Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość gry 5 stycznia 2012, 13:17

autor: Olek

Raport Game Industry Trends 2011 cz. I – o polskich graczach statystycznie

Ilu jest graczy w Polsce? Kto w naszym kraju najchętniej sięga po gry wideo? Na jakich platformach sprzętowych najczęściej gramy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w opublikowanym niedawno Raporcie Game Industry Trends 2011 przygotowanym przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na zlecenie firmy Nonoobs.pl.

Na oficjalnej stronie internetowej Game Industry Trends GIT, czyli największej polskiej konferencji o rynku i branży gier wideo, pojawił się obszerny raport przedstawiający wyniki badania „Rynek elektronicznej rozrywki w Polsce” przeprowadzonego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na zlecenie firmy Nonoobs.pl. W kilkuczęściowym cyklu artykułów postaramy się przybliżyć najciekawsze informacje z tego opracowania. Na początek nieco danych statystycznych na temat polskich graczy.

Jest nas 30 milionów?

Z przeprowadzonego w ubiegłym roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wynika, że populacja Polski wynosi 38 mln 300 tys. osób. Jeśli liczbę tę odnieść do proporcji ujawnionych w raporcie GIT wynikałoby, że z grami wideo kontakt miało około 30 milionów Polaków. Trzeba jednak uwzględnić, że choć 1000-osobowa próba badawcza skorygowana została tak, by odpowiadać rzeczywistej strukturze społecznej rodaków, to jednak ankietowano jedynie osoby w wieku od 15 lat wzwyż.

Raport Game Industry Trends 2011 cz. I – o polskich graczach statystycznie - ilustracja #1

Mimo to badacze wskazują na bardzo wysoki odsetek Polaków, którzy przyznają, że kiedykolwiek mieli do czynienia z grami elektronicznymi. Deklaruje to aż 75% respondentów. Dla nikogo nie jest chyba zaskoczeniem, że taka forma rozrywki najpopularniejsza jest wśród osób w wieku 19-24 lata (gracze stanowią aż 88% w tej kategorii wiekowej). Co ciekawe, w gry wideo grywa także 51% ankietowanych, którzy ukończyli 50 lat.

Wśród polskich graczy nieznaczną przewagę posiadają mężczyźni. 78% panów zagrało kiedykolwiek w grę elektroniczną, podczas gdy odsetek graczek wynosi 72%. Badacze zwracają uwagę, że o ile wielkości te są dosyć podobne, o tyle znacznie większe różnice międzypłciowe widać w odniesieniu do rodzaju wybieranych gier i platform sprzętowych.

Po gry wideo najchętniej sięgają uczniowie i studenci (93% badanych), a zdecydowanie rzadziej bezrobotni (63%) oraz osoby zajmujące się domem lub będące na emeryturze (61%). Przewagę wśród graczy mają też mieszkańcy dużych miejscowości. Aż 84% ankietowanych z miast o licznie ludności przekraczającej 500 tys. miało kontakt z grami, podczas gdy na wsiach jest to jedynie 69%.

Na czym grają Polacy?

Pecety trzymają się dzielnie – tak przynajmniej wynika z ustaleń raportu Game Industry Trends 2011. 84% polskich graczy korzysta z tej platformy sprzętowej. Gry na komputerach PC szczególnie popularne są wśród osób w wieku 19-24 lata, uczących się i zamieszkałych w dużych miastach.

Raport Game Industry Trends 2011 cz. I – o polskich graczach statystycznie - ilustracja #2

Zaskakujące, że na drugim miejscu w rankingu sprzętu do grania znalazły się telefony i smartfony. Do grania na komórkach przyznaje się 51% graczy w naszym kraju. Warto też zaznaczyć, że w tej kategorii prym wiodą panie i mieszkańcy dużych miast.

Po gry przeglądarkowe sięga 47% polskich graczy. Są one szczególnie modne wśród nastolatków (73% ankietowanych), jednak wraz z wiekiem zainteresowanie nimi słabnie. Mimo to 22% osób powyżej 50. roku życia, które mają kontakt z grami wideo, sięga po produkcje przeglądarkowe.

Konsole wciąż pozostają w odstawce, przynajmniej jeśli uwzględnić całościowy obraz polskiego rynku. Granie na tego typu platformie sprzętowej zadeklarowało jedynie 28% spośród ankietowanych graczy. Najczęściej po gry konsolowe sięgają uczniowie i studenci (69%) oraz osoby o najwyższych dochodach (41% ankietowanych). Wśród graczy w wieku 35-49 konsolowcy stanowią jedynie 18%, a w gronie osób powyżej 50. roku życia zaledwie 5%.

Raport Game Industry Trends 2011 cz. I – o polskich graczach statystycznie - ilustracja #3

Gry w serwisach społecznościowych są relatywnie mało popularne w naszym kraju (przyznaje się do nich tylko 21% graczy) i stanowią domenę płci pięknej. Grywa w nie 28% pań, które zadeklarowały kontakt z grami wideo, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 15%. Produkcje te cieszą się też większym zainteresowaniem wśród osób o najniższych dochodach (gra w nie 31% ankietowanych z tej kategorii).

Stawkę zamykają tablety. Zaledwie 5% polskich graczy wykorzystuje tę platformę sprzętową do grania i są to najczęściej osoby w wieku 15-18 lat (9%) lub powyżej 50. roku życia (8%).

W kolejnej części Raportu Game Industry Trends 2011 przeczytacie o tym, ile czasu poświęcamy na granie i jak dużo pieniędzy wydajemy na gry wideo.