Forum Gry Hobby Sprzęt Rozmawiamy Archiwum Regulamin

Gra Grand Theft Auto Vice City | PS2

24.10.2006 19:31
1
zanonimizowany398020
0
Chorąży

witam oto kody do vice city ps2

Bronie 1 (weapons tier1) – Podczas gry naciśnij R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Bronie o najmniejszej sile rażenia z każdej kategorii będą odblokowane.

Uwaga: Kod ten nie odblokowuje silniejszych broni typu piła łańcuchowa czy wyrzutnie rakiet.

Bronie 2 (weapons tier2) - Podczas gry naciśnij R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół(2), lewo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Bronie 3 (weapons tier3) - Podczas gry naciśnij R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół(3). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Zdrowie (health) - Podczas gry naciśnij R1, R2, L1, kółko, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: Jeżeli kod ten będzie użyty w uszkodzonym samochodzie, wskaźnik uszkodzeń zostanie wyzerowany, ale na samochodzie nie będzie widocznego efektu zmniejszenia zniszczeń.

Armor (zbroja) - Podczas gry naciśnij R1, R2, L1, X, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Raise wanted level (podnieść poziom poszukiwania przez policję) – Podczas gry naciśnij R1(2), kółko, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Lower wanted level (obniżyć poziom poszukiwania przez policję) – Podczas gry naciśnij R1(2), kółko, R2, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Wanted meter (wskaźnik poszukiwania) - Podczas gry naciśnij kółko, L1, dół, L2, lewo, X, L1, R1, prawo, X. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Kiedy poziom poszukiwania przez policję osiągnie dwie gwiazdki, status pościgu pojawi się na pasku poniżej gwiazdek.

Bloodring banger (rodzaj 1) – Podczas gry naciśnij góra, prawo(2), L1, prawo, góra, kwadrat, L2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Bloodring banger (rodzaj 2) – Podczas gry naciśnij dół, R1, kółko, L2(2), X. R1, L1, lewo(2). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Caddy – Podczas gry naciśnij kółko, L1, góra, R1, L2, X, R1, L1, kółko, X. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Hotring racer (rodzaj 1) – Podczas gry naciśnij R1, kółko, R2, prawo, L1, L2, X(2), kwadrat, R1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Hotring racer (rodzaj 2) – Podczas gry naciśnij R2, L1, kółko, prawo, L1, R1, prawo, góra, kółko, R2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Love fist limousine – Podczas gry naciśnij R2, góra, L2, lewo(2), R1, L1, kółko, prawo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Rhino tank (czołg) – Podczas gry naciśnij kółko(2), L1, kółko(3), L1, L2, R1, trójkąt, kółko, trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Romero’s hearse – Podczas gry naciśnij dół, R2, dół, R1, L2, lewo, R1, L1, lewo, prawo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Sabre turbo – Podczas gry naciśnij prawo, L2, dół, L2(2), X, R1, L1, kółko, lewo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Trashmaster – Podczas gry naciśnij kółko, R1, kółko, R1, lewo(2), R1, L1, kółko, prawo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Aggressive traffic – Podczas gry naciśnij R2, kółko, R1, L2, lewo, R1, L1, R2, L2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Pink traffic – Podczas gry naciśnij kółko, L1, dół, L2, lewo, X, R1, L1, prawo, kółko. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Black traffic – podczas gry naciśnij kółko, L2, góra, R1, lewo, X, R1, L1, lewo, kółko. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Podnieś prędkość maksymalną swojego samochodu (increase your vehicle’s top speed) – Podczas gry naciśnij prawo, R1, góra, L2(2), lewo, R1, L1, R1(2). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Dodo car (flying) – Podczas gry naciśnij prawo, R2, kółko, R1, L2, dół, L1, R1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Przyśpiesz i trzymaj gałkę analoga odchyloną do tyłu, żeby polecieć.

Uwaga: nie będziesz mógł normalnie latać śmigłowcem, jeżeli ten kod będzie włączony. Gra się zatrzyma jak naciśniesz X albo odciągniesz prawą gałkę analoga.

