Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Hearts of Iron IV - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

Porady ogólne | Podstawy Hearts of Iron IV poradnik Hearts of Iron IV

Porady ogólne

W tej części poradnika znajdziesz wybrane porady dotyczącego każdego z elementów rozgrywki.

Pamiętaj że dla każdego scenariusza dostępne cele narodowe wybranych krajów są identyczne. Jeśli rozpoczniesz kampanię w 1939 to będziesz miał więcej czasu na przygotowanie swojego kraju. W przypadku scenariusza w 1939 - żaden z celów narodowych nie będzie domyślnie zrealizowany.

Początek gry

1. Podczas wyboru nacji powinieneś zwrócić uwagę jakie modyfikatory nałożone są na rozgrywkę daną nacją i odpowiednio z nich korzystać bądź przeciwdziałać.

2. Naucz się skrótów klawiszowych. Odpowiednie zarządzanie czasem jest najważniejsze w rozgrywce jeśli nie chcesz nieustannie korzystać z aktywnej pauzy.

3. Pamiętaj, że spacja to twój największy sojusznik. Używaj aktywnej pauzy za każdym razem kiedy stajesz przed dowolną decyzją.

4. Umacniaj swoją nację pod względem przemysłowym. Większa ilość fabryk przyniesie ci nieporównywalnie większe możliwości niż kilka dodatkowych dywizji.

5. Rozwijaj szpiegostwo. Dodatkowe informacje, które uda ci się zdobyć o sojusznikach i rywalach mogą mieć duże znaczenie w planowaniu działań i neutralizowaniu niebezpiecznych sytuacji.

6. Sprawdź wszystkie opcje polityczne, które zostały już ustalone i ich modyfikatory.

7. Wybierz cel narodowy w oparciu o to w jaki sposób chciałbyś rozwijać swoją nację i jakie są twoje aktualne potrzeby.

8. Kontroluj stan światowego napięcia. Dopiero po osiągnięciu określonego pułapu niektóre opcje polityczne będą dostępne.

9. Nieustannie rozwijaj nowe jednostki. Zarówno pod względem technologicznym jak na zasadzie samego szkolenia i wystawiania ich.

10. Cały czas utrzymuj aktywne badania nowych technologii. Masz możliwość uruchomienia kilku projektów jednocześnie, korzystaj z tego.

Polityka

1. Cel narodowy nic nie kosztuje ale na jego realizację potrzebny jest czas. Pamiętaj, żeby nie dopuścić, żeby chociaż jeden dzień minął w grze gdy nie miałeś wybranego celu narodowego.

2. O ile nie chcesz zmodyfikować podstawowej ideologii państwa, to powinieneś dobierać polityków w taki sposób, żeby uzyskać skrócenie czasu badań.

3. Sprawdź wszystkie dostępne opcje polityczne i ich modyfikatory, żeby mieć pełen wgląd w możliwości jakie stwarza gra wybraną nacją.

4. Możesz dobierać polityków w taki sposób, żeby prowadzili do zmiany ideologii. W rozdziale poświęconym nacjom znajdziesz wszelkie informacje, które pomogą zdecydować czy taka zmiana będzie korzystna.

5. Jeśli masz możliwość tworzenia frakcji to powinieneś jak najszybciej znaleźć sobie sojuszników i poprawić relacje z nimi.

6. Jeśli nie możesz znaleźć sojuszników wśród nacji o tej samej ideologii to możesz podjąć proces propagowania swojej ideologii w innym kraju. Z czasem zmieni się jego ustrój i zniwelujesz negatywne efekty wynikające z różnic ideologicznych.

7. Handel poprawia relacje. Postaraj się zawiązać kontrakty z krajami z którymi chcesz współpracować a ich zdanie o twojej nacji będzie dużo lepsze.

8. Jeśli przeciwnik jest bardzo potężny i obawiasz się z nim starcia to możesz zorganizować przewrót polityczny w jego kraju, żeby zmusić go do walki na dwóch frontach.

