Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Endless Space 2 - poradnik do gry

Endless Space 2 - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

FIDSI oraz zadowolenie w Endless Space 2 poradnik Endless Space 2

Ta strona nauczy Cię, co to FIDSI oraz zadowolenie (approval) w Endless Space 2.

Zarządzanie surowcami to podstawa ekonomii w Endless Space 2. Na tej stronie wyjaśniamy, jak rozumieć FIDSI oraz co wpływa na Zadowolenie mieszkańców:

Czym jest FIDSI?

FIDSI to podstawowe środki do rozwijania twojego imperium. Wiele budynków zapewnia bonus do konkretnej gałęzi, ale tylko niektóre zapewniają większe wydobycie wszystkich pięciu zasobów (przykładowe usprawnienie w prawym dolnym rógu). - FIDSI oraz zadowolenie w Endless Space 2 - Endless Space 2 - poradnik do gry
FIDSI to podstawowe środki do rozwijania twojego imperium. Wiele budynków zapewnia bonus do konkretnej gałęzi, ale tylko niektóre zapewniają większe wydobycie wszystkich pięciu zasobów (przykładowe usprawnienie w prawym dolnym rógu).

Zasoby określone przez skrót FIDSI to pięć podstawowych surowców, potrzebnych do rozwoju twojej cywilizacji. Na każdej planecie, twoja populacja przyczynia się do produkcji tych zasobów. Nie ma tutaj rozróżnienia na rolników, górników czy naukowców. Jedna jednostka populacji wytwarza cała gamę produktów. Ich ilość zależy od planety, którą skolonizowałeś np. planety lawowe zapewniają większy wzrost Przemysłu, natomiast arktyczne lepszą produkcję punktów Nauki, jednak w obu przypadkach brak przyrostu Żywności.

Te wskaźniki mogą się zmienić jeśli na planecie występują anomalię, surowce strategiczne lub luksusowe, kiedy postawisz odpowiednie budynki, które mogą usprawniać ten wynik lub przypisując populacje, która posiada specjalne zdolności (np. Sophons mają mały bonus +1 oraz +3 w środowiskach zimnych do produkcji Nauki). Niektóre struktury (lub wydarzenia) mogą zmienić ostateczne wpływy o dodatkową/ujemną wartość w skali procentową (np. +10% Nauki na system). Niektóre szczególne struktury np. Microwave Pipes (usprawnienie systemu), dodaje 2 punkty do FIDSI, czyli do wszystkich 5 dziedzin produkcji na jednego członka populacji na planecie.

Zasoby FIDSI to:

Żywność (Food) - potrzebna jest do wyżywienia ludności w systemie, powiększania populacji (w systemie lub w koloniach) oraz służy do uzupełniania zasobów ludzkich (manpower) używanego przez wojsko.

Przemysł (Industry) - niezbędny wznoszenia nowych budynków oraz konstruowania statków. Z czasem będziesz mógł "produkować" projekty, które zamienią punkty Przemysłu na inny surowiec z zakresu FIDSI.

Pył (Dust) - waluta w świecie Endless Space. Jest niezbędna, ponieważ Pyłem płacisz za utrzymanie budynków oraz flot. Służy też do kupowania surowców, statków i bohaterów na Rynku (marketplace). Możesz też jej użyć aby przyspieszyć produkcję w danym systemie.

Nauka (Sience) - wykorzystasz go do odkrywania nowych technologii, które zapewnią rozwój twojej cywilizacji.

Wpływy (Influence) - Produkcja tego zasobu przyczynia się do powiększania strefy wpływów, wokół systemu. Im większa wartość na turę, tym szybciej powiększają się granice. To również swoista waluta, którą wykorzystasz w dyplomacji oraz podczas negocjacji.

Każdy mieszkaniec planety produkuje całą gamę surowców. - FIDSI oraz zadowolenie w Endless Space 2 - Endless Space 2 - poradnik do gry
Każdy mieszkaniec planety produkuje całą gamę surowców.

Na przykład mała leśna planeta (small forest) produkuje na jednego człowieka (albo kosmitę) 8 jednostek Żywności, 6 Przemysłu (normalnie 4, ale dodatkowe 2 wynikają ze złóż surowca luksusowego Jadonyx), 4 Pyłu, 3 Nauki oraz 0 Wpływu (ilustracja powyżej). Jako, że na planecie są 3 jednostki populacji otrzymujesz trzykrotną wartość podstawowych wpływów FIDSI, czyli 24 Żywności, 18 Przemysłu, 12 Pyłu, 12 Nauki (na planecie jest tylko populacja Sophon; mają bonus +1 do nauki, więc otrzymujesz 4 punkty na mieszkańca, a nie 3) oraz 0 Wpływów. Im więcej mieszkańców, tym większy zysk. Wynik każdej planety jest sumowany i otrzymasz całkowity przychód na system. Dopiero ta wartość jest zmieniany przez inne usprawnienia, które wpływają na system. Następnie dodawane są bonusy za rasę, typ planety czy klimat. Potem otrzymujesz bonusy wynikające z innych wartości, które dotyczą całego systemu czyli ilość planet w systemie, poziom Rozwoju Systemu, czy posiadasz surowce strategiczne/luksusowe albo od przebiegającej trasy handlowej. Dopiero ta wartość jest zmieniana przez usprawnienia, które wpływają na całkowitą wartość dochodu FIDSI np. procentowy bonus od całego przychodu danego surowca lub dodatkowy dochód jeśli mieszkańcy są szczęśliwi.