Dodo boats (flying) – Podczas gry naciśnij R2, kółko, góra, L1, prawo, R1, prawo, góra, kwadrat, trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Samochody unoszą się na wodzie (car floats on water) – Podczas gry naciśnij prawo, R2, kółko, R1, L2, kwadrat, R1, R2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: kod pozwala również helikopterom lądować i unosić się na wodzie. Jak kod będzie uruchomiony i będziesz jechał po wodzie, powtórzenie kodu spowoduje jego wyłączenie. Samochód spadnie na dno, ale będziesz nadal mógł jechać nie tracąc w ogóle życia. Możliwe że uderzysz w jakiś ląd, zagrzebiesz się w ziemi albo będziesz mógł prowadzić dalej. Przez cały ten czas nie stracisz życia.

Zmień rozmiar kół (change wheel size) – Podczas gry naciśnij R1, X, trójkąt, prawo, R2, kwadrat, góra, dół, kwadrat. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Koła w niektórych samochodach staną się większe a w niektórych mniejsze. Powtórz kod, żeby zwiększyć efekt jego działania.

Uwaga: kiedy kod jest uruchomiony klika samochodów stanie się szybszych (np. Caddy, Baggage, Carrier, Rancher, SUV i Bobcat). Jeżeli załadujesz wcześniej zapisaną grę i wprowadzisz kod ponownie, to samochody te będą cały czas szybsze. Efekt kodu pozostaje dopóki PlayStation 2 jest włączona, żeby się pozbyć tego efektu wyłącz konsolę.

Ponadto, jak powtórzysz ten kod po załadowaniu zapisanej gry, inne samochody takie jak Banshee czy Stinger staną się „cięższe”, pozwalając Ci tym samym na przykład na przejeżdżanie przez inne samochody.

Zniszczenie samochodów (destroy cars) – Podczas gry naciśnij R2, L2, R1, L1, L2, R2, kwadrat, trójkąt, kółko, trójkąt, L2, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Better driving skills – Podczas gry naciśnij trójkąt, R1(2), lewo, R1, L1, R2, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Naciśnij L3 albo R3, żeby skakać podczas jazdy samochodem.

Wkurzeni przechodnie (pedestrian riot) – Podczas gry naciśnij dół, lewo, góra, lewo, X, R2, R1, L2, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: nie można anulować tego kodu.

Przechodnie atakują Cię (pedestrians attack you) – podczas gry naciśnij dół, góra(3), X, R2, R1, L2(2). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: nie można anulować tego kodu.

Przechodnie mają broń (pedestrians have weapons) – Podczas gry naciśnij R2, R1, X, trójkąt, X, trójkąt, góra, dół. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: nie można anulować tego kodu.

Police return from dead – Podczas gry naciśnij kółko, L1, dół, L2, lewo, X, R1, L1, prawo, X. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Ubrania przechodniów (pedestrian costume) – Podczas gry naciśnij prawo(2), lewo, góra, L1, L2, lewo, góra, dół, prawo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Powtórz ten kod, aby uzyskać różne ubrania przechodniów.

Uwaga: Możesz również zmienić swoje ubranie na mundur policyjny.

Uwaga: kiedy zmieniasz ubrania na mundur żołnierza, pracownika lotniska czy inny to ubrania ochroniarzy Tommiego też się zmienią.

Co więcej, nie możesz przebrać się w punktach, w których było to możliwe przed wprowadzeniem kodu (np. Rafael’s, Laundromat, Collars and Cuffs, itd.), bo gra się zatrzyma. Nie możesz przebrać się w ubranie pieszego kiedy jesteś w samochodzie albo masz na sobie jakieś specjalne ubranie (musisz zdobyć „uliczne” ciuchy).

