Premium Opis Usług

Powiadomienia i przywoływanie na Forum i w Komentarzach


Notyfikacje push to komunikaty wyświetlane w prawym dolnym rogu ekranu komputera lub na pasku powiadomień urządzenia mobilnego.

Powiadomienia na forum można otrzymywać w formie wiadomości e-mail lub notyfikacji push w przypadku odpowiedzi w wątku lub do posta. Informacje o tym, że ktoś został przyzwany do wątku, są wysyłane wyłącznie drogą e-mailową.

W przypadku problemów z otrzymywaniem powiadomień upewnij się, że:

Na komputerze:

Na urządzeniu mobilnym:

Użytkownik może otrzymywać następujące powiadomienia w formie notyfikacji push lub e-mail:

Powiadomienia działają w następujący sposób: