Premium Opis Usług

Regulamin Forum Dyskusyjnego GRY-OnLine S.A.

§ 1. WSTĘP

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Głównego Serwisu. Postanowienia dotyczące zachowań niedozwolonych na forum, oraz sankcji, nie uchybiają odpowiednim zapisom Regulaminu Głównego Forum, lecz stanowią jego konkretyzację.
 2. Forum jest Częścią Serwisu www.gry-online.pl
 3. Możliwość przeglądania zawartości Forum przysługuje wszystkim Użytkownikom, natomiast możliwość zamieszczania postów przysługuje Użytkownikom Zarejestrowanym, którzy podczas procesu rejestracji potwierdzili prawdziwość swojego adresu e-mail. Ponadto GRY-OnLine może uzależnić korzystanie z niektórych funkcji Forum od opłacenia jednego z Abonamentów.
 4. Administratorem Forum jest GRY-OnLine Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 30-126 Kraków ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, kapitał zakładowy 700 000 PLN (opłacony w całości), KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, tel. +48 12 626 12 50, fax +48 12 626 12 70
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 stycznia 2017 roku.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

 1. Zakładając wątek, dopisując się do istniejącego wątku i publikując ilustrację, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad:
  • nie wolno publikować postów naruszające polskie prawo, ułatwiające jego łamanie lub zachęcające do takiego działania;
  • nie wolno obrażać i poniżać w jakiejkolwiek formie innych użytkowników forum, czyli publikować postów oszczerczych i napastliwych, naruszających dobra osobiste lub wolność obywatelską, propagujących, popierających i/lub głoszących nietolerancję, przemoc, nienawiść czy dyskryminację na tle rasy, wyznania, orientacji seksualnej, płci itp.;
  • nie wolno publikować treści dotyczących kradzionego oprogramowania komputerowego i własności intelektualnej (np. filmów i muzyki) oraz podawać linków ułatwiających ich pobieranie;
  • nie wolno promować i propagować, jak również jakiekolwiek formie nawiązywać do środków odurzających lub do ich używania;
  • nie wolno publikować ilustracji i tekstów obscenicznych, o treści pornograficznej ani podawać linków do takich materiałów;
  • nie wolno "spamować" - czyli publikować na Forum nadmiernej ilości zbędnych informacji;
  • należy dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, również w postaci skrótów i ilustracji.
 2. Czytelnik korzystający z forum jest zobowiązany do:
  • tworzenia wątków w poprawnych kategoriach tematycznych
  • nie dopisywania się do wątków wyraźnie łamiących zasady opisywane w tym regulaminie;
  • formułowania tytułów wątków w taki sposób aby były zrozumiały dla ogółu czytelników Forum, a tytuł powinien odpowiadać zamierzonej treści wątku;
 3. Edycja własnych wypowiedzi (dostępna bez ograniczeń czasowych) i możliwość korzystania z zamkniętej kategorii Premium zarezerwowana jest dla posiadaczy Abonamentów GRY-OnLine.

§ 3. NEGATYWNE OPINIE NA TEMAT FIRMY GRY-ONLINE S.A.

 1. Publikacja na Forum negatywnych opinii na temat operatora Forum, firmy GRY-OnLine S.A. oraz jej pracowników, słowa krytyki, przypadki naruszenia przez pracowników GRY-OnLine S.A. Regulaminu lub dobrych obyczajów, skargi itp. jest możliwe wyłącznie w wątku "[GRY-OnLine.pl] pytania i uwagi".
 2. Uwagi na temat konkretnego materiału nadal można przekazywać w wątku komentarzy do niego.
 3. Skargi na temat pracy Administratorów i Moderatorów forum proszę publikować w wątku "[GRY-OnLine.pl] pytania i uwagi"
  lub kierować je na adres e-mail skargigry-online.pl

§ 4. SANKCJE I UPRAWNIENIA ADMINISTRATORÓW

 1. Moderatorzy i Administratorzy stanowią władzę na Forum i należy się stosować bezwarunkowo i bezdyskusyjnie do ich poleceń.
 2. Moderatorzy i Administratorzy forum mogą, bez konieczności tłumaczenia się i bez ostrzeżenia zmieniać stopnie, usuwać posty, usuwać wątki, blokować ksywki, blokować numery IP, modyfikować wypowiedzi dowolnego czytelnika.
 3. Osoby nie stosujące się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie Forum oraz w Regulaminie Głównym Serwisu, oraz takie które z innych przyczyn uznane zostaną przez Administratora lub Moderatora za mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Forum, mogą być na stałe usuwane z Forum. Administrator lub Moderator może także zastosować inne sankcje przewidziane w Regulaminie głównym, według swojego uznania i bez konieczności uzasadniania jej rodzaju ani wymiaru.
 4. Raz nadane blokady ksywek (nazw użytkownika) i blokady numerów IP nadane czytelnikom łamiącym zasady Forum nie będą usuwane.
 5. Posiadanie abonamentu nie zwalnia w żaden sposób z przestrzegania powyższych zasad. Regulamin obowiązuje również w kategorii Premium, dostępnej tylko dla posiadaczy abonamentów. Wniesione opłaty nie będą podlegać w tym wypadku zwrotowi. Usunięcie z Forum nie musi oznaczać uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do innych Części Serwisu.
 6. Skargi na temat pracy Administratorów i Moderatorów forum proszę publikować w wątku "[GRY-OnLine.pl] pytania i uwagi"
  lub kierować je na adres e-mail skargigry-online.pl

