Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Guild Wars: Prophecies - poradnik do gry

Guild Wars: Prophecies - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

Lakeside County, Ashford Abbey | Pre-Searing Ascalon | Guild Wars Prophecies poradnik Guild Wars: Prophecies

01 Resurrection Shrine - Lakeside County, Ashford Abbey | Pre-Searing Ascalon | Guild Wars Prophecies - Guild Wars: Prophecies - poradnik do gry

Lakeside County

01 Resurrection Shrine

Gwen

Quest: Gwen's Flute. Find Gwen's Flute. Return the Flute to Gwen. (Znajdź flet Gwen. Zwróć go do Gwen). Nagroda: 250 xp.

Task: Gwen Etap 2. Można się z nią bardziej zaprzyjaźnić. Daj Gwen kilka Red Iris Flowers, cape (dostępna u sprzedawcy w mieście za 200 gold), Flute (dostępna u sprzedawcy za 2 gold). Nagroda: Tappestry Shred, gdy Gwen wędruje z tobą leczy cię za 20 hp.

Trainer (właściwy dla klasy podstawowej)

Ranger Primary Quest: Ranger Test. Find the river skale queen and sly it. Return to Artemis the Ranger for your reward. (Znajdź river skale queen i zabij ją. Wróć do Artemis the Ranger po nagrodę). Nagroda: 500 xp, skille: Power Shot, Troll Unguent.

Warrior Primary Quest: Warrior Test. Go southwest along the road to find the skale. Clear the river of skale. Return to Van the Warrior for your reward. (Idź na południowy-zachód wzdłuż drogi aż znajdziesz skale . Wyczyść rzekę ze skale. Wróć do Van the Warrior po nagrodę). Nagroda: 500 xp, skille: Frenzy, Healing Signet.

Necromancer Primary Quest: Necromancer Test. Go south to the river. Slay a skale so that Verata can make use of its corpse. Return to Verata the Necromancer for your reward. (Idź na południe w stronę rzeki. Zabij skale aby Verata mógł użyć jego ciała. Wróć do Verata the Necromancer po nagrodę). Nagroda: 500 xp, skille: Vampiric Gaze, Deathly Swarm.

Mesmer Primary Quest: Mesmer Test. Follow the road southwest until you find skale. Clear the road of skale. Return to Sebedoh the Mesmer for your reward. (Idź drogą na południowy-zachód aż znajdziesz skale . Oczyść drogę ze skale, wróć do Sebedoh the Mesmer po nagrodę). Nagroda: 500 xp, skille: Empathy, Ether Feast.

Monk Primary Quest: Monk Test. Go southwest up the road until you find skale. Cross the river and find the missing girl Gwen. Lead Gwen back to Ciglo the Monk. Gwen will not move as long as the skale are in the way. (Idź na południowy-zachód aż znajdziesz skale . Przejdź przez rzekę i znajdź zaginioną dziewczynkę Gwen. Zaprowadź Gwen z powrotem do Ciglo the Monk. Gwen nie pójdzie dopóki skale blokują jej drogę). Nagroda: 500 xp, skille: Healing Breeze, Banish.

Elementalist Primary Quest: Elementalist Test. Kill the skale along the road southwest. Acquire a shimmering skale. Return to Howand the Elementalist for your reward. (Zabijaj skale wzdłuż drogi na południowy-zachód, aż znajdziesz shimmering skale. Wróć do Howand the Elementalist po nagrodę). Nagroda: 500 xp, skille: Flare, Aura of Restoration.

Haversdan

Primary Quest: Further Adventures. Follow the road southwest from town to Ashford. Talk to Devona. (Udaj się drogą na południowy-zachód z miasta do Ashford. Porozmawiaj z Devona). Nagroda: 250 xp.

Quest: A New [Class Specific] Trainer. UWAGA: Skieruje cię do trenera odpowiedniego dla twojej podstawowej klasy w celu dalszej nauki. Ranger do Master Ranger Nente w Regent Valley. Warrior do Warmaster Grast w Green Hills County. Necromancer do Necromacer Munne w The Catacombs. Mesmer do Lady Althea w Lakeside County. Monk do Brother Mhenlo w Ashford Abbey. Elementalist do Elementalist Aziure. w Wizard's Folly. Nagroda: 250 xp.

Lina the Healer (po wykonaniu [Class Specific] Test)

Quest: Adventure with an Ally. Return to Ascalon City. Form a party with another player. Talk to Lina the Healer. (Wróć do Ascalon City. Stwórz drużynę z innym graczem. Porozmawiaj z Lina the Healer). Nagroda: 100 xp, skill: Resurrection Signet.

