Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość gry 10 lutego 2012, 12:57

autor: Kono

Bounty Hunter Mercenary – drzewo Bodyguard

Opis talentów z drzewa Bodyguard dla Bounty Hunter Mercenary.

Bounty Hunter Mercenary – drzewo Bodyguard - ilustracja #1

Drzewo Bodyguard

Pierwszy poziom:

Improved Vents (2 pkt.) – Vent Heat natychmiastowo usuwa dodatkowe 8/pkt punktów heat.

Med Tech (2 pkt.) – redukuje czas aktywacji Rapid Scan o 0,25 s/pkt i redukuje cooldown Healing Scan o 1,5 s/pkt.

Hired Muscle (3 pkt.) – zwiększa szansę na uderzenie krytyczne atakami dystansowymi i technikami o 2%/pkt.

Drugi poziom:

Empowered Scans (2 pkt.) – zwiększa moc leczenia Rapid Scan i Healing Scan o 3%/pkt. Dodatkowo Rapid Scan daje 3/pkt ładunki Combat Support Cylinder.

Surgical Precision System (2 pkt.) – redukuje pushback otrzymywany w czasie używania umiejętności leczących o 35%/pkt i redukuje threat generowany przez umiejętności leczące o 5%/pkt.

Supercharged Gas (1 pkt) – zamienia 30 ładunków Combat Support Cylinder i wtłacza je do blasterów. Usuwa 16 pkt. heat i zwiększa obrażenia oraz leczenie o 10% przez 10 s. Gdy Supercharged Gas jest aktywny, następujące umiejętności otrzymują bonusy: Power Shot (koszt heat zredukowany o 17), Unload (koszt heat zredukowany o 8), Healing Scan (cooldown zredukowany o 100%), Kolto Missile (nakłada tarczę na wszystkie cele, zmniejszając obrażenia otrzymywane przez nie o 15% przez 15 s).

Critical Reaction (2 pkt.) – trafienia krytyczne atakami i umiejętnościami leczącymi mają 50%/pkt szansy, aby dać buffa Critical Reaction, który zwiększa Alacrity o 5% przez 6 s.

Trzeci poziom:

Heat Damping (1 pkt) – redukuje koszt heat Jet Boost, Concussion Missile i Electro Dart o 8.

Kolto Residue (2 pkt.) – Kolto Missile ma 50%/pkt szansy, aby zostawić Kolto Residue na celach, zwiększając tym samym ilość otrzymywanego leczenia o 5% przez 15 s.

Kolto Missile (1 pkt) – umiejętność lecząca do 3 celów w promieniu 8 m.

Power Shield (1 pkt) – Energy Shield zmniejsza pushback o 30% i gwarantuje niewrażliwość na przerywanie umiejętności.

Czwarty poziom:

Powered Insulators (2 pkt.) – redukuje otrzymywane obrażenia o 2%/pkt w czasie, gdy Combat Support Cylinder jest aktywny.

Critical Efficiency (3 pkt.) – Healing Scan ma 33,34%/pkt szansy, aby zredukować koszt heat następnego Rapid Scan o 16.

Protective Field (2 pkt.) – zwiększa ilość otrzymywanego leczenia o 10%/pkt w czasie, gdy Energy Shield jest aktywna.

Piąty poziom:

Reactive Armor (1 pkt) – Proactive Medicine dodatkowo daje 10% pancerza, gdy jest aktywna.

Proactive Medicine (2 pkt.) – Healing Scan ma 50%/pkt szansy, aby zaaplikować Proactive Medicine na celu, lecząc go przez 9 s.

Kolto Shell (1 pkt) – umiejętność umieszczająca Kolto Shell na celu. Ma 10 ładunków i trwa 5 minut. Gdy obrażenia zostaną zadane, Kolto Shell traci 1 ładunek i leczy cel. Efekt nie może pojawić się częściej niż raz na 3 s. Tylko jedna Kolto Shell może być aktywna.

Cure Mind (1 pkt) – redukuje koszt Cure o 8, a dodatkowo Cure usuwa negatywne efekty mentalne.

Szósty poziom:

Warden (5 pkt.) – zwiększa krytyczny bonus umiejętności leczących o 3%/pkt.

Siódmy poziom:

Emergency Scan (1 pkt) – natychmiastowo leczy cel.