Premium Opis Usług

Regulamin dla firm korzystających z usługi Growa Porównywarka Cenowa (GPC)


Postanowienia opisane w Regulaminie określają zakres i zasady korzystania z Usługi Growa Porównywarka Cenowa (GPC) przez Klienta.

Definicje

Zamawianie i świadczenie Usługi

Prawa i obowiązki stron

W ramach Współpracy strony posiadają prawa:

W ramach Współpracy strony zobowiązują się:

Prawa Autorskie, Ochrona danych.

Warunki Finansowe

Odpowiedzialność

Postanowienia końcowe