Zadowolenie

Zadowolenie to ważny czynnik w grze. Kolonizowanie systemu z pojedynczą, a do tego nieprzyjazną do życia planetą, to zazwyczaj zły pomysł. - FIDSI oraz zadowolenie w Endless Space 2 - Endless Space 2 - poradnik do gry
Zadowolenie to ważny czynnik w grze. Kolonizowanie systemu z pojedynczą, a do tego nieprzyjazną do życia planetą, to zazwyczaj zły pomysł.

Jest to bardzo wskaźnik, który można postawić na tym samym miejscu co FIDSI. Od Zadowolenia (approval) zależy jak nasi ludzie będą efektywnie pracować. Wiele budynków oraz usprawnień daje dodatkowe bonusy, jeśli mieszkańcy są szczęśliwy lub w euforii (więcej niż 90% zadowolenia). Z kolei niskie zadowolenie lub jego brak, prowadzi do wielu utrudnień, w tym buntów oraz rebelii. Jeśli jeden lub kilka systemów utrzyma bardzo niskie zadowolenie może to doprowadzić do utworzenia separatystycznej frakcji, z którą będziesz musiał walczyć.

Zadowolenie mieszkańców ma 5 statusów:

  1. 0-10% Buntowniczy (Mutinous), minus 75% do wytwarzania Żywności oraz Wpływów
  2. 10-30% Nieszczęśliwi (Unhappy), minus 50% do wytwarzania Żywności i Wpływów.
  3. 30-70% Zadowoleni (Content)
  4. 70-90% Szczęśliwi (Happy), dodatkowe 10% do produkcji Żywności oraz Wpływów.
  5. 90-100% Zachwyceni, w euforii (Estatic), większa o 25% produkcja Żywności i Wpływów.

Zapamiętaj!

Twoje imperium również ma wskaźnik globalnego zadowolenia. Jest to uśredniony poziom szczęścia ze wszystkich twoich planet. Tutaj również możesz otrzymać bonus wynikający z szczęśliwej populacji w postaci procentowego bonusu do produkcji +15% Pyłu i Nauki w skali imperium oraz +30% jeśli są zachwyceni. Jeśli zadowolenie spadnie do podobnych przedziałów procentowych, otrzymasz karę do produkcji Pyłu i Nauki. Jak widać, utrzymanie szczęśliwej populacji oferuje same plusy, więc warto zadbać o szczęśliwych mieszkańców.

Jest wiele sposób na poprawę zadowolenia w systemie i w skali imperium. Przede wszystkim wybieraj planety, które są przyjazne do zamieszkania czyli następujące typy: Leśny, Borealny, Atol, Dżungla, Terra czy Oceaniczny (Forest, Boreal, Koralowy, Terrański, Jungle, Oceanic). Zwracaj również uwagę na anomalie jakie tam występują.

  1. Pierwszą rzecz jaką możesz zrobić to postawić odpowiednie budynki np. (Lokalne Supermarkety) Infinite Supermarkets, które daje +20 do zadowolenia albo Obelisk Pamięci (Obelisk of Remembrance) +10 do zadowolenia i +6 do Wpływów (unikatowy; otrzymujesz w wyniku jednego z losowych zadań).
  2. Poza tym bohaterowie mają często umiejętności, które wpływają na zadowolenie w systemie ("zielone" ogólne drzewko lub drzewko rasowych umiejętności).
  3. Niektóre surowce luksusowe również dają bonus do zadowolenia np. Transpnącze (Transvine) +40 na planecie albo Pieśń Błękitna (Blucap Mold) +10 (dodatkowo +1 do Żywności i Pyłu na mieszkańca). Pamiętaj, że musisz mieć kontrolę nad planetą i musi być przez ciebie skolonizowana, aby efekt został nałożony w systemie.
  4. Niektóre surowce luksusowe można dodać jako komponent do lepszego poziomu Rozwoju Systemu (System Development), które również poprawią zadowolenia populacji jeśli wybudujesz dany poziom Rozwoju Systemu.
  5. Dodatkowo, niektóre rasy mają bonusy same w sobie, gdzie przykładowo pomniejsza rasa Kalgeros dodaje +2 punkty zadowolenia na każdego członka i następne +4, jeśli przedstawiciel tej populacji zamieszkuje żyzną (Fertile) planetę (łącznie nawet +6 na odpowiedniej planecie na przedstawiciela).
Rządząca partia również ma wpływ na zadowolenie ludności. - FIDSI oraz zadowolenie w Endless Space 2 - Endless Space 2 - poradnik do gry
Rządząca partia również ma wpływ na zadowolenie ludności.

