Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp

Victoria 3 - poradnik do gry

Victoria 3 - poradnik do gry

SPIS TREŚCI

Victoria 3: Polityka i prawo - ustanawianie nowych praw, lista wszystkich Victoria 3 poradnik, porady

Prawa ustanowione w Waszym państwie determinują wszystkie aspekty życia społeczeństwa, funkcjonowania gospodarki i stosunków międzynarodowych. Poniższa strona poradnika do gry Victoria 3 podpowie Wam, jak wprowadzić nowe prawa oraz jakie mogą być konsekwencje wcielenia ich w życie.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2022

Na poniższej stronie poradnika znajdziecie przewodnik po prawach, jakie mogą zostać wprowadzone w Waszym kraju. Wyjaśniamy, na jakie kategorie się dzielą i z czym wiąże się zmiana praw.

Ustanawianie praw

Listę wszystkich praw i opcji związanych z nimi znajdziecie w zakładce Polityka (Politics), a konkretnie w sekcji Prawa (Laws) - Victoria 3: Polityka i prawo - ustanawianie nowych praw, lista wszystkich - Victoria 3 - poradnik do gry

Listę wszystkich praw i opcji związanych z nimi znajdziecie w zakładce Polityka (Politics), a konkretnie w sekcji Prawa (Laws).

Aby ustanowić nowe przepisy, wybierzcie interesującą Was kategorię i kliknijcie przycisk Ustanów (Enact) - Victoria 3: Polityka i prawo - ustanawianie nowych praw, lista wszystkich - Victoria 3 - poradnik do gry

Aby ustanowić nowe przepisy, wybierzcie interesującą Was kategorię i kliknijcie przycisk Ustanów (Enact).

Przyjęcie nowego prawa nie odbywa się od razu oraz nie macie gwarancji, że faktycznie zostanie ono ustanowione - Victoria 3: Polityka i prawo - ustanawianie nowych praw, lista wszystkich - Victoria 3 - poradnik do gry

Przyjęcie nowego prawa nie odbywa się od razu oraz nie macie gwarancji, że faktycznie zostanie ono ustanowione. Sukces zależy od poparcia poszczególnych Grup interesu (Interest Groups). Na obrazku powyżej zaznaczyliśmy miejsce, w którym możecie sprawdzić, jak prezentuje się stosunek grup popierających, przeciwstawiających się oraz obojętnych wobec nowego prawa.

Część praw jest zablokowanych ze względu na brak przeprowadzonych odpowiednich badań - Victoria 3: Polityka i prawo - ustanawianie nowych praw, lista wszystkich - Victoria 3 - poradnik do gry

Część praw jest zablokowanych ze względu na brak przeprowadzonych odpowiednich badań. Staną się one aktywne dopiero, gdy odkryjecie konkretne technologie. Dla przykładu: Prawo kobiet do własności (Propertied Women) będzie możliwe do wprowadzenia dopiero, gdy odkryjecie technologię Feminizm (Feminism).

Struktura władzy (Power Structure)

Prawa z kategorii Struktury władzy obejmują głównie to, co dzieje się na szczeblu rządowym i militarnym - Victoria 3: Polityka i prawo - ustanawianie nowych praw, lista wszystkich - Victoria 3 - poradnik do gry

Prawa z kategorii Struktury władzy obejmują głównie to, co dzieje się na szczeblu rządowym i militarnym. Dzielą się na:

 1. Zasady utrzymania ładu (Governance Principles) - tu zdecydujecie, o ogólnym ustroju politycznym i kto w rządzie będzie sprawował faktyczną władzę: monarcha, prezydent, parlament, kler czy samorządy.
 2. Podział władzy (Distribution of Power) - w tej sekcji podejmiecie decyzje, w jaki sposób wybierana będzie władza i przed kim odpowie. Możecie zdecydować, kto otrzyma prawa wyborcze w przypadku przeprowadzania elekcji. Istnieje także opcja wprowadzenia anarchii.
 3. Obywatelstwo (Citizenship) - tutaj określicie, jaki państwo będzie miało stosunek do obcych kultur.
 4. Religia a państwo (Church and State) - w tej części określicie stosunki na linii kościół-państwo. Zdecydujecie, czy kler będzie funkcjonował jako organ państwowy, czy też ograniczycie albo zakażecie ingerencji kościoła w sprawy kraju.
 5. Biurokracja (Bureaucracy) - tu zdecydujecie, w jaki sposób biurokraci zostaną powoływani na swój urząd. Mogą dziedziczyć stanowiska, zostać powołani przez rząd albo wybrani drogą głosowania wyborców z danego regionu.
 6. Model armii (Army Model) - w tej sekcji określicie, w jaki sposób państwo przeprowadzi pobory do wojska. Wybór warunkuje liczebność oraz poziom wyszkolenia armii.
 7. Bezpieczeństwo wewnętrzne (Internal Security) - ta kategoria praw określa, czy służby państwowe będą inwigilować obywateli, tłumić zamieszki, czy też rozpatrywać jedynie indywidualne skargi.

