Regulamin Forum Dyskusyjnego GRY-ONLINE

§ 1. WSTĘP

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Głównego Serwisu. Postanowienia dotyczące zachowań niedozwolonych na Forum oraz sankcji nie uchybiają odpowiednim zapisom Regulaminu Głównego Forum, lecz stanowią jego konkretyzację.

2. Forum jest częścią Serwisu www.gry-online.pl

3. Możliwość przeglądania zawartości Forum przysługuje wszystkim Użytkownikom, natomiast możliwość zamieszczania postów przysługuje Użytkownikom Zarejestrowanym, którzy podczas procesu rejestracji potwierdzili prawdziwość swojego adresu e-mail. Ponadto Webedia Polska SA może uzależnić korzystanie z niektórych funkcji Forum od opłacenia jednego z Abonamentów.

4. Administratorem Forum jest Webedia Polska SA z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków, kapitał zakładowy 700 000 PLN (opłacony w całości), KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, tel. +48 12 626 12 50.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 roku.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

1. Zakładając wątek, dopisując się do istniejącego wątku i publikując ilustrację, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad:

 • a) nie wolno publikować postów naruszających polskie prawo, ułatwiających jego łamanie lub zachęcających do takiego działania;
 • b) nie wolno obrażać i poniżać w jakiejkolwiek formie innych Użytkowników Forum (w tym pracowników i współpracowników firmy Webedia Polska SA), czyli publikować postów oszczerczych i napastliwych, naruszających dobra osobiste lub wolność obywatelską, propagujących, popierających i/lub głoszących nietolerancję, ksenofobię, przemoc, nienawiść czy dyskryminację na tle rasy, wyznania, orientacji seksualnej, płci itp.;
 • c) nie wolno prowokować innych Użytkowników w celu świadomego wywołania negatywnej reakcji (tzw. trollowanie);
 • d) nie wolno publikować na Forum powtarzających się informacji (tzw. spamowanie);
 • e) nie wolno prowadzić sporów politycznych i światopoglądowych pod treściami serwisu GRY-ONLINE (newsy, teksty, wpisy itp.) niezwiązanymi z polityką bądź światopoglądem;
 • f) nie wolno publikować treści dotyczących nielegalnego oprogramowania komputerowego i innej własności intelektualnej (np. filmów i muzyki) oraz podawać linków ułatwiających ich pobieranie;
 • g) nie wolno promować usług firm trzecich oraz własnych kanałów wideo poza kategorią „ogłoszenia” i „moje wideo”;
 • h) nie wolno promować i propagować, jak również jakiejkolwiek formie nawiązywać do środków odurzających i/lub do ich używania;
 • i) nie wolno publikować ilustracji i tekstów obscenicznych, o treści pornograficznej ani podawać linków do takich materiałów;
 • j) nie wolno zakładać wielu kont w celu ominięcia Regulaminu Forum. W takiej sytuacji konsekwencje może ponieść główne konto Użytkownika;
 • k) zabrania się nieuzasadnionych, niemerytorycznych i niekulturalnych ataków na autorów tekstów serwisu GRY-Online.pl, na sam serwis i jego treści.

2. Użytkownik Forum jest zobowiązany do:

 • a) tworzenia wątków w odpowiednich kategoriach tematycznych;
 • b) dbania o poprawność językową, unikania wulgaryzmów (szczególnie pod treściami własnymi serwisu Gry-Online.pl, takimi jak newsy, publicystyka, recenzje i wpisy encyklopedyczne), również w postaci skrótów i ilustracji;
 • c) trzymania się tematu dyskusji w przypadku dołączenia do istniejącego wątku;
 • d) formułowania tytułów wątków w sposób zrozumiały dla ogółu Użytkowników Forum oraz odpowiadający zamierzonej treści wątku.

3. Użytkownik ma możliwość:

 • a) edycji własnych postów;
 • b) ignorowania wątków, kategorii i Użytkowników;
 • c) podwieszania intersujących go wątków;
 • d) przyznawania łapek w górę lub w dół wypowiedziom innych Użytkowników.

4. Edycja własnych wypowiedzi bez ograniczeń czasowych i możliwość korzystania z zamkniętej kategorii Premium zarezerwowana jest dla posiadaczy Abonamentów GRY-OnLine.