Kiedy mówimy o populacji, to jeśli w rządzie zasiada lub przewodzi ulubiona grupa ideologiczna populacji, to również system otrzymuje bonus do zadowolenia (np. większość mieszkańców jest Pacyfistami, a Partia Rządząca to również Pacyfiści). Ten bonus skaluje się do ilości populacji oraz poparcia danej ideologii. Ostania grupą pozytywnych efektów są cechy ras (Lumeris mają cechę Optymistyczny II, czyli +20 do zadowolenia w każdym systemie) albo wpływ wydarzeń losowych lub przypisanych do ras.

Z drugiej strony, jest sporo negatywny czynników, które źle wpłyną na zadowolenie twojej populacji. Można łatwo go uniknąć, jeśli mądrze planujesz budowę i rozwój swojego imperium. Na początek unikaj zasiedlania wszystkich systemów (jeśli masz taką możliwość), zwłaszcza takich, które mają same nieprzyjemne planety do zamieszkania takie jak: gazowe giganty, lodowe, magmowe czy jałowe (gas gigants, ice, lava, barren). Zwracaj uwagę na to jakie są tam anomalie. Mieszane anomalie (mixed), można dość szybko zniwelować, jednak do pozbycia się negatywnych, potrzeb technologii z ostatnich poziomów.

Przeludnione planety (overpopulation) również odejmują punkty do zadowolenia. W tym wypadku, możesz tylko wyemigrować mieszkańców gdzieś indziej (do innej planety w systemie lub do innego systemu), rozbudować planetę o dodatkowe miejsca zamieszkania albo wprowadzić prawo pacyfistów, które wyzeruje ten problem (jednak jest ono trudne do zdobycia, bo partia musi być bardzo często wybierany aby odblokować to prawo). Nadmiar systemów pod twoją kontrolą (over colonization), również nie jest przychylnym czynnikiem dla zadowolenia twojej populacji. Im więcej systemów masz ponad swój limit, tym większą karę do zadowolenia otrzymują twoje systemy. Możesz odkryć odpowiednie technologie, które powiększą ten limit albo opuścić systemy, które uznasz za najmniej przydatne. Poza tym, niektóre wydarzania lub zadania mogą obniżyć zadowolenie w twojej kolonii lub całym imperium. Populacja danego systemu, może również odczuwać niezadowolenie z powodu barku ich partii w rządzie (Not Leading Political Parties In System). Odmowa ugody pokojowej (Truce Refusal), również owocuje ujemnym zadowoleniem w całym imperium na pewien czas.

Status zadowolenia - Buntowniczy (Mutinous) - FIDSI oraz zadowolenie w Endless Space 2 - Endless Space 2 - poradnik do gry

Status zadowolenia - Buntowniczy (Mutinous). Jeśli dopuścisz do sytuacji, że w twoim systemie zadowolenie spadnie do 0-10% twoi poddani, zaczną się buntować (1). Obok stanu zadowolenia zobaczysz licznik czasu do wybuchu rebelii. Masz od teraz dwa dodatkowe przyciski (2): tłumić (suppress), który dodaje ci dodatkowe tury do wybuchy rebelii kosztem siły ludzkiej lub uwodzenie (seduce), dzięki czemu możesz wydać pewną ilość surowca luksusowego aby zadowolić mieszkańców. Poza tym możesz przeciwdziałać w następujący sposób: wybudować dodatkowe budynki, sprowadzić bohatera (dodającego zadowolenie) albo zmniejszyć populację w systemie. Na ekranie główny zobaczysz również licznik nad nazwą systemu (3). Oprócz liczby pozostałych tur, zobaczysz też kołowy wykres o czerwonym kolorze, który ma ci przypomnieć od pozostałym czasie do tego nieprzyjemnego wydarzenia.

Jeśli czas do buntu upłynie, na orbicie pojawi się flota, której celem będzie podbicie planety (4). Flota rozpocznie blokadę, a następnie inwazję na planetę. Jeśli się im to powiedzie, system stanie się wrogi dla wszystkich frakcji, choć nie można z nim zacząć żadnych negocjacji (pasek w nazwie planety będzie jasno szary, gdzie inne neutralne planety mają ciemno szarą etykietę). Pozostaje tylko rozwiązanie siłowe. Musisz teraz wysłać flotę i pobić system aby odzyskać kontrolę. Aby uniknąć inwazji, warto wysłać nad planetę silną flotę odpowiednio wcześniej. Rozprawi się z buntownikami w kosmosie, zanim zaatakują twój system.