Candy Suxxx costume – Podczas gry naciśnij kółko, R2, dół, R1, lewo, prawo, R1, L1, X, L2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Hilary King costume – Podczas gry naciśnij R1, kółko, R2, L1, prawo, R1, L1 X, R2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Ken Rosenberg costume – Podczas gry naciśnij prawo, L1, góra, L2, L1, prawo, R1, L1, X, R1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Lance Vance costume – Podczas gry naciśnij kółko, L2, lewo, X, R1, L1, X, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Uwaga : gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Jezz Torrent (Love Fist musician) costume – Podczas gry naciśnij dół, L1, dół, L2, lewo, X, R1, L1, X(2). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Dick (Love Fist musician) costume – Podczas gry naciśnij R1, L2, R2, L1, prawo, R2, lewo, X, kwadrat, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Mercedes costume – Podczas gry naciśnij R2, L1, góra, L1, prawo, R1, prawo, góra, kółko, trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Phil Cassidy costume – Podczas gry naciśnij prawo, R1, góra, R2, L1, prawo, R1, L1, prawo, kółko. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Ricardo Diaz costume – Podczas gry naciśnij L1, L2, R1, R2, dół, L1, R2, L2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Sony Forelli costume – Podczas gry naciśnij kółko, L1, kółko, L2, lewo, X, R1, L1, X(2). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Samobójstwo (suicide) – Podczas gry naciśnij prawo, L2, dół, R1, lewo(2), R1, L1, L2, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: Przywróci to twoje standardowe ubranie.

Wolniejsza gra (slower game play) – Podczas gry naciśnij trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, R2, R1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Kiedy wykonasz tzw. „unique stunt move” i gra przejdzie w tryb „slow motion” jak będziesz w powietrzu, efekt tego kodu będzie wyłączony.

Szybsza gra (faster game play) – Podczas gry naciśnij trójkąt, góra, prawo, dół, L2, L1, kwadrat. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Kiedy wykonasz tzw. „unique stunt move” i gra przejdzie w tryb „slow motion” jak będziesz w powietrzu, efekt tego kodu będzie wyłączony.

Szybszy zegar w grze (faster game clock) – Podczas gry naciśnij kółko(2), L1, kwadrat, L1, kwadrat(3), L1, trójkąt, kółko, trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Normalna pogoda (normal weather) – Podczas gry naciśnij R2, X, L1(2), L2(3), dół. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Słoneczna pogoda (sunny weather) – Podczas gry naciśnij R2, X, L1(2), L2(3), trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Deszczowa pogoda (rainy weather) - Podczas gry naciśnij R2, X, L1(2), L2(3), kółko. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Mgła (foggy weather) - Podczas gry naciśnij R2, X, L1(2), L2(3), X. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Zachmurzone niebo (overcast skies) - Podczas gry naciśnij R2, X, L1(2), L2(3), kwadrat. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Kobiety w bikini mają broń (bikini women have guns) – Podczas gry naciśnij prawo, L1, kółko, L2, lewo, X, R1, L1(2), X. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Kobiety będą upuszczały broń, jak zostaną zabite.

Uwaga: Kod ten zamieni twoich ochroniarzy (facetów w niebieskich kurtkach) na kobiety w bikini. Nie będą one co prawda walczyły, ale będą miały bardzo dobrą broń.

Tommy groupies – Podczas gry naciśnij kółko, X, L1(2), R2, X(2), kółko, trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Kiedy kod jest uruchomiony i będzie za tobą szło kilka kobiet, wyceluj pistolet w kogoś, a one zaatakują twój cel.

Uwaga: To jakie będziesz przyciągał do siebie kobiety zależy od tego, ile masz pieniędzy i jakie masz na sobie ubranie. Im więcej pieniędzy i lepsze ubranie będziesz miał, tym staniesz obiektem zainteresowań większej ilości kobiet. Na początku niestety nie będą to super piękności ;-)

27.10.2006 13:46
2
odpowiedz
Crash8462
52
wersja wakacyjna

gra z dobrym klimatem

09.11.2006 18:18
3
odpowiedz
Aragorn Potomek Elendila
48
Konsul

GRa jest bardzo fajna

26.12.2006 16:24
4
odpowiedz
Aragorn Potomek Elendila
48
Konsul

czemu nikt nie pisze o tej grze?

26.12.2006 16:29
😊
5
odpowiedz
zanonimizowany375672
60
Legend

czemu nikt nie pisze o tej grze? Może zajrzyj na wątek o Vice City na PC? ;)

https://www.gry-online.pl/s043.asp?ID=762618

13.01.2007 21:04
😊
6
odpowiedz
zanonimizowany414969
0
Pretorianin

SUPER!!!!!!!!