Old Mack (po wykonaniu Quest: A Mesmer Burden)

Quest: The Rogue's Replacement. Serach for a source of devourer eggs in Lakeside County. Collect one devourer egg. Return to Old Mack for your reward. (Poszukaj źródła jaj devourer'ów w Lakeside County. Zbierz jedno jao devourer'a. Wróć do Old Mack po nagrodę). Nagroda: 250 xp, Smiting Staff (Energy +3, Light Dmg: 2-4, Two-handed).

Captain Osric

Quest: Gift for Althea. Find the perfect gift for Lady Althea. It Must be something beautiful. Give the Beautiful Feather, Beautiful Pearl and Beautiful Pendant to Captain Osric OR speak to Lady Althea himself. (Poszukaj idealnego prezentu dla Lady Althea. To musi być coś pięknego. Daj Captain Osric trzy rzeczy: Beautiful Feather, Beautiful Pearl i Beautiful Pendant LUB porozmawiaj na ten temat z Lady Althea). Nagroda: 250 xp, Focus Item (Energy +3).

Prince Rurik (do Quest: Charr at the Gate)

Brownlow (Collector)

5 Skale Fin: Belt Pouch (Holds 5 items), Devourer Egg.

02 Althea's Actors Stage

Lady Althea (Mesmer Trainer)

Mesmer Quest: A Mesmer Burden. Kill the rogue bull that is threatening Althea's theatre. (Zabij rogue bull terroryzującego teatr Althea). Nagroda: 250 xp, skille: Conjure Phantasm, Ether Feast, Imagined Burden.

03 Gate to the Northlands

Gate Guard Torin

Quest: Across the Wall. Find your way north of the Wall. Search the road to Piken Square for Ben Wolfson. Lead Ben Wolfson back to the gate. (Dostań się na północną stronę muru. Poszukaj Ben Wolfson na drodze do Piken Square. Odprowadź Ben Wolfson z powrotem do bramy). Nagroda: 250 xp, Longbow (Piercing Dmg: 7-10, Two-handed), Smiting Rod (Light Dmg: 2-4).

UWAGA: Ten quest można wykonać jedynie w grupie. Do otwarcia bramy potrzeba współpracy dwóch graczy. Jeden ciągnie za dźwignie na murze, a drugi przechodzi przez bramę.

04 River Scale Nest

River Scale Queen (Potwór do Primary Quest: [Class Specific] Test)

Broken Flute (Quest Item do Quest: Gwen's Flute)

05 Chest

A Beautiful Pedant (Quest Item do Quest: Gift for Althea.)

06 Bandit Camp

Ashford Strongbox (Quest Item do Quest: Bandit Raid)

07 Field

A Beautiful Feather (Quest Item do Quest: Gift for Althea)

08 River

A Beautiful Perl (Quest Item do Quest: Gift for Althea)

09 Devourer Cave

Duke Gaban

Quest: Egg Hunter. Escort Fadden Hathorn into the Devourer cave and keep him safe while he gathers eggs. Escort Fadden Hathorn back to Duke Gaban. Return to Duke Gaban for your reward. (Eskortuj Fadden Hathorn do jaskini Devourer'ów i zapewnij mu bezpieczeństwo podczas zbierania jaj. Eskortuj Fadden Hathorn z powrotem do Duke Gaban. Wróć do Duke Gaban po nagrodę). Nagroda: 150 xp, 2 Devourer Egg.

Faden Hathorn (do Quest: Egg Hunter).

10 Bridge to the Regent Valley

Kaylee (Collector)

3 Grawl Neckalce: Jeweled Chakram (Energy +3), Grim Cesta (Energy +3), Scroll (Energy +3), Divine Symbol (Energy +3), Class Specific Vest (Armor: 12).

Ashford Village

Devona

Primary Quest: Unsetting Rumors. Speak with Meerak the Scribe in Ashford Abbey. Deliver the message to Mrmin Saberlin. Use your map to travel to Ascalon City quickly. (Porozmawiaj z Meerak the Scribe w Ashford Abbey. Dostarcz wiadomość do Mrmin Saberlin. Użyj mapy by szybko podróżować do Ascalon City). Nagroda: 250 xp, Tall Shield (Armor: 4).

Quest: Tithe for Ashford Abbey. Head due north from Ashford until you find the road to Green Hills County. Go to Green Hills County and talk to Grazden the Protector. Deliver Barradin's tithe to Devona. (Podążaj się na północ aż znajdziesz drogę do Green Hills County. Idź do Green Hills County i porozmawiaj z Grazden the Protector. Dostarcz dziesięcinę Barradina do Devona). Nagroda: 250 xp, 1 Skill Point.

