Regulamin Usługi Growa Porównywarka Cenowa (GPC) dla czytelników Serwisów GRY-OnLine S.A.

1. Usługa Growa Porównywarka Cenowa (GPC) nie jest sklepem a jedynie aplikacją dostępną na Serwisie GRY-ONLINE, porównującą ceny w sklepach internetowych na podstawie publicznie dostępnych danych lub dostarczanych przez sklepy internetowe cenników.

2. Serwis dokłada wszelkich starań w zakresie prezentowania oferty sklepów internetowych, jednak z uwagi na ogromną ilość danych nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane ceny są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej sklepu z którego oferta pochodzi i w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z obsługą sklepu internetowego.

3. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres gpc (at) gry-online.pl

4. GRY-OnLine S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany tego Regulaminu na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.

5. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisu Regulaminu Serwisu, a w pozostałym zakresie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.