04.03.2007 11:56
👍
7
odpowiedz
zanonimizowany432784
0
Centurion

Świetna! Ten klimat jest genialny, lepszy niż w SAN ANDREAS!

10.03.2007 10:56
8
odpowiedz
zanonimizowany374364
16
Konsul

popieram wypowiedz pana napalma99 !

18.03.2007 12:59
👍
9
odpowiedz
daboo
16
Centurion

Popieram wszystkich tych co uważają , że jest lepszy klimacik od SA (=.
Ciekawe misje i fabuła warto zagrać. (=

28.03.2007 20:39
👍
10
odpowiedz
zanonimizowany437980
5
Legionista

Gra jest Świetna najlepszy klimat ze wszystkich GTA!!!! 10/10

13.05.2007 14:19
👍
11
odpowiedz
zanonimizowany459120
1
Junior

stare ale jare. spoko giera

13.05.2007 14:20
😊
12
odpowiedz
zanonimizowany459120
1
Junior

nie ma takiego ciemnego obrazu jak w innych częściach np san andreas

13.05.2007 16:44
😊
13
odpowiedz
zanonimizowany374742
0
Senator

strateg11 -------> gdzie ty widziałeś ciemny obraz w innych czesciach GTA? może akurat w poprzednie części GTA grałeś na PC z wypalonym monitorem...

24.08.2007 16:52
14
odpowiedz
zanonimizowany486144
68
Generał

Uważam, że Vice City jest najlepszą grą cyklu. Najbardziej dopracowana pod względem fabuły, rewelacyjny klimat lat 80-tych (nawet jeśli jest nieco przerysowany), doskonała ścieżka dźwiękowa. Duża swoboda, ciekawe wyzwania, plejada nieźle zakręconych postaci (Rosenberg, Umberto Robina). Gra zawiera mnóstwo sekretów i "easter eggs". No i ta obsada! Ray Liotta jako Tommy, Tom Sizemore w roli Sonny'ego...Cudowna, niezwykle grywalna gra. Polecam każdemu, kto jakimś cudem w nią jeszcze nie grał. Polecam!

27.08.2007 11:50
👍
15
odpowiedz
Maly1993
28
Scareface

Tołstoj->masz racje fabułe w VC jes świetna.Gierka stara ale jara często do niej powracam
Chciałem jeszcze dodać że w VCjest najlepsza ścieżka dźwiękowa z całej seji

18.11.2007 13:52
😍
16
odpowiedz
zanonimizowany502840
0
Chorąży

jagby ktoś potszebował pomocy piszcie na moje gg 371018

29.01.2008 13:03
😁
17
odpowiedz
zanonimizowany466252
9
Legionista

Wole Grac w Vice city niz san andreas

14.03.2008 14:25
18
odpowiedz
zanonimizowany527234
0
Pretorianin

to tak samo jak ja ale najbardziej wole grac w SCARFACE ta gierka wymiata GTA SA

14.03.2008 17:45
😒
19
odpowiedz
zanonimizowany540627
1
Junior

kody mi nie wchodzą.wklikać je odrazu jak sie gra czy coś nacisnąć zeby weszly bo mi ten koleś np. jak nacisne kółko to sie bije.

26.03.2008 10:58
😃
20
odpowiedz
Mati Ball Z
21
Centurion

Lubię to grę bo uwielbiam lata 80:) i jest zajebiste radio z fajną muzą :) Polecam!!

22.04.2008 16:41
21
odpowiedz
zanonimizowany543428
3
Junior

gra fajna za pierwszym razem ale ma błedy np. znikające samochody i zapierdalani e po nieudanej misji znowu na drugi koniecc miasta np napad na bank

23.06.2008 21:55
👍
22
odpowiedz
vegas18
5
Junior

gra jest swietna... nic dodac nic ujac 10/10

01.08.2008 20:31
23
odpowiedz
bubalek28
10
Chorąży

da sie stuningować samochód jak w gta sa?

01.08.2008 20:37
24
odpowiedz
davkens
31
Feel The Pain!

Nie, nie da się...

07.09.2008 18:16
25
odpowiedz
doman1910
11
Legionista

Jak dla mnie to jest gowno :) o wiele bardziej wole SA.