Primary Quest: Opposition to the King. Go north from Ashford to find the road to Green Hills County. Once in Green Hills Couty, question at least three locals about opposition to the king. Return to Devona for your reward. (Idź na północ z Ashford aż znajdziesz drogę do Green Hills County. Gdy dotrzesz do Green Hills County zapytaj przynajmniej trzech mieszkańców o opozycję przeciwko królowi. Wróć do Devona po nagrodę). Nagroda: 500 xp.

Alison the Tanner

Quest: Little Thom's Big Cloak. Acquire a bear pelt. Many bears can be found in Wizard's Folly. Take the bear pelt to Alison the Tanner in Ashford. Go to Barradin's Estate in Green Hills County and deliver the cloack to Little Thom. (Zdobądź futro niedźwiedzia. Wiele niedźwiedzi można znaleźć w Wizard's Folly. Zanieś futro niedźwiedzia do Alison the Tanner w Ashford. Idź do Barradin's Estate w Green Hills County i daj płaszcz Little Thom). Nagroda: 250 xp, Battle Axe (Slashing Dmg: 4-8), Smiting Rod (Light Dmg: 2-4).

Pitney

Quest: The Worm Problem. Acquire a devourer egg from Fadden Hathorn in the devourer cave. Take the devourer egg to Pitney in Ashford. Follow Pitney and kill the Queen Worm. Return to Pitney for your reward. (Zdobądź jajo devourer'a od Fadden Hathorn w jaskini devourer'ów. Zanieś jajo devourer'a do Pitney w Ashford. Idź za Pitney i zabij Queen Worm . Wróć do Pitney po nagrodę). Nagroda: 250 xp, Smiting Rod (Light Dmg: 2-4).

Quest: The Prize Moa Bird. Head to catacombs and find Pitney's prize bird. Return to Pitney for your reward. (Idź do katakumb i znajdź Wystawowego ptaka Pitney'a. Wróć do Pitney po nagrodę). Nagroda: 250 xp, Smiting Staff (Energy +5, Light Dmg: 2-4, Two-handed), Long Sword (Slashing Dmg: 5-7).

Chantalle the Troubadour

Quest: The Hunter's Horn. Purify the hunter's horn in the healing spring in Regent Valley. Go to the fishing village south of the tower in Wizard's Folly and deliver the purified horn to Aidan. (Oczyść myśliwski róg w uleczającym źródle w Regent Valley. Idź do rybackiej wioski na południe od wieży w Wizard's Folly i dostarcz oczyszczony róg do Aidan). Nagroda: 500 xp, Longbow (Piercing Dmg: 7-10, Two-handed).

Farmer Dirk

Task: Prize-Winning Pigs. Zagoń 5 świń to zagrody. Nagroda: 25 gold.

Miller Upton (do Primary Quest: Poor Tenant)

Hamish (Merchant)

Jacobs (Collector)

3 Baked Husks: Idol (Energy +3), Flame Artifact (Energy +3), Healing Ankh (Energy +3), Class Specific Boots (Armor: 12)

Humphreys (Collector)

5 Worn Belts: Belt Pouch (Holds 5 items).

Walden (Collector)

3 Unnatural Seeds: Class Specific Vest (Armor: 12), Truncheon (Dark Dmg: 2-4), Scroll (Energy +3), Battle Axe (Slashing Dmg: 4-8), Leather Gloves (Armor: 12, Armor +30 vs. elemental attacks).

Ashford Abbey

Umiejscowione zaraz przy wyjściu z katakumb, Ashford Abbey jest miejscem wiecznego spoczynku dla wielu wybitnych mieszkańców Ascalonu. Często można tu spotkać ważne osobistości odwiedzające groby przodków by oddać im należną cześć. Nie jest także niczym niezwykłym spotkanie tutaj kapłana lub kapłanki Dwayna, pogrążonych w modlitwie przed statuą ich bogini.

Brother Mhenlo (Monk Trainer)

Monk Quest: A Monk's Mission. Meet Paulus inside the Catacombs. Go with Paulus and use your healing prayers to make sure he survives. Return to Brother Mhenlo for your reward. (Spotkaj się z Paulus w Katakombach. Idź z Paulus i skorzystaj z uleczających modlitw aby zapewnić mu bezpieczeństwo. Wróć do Brother Mhenlo po nagrodę). Nagroda: 250 xp, skille: Bane Signet, Orison of Healing.

Meerak the Scribe

Spencer (Merchant)