5. Firma Webedia Polska SA zastrzega sobie prawo do automatycznego modyfikowania hiperłączy znajdujących się w postach publikowanych przez Użytkownika Forum.

§ 3. NEGATYWNE OPINIE NA TEMAT FIRMY WEBEDIA POLSKA SA

1. Publikacja na Forum negatywnych opinii na temat Administratora Forum, firmy Webedia Polska SA oraz jej pracowników, słowa krytyki, przypadki naruszenia przez pracowników Webedia Polska SA Regulaminu lub dobrych obyczajów, skargi itp. jest możliwe wyłącznie w wątku "[GRY-OnLine.pl] pytania i uwagi".

2. Uwagi merytoryczne na temat konkretnego materiału można zamieszczać w wątku komentarzy do niego.

3. Skargi na temat pracy Administratorów i Moderatorów Forum można publikować w wątku "[GRY-OnLine.pl] pytania i uwagi" lub kierować je na adres e-mail [email protected]

§ 4. SANKCJE I UPRAWNIENIA ADMINISTRATORÓW

1. Moderatorzy i Administratorzy sprawują władzę na Forum i należy się stosować bezwarunkowo i bezdyskusyjnie do ich poleceń.

2. Moderatorzy i Administratorzy Forum mogą, bez tłumaczenia się i bez ostrzeżenia, zmieniać stopnie, usuwać posty, usuwać wątki, blokować ksywki, blokować numery IP, modyfikować wypowiedzi dowolnego Użytkownika.

3. Użytkownicy niestosujący się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie Forum oraz w Regulaminie Głównym Serwisu, oraz tacy, którzy z innych przyczyn uznani zostaną przez Administratora lub Moderatora za mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Forum, mogą być na stałe usuwani z Forum. Administrator lub Moderator może także zastosować inne sankcje przewidziane w Regulaminie Głównym, według swojego uznania i bez konieczności uzasadniania jej rodzaju ani wymiaru.

4. Raz nadane blokady ksywek (nazw Użytkownika) i blokady numerów IP Użytkowników łamiących zasady Forum nie będą usuwane.

5. Posiadanie Abonamentu nie zwalnia w żaden sposób z przestrzegania powyższych zasad. Regulamin obowiązuje również w kategorii Premium, dostępnej tylko dla posiadaczy Abonamentów. Wniesione opłaty nie będą podlegać w tym wypadku zwrotowi. Usunięcie z Forum nie musi oznaczać uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do innych części Serwisu.

§ 5. WĄTKI SPECJALNE NA FORUM

1. Pytania skierowane do Administracji Forum Użytkownicy powinni zadawać w wątkach:

 • a. [ GRY-OnLine.pl ] pytania i uwagi. To jest wątek służący zadawaniu pytań, zgłaszaniu uwag i sugestii dotyczących wszystkich serwisów Webedia Polska SA;
 • b. [ Regulamin ] tu zgłaszać naruszenia regulaminu Forum. To jest wątek przeznaczony wyłącznie na zgłaszanie naruszeń regulaminu na Forum;
 • c. [ Gwiazdki ] Premiujemy najlepszych. To jest wątek przeznaczony na nominowanie czytelników do programu Premiowania Gwiazdkami.

Szczegółowe zasady postowania w każdym z wątków specjalnych podane zostały w pierwszym poście danego wątku.

§ 6. SYSTEM PREMIOWANIA GWIAZDKAMI

1. Użytkownicy wyróżniający się na Forum jakością wypowiedzi, chęcią fachowej pomocy innym Użytkownikom oraz zakładający ciekawe i popularne wątki mają szansę otrzymać dodatkowe oznaczenie składające się z gwiazdek;

2. Gwiazdki są przyznawane osobom, które zostaną wytypowane przez Użytkowników lub Administrację w odpowiednim wątku. Typowanie nie jest jednoznaczne z odznaczeniem gwiazdką;

3. Spośród osób typowanych przez Użytkowników zostaną wybrane osoby wyróżniające się i zasługujące na odznaczenie gwiazdkami;

4. Odznaczenie może się składać z jednej do pięciu gwiazdek. Na starcie przyznawana jest jedna gwiazdka - w miarę zasług Użytkownika i w miarę czasu dodawane mogą być kolejne gwiazdki;

5. Oznaczenie to ma pomóc wyszukać Użytkowników, których wypowiedzi warte są szczególnej uwagi.

§ 7. SYSTEM RANKINGU CZYTELNIKÓW

Ranking to liczba w profilu Użytkownika, będąca odzwierciedleniem stażu i poziomu aktywności na Forum GRY-OnLine. Informacje o jego działaniu i efektach znajdziesz w dziale Pomoc - Ranking.