10.01.2009 19:43
👍
26
odpowiedz
zanonimizowany609944
1
Legionista

Fajna gierka jak na tamte czasy. Fajnie sie pykalo. Daje 7/10

30.01.2009 16:58
👍
27
odpowiedz
Cymuś
17
Chorąży

git

29.03.2009 14:26
28
odpowiedz
realkrytyk96
10
Centurion

może mapa jest mniejsza niż w sa i mniej broni , ale za to klimat lepszy dużo

07.05.2009 19:19
😊
29
odpowiedz
kajtek majtek
73
Konsul

Jutro kumpel mi ją pożyczy grałem na PC ale ciekawe jak się gra na PS2.

23.05.2009 20:26
30
odpowiedz
zanonimizowany620693
31
Pretorianin

Czy to prawda,że na PS2 jest jako broń gaz łzawiący?Bo na PC nie ma.Proszę o szybką odpowiedź!

18.07.2009 11:01
31
odpowiedz
tiger118
1
Junior

tak gaz łzawiący jest koło posterunku policji

27.08.2009 11:49
32
odpowiedz
kolo10017
44
Konsul

Najgorsza część, nie dorównuje san andreas do pięt

30.12.2009 15:35
😊
33
odpowiedz
zanonimizowany696286
7
Legionista

Masz racje ale jak na tamte czasy była bardzo dobrą grą

02.01.2010 11:09
34
odpowiedz
Reendlerer
74
Konsul

realkrytyk96 ----------> Klimat to ci się w dupie schował.

02.02.2010 21:16
😊
35
odpowiedz
zanonimizowany673113
6
Pretorianin

Gra jest super klimat wyśmienity, żałuje że nie są te czasy kiedy wyszła gra bo to był hit!

12.02.2010 14:03
36
odpowiedz
PSXFAN
67
Last Samurai

To jest najlepsze gta w całej histori klimat,fabuła,bohaterowie coś cudownego

30.03.2010 18:12
37
odpowiedz
sebeksnooker
2
Junior

wg. mnie najlepsza część, a wszystko przez słoneczne Vice City i klimat tego wyczesanego misata ;]

18.04.2010 19:14
38
odpowiedz
muminek18
1
Legionista

najlepsza część

26.07.2010 10:37
39
odpowiedz
melon96
46
Generał

kupiłem ją sobie ale grałem w nią z 2h max

30.08.2010 15:25
😊
40
odpowiedz
Onomatopeter
37
Generał

Dobra gra kocham muzykę z niej.

15.11.2010 15:48
41
odpowiedz
gamer108
35
Konsul

Najlepsza część serii a tu taka niska ocena? Widzę, że ostatnimi czasy ludzie oceniają gry z którymi nie mieli styczności tutaj krótki filmik z GTA: VICE CITY http://www.youtube.com/embed/ohfT2uELdt8?hd=1

21.01.2011 18:05
42
odpowiedz
DreamerDream
35
Pretorianin

@gamer108
Oni ocieniaja tak dlatego, bo teraz w śród graczy większość to pokemony, dzieci neo które patrzą na grafikę i uważają, ze jeżeli grafa gut, to gra gut, jeżeli grafa bleee, to gra bleee. Takie dzieci nawet kilkomiesięczne gry uważają za staroć.

22.02.2011 22:52
43
odpowiedz
matiyyy
22
Pretorianin

@tiger118 - wręcz przeciwnie, najlepsza część, takiego klimatu nie ma żadne GTA, a San Andreas może się schować, bo to gra niepoważna, dla dzieci z gimnazjum, jedynym jej celem jest mordowanie wszystkiego co się rusza i zostanie największym kryminalistą w mieście. Co prawda ma też swoje plusy i jest dobra, ale Vice City i GTA 4 jest znacznie lepsze.

22.04.2011 08:37
44
odpowiedz
tommy21
1
Junior

jest kod na zmiane w cj?

20.07.2011 19:15
45
odpowiedz
zanonimizowany775544
13
Generał

U Polskich Graczach liczy się tylko Grafika i nic więcej.