Gospodarka (Economy)

Prawa z rodzaju Gospodarki określają kierunek polityczny, w jakim podąża rozwój przemysłu, usług, zdrowia i edukacji populacji - Victoria 3: Polityka i prawo - ustanawianie nowych praw, lista wszystkich - Victoria 3 - poradnik do gry

Prawa z rodzaju Gospodarki określają kierunek polityczny, w jakim podąża rozwój przemysłu, usług, zdrowia i edukacji populacji. Dzielą się na:

 1. System gospodarczy (Economic System) - tu określicie, w jakim stopniu rząd będzie ingerował w działanie zakładów produkcyjnych i rolniczych.
 2. Polityka handlowa (Trade Policy) - ta kategoria praw determinuje wolności oraz ograniczenia związane z handlem. Możecie ustalić, czy państwo ma się skupić na rozprowadzaniu dóbr jedynie po kraju, czy też przyłożyć większą wagę do eksportu towarów.
 3. Opodatkowanie (Taxation) - w tej sekcji ustalicie, które grupy interesu najbardziej obciążycie podatkami oraz czy opłaty będą stałe, czy też zależne od dochodów.
 4. Kolonizacja (Colonization) - tutaj zdecydujecie, czy Wasz kraj będzie zakładał kolonie. Jeśli tak, to określicie ich charakter. Kolonie mogą służyć w celu migracji populacji lub eksploatacji zasobów.
 5. Utrzymanie porządku (Policing) - ta kategoria określa, jak wyspecjalizowana i wyposażona będzie policja. Możecie także całkowicie zrezygnować ze służb porządkowych.
 6. Szkolnictwo (Education System) - określa rodzaj szkół, jakie będą dostępne dla społeczeństwa. Mogą to być uczelnie wyznaniowe, prywatne bądź publiczne.
 7. Opieka zdrowotna (Health System) - ta sekcja mówi o sposobie prowadzenia szpitali oraz jak i komu udzielana jest pomoc medyczna.

Prawa człowieka (Human Rights)

Prawa człowieka to zbiór przepisów określających, jakimi swobodami będą cieszyć się mieszkańcy państwa - Victoria 3: Polityka i prawo - ustanawianie nowych praw, lista wszystkich - Victoria 3 - poradnik do gry

Prawa człowieka to zbiór przepisów określających, jakimi swobodami będą cieszyć się mieszkańcy państwa. Dzielą się na:

 1. Wolność słowa (Free Speach) - tu określicie, czy w kraju będzie obowiązywać cenzura, ludzie będą mogli organizować zgromadzenia, czy też całkowicie zakażecie jakiejkolwiek krytyki władzy.
 2. Prawa pracownicze (Labor Rights) - w tej sekcji zdecydujecie, czy pracownicy będą chronieni przez państwo, czy też zmuszani do pańszczyzny.
 3. Prawa dzieci (Children's Rights) - ta kategoria określa, czy dzieci mogą być zatrudniane w zakładach pracy oraz zdecydujecie o powszechnym obowiązku nabycia podstawowego wykształcenia.
 4. Prawa kobiet (Rights of Women) - w tym miejscu zdecydujecie, czy kobiety będą miały prawa wyborcze, będą mogły podjąć pracę oraz posiadać własny dobytek.
 5. Opieka społeczna (Welfare) - te regulacje dotyczą emerytur, dofinansowań do płac oraz ochrony osób najuboższych.
 6. Migracja (Migration) - tutaj określicie, czy państwo będzie kontrolować osoby wjeżdżające lub wyjeżdżające z kraju, całkowicie zamknie granice, czy też nie podejmie żadnych prób kontroli w tym aspekcie.
 7. Niewolnictwo (Slavery) - w tej kategorii zdecydujecie, czy w Waszym kraju będzie istniało niewolnictwo. Jeśli tak, ustalicie ogólne warunki jego funkcjonowania.