Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry

Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia Poradnik Dawn of War III

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2017

Szósta misja kampanii dla pojedynczego gracza, podczas której ponownie kierować będziesz frakcją Eldarów. Podczas misji walczyć będziesz z siłami Kosmicznych Marines, niszcząc ich umocnienia, w nadziei na wywabienie Gabriela Angelosa z ukrycia.

Zadania główne:

Warunek zwycięstwa:

  1. Macha musi przetrwać - przez pierwszą część misji Macha nie może zginąć, gdyż inaczej misja zakończy się niepowodzeniem.
  2. Splot Pajęczego Traktu musi przetrwać - wrogowie nie mogą zniszczyć Splotu Pajęczego Traktu, gdyż inaczej misja zakończy się niepowodzeniem.

Spotkaj się z wojskami Eldarów (Rendezvous with the Forces)

Jeden z wielu terminali, które musisz zniszczyć. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Jeden z wielu terminali, które musisz zniszczyć.

Gdy misja się rozpocznie, pod twoje dowodzenie oddana zostanie Macha, wraz z dwoma oddziałami Ponurych Mścicieli (Dire Avengers) - opis obu tych jednostek znajdziesz w rozdziale poświęconym opisowi przejścia 3 misji kampanii. Wyślij wszystkie swoje wojska na wschód, by wkrótce dotrzeć do posterunku Kosmicznych Marines. Znajdziesz tutaj dość specyficzny terminal - jeśli w jego pobliżu znajdzie się i przez krótki czas utrzyma przy życiu dowolna jednostka wroga, wywoła to alarm, zsyłając na ciebie potężne posiłki nieprzyjaciela. Ważnym jest więc, by niszczyć tego typu obiekty jak najszybciej - co musisz uczynić już teraz. Po wszystkim wybij pobliskie oddziały wroga.

Dołączy do ciebie grupka Łowców (Rangers). Są to jednostki snajperskie Eldarów, które mogą atakować z olbrzymiego dystansu, a dodatkowo, gdy nie zaatakują przez kilkanaście sekund, samoistnie aktywują kamuflaż, który sprawia, że są dla wrogów niewidzialni. Choć jest to potężna jednostka do walki na dystans, są beznadziejni w walce wręcz, zawsze staraj się więc ich chronić. Wyślij teraz swoje wojska do punktu wskazanego na mapie, co wywoła krótką scenkę przerywnikową.

Zajmij Węzły Komunikacyjne (Capture Communication Arrays)

Rekrutacja dodatkowego oddziału Łowców. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Rekrutacja dodatkowego oddziału Łowców.

Otrzymasz nowe polecenie, które wymagać będzie zajęcia 2 Węzłów Komunikacyjnych (Capture Communication Arrays). Są to dobrze strzeżone terminale, które ulokowane są w rogach mapy. Zanim się tam jednak udasz, zajmij się rozbudową bazy, która właśnie została oddana pod twoją kontrolę. Wyszkól dodatkowy oddział Łowców, a także rozpocznij budowę generatora Energii na punkcie zasobów, budowniczemu z kolei rozkaż, by wzniósł Posterunek Nasłuchowy na wspomnianym punkcie.

Krzaki ulokowane przy punkcie zasobów pozwolą ci zasadzić się na wroga. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Krzaki ulokowane przy punkcie zasobów pozwolą ci zasadzić się na wroga.

Gdy skończy się szkolenie Łowców, wyślij oddziały w stronę punktu zasobów zlokalizowanego na północ. Nie atakuj go jednak jeszcze - zamiast tego, wejdź wojskami do krzaków, które ulokowane są na prawo od niego. Pozwoli ci to zakraść się do wrogów i zaplanować działania. Tuż obok punktu zasobów znajdziesz terminal powiązany z alarmem - zniszcz go, by uniemożliwić wrogom wezwanie wsparcia, a następnie rozpraw się z wojskami w okolicy. Po wszystkim zajmij punkt zasobów i wybuduj na nim wszystkie potrzebne konstrukcje. W międzyczasie wyszkól oddział Wyjących Banshee (Howling Banshee) w bazie - przydadzą się do walki w zwarciu. Jeśli twoje wojska odniosły szkody, wróć się do bazy, by je uzupełnić. Postaraj się zlecić ulepszenie w głównym budynku, przez co będziesz w stanie teleportować wszystkie budynki twojej bazy i zyskasz dostęp do nowych oddziałów.

Ponownie wykorzystaj krzaki, by zasadzić się na wroga. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Ponownie wykorzystaj krzaki, by zasadzić się na wroga.