9. Na początku rozgrywki nie trwoń punktów siły politycznej na działania dyplomatyczne, ale skup się na wprowadzaniu odpowiednich praw i obsadzaniu rządu.

10. Pamiętaj, że niektóre prawa poza oczywistymi korzyściami obłożone są negatywnymi efektami z którymi musisz się liczyć. Dokładnie wczytuj się w opisy działających praw, żebyś nie zadziałał na swoją niekorzyść.

11. Jeśli zorganizujesz przewrót polityczny w jakimś kraju to bardzo ciężko potem będzie ci w nim zmienić ustrój.

12. Kontroluj zmiany poparcia dla partii politycznych w swoim kraju, żebyś nie musiał zmagać się z wojną domową.

13. Terytorium każdego kraju powiązane jest z określoną liczbą punktów zwycięstwa. Wysoka jedność narodowa odpowiada procentowej ilości punktów zwycięstwa z terytoriów jakie przeciwnik musi zyskać, żeby nasz naród chciał skapitulować.

14. Pamiętaj, że do zorganizowania przewrotu politycznego będziesz musiał wyprodukować odpowiednią ilość wyposażenia, które wykorzystają siły wywrotowe.

15. Przed dołączeniem do jednej z głównych frakcji sprawdź z kim prowadzą wojnę członkowie frakcji i czy dołączenie do nich nie naraz cię na niebezpieczeństwo.

Gospodarka

1. Zanim przystąpisz do masowej produkcji broni postaraj się rozwinąć infrastrukturę przemysłową. Większa ilość fabryk przyspieszy wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych oraz budowę innych elementów infrastruktury.

2. W początkowej fazie gry nie poświęcaj wszystkich dostępnych fabryk na handel. Sparaliżuje to krajową gospodarkę i znacząco spowolni proces budowy nowych budynków.

3. Zadbaj o to, żeby wszystkie fabryki wojskowe były cały czas w użyciu i rozdysponuj budynki zgodnie z wyposażeniem, które jest potrzebne z punktu widzenia logistyki.

4. Zmiany opcji politycznych mogą znacząco wpłynąć na czas potrzebny do rozwoju silnej gospodarki. Sprawdź dostępne możliwości i warunki którym podlegają.

5. W handlu kieruj się w pierwszej kolejności położeniem partnera. Jeśli wykorzystasz konwoje do transportu dóbr, które możesz kupić w granicach kontynentu to w późniejszym etapie gry produkcja dodatkowych statków transportowych zablokuje możliwość rozwijania floty wojennej.

6. Najlepszym źródłem pozyskiwania ropy naftowej i gumy są rafinerie paliw, które możesz zbudować w granicach swojego terytorium. Są to jedyne surowce, które można zdobyć z pominięciem naturalnych źródeł.

7. Dokładnie zastanów się zanim zamienisz fabryki cywilne na wojskowe. Tylko w jedną stronę ta operacja trwa dosyć szybko.

8. Dzięki opracowaniu celów politycznych dla przemysłu możesz zyskać kilka fabryk bez poświęcania czasu na wznoszenie budynków.

9. Uważnie dobieraj budynki wspólne w prowincjach. Budowa większości z nich trwa długo a jeśli będziesz nieustannie zapełniał wszystkie sloty to nie wystarczy miejsca na budynki uzyskane w drodze badań technologicznych.

10. Rozwijaj infrastrukturę do 10 poziomu, żeby dostawy mogły sprawnie krążyć po terenie całego kraju.

11. Kontroluj zapotrzebowanie na surowce i rozwiązuj kontrakty, które prowadzą do nadwyżki surowca. Dzięki utrzymywaniu nadwyżki nie przyśpieszysz produkcji, a wymiana handlowa jest realizowana błyskawicznie więc w razie zapotrzebowania możesz zamówić surowiec.

