Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp

Gwint - poradnik do gry

Gwint - poradnik do gry

SPIS TREŚCI

Słownik pojęć Poradnik Gwint

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2017

Niniejszy słowniczek zawiera zwroty z którymi gracz spotka się w trakcie swojej przygody z Gwintem. Poznanie terminologii gry jest szczególnie zalecane początkującym graczom.

 • Zranienie - Zmniejszenie siły jednostki. Siła Zranionych jednostek oznaczona jest na czerwono.
 • Stworzenie - Tworzysz kartę i natychmiast ją zagrywasz. Przykładowo, zagrywając Gremistę możesz stworzyć jedną z trzech kart: Mgłę, Czyste Niebo lub Wściekły Ryk.
 • Rozmieszczenie - Umiejętność danej jednostki zostaje natychmiast aktywowana po umieszczeniu jej na planszy.
 • Najsilniejsze/Najsłabsze jednostki - Niektóre karty, jak np. efekty pogodowe oddziałują na jednostki, które posiadają największą lub najmniejszą wartość punktową. Jeżeli w rzędzie występuje kilka jednostek o takiej samej sile to w takim przypadku remisy rozwiązywane są losowo.
 • Wytrzymałość - Jednostka z tą umiejętnością pozostaje na planszy po zakończonej rundzie, jak np. Obrońcy Mahakamu lub Ekimma.
 • Zniszczenie - Natychmiast przenosisz kartę na cmentarz.
 • Pochłanianie - Niektóre jednostki, jak np. Vran Wojownik są w stanie Pochłonąć siłę innej karty i wzmocnić się o tę wartość. Jeśli pochłonięta karta pochodzi z ręki lub talii, zostanie przeniesiona na cmentarz. Gdy jednak Pochłoniesz siłę jednostki z cmentarza, zostanie ona usunięta z rozgrywki.
 • Wzmocnienie - Dodajesz wybranej jednostce lub jednostkom odkreśloną ilość punktów Siły, np. Jaskółka dodaje jednostce 8 punktów Siły.
 • Zablokowanie - Zablokowana jednostka traci swoją umiejętność pasywną, np. Kaedwański Inżynier Oblężniczy po Zablokowaniu nie będzie wzmacniał kart pojawiających się na planszy.
 • Degradacja - Obniżasz poziom karty, np. ze Złotej na Srebrną. W ten sposób możesz oddziaływać na karty, które wcześniej były nietykalne. Do Zdegradowania jednostki możesz użyć np. Kajdan z Dwimerytu.
 • Tarcza - Tarcza chroni jednostkę przed Zranieniem. Efekt ten blokuje obrażenia tylko raz. Przykładowa karta: Znak Quen.
 • Pancerz - Niektóre jednostki poza punktami Siły dysponują punktami Pancerza, np. Redańska Elita. W takim przypadku zanim będziesz mógł ingerować w Siłę jednostki musisz najpierw pozbawić ją Pancerza. W grze są jednak jednostki, które ignorują Pancerz, jak np. Koral.
 • Ulepszenie - Zwiększasz Siłę bazową jednostki. Umiejętność tę posiada np. Zbrojmistrz Klanu Tordarroch.
 • Zresetowanie - Przywracasz Siłę jednostki do wartości bazowej. Możesz tego dokonać za pomocą karty Bomba Dwimerytowa.
 • Odrzucenie - Przeniesienie kart z ręki lub talii na cmentarz. Przykładowo, Myszowór pozwala najpierw na dobranie 2 kart, a następnie 2 trzeba odrzucić.
 • Wygnanie - Całkowite usunięcie karty z rozgrywki. Wygnane karty nie mogą zostać wskrzeszone.
 • Wskrzeszenie - Przywracasz na planszę kartę z cmentarza. Może tego dokonać np. Kapłanka Freyi.
 • Szpieg - Jednostka zagrywana na stronę przeciwnika. Przykładem Szpiega może być Emisariusz.
 • Ulotność - Karta zostaje usunięta z rozgrywki po przeniesieniu jej na cmentarz, np. Sigrdrifa.
