Wykaz Przetwarzanych Danych

Jakie dane przetwarzamy?

Do czego są wykorzystywane?

Jak długo są przechowywane?

Na jakiej podstawie są przetwarzane?

Login, ksywka, e-mail

Login używany jest do logowania na Serwisie GRY-ONLINE i nie jest widoczny dla innych użytkowników. Ksywka (opcjonalnie z awatarem) prezentowana jest na stronach Forum i serwisu informacyjnego, w wypadku publicznych działań użytkwonika, takich jak wypowedzi na Forum czy ocenianie gier. Adres e-mail nie jest udostępniany publicznie i służy jedynie do identyfikacji użytkownika w naszej bazie danych, kontaktu technicznego a w wypadku opcjonalnej zgody również do wysyłki newslettera oraz do weryfikacji danych na wypadek kontaktu z naszym Działem Pomocy.

Aż do usunięcia konta, nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania.

Umowa zawarta z użytkownikiem (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu

Te dane wykorzystywane są do wysłania nagrody do użytkownika, jeśli wygrał on w jednym z konkursów organizowanych przez GRY-OnLine S.A., po uprzednim upewnieniu się, że użytkownik wyraził zgodę na udział w konkursach i przekazanie jego danych firmie wysyłkowej (Poczta Polska lub kurier)

Aż do usunięcia konta lub tych informacji przez użytkownika w swoim profilu (https://www.gry-online.pl/aktualizacja.asp), oraz nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania.

Zgoda udzielona w trakcie rejestracji, zgoda na udział w konkursach (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Data urodzenia

Data urodzenia jest obowiązkową informacją udzielaną przez osobę, które chce się zarejestrować w serwisie GRY-ONLINE, by zgodnie z prawem umożliwić korzystanie z serwisu oraz branie udziału w aktywnościach organizowanych przez GRY-OnLine S.A. (jak np. coroczne spotkanie z czytelnikami pod nazwą GRYOffline), jak również dostęp do ograniczonych wiekowo części Serwisu.

Aż do usunięcia konta, nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania.

Obowiązek prawny ciążący na GRY-OnLine S.A. a związany z korzystaniem z Serwisu oraz uzasadniony interes prawny GRY-OnLine S.A. (Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Adres IP, przeglądarka internetowa, system operacyjny, data ostatniego logowania i odwiedzin Serwisu

Dane te są przetwarzane dla celów bezpieczeństwa, oraz by zapobiec nadużyciom w Serwisie GRY-ONLINE, a także dla celów technicznych (na wypadek błędów w działaniu serwisu).

Aż do usunięcia konta, nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania lub odwiedzin Serwisu.

Uzasadniony interes prawny GRY-OnLine S.A. (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Aktywności związane z grami (Preferencje, gry obserwowane, itd.) oraz Profil Użytkownika (Zainteresowania, Avatar, itd.)

Są to informacje zbierane przez nas na podstawie aktywności użytkownika w serwisie: gier dodawanych do ulubionych, odwiedzanych, wystawianych ocen w Encyklopedii Gier oraz informacji dobrowolnie udostępnianych w ramach profilu użytkownika (wyświetlane na stronach Serwisu, w tym na stronie użytkownika, np. https://www.gry-online.pl/user.asp?ID=740341, na stronach Encyklopedii, na Forum i w komentarzach).

Aż do usunięcia konta lub tych informacji przez użytkownika w swoim profilu, nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania.

Zgoda udzielona w trakcie rejestracji oraz na stronie profilu użytkownika (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Identyfikator Facebooka oraz Steama

W Serwisie GRY-ONLINE istnieje możliwość logowania przy użyciu swojego konta Facebook lub konta Steam. Takie logowanie wymaga jednego wcześniejszego świadomego połączenia tych kont z profilem użytkownika.

Do momentu rozłączenia konta FB i Steama z kontem w Serwisie GRY-ONLINE lub całkowitego usunięcia konta z GOL, lub nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania.

Zgoda użytkownika, udzielona podczas procesu łączenia konta Facebook oraz konta Steam, wyłącznie w celu logowania w Serwisie GRY-ONLINE za pośrednictwem mechanizmu Facebook i/lub Steam ((Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Dane techniczne (m.in. ID użytkownika, licznik logowań, ustawienia ulubionych oraz ignorowanych wątków, ranking na forum, preferencje personalizacji Serwisu, rodzaj informacji interesujący użytkownika)

Dane techniczne dotyczące użytkownika przede wszystkim umożliwiają, a także ułatwiają korzystanie z różnych funkcji, jak choćby ustawienie ignorowanych wątków lub użytkowników na forum dyskusyjnym, jak również pomagają nam dostosować wyświetlaną treść do Twoich preferencji i upodobań.

Aż do usunięcia konta, nie dłużej niż 10 lat od ostatniego logowania

Uzasadniony interes prawny GRY-OnLine S.A. (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Data i kwota transakcji, dane nabywcy, nabyta usługa, PESEL i Urząd Skarbowy

Dane związane z zakupami Usług płatnych takich jak abonamenty, poradniki w e-bookach, dane do zgłoszenia wygranej znacznej wartości do Urzędu Skarbowego

6 lat od daty transakcji lub wygaśnięcia usługi płatnej, którekolwiek nastąpi wcześniej, lub też od daty przekazania wygranej w konkursie

Obowiązek prawny ciążący na GRY-OnLine S.A. (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ze względu na przepisy podatkowe i rachunkowe

Osobną kategorią danych są pliki cookies i ich funkcjonalne odpowiedniki, takie jak local storage, opisane w dokumencie Cookies GRY-ONLINE.

GRY-OnLine S.A. będzie dokładać starań, aby powyższa tabela była aktualna i zgodna ze stanem faktycznym.