12. Dla linii montażowej i budownictwa możesz przeznaczyć maksymalnie 15 fabryk, pozostałe budynki będą realizować kolejne pozycje z kolejki budowy lub możesz je rozdzielić na inne linie montażowe.

13. Pozycja linii montażowej w kolejce ma znaczenie dla dystrybucji surowców. Na szczycie kolejki zawsze powinno znaleźć się wyposażenia, które trafia do największej liczby odbiorców.

14. Utrzymuj produkcję na jednej linii montażowej najdłużej jak się da bez zmiany celu produkcji. Zagwarantuje to dodatkową premię do wydajności produkcji. Dodatkowe premie możesz zdobyć za przypisanie maksymalnej ilości fabryk (15) do jednej linii montażowej.

15. Sprawdzaj czy są dostępne szablony nowocześniejszego wyposażenia i modernizuj linie montażowe. Pamiętaj, żeby w szablonach armii nie wyłączać starszego wyposażenia z użycia, a jeśli będziesz to robił, to sukcesywnie, po jednym typie sprzętu. W przeciwnym wypadku twoja gospodarka runie.

16. Popularne wyposażenie takie jak karabiny powinno być nieustannie w produkcji żeby przyspieszyć rekrutację armii w przypadku nagłej potrzeby.

17. Jeśli zmieniasz szablony dywizji i wyrzucasz jakieś wyposażenie z użycia, to musisz pamiętać o zdjęciu go z linii produkcyjnej.

18. Pamiętaj, że procentowy odsetek fabryk przeznaczonych na produkcję dóbr konsumpcyjnych jest liczony od łącznej sumy wszystkich fabryk, a nie tylko od liczby fabryk cywilnych.

Badania

1. Pierwsze cele badawcze najlepiej skierować w obszary, które zmniejszą ogólny czas potrzebny na badania.

2. Na początku rozgrywki musisz ustalić jaki model armii chcesz rozwijać i na czym będzie budowana siła twojego państwa. Jeśli uruchomisz projekty badawcze związane z określonymi doktrynami to powinieneś je rozwijać w jak najszerszym zakresie, żeby dysponować wieloma możliwościami wykorzystania jednostek.

3. Do badań wybieraj takie projekty, które są zgodne z linią czasu. W przeciwnym wypadku możesz zablokować jedno okno badań na kilka lat nie odnosząc z tego tytułu wymiernych korzyści.

4. Najlepiej będzie jeśli okna do badań rozdzielisz w taki sposób, że każde z nich będzie miało określone zastosowanie. Jedno okno cały czas będzie poświęcone na badania przemysł/ technologie, kolejne okno na nowe jednostki i broń a pozostałe okna na doktryny wojenne. Rozkład okien możesz zmienić po wybuchu wojny w zależności od tego co będzie ci najbardziej potrzebne.

5. Niektóre kraje np. Francja mogą mieć odgórne ograniczenia w przypadku czasu potrzebnego na poszczególne badania. W tej sytuacji dopasuj strukturę państwa do innej strategii i rozwiń je z pominięciem wybranych badań.

6. Zmiana technologii usytuowanej na szczycie drzewka prowadzi do utraty wszystkich dalszych badań w tym drzewku. W dowolnym momencie możesz wycofać się z prowadzonego projektu lub nawet całego drzewka na poczet innych badań.

7. Pamiętaj, że możesz redukować czas potrzebny na badania określonych jednostek poprzez wybrane cele polityczne i współpracę z koncernami, które przyspieszają prace badawcze.

8. Niektóre technologie są wymagane do uzyskania przydatności pozornie nie związanych jednostek. Np. lotniskowce możesz wyprodukować w dowolnej ilości, ale nie obsadzisz ich statkami jeśli nie opracowałeś technologii związanych z bombowcami morskimi.