§ 8. STOPNIE NA FORUM

Oto zasady przyznawania stopni na Forum Dyskusyjnym Gry-OnLine:

 • [Junior] 1-9 postów,
 • [Legionista] 10-49 postów,
 • [Chorąży] 50-99 postów,
 • [Centurion] 100-199 postów,
 • [Pretorianin] 200-499 postów,
 • [Konsul] 500-999 postów,
 • [Generał] 1000-2999 postów,
 • [Senator] 3000-5999 postów,
 • [Legend] 6000+ postów,

Użytkownik może samodzielnie zmienić swój stopień na dowolny (zgodny z Regulaminem Forum) na stronie https://www.gry-online.pl/ustawienia.asp?GRU=4 jeżeli spełnia jeden z warunków:

 • a. posiada potwierdzony adres email przy rejestracji i Ranking powyżej 10.
 • b. posiada potwierdzony adres email przy rejestracji, Ranking dodatni (powyżej 0) i aktywny dowolny Abonament gry-online.pl

§ 9. DODAWANIE OCENY PODCZAS PUBLIKACJI POSTÓW NA FORUM

Są dwa rodzaje ocen, które Użytkownik może dodać na Forum.

 • Ocena Gry – można ją dodać razem z postem, w wątkach będących oficjalnymi komentarzami do gry lub innego materiału dotyczącego konkretnej, pojedynczej gry. Oceny gry nie można dodać w wątkach tworzonych przez siebie, niebędących oficjalnymi komentarzami. Ocena gry opublikowana na Forum jest jednocześnie dodawana do bazy ocen serwisu informacyjnego. W danym wątku Użytkownik może dodać tylko jedną ocenę gry.
 • Ocena Ogólna (filmu, książki, muzyki, itd.) - ocenę ogólną można dodać do postów opublikowanych w kategoriach muzyka, film i książka. Liczba i rodzaj kategorii mogą ulec zmianie. Ten typ oceny jest tylko graficznym uzupełnieniem postu. Może się odnosić do np. filmu, który jest tematem wątku lub być np. oceną filmu opisywanego w danym poście. W jednym wątku Użytkownik może opublikować więcej niż jedną ocenę ogólną.

Oceny mogą wystawiać czytelnicy posiadający rankingi na Forum większy od zera.

W wypadku gier przed premierą wystawiana ocena jest liczona jako oczekiwania w stosunku do gry.

Raz wystawionej oceny nie można poprawić ani edytować.

§ 10. MODEROWANIE I ZAMYKANIE WŁASNYCH WĄTKÓW

 • W wątkach, które Użytkownik utworzył na Forum, ma prawo stosować w ograniczonym stopniu własną moderację;
 • Użytkownik ma prawo zamykać możliwość publikacji kolejnych postów przez Użytkowników (zamykać wątek);
 • Użytkownik ma prawo zwinąć i ukryć wypowiedzi innych Użytkowników – wypowiedzi te nie są kasowane, ale są domyślnie niewidoczne dla innych Użytkowników;
 • Możliwość zamykania i własnej moderacji postów nie dotyczy wątków będących komentarzami do materiałów na serwisie informacyjnym;
 • Zwinięta wypowiedź może być tymczasowo odkryta przez dowolnego Użytkownika, pozostając domyślnie zwinięta dla innych;
 • Prawo do zamykania wątków i ich moderacji przysługuje Użytkownikom posiadającym Ranking na Forum minimum 10 oraz posiadaczom Abonamentów z Rankingiem nieujemnym;
 • Użytkownik może zamykać i moderować własne wątki, w których ostatnia wypowiedź jest nie starsza niż 14 dni;
 • Zamykanie i moderowanie własnych wątków może być zmienione przez Moderatora. W tej sytuacji Użytkownik nie może samodzielnie zmieniać ustawień Moderatora.