 • Przeładowanie - Umiejętność takiej karty aktywuje się po zagraniu jej obok jednostki z umiejętnością Amunicja, np. Balista.
 • Amunicja - Jednostka ta aktywuje umiejętność karty z Przeładowaniem, np. Zwiadowca Niebieskich Pasów.
 • Pułapka - Karta, która zagrywana jest na stronę przeciwnika. Pozostaje zakryta aż do spełnienia odpowiedniego warunku, np. Traper z Dol Blathanna tworzy kartę Pułapka Zapalająca.
 • Weteran - Siła takiej jednostki zostaje zwiększona o 1 na początku każdej tury, zaczynając od drugiej. Jednostki tego typu są domeną Skellige.
 • Trio - Określenie 3 niezablokowanych egzemplarzy tej samej karty w jednym rzędzie.
 • Zemsta - Umiejętność takiej jednostki zostaje aktywowana po przeniesieniu jej na cmentarz, np. Nekker.
 • Wymiana - Wymieniasz kartę na inną.
 • Ujawnienie - Ujawniasz własną kartę lub kartę przeciwnika. Ujawnione karty są widoczne na ręce do momentu ich zagrania lub wymieniania.
 • Więź - Umiejętność takiej jednostki zostaje aktywowana za każdym razem, gdy zagrasz taką samą kartę po tej samej stronie, jak w przypadku Rębaczy z Crinfrid.
 • Niestabilność - Siła bazowa takiej jednostki zostaje przywrócona do stanu początkowego, po przeniesieniu jej na cmentarz, np. Łowca Klanu Brokvar.
 • Uzdrowienie - Przywrócenie Siły zranionej jednostki do wartości bazowej.
 • Odliczanie - Niektóre jednostki posiadają umiejętność, która zostanie aktywowana po określonej ilości tur, np. Pikinierzy Dywizji Alba po 2 turach przyzywają taką samą jednostkę na planszę.
 • Bohater - Jednostki z tej grupy aktywują swoją umiejętność jeżeli w momencie ich zagrania przeciwnik ma przewagę punktową. Przykładowo, Czart wzmocni swoją siłę o 4 punkty.
 • Odwet - Umiejętność takiej jednostki zostaje aktywowana, gdy zostanie ona zraniona. Odwet nie aktywuje się po przeniesieniu jednostki na cmentarz. Przykładową jednostką z tą umiejętnością jest Rozwścieczony Berserker.
 • Przemiana - Dana jednostka zostaje przemieniona w inną, jak np. Rozwścieczony Berserker.
 • Przeniesienie - Karty z tą umiejętnością są w stanie przenieść wybraną jednostkę do innego rzędu, np. Utopiec.
 • Zasadzka - Karta zagrywana frontem do dołu. Aktywuje się gdy zostanie spełniony określony warunek, np. Saperzy Vrihedd.
 • Awansowanie - Podnosisz rangę danej jednostki np. z Brązowej na Srebrną.
 • Nieustępliwość - Karty tego typu nie mogą zostać cofnięte do ręki lub talii, np. poprzez zagranie Atrapy.
 • Kopia - Umiejętność, Która tworzy dokładną kopię danej karty.
 • Sojusznik - Jednostka znajdująca się po Twojej stronie.
 • Wróg - Jednostka znajdująca się po stronie przeciwnej.
 • Rozkaz - Jednostki z tą umiejętnością zostają natychmiast zagrane z talii po aktywowaniu umiejętności Lidera, np. Saskia.
 • Dobranie - Dobierasz określoną ilość kart ze szczytu talii.
 • Przetasowanie - Niektóre karty, po ich zagraniu, przetasowują Twoją talię.
 • Jednostka Lojalna/Nielojalna - Jednostki tego typu mogą zostać zagrane zarówno po Twojej stronie, jak i po stronie przeciwnika.
 • Token - Pomniejsze jednostki, które zostają stworzone przez inną jednostkę w trakcie jej zagrania, np. Harpia tworzy dwa jaja o sile 1, które po zniszczeniu tworzą dodatkowe jednostki z siłą 3.
 • Deck - określenie pełnej talii kart.