9. Pamiętaj, że dla każdego modelu czołgu masz jeszcze trzy różne projekty badawcze, które charakteryzują jego zastosowanie.

10. Dobrze się zastanów przed podjęciem prac nad doktrynami, drzewko ma ścisłą hierarchię i bardzo łatwo można stracić postępy długich badań. W tym względzie pomocny będzie dedykowany rozdział poradnika.

Armia

1. Do pełnego sukcesu na polu bitwy potrzebujesz wszystkich rodzajów uzbrojenia. Nie ograniczaj się tylko do dywizji zmechanizowanych albo samej piechoty.

2. Nie opracowuj szablonów armii do momentu gdy nie opracujesz technologii pozwalających na wprowadzenie do szablonu co najmniej 2-4 nowych jednostek.

3. Pamiętaj, że jednostki funkcjonujące w ramach zorganizowanych armii są zdecydowanie skuteczniejsze w starciach.

4. Zadbaj o odpowiednie surowce w momencie gdy będziesz przygotowywał się bezpośrednio do wojny. Pamiętaj, że możesz zmienić wykorzystanie fabryk z cywilnych na wojskowe.

5. Zwiększaj zasięg poboru cywilnego w momencie gdy żołnierze zaczną ginąć na froncie. Jeśli nie dostosujesz zakresu do aktualnych potrzeb szybko może się okazać, że brakuje ci żołnierzy do utworzenia jakiejkolwiek dywizji.

6. Zawsze wytyczaj front, nawet jeśli nie spodziewasz się agresji. Jednostki zostaną rozrzucone wzdłuż linii i łatwiej będzie operować zaopatrzeniem.

7. Jeśli zmieniasz szablony armii, to nie usuwaj starego zaopatrzenia od razu. Możesz usunąć najstarszy sprzęt raz na kilka miesięcy, żeby nie dezorganizować produkcji zaopatrzenia.

8. Pamiętaj, że jednostki pancerne, samoloty i okręty możesz wzmacniać przy wykorzystaniu punktów doświadczenia.

9. Samoloty i okręty powinny mieć cały czas aktywne misje, żeby generować doświadczenie.

10. Jednostki lądowe powinny być cały czas na szkoleniu, żeby generować doświadczenie armii. Zdobyte doświadczenie będzie pomocne do zmiany treści szablonu.

11. Każda dywizja powinna korzystać z batalionów pomocniczych. Już od początku gry postaraj się o odpowiednie wsparcie.

12. Dla wypadów zamorskich konieczne jest kontrolowanie basenów morskich. Pozwoli przeprowadzić desant oraz przemieścić zaopatrzenie dla stacjonujących wojsk.

Kierunki rozwoju

1. W przypadku rozwoju przemysłu pamiętaj o koncernach, które umożliwiają skrócenie czasu potrzebnego na badania. Doradcy polityczni mogą wpłynąć na zwiększone tempo budowy fabryk, infrastruktury i rafinerii naftowych. Za pośrednictwem celów politycznych uzyskasz do 4 fabryk cywilnych i 3 fabryk wojskowych. Dodatkowo małe zaplecze infrastrukturalne i redukcje prac inżynieryjnych i przemysłowych. Dzięki liberalnemu prawu handlowemu uzyskasz dodatkowe modyfikatory do mocy przerobowej fabryk i tempa budowy wszystkich struktur. Ważna jest też zmiana prawa gospodarczego w tym zakresie.

2. Rozwijanie armii lądowych to najbardziej rozbudowany proces. Potrzebujesz jak najlepszych karabinów i zróżnicowanych jednostek. Pamiętaj o projektancie czołgów, który zredukuje czas badań nad nowym sprzętem o 10%. Poszczególne badania mogą być przyspieszone poprzez cele polityczne realizowane w tym zakresie. Skup się na rozwoju doktryn wojskowych dla armii lądowych, żeby uzyskać dodatkowe korzyści. Cały czas modernizuj armię i zamykaj linie produkujące stare wyposażenie. Pomocny jest też projektant wyposażenia, który znacznie skróci czas potrzebny do opracowania projektów związanych z karabinami, artylerią lub samochodami.