Skieruj się teraz w stronę kolejnego punktu zasobów, tego znajdującego się na wschód od punktu, który przed momentem zająłeś. Pamiętaj jednak, by podejść do punktu od południa, co pozwoli ci ustawić Łowców w krzakach i prowadzić bezpieczny ostrzał. Jak poprzednio, skup uwagę wojsk na terminalu powiązanym z alarmem, a gdy ten zostanie zniszczony, wybij wszystkie oddziały wroga stacjonujące w okolicy.

Przy snajperach znajdziesz trochę dodatkowych surowców. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Przy snajperach znajdziesz trochę dodatkowych surowców.

Na prawo od punktu znajdziesz dwa oddziały wrogich Zwiadowców Snajperów, a tuz obok nich trochę zasobów do zebrania - w walce z nimi najlepiej sprawdzą się Wyjące Banshee, które przed momentem udało ci się wyszkolić. Gdy się tam udasz, aktywuje się poboczne zadanie, które wymagać będzie od ciebie zniszczenia dwóch wrogich posterunków zwiadowczych (Destroy Reconnaissance Outposts) - zniszcz więc tutejszy budynek.

Będzie teraz można wezwać dodatkową jednostkę elitarną, Jair Zan. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Będzie teraz można wezwać dodatkową jednostkę elitarną, Jair Zan.

Gdy walka dobiegnie końca, zajmij punkt zasobów, wybuduj na nim Posterunek Nasłuchowy i wszelkie możliwe generatory surowców. Wyślij jednostki do bazy, bądź teleportuj budynki w ich pobliże i uzupełnij straty, a także, w miarę możliwości, najmij dodatkowe oddziały. Wkrótce powinieneś móc wezwać nową jednostkę elitarną - Jain Zar. Jest to po prostu znacznie mocniejsza wersja Wyjących Banshee. Bohaterka zadaje spore obrażenia w walce wręcz, jest też piekielnie szybka i posiada zdolności, którymi jest w stanie dziesiątkować oddziały zbite w ciasną formację.

Musisz koniecznie zniszczyć ten terminal - jeśli wróg aktywuje alarm, otrzyma potężne posiłki. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Musisz koniecznie zniszczyć ten terminal - jeśli wróg aktywuje alarm, otrzyma potężne posiłki.

Gdy będziesz gotów, udaj się w stronę znacznika misji, w północno-wschodniej części mapy. Pamiętaj, by podejść od południa, gdyż da ci to najłatwiejszy dostęp do terminala powiązanego z alarmem - musisz koniecznie go zniszczyć, nawet kosztem którejś ze swoich jednostek, gdyż aktywacja alarmu ściągnie w okolice naprawdę potężny oddział wroga, z którym ciężko będzie ci wygrać. Gdy zniszczysz terminal, zajmij się eliminacja wrogich żołnierzy. Pamiętaj, by wykorzystać ciężką osłonę (znajduje się tuż przy terminalu, który właśnie zniszczyłeś), by chronić swoją piechotę walczącą na dystans. Gdy pozbędziesz się wrogów, udaj się w pobliże anteny wskazanej przez znacznik, by zająć ów obiekt.

Kolejny terminal alarmowy przy punkcie zasobów. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Kolejny terminal alarmowy przy punkcie zasobów.

Wróć teraz do bazy i zregeneruj utracone oddziały, szkoląc także nowe i zlecając ulepszenia. Gdy będziesz gotów, udaj się na zachód od bazy, w stronę tutejszego punktu zasobów. Jak wcześniej, do zniszczenia jest tutaj terminal alarmu - zlokalizowany jest on tuż przy punkcie zasobów. Zniszcz go zanim wróg zdoła wszcząć alarm, a następnie wybij wszystkie jednostki nieprzyjaciela w okolicy. Zajmij teraz punkt zasobów wybuduj Posterunek Nasłuchowy i generatory i zbierz surowce, które znajdują się tuz obok niego. Standardowo, przed wyruszeniem w dalszą drogę zregeneruj utracone oddziały.

Terminal ten jest dość trudno dostępny. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Terminal ten jest dość trudno dostępny.

Teraz skieruj się w stronę znacznika głównej misji. Podobnie jak przedtem, zakradnij się od południa, gdzie znajdziesz krzaki, w których można się schować. Terminal znajduje się dość daleko na północy, tuż przy antenie, przez co dość trudno jest do niego dotrzeć, jednak podchodząc od północy i tak nie będziesz w stanie się ukryć, gdyż nie ma tam krzaków. Zignoruj wrogów i postaraj się zniszczyć terminal, jeśli jednak zauważysz, że może się nie udać, oddal się i poczekaj, aż wróg wezwie posiłki. Niezależnie od sytuacji, zniszcz terminal, wybij wrogów w okolicy anteny i wyślij dowolną jednostką w pobliże jej, by ją zająć i wykonać jeden z celów tej misji.