10.08.2011 17:53
😊
46
odpowiedz
nitro22
6
Legionista

mi najbardziej podoba się san andreas ale jak to powiedział matiyyy gta VC ma najlepszy klimat

21.10.2011 02:05
👍
47
odpowiedz
ZIOMSDG
6
Legionista

gierka jest spoko

12.12.2011 23:57
48
odpowiedz
alhaszasz
92
Generał

klimat niszczy

22.12.2011 19:32
49
odpowiedz
Drass
14
Chorąży

W opisie gry zauważyłem tytuł „Grand Theft Auto: Vice City 3”.
Nie wiem o co chodzi.

12.02.2012 14:19
50
odpowiedz
mateo91g
89
Konsul

Czemu taka niska ocena ? Widać że same leszcze oceniały, skoro tak niska ocena dla jednej z najlepszych gier w historii oraz najlepszego GTA.
Nie rozumiem ludzi którzy mówią że San Andreas jest lepsze; dla mnie jest odwrotnie, GTA SA jest za długie, za nudne, zbyt "rozciągnięte", słabe fabularnie, za mało akcji oraz ma beznadziejny klimat. A jeśli dla kogoś liczy się tylko grafika i "możliwości" gry to mu współczuję.

12.02.2012 15:45
51
odpowiedz
zanonimizowany775544
13
Generał

Nie wymądrzaj się:P ale co nie co masz trochę racji w tej kwestii.

22.04.2012 14:21
52
odpowiedz
zanonimizowany837907
1
Centurion

Uważam, że na PC GTA Vice City jest lepsze niż w wersji na PS2. Na PS2 też grałem, ale na PC lepsze jest. Takie jest moje zdanie. Na PC lepiej sie gra.

17.10.2012 16:03
53
odpowiedz
kill945
4
Junior

Mam problem próbuje przejść misje w której strzelam z samolotu , nie mogę wycelować ponieważ jest zby wysoka czułość nie wie może ktoś czy można ją zmniejszyć lub coś innego?????

17.01.2013 22:12
😜
54
odpowiedz
1 odpowiedź
aries18
40
Pretorianin
5.5

Taka sobie ta gra. Długa i nudna. Misje niektóre to porażka. Jedyne co w tej grze jest super to kody :P

22.08.2016 22:52
😡
54.1
MrGlina
9
Chorąży

Nie pleć głupot.

11.05.2013 17:19
😱
55
odpowiedz
JORDAN LATINOS
2
Centurion
7.5

ARIES18-NIE TROCHE ZAWYŻONA OCENA GRA ZASŁUGUJE NA 7,5\10 A NAWET 8\10

11.05.2013 21:16
56
odpowiedz
szymonel7900
54
Serenity

Grałem to na ps2 i średnio mi się grało. Na pc najlepiej się gra.

12.05.2013 12:31
👍
57
odpowiedz
JORDAN LATINOS
2
Centurion

szymonel7900-(NIE GRAŁEM VICE CITY NA PECETA MOŻE JEST LEPSZE NIŻ NA PS2 ALE JA GRAM NA PS2 I JEST SPOKO,,,,KAŻDY MA SWÓJ GUST,,DLA MNIE NA PS2 LEPIEJ SIE GRA BO NP.Z PADEM A NIE Z KLAWIATUROM)

12.05.2013 12:34
👍
58
odpowiedz
JORDAN LATINOS
2
Centurion

NIEZŁA GRA,,!!!!!!!!!!NAJLEPSZA MISJA TO STYM HELIKOPTERKIEM,DYNAMICZNY WYBUCH NA KOŃCU MISJI A NA KONIEC (MISSION PASSED!!!!) !!!!SZPECOWA GRA!!!!!!!!!!ODE MNIE TO!!!!!!7,5\10DLACZEGO!!!!!! MINUSY-SŁABA GRAFA(LEPSZE NA GTA SANANDREAS),NIE MOŻNA SIE SPINAĆ NA ŚCIANE JAK W GTASD,JAK WPADASZ DO WODY TO SIĘ ZABIJESZ,,NIE MA ROWERÓW!!!!PLUSY+KOLEKCJA Z SERII GTA KTO LUBI KOLEKCJONOWAĆ JAK JA,SPANIAŁA POGODA VICE CITY,SUPER AMMO SPLUWE,NP.MIECZE!!!!I DUŻO INNYCH!,FAJNE SPORTOWE FURY!!!!!!MOTORY,I ŚWIETNE MOTORUWY!!!!!!!!!I WYBUCHY W MISJACH,,,,,,WYPASIONA MUZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!POLECAM DLA KOLEKCJONERÓW I TAKŻE SANANDREAS

