Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość gry 18 stycznia 2022, 18:00

Gracz odtworzył rozmieszczenie wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą w grze strategicznej

Jeden z zapalonych graczy odtworzył pozycje sił rosyjskich na granicy z Ukrainą w grze strategicznej Command: Modern Operations. Projekt budzi podziw rozmachem.

W skrócie:
  • Użytkownik o nicku Prophetic Gentleman odtworzył rozmieszczenie wojsk Federacji Rosyjskiej przy wschodniej granicy Ukrainy w grze strategicznej Command: Modern Operations.
  • Jego praca nie odzwierciedla w pełni sytuacji wojskowej w regionie, ale jest stosunkowo dokładna.
  • Gracz przy tworzeniu scenariusza korzystał z ogólnodostępnych źródeł, m.in. raportów polskiego analityka obronnego Konrada Muzyki.

Jakiś czas temu świat obiegła informacja o koncentracji wojsk Federacji Rosyjskiej wzdłuż ukraińskiej granicy, co wzbudziło liczne komentarze i spekulacje względem bezpieczeństwa w regionie. Gracz o ksywce Prophetic Gentleman postanowił wyjść naprzeciw zainteresowaniu tematem i odtworzył rozmieszczenie armii rosyjskiej w grze Command: Modern Operations. Swoim dziełem pochwalił się w Warsztacie Steam. Efekty jego pracy robią wrażenie, ponieważ stworzona mapa dość wiernie odwzorowuje sytuację na wschód od Ukrainy.

Autor już na samym początku zaznacza, że opracowany przez niego projekt nie jest grywalny, chociaż przy odrobinie wysiłku (m.in. dodaniu strony przeciwnej i celu scenariusza) dałoby się to zrobić. Dzieło gracza prezentuje rozmieszczenie sił rosyjskich wokół Ukrainy w okresie Bożego Narodzenia ubiegłego roku i zawiera całkiem szczegółowe informacje na temat typów wojsk stacjonujących w różnych miejscach.

Scenariusz, który stworzyłem, jest niegrywalny, ma jedynie na celu odwzorowanie rozmieszczenia wojsk rosyjskich wzdłuż granicy ukraińskiej w trakcie mobilizacji, która rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku. Mój projekt pokazuje stan na Boże Narodzenie w 2021 roku i zawiera w sobie informacje na temat położenia sił lądowych, Wojsk Powietrznodesantowych Federacji Rosyjskiej, piechoty morskiej, Sił Powietrzno-Kosmicznych oraz Sił Obrony Powietrznej – napisał Prophetic Gentleman.

Command: Modern Operations to rozbudowana strategia wojenna skupiona na starciach morskich i powietrznych, uwzględniająca w ograniczonym stopniu wojnę lądową. Jest kontynuacją uznanego Command: Air/Naval Operations z 2013 roku. Gra daje możliwość odwzorowania konfliktów wojskowych, które miały miejsce po zakończeniu II wojny światowej. Istnieje także profesjonalna wersja produkcji o nazwie Command: Professional Edition, która jest rzekomo używana m.in. przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych.

Musimy jednak pamiętać, że nie jest to w pełni dokładne odwzorowanie sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej z grudnia 2021 roku. Prophetic Gentleman nie ukrywa, że stworzona przez niego mapka jest poniekąd umowna i została opracowana tak, aby była nieco bardziej czytelna. W tym celu znaczniki reprezentujące konkretne jednostki umieścił w pewnych odstępach i nie odzwierciedlają one w pełni faktycznego położenia sił rosyjskich. Wyjątkiem są tutaj lokalizacje baz wojskowych oraz okrętów marynarki wojennej. Scenariusz prezentuje także górną granicę możliwości mobilizacyjnych Federacji Rosyjskiej w tym regionie.

Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie zaprezentowane jednostki mogą być zmobilizowane (dotyczy to na przykład wojsk skoncentrowanych w Klińcach) (…). Wyposażenie formacji, o których nie spływały informacje, jest czysto hipotetyczne. Ogólnie należy przyjąć, że każdy znacznik jednostki widoczny na mapie reprezentuje element siły batalionu lub batalionu grupy taktycznej (wyjątek stanowią bazy wojskowe i okręty marynarki wojennej). Znaczniki jednostek są rozmieszczone w pewnych odstępach, aby były dobrze widoczne.

Zachodni Okręg Wojskowy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (WMD) jest jednostką administracyjno-wojskową Rosji, która obejmuje wszystkie obiekty militarne stacjonujące w zachodniej części państwa.

Biały wywiad lub rozpoznanie z ogólnodostępnych źródeł (OSINT) to rozpoznanie polegające na zbieraniu informacji, które można znaleźć w ogólnie dostępnych materiałach. Do kategorii białych źródeł można zaliczyć m.in. media, Internet, dane administracji publicznej lub publikacje naukowe.

Nie jest to pierwsze tego typu dzieło Prophetic Gentlemana. W przeszłości zamieścił on już dwie podobne mapki, które odzwierciedlały sytuację we wcześniejszych okresach mobilizacji.

Projekt został stworzony przy użyciu ogólnodostępnych raportów, publikacji i doniesień nt. rozmieszczenia wojsk lądowych Federacji Rosyjskiej oraz Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Prophetic Gentleman korzystał z materiałów stworzonych przez firmę analityczną Rochan Consulting, a w szczególności z raportów polskiego analityka obronnego Konrada Muzyki. Autor w swoim scenariuszu uwzględnił nie tylko jednostki, których aktywność została potwierdzona, ale też wszystkie inne formacje z zachodniego i południowego okręgu znajdujące się stosunkowo blisko Ukrainy. Z tego powodu projekt gracza jest znacznie obszerniejszy niż obliczenia poczynione przez tzw. „biały wywiad”.

Tę mapę stworzyłem, używając kombinacji raportów OSINT dotyczących aktywności wojsk lądowych Rosji oraz Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. (…) Lista ta jest znacznie bogatsza niż różne wyliczenia analityków, a w szczególności imponujące dzieła Konrada Muzyki. Dodatkowo rosyjska armia jest bardzo niejednorodną bestią pod względem siły i struktur formacyjnych. (…) Nie miałem szczegółowych danych odnośnie konkretnych jednostek rosyjskich, więc nie zdziwiłbym się, gdybyśmy w rzeczywistości zobaczyli więcej [pojazdów typu – dop. red.] MT-LB i BTR, niż ja tutaj naliczyłem. Tak więc tę mapę należy uznać za „górną granicę” możliwości rosyjskiej mobilizacji w tym regionie.

Artykuł znajdziecie również w języku angielskim na Gamepressure.com.