugo Brinzebeard

Quest: Seeking The Seer. Speak with Korg the Scout. Speak with Onar Ironblood. See Blade Scout Shelby for your reward. (Porozmawiaj z Korg the Scout. Porozmawiaj z Onar Ironblood. Zobacz się z Blade Scout Shelby po odbiór nagrody). Nagroda: 500 xp.

Ornhelm Brightaxe (Collector)

5 Stone Summit Badges: Grim Cesta (Energy +12, req. 9 Soul Reaping), Storm Artifact (Energy +12, req. 9 Air Magic), Smiting Rod (Light Dmg: 11-22, req. Smiting Prayers).

Sarad (Weapons)

Seifred (Armor) (Armor: 70)

Morgren (Armor) (Armor: 70)

Druid's Boots (25 Tanned Hide Squares + 25 Wood Planks), Druid's Vest (75 Tanned Hide Squares + 75 Wood Planks), Druid's Gloves (25 Tanned Hide Squares + 25 Wood Planks), Druid's Legging (50 Tanned Hide Squares + 50 Wood Planks), Fur-Lined Boots (25 Tanned Hide Squares + 4 Fur Squares), Fur-Lined Vest (75 Tanned Hide Squares + 12 Fur Squares), Fur-Lined Gloves (25 Tanned Hide Squares + 4 Fur Squares), Fur-Lined Leggings (50 Tanned Hide Squares + 8 Fur Squares), Studded Leather Boots (25 Tanned Hide Squares + 4 Steel Ingots), Studded Leather Vest (75 Tanned Hide Squares + 12 Steel Ingots), Studded Leather Gloves (25 Tanned Hide Squares + 4 Steel Ingots), Studded Leather Leggings (50 Tanned Hide Squares + 8 Steel Ingots), Drakeskale Boots (25 Tanned Hide Squares + 4 Skales), Drakeskale Vest (75 Tanned Hide Squares + 12 Skales), Drakeskale Gloves (25 Tanned Hide Squares + 4 Skales), Drakeskale Leggings (50 Tanned Hide Squares + 8 Skales), Leather Boots (11 Tanned Hide Squares), Leather Vest (33 Tanned Hide Squares), Leather Gloves (11 Tanned Hide Squares), Leather Leggings (22 Tanned Hide Squares), Tamer's Mask (25 Bolts of Cloth + 4 Fur Squares), Archer's Mask (25 Bolts of Cloth + 4 Bolts of Linen), Hunter's Mask (25 Bolts of Cloth + 4 Bolts of Silk), Traveler's Mask (25 Bolts of Cloth + 4 Scales), Simple Mask (11 Bolts of Cloth).

Merchants' Row

Machir (Material Trader)

Benato (Rare Material Trader)

Murgur (Rune Trader)

Rothgar (Merchant)

Saeunn (Merchant)

Vegeir (Dye Trader)

Training Yard

Bartoch (Skills)

Magi Soul (Scroll Trader)