Wykaz Przetwarzanych Danych

Jakie dane przetwarzamy?

Do czego są wykorzystywane?

Jak długo są przechowywane?

Na jakiej podstawie są przetwarzane?

Login, ksywka, e-mail

Login używany jest do logowania na Serwisie GRY-ONLINE i nie jest widoczny dla innych użytkowników. Ksywka (opcjonalnie z awatarem) prezentowana jest na stronach Forum i serwisu informacyjnego, w wypadku publicznych działań użytkwonika, takich jak wypowedzi na Forum czy ocenianie gier. Adres e-mail nie jest udostępniany publicznie i służy jedynie do identyfikacji użytkownika w naszej bazie danych, kontaktu technicznego a w wypadku opcjonalnej zgody również do wysyłki newslettera oraz do weryfikacji danych na wypadek kontaktu z naszym Działem Pomocy.

Aż do usunięcia konta, nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania.

Umowa zawarta z użytkownikiem (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu

Te dane wykorzystywane są do wysłania nagrody do użytkownika, jeśli wygrał on w jednym z konkursów organizowanych przez Webedia Polska SA, po uprzednim upewnieniu się, że użytkownik wyraził zgodę na udział w konkursach i przekazanie jego danych firmie wysyłkowej (Poczta Polska lub kurier)

Aż do usunięcia konta lub tych informacji przez użytkownika w swoim profilu (https://www.gry-online.pl/aktualizacja.asp), oraz nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania.

Zgoda udzielona w trakcie rejestracji, zgoda na udział w konkursach (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Data urodzenia

Data urodzenia jest obowiązkową informacją udzielaną przez osobę, które chce się zarejestrować w serwisie GRY-ONLINE, by zgodnie z prawem umożliwić korzystanie z serwisu oraz branie udziału w aktywnościach organizowanych przez Webedia Polska SA (jak np. coroczne spotkanie z czytelnikami pod nazwą GRYOffline), jak również dostęp do ograniczonych wiekowo części Serwisu.

Aż do usunięcia konta, nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania.

Obowiązek prawny ciążący na Webedia Polska SA a związany z korzystaniem z Serwisu oraz uzasadniony interes prawny Webedia Polska SA (Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Adres IP, przeglądarka internetowa, system operacyjny, data ostatniego logowania i odwiedzin Serwisu

Dane te są przetwarzane dla celów bezpieczeństwa, oraz by zapobiec nadużyciom w Serwisie GRY-ONLINE, a także dla celów technicznych (na wypadek błędów w działaniu serwisu).

Aż do usunięcia konta, nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania lub odwiedzin Serwisu.

Uzasadniony interes prawny Webedia Polska SA (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Aktywności związane z grami (Preferencje, gry obserwowane, itd.) oraz Profil Użytkownika (Zainteresowania, Avatar, itd.)

Są to informacje zbierane przez nas na podstawie aktywności użytkownika w serwisie: gier dodawanych do ulubionych, odwiedzanych, wystawianych ocen w Encyklopedii Gier oraz informacji dobrowolnie udostępnianych w ramach profilu użytkownika (wyświetlane na stronach Serwisu, w tym na stronie użytkownika, np. https://www.gry-online.pl/user.asp?ID=740341, na stronach Encyklopedii, na Forum i w komentarzach).

Aż do usunięcia konta lub tych informacji przez użytkownika w swoim profilu, nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania.

Zgoda udzielona w trakcie rejestracji oraz na stronie profilu użytkownika (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Identyfikator Facebooka oraz Steama

W Serwisie GRY-ONLINE istnieje możliwość logowania przy użyciu swojego konta Facebook lub konta Steam. Takie logowanie wymaga jednego wcześniejszego świadomego połączenia tych kont z profilem użytkownika.

Do momentu rozłączenia konta FB i Steama z kontem w Serwisie GRY-ONLINE lub całkowitego usunięcia konta z GOL, lub nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania.

Zgoda użytkownika, udzielona podczas procesu łączenia konta Facebook oraz konta Steam, wyłącznie w celu logowania w Serwisie GRY-ONLINE za pośrednictwem mechanizmu Facebook i/lub Steam ((Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Dane techniczne (m.in. ID użytkownika, licznik logowań, ustawienia ulubionych oraz ignorowanych wątków, ranking na forum, preferencje personalizacji Serwisu, rodzaj informacji interesujący użytkownika)

Dane techniczne dotyczące użytkownika przede wszystkim umożliwiają, a także ułatwiają korzystanie z różnych funkcji, jak choćby ustawienie ignorowanych wątków lub użytkowników na forum dyskusyjnym, jak również pomagają nam dostosować wyświetlaną treść do Twoich preferencji i upodobań.

Aż do usunięcia konta, nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania

Uzasadniony interes prawny Webedia Polska SA (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Data i kwota transakcji, dane nabywcy, nabyta usługa, PESEL i Urząd Skarbowy

Dane związane z zakupami Usług płatnych takich jak abonamenty, poradniki w e-bookach, dane do zgłoszenia wygranej znacznej wartości do Urzędu Skarbowego

6 lat od daty transakcji lub wygaśnięcia usługi płatnej, którekolwiek nastąpi wcześniej, lub też od daty przekazania wygranej w konkursie

Obowiązek prawny ciążący na Webedia Polska SA (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ze względu na przepisy podatkowe i rachunkowe

Osobną kategorią danych są pliki cookies i ich funkcjonalne odpowiedniki, takie jak local storage, opisane w dokumencie Cookies GRY-ONLINE.

Webedia Polska SA będzie dokładać starań, aby powyższa tabela była aktualna i zgodna ze stanem faktycznym.