3. Lotnictwo wymaga większego doprecyzowania szczegółów rozwoju. Oczywiście podstawą są cele narodowe dedykowane rozwojowi tej części sił zbrojnych. Dodatkowo możesz skorzystać z pomocy projektanta samolotów, który podniesie podstawowe statystyki produkowanych maszyn. W ramach doktryn masz do dyspozycji trzy warianty rozwoju, które możesz zmienić przy dłuższej rozgrywce. Warto powołać też dowódcę lotnictwa, który pomoże w gromadzeniu doświadczenia, które wykorzystasz do personalizacji samolotów.

4. Rozwój marynarki podobnie jak w innych dziedzinach najlepiej rozpocząć od celów narodowych. Warto skorzystać z modyfikatorów do redukujących czas potrzebny do opracowania poszczególnych okrętów. Podstawą są też daleko rozwinięte doktryny, które możesz wybrać z trzech dostępnych wariantów. Warto przed rozpoczęciem badań naukowych skorzystać z pomocy projektanta okrętów, który skróci czas badań o 10%. Z kolei przed otwarciem linii montażowej okrętów najlepiej wybrać jednego z dostępnych ekspertów dla floty. Dzięki niemu wyprodukowane jednostki będą miały większą skuteczność w realizowaniu misji.

Kampania wrześniowa 1939 w Polsce

Porady opracowane dla rozgrywki Polską w scenariuszu 14.08.1939 - najwyższy poziom trudności.

1. Zarządź budowę fortyfikacji obronnych na zachodnich granicach prowincji Płock-Warszawa-Kielce-Kraków. Oczywiście nie zdążysz wybudować wszystkich struktur, ale nawet kilka regionów lepiej umocnić przed nadciągającym natarciem.

2. Zgrupuj większą część jednostek rozmieszczonych w centralnej części kraju wzdłuż linii, którą umacniasz fortyfikacjami. Gdańsk i Poznań najlepiej od razu odpuścić, żeby skrócić linię frontu.

3. Połącz poszczególne oddziały w 2 armie i rozpocznij ich szkolenie. Szkolenie przerwij dopiero gdy pierwsze jednostki wroga wkroczą do kraju.

4. Wzdłuż całej linii frontu wytycz linię odwrotu.

5. W ramach dostępnej siły politycznej powołaj najwyższych dowódców: Maczka, Bohusz - Szyszko i Andersa.

6. W tym samym panelu powołaj na dowódcę piechoty Kazimierza Sosnkowskiego a na dowódcę lotnictwa - Ludomiła Rayskiego.

7. Sprawdź wszystkie dostępne samoloty i wyznacz dla nich misje związane z przechwytywaniem i dominacją w tym obszarze. Przenieś jak najwięcej samolotów do baz w regionach, które wyznaczają linię frontu.

8. Front wschodni wyznacz w linii Białystok-Lublin-Kraków. W tych regionach masz bazy lotnicze więc łatwiej będzie ich bronić przed natarciem sił Stalina. Nie zapomnij też o zabezpieczeniu frontu północnego lekkimi siłami.

9. Ogranicz wykorzystanie wszystkich linii produkcyjnych do 1 fabryki na linię, zamknij linie produkcyjne samolotów. Ustaw najwyższy priorytet dystrybucji wyposażenia dla uzupełnień. Na tym etapie nie ma sensu wystawiać nowego wojska bo nie zdążysz go odpowiednio przeszkolić.

10. W zależności od procesowania gry może zdarzyć się tak, że ZSRR cie nie zaatakuje albo Hitler zaatakuje o wile później. Atak nastąpi w każdym przypadku więc bądź na niego przygotowany.