§ 5. WĄTKI SPECJALNE NA FORUM

Są cztery wątki specjalne (i ich kolejne części) na forum:

 1. [ Forum Dyskusyjne ] pytania i uwagi. To wątek służący kontaktowi z Moderatorami i Administratorami forum. W tym wątku można zgłaszać uwagi, sugestie i pytania dotyczące działania tego forum.
 2. [ GRY-OnLine.pl ] pytania i uwagi. To jest wątek służący zadawaniu pytań, zgłaszaniu uwag i sugestii dotyczących wszystkich serwisów GRY-OnLine, poza serwisem Forum.
 3. [ Regulamin ] tu zgłaszać naruszenia regulaminu forum. To jest wątek przeznaczony wyłącznie na zgłaszanie naruszeń regulaminu na forum.
 4. [ Gwiazdki ] Premiujemy najlepszych. To jest wątek przeznaczony na nominowanie czytelników do programu Premiowania Gwiazdkami.

Szczegółowe zasady prostowania w każdym z wątków specjalnych podane zostały w wątku którego dotyczą w pierwszym poście.

§ 6. SYSTEM PREMIOWANIA GWIAZDKAMI

 1. Użytkownicy wyróżniający się na Forum jakością wypowiedzi, chęcią fachowej pomocy innym Użytkownikom oraz osoby zakładające ciekawe i popularne wątki mają szansę otrzymać dodatkowe oznaczenie składające się z gwiazdek.
 2. Gwiazdki są przyznawane osobom, które zostaną wytypowane przez Użytkowników w odpowiednim wątku. Typowanie nie jest jednoznaczne z odznaczeniem gwiazdką.
 3. Spośród osób typowanych przez Użytkowników zostaną wybrane osoby wyróżniające się i zasługujące na odznaczenie gwiazdkami.
 4. Odznaczenie może się składać z jednej do pięciu gwiazdek. Na starcie przyznawana jest jedna gwiazdka - w miarę zasług Użytkownika i w miarę czasu dodawane mogą być kolejne gwiazdki.
 5. Oznaczenie to ma pomóc wyszukać Użytkowników, których wypowiedzi warte są szczególnej uwagi.

§ 7. System Rankingu Czytelników

Swój ranking na Forum możesz zobaczyć klikając na swoją ksywkę na Forum.

 1. Ranking działa w następujący sposób:
  • +1 punkt za każdy miesiąc aktywności od chwili zarejestrowania na Forum;
  • -1 punkt za każdy usunięty post, który złamał zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego;
  • w czasie gdy Ranking Czytelnika jest ujemny, +1 punkt za każdy tydzień od chwili osiągnięcia ujemnego rankingu aż do momentu, gdy osiągnie z powrotem zero;
  • punkty nie są odejmowane za posty skasowane z przyczyn technicznych lub posty zgodne z Regulaminem, a skasowane z innych przyczyn.
 2. Efekty działania Rankingu
  • osoby, które posiadają Ranking dodatni są uwzględniane we wszystkich promocjach i rozdawnictwach organizowanych na Forum;
  • osoby, które posiadają Ranking większy niż 5 mają wydłużony czas na edycję własnej wypowiedzi;
  • osoby z ujemnym Rankingiem nie mogą zmieniać stopni, nie są uwzględniane w promocjach i rozdawnictwach;
  • przy Rankingu -5 czytelnik nie może zakładać nowych wątków (może dopisywać się do istniejących);
  • Przy Rankingu -10 i mniejszym czytelnik nie może ani zakładać nowych wątków, ani dopisywać się do istniejących do czasu, aż Ranking wzrośnie mu powyżej -10.

Uwaga: Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż czytelnicy postępujący zgodnie z regulaminem, a dopisujący się do wątków łamiących regulamin również tracą punkty.

§ 8. Stopnie na Forum

Oto zasady przyznawania stopni na Forum Dyskusyjnym Gry-OnLine:

Można samodzielnie zmienić swój stopień na dowolny (zgodny z regulaminem forum) na stronie https://www.gry-online.pl/ustawienia.asp?GRU=4 jeżeli spełnia się jeden z warunków:

 1. posiada się potwierdzony adres mail przy rejestracji i posiada się ranking powyżej 10.
 2. posiada się potwierdzony adres mail przy rejestracji, ranking dodatni (powyżej 0) i aktywny dowolny abonament gry-online.pl

§ 9. Dodawanie oceny podczas publikacji postów na forum.

Są dwa rodzaje ocen, które czytelnik może dodać na forum.

Oceny mogą wystawiać czytelnicy posiadający ranking na forum większy od zera.

W wypadku gier przed premierą, wystawiana ocena jest oczekiwaniem w stosunku do gry.

Raz wystawionej oceny nie można poprawić ani edytować.

§ 10.Moderowanie i zamykanie własnych wątków.