Wywab Gabriela (Draw out Gabriel)

Drugi posterunek zwiadowczy powiązany z pobocznym zadaniem. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Drugi posterunek zwiadowczy powiązany z pobocznym zadaniem.

Po przejęciu drugiej anteny otrzymasz nowe zadanie, które polegać będzie na ataku na wrogie umocnienia, by wywabić Gabriela Angelosa z ukrycia (Draw out Gabriel). Odblokuje się tym samym nowa część mapy na północ. Zanim się tam jednak udasz, skieruj wojska na północ od drugiej anteny, gdzie znajdziesz drugi posterunek zwiadowczy, powiązany z zadaniem pobocznym. Wybij znajdujące się tam oddziały i zniszcz posterunek, a zadanie zostanie wykonane. Na miejscu znajdziesz także dość sporo dodatkowych surowców.

Relokacja budynków to mechanizm dostępny jedynie dla Eldarów. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Relokacja budynków to mechanizm dostępny jedynie dla Eldarów.

Zanim udasz się, by zaatakować bazę Kosmicznych Marines, zwróć uwagę na nowo otrzymane zadanie, które każe ci relokować bazę we wskazane miejsce. Zaznacz kolejne budynki i teleportuj je we wskazany punkt, który znajduje się na północ od poprzedniej lokalizacji bazy. Wykorzystaj teraz chwilę, by skonstruować dodatkowe budynki do szkolenia jednostek i najmij dodatkowe oddziały, a także zregeneruj te, które odniosły straty podczas poprzednich potyczek. Warto zainwestować w Czołg Pryzmatyczny (Fire Prism) i Duchy Cieni (Shadow Spectres) - obie jednostki doskonale radzą sobie z opancerzonymi celami, czyli, między innymi, z wrogimi Drednotami (Dreadnought).

Gdy tylko wejdziesz do bazy wroga, ten rozpocznie ostrzał artyleryjski. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Gdy tylko wejdziesz do bazy wroga, ten rozpocznie ostrzał artyleryjski.

Gdy twoja armia będzie gotowa, udaj się na północ. Przy wejściu do bazy wroga trafisz na niewielki oddział Kosmicznych Marines. Wybij ich czym prędzej, a następnie zajmij się Drednotem, który przybędzie z odsieczą. W tym momencie wróg wyda polecenie, by rozpocząć ostrzał artylerii. Gdy na ziemi pojawi się spory czerwony okrąg, wydaj rozkaz jednostkom, by się z niego wycofały, gdyż po kilku sekundach zostanie on ostrzelany przez wroga, powodując dotkliwe straty wszystkim twoim oddziałom w zasięgu rażenia. Na szczęście czasu na reakcję jest dość sporo, trzeba tylko cały czas monitorować sytuację.

Wycofaj się z pola walki, gdy tylko zniszczysz główny budynek Kosmicznych Marines. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Wycofaj się z pola walki, gdy tylko zniszczysz główny budynek Kosmicznych Marines.

Po zakończonym ostrzale, minie kilkadziesiąt sekund, nim wróg będzie w stanie znów go wezwać. Twoim celem jest główny budynek Kosmicznych Marines, na który wskazuje znacznik na mapie. Przebij się przez umocnienia wroga, zniszcz budynek i natychmiast wycofaj się z terenu, gdyż na pole walki przybędzie odsiecz, wraz z jednostką elitarną - Kronikarzem Jonahem Orionem. Wróg sam w sobie nie zadaje dużych szkód, jednak doskonale wspiera on pobliskie oddziały, przez co lepiej jest po prostu ulotnić się z pola walki i uderzyć ponownie za moment.

Na koniec trzeba będzie pokonać Kronikarza Jonaha Oriona. - Misja 6 - Niebezpieczna propozycja | Kampania - opis przejścia - Warhammer 40,000: Dawn of War III - poradnik do gry
Na koniec trzeba będzie pokonać Kronikarza Jonaha Oriona.

Jeśli podczas starcia utraciłeś dużo oddziałów, wycofaj się do budynków i odnów wojsko, tworząc dodatkowo nowe jednostki. Nie ma tutaj żadnego limitu czasu, więc nie musisz się spieszyć. Gdy będziesz gotów, udaj się ponownie do bazy wroga i skieruj się w stronę znacznika na mapie, gdzie czeka Jonah. Ponownie uważaj na ostrzał artylerii, a gdy ta dobiegnie końca, zaatakuj wojska wroga, skupiając uwagę na Jonahu. Gdy jego zdrowie spadnie do mniej więcej 1/4, rozpocznie się scena przerywnikowa i misja dobiegnie końca.