Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Guild Wars: Prophecies - poradnik do gry

Guild Wars: Prophecies - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

Ascalon City | Pre-Searing Ascalon | Guild Wars Prophecies poradnik Guild Wars: Prophecies

Swoją przygodę rozpoczynasz w Ascalon City - Ascalon City | Pre-Searing Ascalon | Guild Wars Prophecies - Guild Wars: Prophecies - poradnik do gry

Swoją przygodę rozpoczynasz w Ascalon City

Ascalon City

Największe miasto królestwa. Ascalon City słynie z wspaniałej architektury, licznych bibliotek oraz bogatych sklepów. To właśnie tutaj zamieszkało najwięcej szlacheckich rodów, licznie odwiedzane przez ciekawskich turystów stało się kulturalną stolicą Ascalonu.

Town Crier at Ascalon Academy Gate

Primary Quest: Message from a friend. Go to the town square in Ascalon City. Talk to Sir Tydus. (Udaj się na rynek Ascalon City. Porozmawiaj z Sir Tydus). Nageoda: 100 xp, 10 gold.

Armin Saberlinm

Primary Quest: A Second Profession. Aby wybrać drugą profesję trzeba udać się do odpowiedniego trenera. Warto odwiedzić wszystkich i wykonać zlecane przez nich zadania próbne.

Primary Quest: The Path to Glory. Go to Ascalon City to speak to Sir Tydus. (Idź do Ascalon City i porozmawiaj z Sir Tydus). Nagroda: 100 xp.

Sir Tydus

Primary Quest: War Preparations. Go out the gate to Lakeside County and Talk to [Class related Trainer]. (Przejdź przez bramę to Lakeside County i porozmawiaj z [Trenerem właściwym profesji]). Nagroda: 250 xp.

Namar

Primary Quest: Poor Tenant. Follow the road southwest from town to Ashford. Find Miller Upton and ask him to help Namar. Use the honeycomb to lure the three bee swarms across the bridge. Return to Miller Upton for your reward. (Kieruj się drogą na południowy-zachód prowadzącą do Ashford. Odszukaj Miller Upton i poproś go aby pomógł Namar. Użyj miodnika do przeciągnięcia trzech pszczelich rojów za most. Wróć do Miller Uptown po nagrodę). Nagroda: 500 xp, Focus Item (Energy +3).

Baron Egan

Quest: Bandit Raid. Recover the Ashford strongbox from the bandits. Return the strongbox to Devona in Ashford. See Devona for your reward. (Odzyskaj sejf miasteczka Ashford z rąk bandytów. Oddaj sejf Devona w Ashford. Odbierz od niej nagrodę). Nagroda: 250 xp, Focus Item (Energy +3), Tall Shield (Armor: 4).

Quest: The Poison Devourer. Cross the river and destroy the plague devourer to get a poisonous stinger. Deliver the poisonous stinger to Brother Mhenlo in Ashford Abbey. (Przejdź przez rzekę i zabij plague devourer aby zdobyć poisonous stinger. Dostarcz poisonous stinger do Brother Mhenlo w Ashford Abbey). Nagroda: 250 xp, Focus Item (Energy +3).

Sandre Elek

Quest: The Wayward Wizard. Talk to Ralena Stormbringer in Foible's Fair to learn Orion's whereabouts. Find Orion in Wizard's Folly and convince him to come home. Return to Sandre Elek for your reward. (Porozmawiaj z Ralena Stormbringer w Foible's Fair aby poznać miejsce pobytu Orion. Odnajdź Orion w Wizard's Folly i przekonaj go do powrotu do domu. Wróć do Sandre Elek po nagrodę). Nagroda: 250 xp, Smiting Staff (Energy +3), Light Dmg: 2-4, Two-handed).

Prince Rurik

Quest: Charr at the Gate. Follow Rurik and help him defeat the Charr. Return to Prince Rurik for your reward. (Podążaj za Rurik i pomóż mu pokonać Charr. Wróć do Prince Rurik po nagrodę). Nagroda: 200 xp, Long Sword (Slashing Dmg: 5-7).

Quest: Charr in the Catacombs. Find out if the Charr Ranger is using the catacombs. Speak to Brother Mhenlo in Ashford Abbey. Ask Necromacer Munne if she has any information on the Charr. Seek out Oberan the Reviled deep within the catacombs. Ask him about Charr Ranger. Return to Rurik in Ascalon City and show him the sharp charr tooth. (Sprawdź czy Charr Ranger korzystają z katakumb. Porozmawiaj z Brother Mhenlo w Ashford Abbey. Spytaj Necromancer Munne czy napotkała jakiekolwiek informacje o Charr. Poszukaj Oberan the Reviled głęboko w katakumbach. Spytaj go o Charr Ranger. Wróć do Rurik w Ascalon City i pokaż mu ostry ząb charra). Nagroda: 250 xp, 100g.

Town Crier at Lakeside County Gate

Quest: Trouble in the Woods. Go to Lakeside County and follow the road to Ashford. Talk to Devona about the Grawl threat. Go with Devona and destroy the Grawl threatening Ashford. See Devona for your reward. (Idź do Lakeside County i podążaj drogą do Ashford. Porozmawiaj z Devona o groźbie ze strony Grawli. Idź razem z Devona i zabij Grawle zagrażające Ashford. Zobacz się z Devona aby odebrać nagrodę). Nagroda: 500 xp, War Hammer (Blunt Dmg: 6-9, Two-handed).

Cynn

Sanura (Merchant) - Sklep z podstawowymi artykułami.

Elias (Weapons) - Ulepszanie broni.

UWAGA: Broń zostaje przystosowana zgodnie z twoimi upodobaniami, co zwiększaj jej możliwości o 10%. Takiej broni nie można już jednak sprzedać lub przekazać innemu graczowi, gdyż może być używana wyłącznie przez ciebie.

Crafter - Rzemieślnik. Zrobi odpowiedni przedmiot jeżeli przyniesiesz właściwe materiały podane w nawiasie.

Lyhlo Axe of Fortitude (Slashing Dmg: 5-10) (4 Iron Ingots +1 Wood Plank), Ascalon Bow (Piercing Dmg: 7-10, Two-handed) (5 Wood Planks), Inscribed Chakram (Energy +4, Armor: 5) (1 Iron Ingot), Jeweled Chalice (Energy +3, Armor: 5) (1 Iron Ingot), Grim Cesta (Energy +3, Armor: 5) (1 Bone), Idol (Energy +3, Armor: 5) (1 Granite Slab), Grim Cesta (Energy +3, Armor: 5) (1 Bone), Storm Artifact (Energy +3, Armor: 5) (1 Pile of Glittering Dust), Flame Artifact (Energy +3, Armor: 5) (1 Pile of Glittering Dust), Healing Ankh (Energy +3, Armor: 5) (1 Granite Slab), Protective Icon (Energy +3, Armor: 5) (1 Granite Slab), Foehammer (Blunt Dmg: 13-20, req. 3 Hammer Mastery, Two-handed) (3 Iron Ingots + 2 Wood Planks), Rinblade (Slashing Dmg: 10-14, req. 3 Swordsmanship) (5 Iron Ingots).

Guild Registrar - Rejestracja nowej gildii.