12.05.2013 12:55
😊
59
odpowiedz
JORDAN LATINOS
2
Centurion

szymonel7900 -LUBISZ BIJATYKI ZNAM NAJLEPSZOM NA PS2 JAK MASZ ZIOM

08.06.2013 16:45
60
odpowiedz
zanonimizowany924115
9
Senator

lepsze GTA SA ANDREAS

01.07.2013 19:09
61
odpowiedz
KochamKonsole
35
Generał
9.0

Najlepsze GTA jeśli chodzi o klimat: 10/10
Grafika jest nieważna, to gra z 2002 roku wy pieprzone dziec neo
Gabloty: 9/10 szczególnie comet i infernus
Budynki : 5/10 bo na PS2 da się wejść tylko do villi i hotelu.
Fabuła : No nie wiem czy jest jakaś super wielka ale i tak jest dobrze
Fajne ciuchy i osobny sklep z rzeczami do walki wręcz- Wielki plus
Wspaniała gra.

01.07.2013 19:11
😁
62
odpowiedz
zanonimizowany910272
0
Pretorianin

Jest parodia tej gry: GTA Warsaw.

01.07.2013 19:13
👍
63
odpowiedz
TinyTiger
48
Senator

Gram czasami w to GTA. Vice City zdecydowanie najlepsze GTA ze wszystkich jeżeli chodzi o klimat gry. Grafika jak wiadomo, to jest PlayStation 2, nie najlepsza, ale zarazem nie najgorsza. Fabuła gry też jest całkiem dobra, dzięki czemu przyjemnie się grą w tą grę. Lubię sobie czasem odpalić PlayStation 2 i w nią pograć.

25.07.2013 16:27
64
odpowiedz
zanonimizowany881153
4
Pretorianin

Czemu tylko ma tak niską ocenę ?!

05.09.2013 14:31
😁
65
odpowiedz
zanonimizowany924115
9
Senator

Kita 8000 - Szkoda słów .

05.09.2013 19:31
😊
66
odpowiedz
zanonimizowany924115
9
Senator
9.0

Świetne GTA, przeszedłem pare dni temu i powiem !! T-A-K !! Ma swój klimat co gracze lubią najbardziej,
Także Polecam super gra,ładna grafika,niebywała fabuła,i klimat klimat klimat klimat to jest !! TO !!
Brać w ciemno nie pożałujecie :)

spoiler start

RockStar North zaprezentowali nam tak świetną grę że nawet nie ma słów jak jej opisać .

spoiler stop

11.09.2013 22:12
👍
67
odpowiedz
rafi894
26
Wiedźmin

Mi tam się podoba nawet po tylu latach 9/10.

07.11.2013 19:13
68
odpowiedz
Splitax
21
Chorąży

Jak przeglądam oceny tych gier wg użytkowników to mi się chce wymiotować. Gra zrobiona totalnie pod PS2 ma ocenę 7.0 a na PC 8.- coś tam. Tak samo GTA 1. Niektórzy oceniają grę bo jest długa na 5.5 widzę, że w community graczy poziom spada poniżej poziomu morza. Jak za długa dla ciebie to kup sobie BF'a 4!

10.06.2014 18:43
69
odpowiedz
.SilveR.
11
Centurion

Dyszka.

12.06.2014 17:25
70
1
odpowiedz
AcidDrinker
3
Legionista
10

Do wersji PC dodam tylko to że w tej wersji jest lepsza grafika i te loading screeny są boskie... szkoda że w wersji na PC ich nie dodali tylko artworki postaci i napis GTA Vice City...

11.04.2018 19:17
71
odpowiedz
zanonimizowany1259570
1
Junior

Wspomnień czar...

Gra Grand Theft Auto Vice City | PS2