Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość gry 7 stycznia 2012, 19:50

autor: Olek

Raport Game Industry Trends 2011 cz. III - kto w Polsce płaci za granie?

Opublikowane w Raporcie Game Industry Trends 2011 wyniki badania „Rynek elektronicznej rozrywki w Polsce”, przeprowadzonego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na zlecenie firmy Nonoobs.pl, ujawniają prawdę o polskich graczach. Tylko co trzeci z nas kiedykolwiek wydał pieniądze na zakup gry, abonament albo mikropłatność.

Danych z Raportu Game Industry Trends 2011 ciąg dalszy. Tym razem pora przyjrzeć się informacjom na temat wydatków ponoszonych przez polskich graczy na gry wideo. Badania przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na zlecenie firmy Nonoobs.pl ujawniły m.in. preferencje dotyczące sposobu nabywania gier i inwestycji w sprzęt do grania.

Ilu z nas płaci za gry?

Jak wynika z raportu IIBR, tylko co trzeciemu polskiemu graczowi zdarzyło się płacić za granie. Dotyczy to zarówno różnego rodzaju abonamentów, mikropłatności jak i zakupu gier. Co ciekawe, bardziej skłonni do płacenia są młodsi. W grupie wiekowej 15-18 lat deklaruje to połowa respondentów. Dla porównania wśród graczy powyżej 50. roku życia odsetek ten wynosi jedynie 21%.

Raport Game Industry Trends 2011 cz. III - kto w Polsce płaci za granie? - ilustracja #1

Do płacenia za granie częściej przyznają się też mężczyźni (40%) i mieszkańcy dużych miast (38%). Wyraźna jest również korelacja pomiędzy wykształceniem, a skłonnością do wydawania pieniędzy na gry. Okazuje się, że tylko jeden na dziesięciu graczy z wyższym wykształceniem przyznaje się, że kiedykolwiek zapłacił za granie, podczas gdy wśród graczy z najniższym wykształceniem jest to prawie co drugi (47%).

Regularne, comiesięczne wydatki na gry ponosi 70% graczy, którzy płacą za granie. Reszcie zdarza się to okazjonalnie. Warto zwrócić uwagę, że mężczyźni częściej przeznaczają na to wyższe kwoty. Połowa z nich twierdzi, że miesięcznie jest to ponad 10 zł.

Polscy gracze, jeśli już wydają pieniądze na granie, to przede wszystkim na zakup gier. Na abonamenty decyduje się jedynie co czwarty płacący, a wirtualne przedmioty kupuje co piąty. Kobiety są pod tym względem bardziej szczodre. Odsetek pań, które przeznaczają na cen cel ponad 30 zł miesięcznie wynosi 8% i jest prawie trzykrotnie wyższy niż wśród mężczyzn (3%).

Raport Game Industry Trends 2011 cz. III - kto w Polsce płaci za granie? - ilustracja #2

Większe kwoty na gry i abonamenty przeznaczają gracze z niższym wykształceniem i mieszkający w małych miastach. Pracownicy umysłowi wyższego szczebla częściej wydają za to większe sumy na wirtualne przedmioty i abonamenty.

Gdzie kupujemy gry?

Na polskim rynku wciąż królują tradycyjne formy sprzedaży. 68% graczy, którym zdarza się płacić za granie, kupuje gry w sklepach. W grupie wiekowej 15-18 lat odsetek ten sięga aż 92%, ale wśród 25-39-latków nie przekracza 50%.

Co ciekawe, panowie dwukrotnie częściej nabywają gry w wersji pudełkowej. Wśród pań połowa decyduje się na zakup tytułów w wersji elektronicznej. Płeć piękna chętniej korzysta też z oferty takich serwisów jak Android Market czy iTunes, a także kupuje gry poprzez konsolę podłączoną do Internetu.

Gracze z wyższym wykształceniem prawie trzykrotnie częściej od innych nabywają pudełkowe wydania gier na aukcjach internetowych oraz dwukrotnie częściej wersje zdigitalizowane lub dostęp do gier w sklepach internetowych. Dwukrotnie częściej dokonują też zakupów w serwisach społecznościowych i trzykrotnie częściej za pomocą konsoli podłączonej od Internetu.

Gry w postaci zdigitalizowanej najchętniej kupują mieszkańcy średnich miast, którzy jedynie sporadycznie sięgają po pudełkowe edycje dostępne w tradycyjnych sklepach. Te z kolei cieszą się największą popularnością wśród graczy mieszkających w dużych miastach.

Ile wydajemy na sprzęt do grania?

Spośród respondentów, którzy zadeklarowali, że kiedykolwiek mieli do czynienia z grami wideo, 72% posiada komputery stacjonarne, 55% laptopy, 51% telefony inne niż smartfon, 13% smartfona lub iPhone'a, 15% konsole stacjonarne, a 10% konsole przenośne. Tablety użytkuje jedynie 3% polskich graczy.

Raport Game Industry Trends 2011 cz. III - kto w Polsce płaci za granie? - ilustracja #3

Komputery stacjonarne i laptopy dominują też wśród platform najczęściej wybieranych do grania. Deklaruje to 65% 24-39-latków, a w innych grupach wiekowych odsetek ten wzrasta nawet do ponad 90%.

Jeśli chodzi o wydatki na zakup sprzętu do grania, to polscy gracze są dosyć oszczędni. Aż 78% respondentów przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przeznaczyło na ten cel ani złotówki. Częściej też decydują się na to osoby z niskim wykształceniem. We wspomnianym przedziale czasowym ponad 100 zł w sprzęt do grania zainwestowało 18% graczy z wykształceniem poniżej średniego i tylko 7% z wyższym.

Najwięcej wydatków na zakup sprzętu zadeklarowały osoby z miesięcznymi dochodami 1-2 tys. zł na członka rodziny. 21% respondentów z tej grupy przyznało, że w ciągu roku była to łączna kwota przekraczająca 800 zł. Dla porównania wśród graczy z największymi dochodami (ponad 3 tys. zł miesięcznie) taką sumę na zakup sprzętu do grania przeznaczyło jedynie 13%, a 85% w ogóle nie kupowało tego rodzaju produktów.

Raport Game Industry Trends 2011 cz. III - kto w Polsce płaci za granie? - ilustracja #4

W kolejnej części Raportu Game Industry Trends 2011 przeczytacie o tym, jak polscy gracze oceniają wpływ gier na swoje życie i gdzie najchętniej grywają.

  1. Raport Game Industry Trends 2011 cz. I – o polskich graczach statystycznie
  2. Raport Game Industry Trends 2011 cz. II – ile czasu spędzamy na graniu?