Forum Gry Hobby Sprzęt Rozmawiamy Archiwum Regulamin

Forum: Wiedźmin III - modyfikacje graficzne - PCMR

123następnaostatnia
19.05.2015 14:34
A.l.e.X
1
A.l.e.X
125
Alekde

Wiedźmin III - modyfikacje graficzne - PCMR

Swoją przygodę z Wiedźminem III rozpoczynam jak zwykle w przypadku tak potężnych pozycji od modyfikacji ustawień ini powyżej ultra.
Wczoraj w nocy (praktycznie cała noc) przy informacji z forum ng, informacji od NV, oraz sprawdzania jakie opcje co dają stworzyłem cfg który poprawia ustawienia powyżej ultra.
Jeśli ktoś dysponuje odpowiednim komputerem, lub MultiGPU, lub posiada nadmiar mocy bo ma np. niską rozdzielczość, a potężne CPU i GPU może skorzystać w wyników mojej pracy.

Oczywiście nie wszystkie opcje przeze mnie są jeszcze rozpoznane, ale spora część tak, poza tym spora ich część została opisana także w w/w temacie.

http://www.geforce.com/whats-new/guides/the-witcher-3-wild-hunt-graphics-performance-and-tweaking-guide

więc nie zamierzam ich dublować, można sobie przeczytać wszystko wraz z porównaniem zmiany obrazów.

Zamieszczam też cfg stworzony przeze mnie (jest to już trzecia wersja)

Modyfikacja Wiedźmina III wersja PC
Modyfikację rozpoczynamy od odnalezienia katalogu z plikami cfg dla Wiedźmina III w katalogu
C:\Users\USERNAME\Documents\The Witcher 3
Plik user.settings (po moich modyfikacjach) (plik user.settings / nie user.settings.bak)

po dokonaniu zmian należy plik oznaczyć jako tylko do odczytu aby zmiany nie zostały przywrócone przez settings gry

Najnowsza wersja po modyfikacjach - to jest ciągle projekt zmian, więc z każdym patche może coś się zmieć jak i będę nanosił poprawki jak znajdę, że coś jest błędnie ustawione lub można lepiej

Najnowsza wersja mojego cfg - nie opisuje wszystkiego bo nie taki był tego cel, wymieniam tylko najważniejsze opcje które można zmodyfikować np. w dół.

Nowa wersja CFG pod 1.07

[Gameplay/EntityPool]
SpawnedLimit=300 (limit na ultra 150, wartość wyświetlanych elementów na ekranie)
[Hidden] (ustawienia huda)
HasSeenDLCMessage=true
HasSetup=true
uiVerticalFrameScale=1 (rozmieszczenie HUDA Vertical)
uiHorizontalFrameScale=1 (rozmieszczenie HUDA Horizontal dla monitorów 21:9 wpisać 1.3)
[Localization]
RequestedSpeechLanguage=
SpeechLanguage=PL
RequestedTextLanguage=
TextLanguage=PL
[Viewport]
VSync=true (włączony VSync)
Resolution="3840x2160" (rozdzielczość ekranu)
FullScreenMode=2 (2 - wartość pełny ekran)
VSyncThreshold=0
OutputMonitor=0
[Hud] (elementy huda false - wyłączone, true - włączone)
MinimapRotation=false
NPCNames=false
Minimap2Module=false
MessageModule=false
OnelinersModule=false
BossFocusModule=false
ItemInfoModule=false
TimeLapseModule=false
HudSize=0 (wielkość HUDA)
QuestsModule=false
BuffsModule=false
DamagedItemsModule=false
HorsePanicBarModule=false
ConsoleModule=false
MiminapPoiQuestionMarks=false
WolfMedalion=false
OxygenBarModule=false
EnemyFocusModule=false
EnemyHitEffects=false
HorseStaminaBarModule=false
CompanionModule=false
MinimapTracksWaypoints=false
ControlsFeedbackModule=false
BoatHealthModule=false
[Budget] (zasoby - nowe 1.07)
TerrainTileMipDataBudget=300
TerrainTileMinTimeout=2
TerrainTileTimeout=10
OcclusionQueryAdditionalMemory=5
TerrainTileLoadingTimeout=5
[ContentManager/Mods] (nowe wpisy 1.07)
MaxNameLength=64
Enabled=true
[Audio]
Subtitles=false (włączone / wyłączone napisy)
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=true
[Game]
DoNotPauseWhileStopped=false
[Scripts]
DebugScriptsForceFlush=true
DebugScriptsLogDir=
[PostProcess]
SharpenAmount=2 (wyostrzenie 0 - wyłączone, 1 - wartość niska, 2- wysoka)
MotionBlurPositionTreshold=0.05
MotionBlurRotationTreshold=1
SSAOSolution=2 (SSAO 0/1/2 - 0 - wyłączone, 1 - wartość średnia, 2 - wysoka)
[Input]
PadVibrationEnabled=true
KeyboardCooldownSpeed=0.1
InvertCameraXOnMouse=false
InvertCameraYOnMouse=false
CameraAutoRotX=true
InvertCameraX=false
UIMouseSensitivity=1
CameraAutoRotY=true
RightStickCameraSensitivity=1
InvertCameraY=false
RightStickAimSensitivity=1
MouseSensitivity=1
[DLC] (DLC)
DlcEnabled_dlc_010_001=1
DlcEnabled_dlc_015_001=1
DlcEnabled_dlc_005_001=1
DlcEnabled_dlc_007_001=1
DlcEnabled_dlc_013_001=1
DlcEnabled_dlc_004_001=1
DlcEnabled_dlc_006_001=1
DlcEnabled_dlc_001_001=1
DlcEnabled_dlc_008_001=1
DlcEnabled_dlc_002_001=1
DlcEnabled_dlc_014_001=1
DlcEnabled_dlc_012_001=1
DlcEnabled_dlc_003_001=1
[Gameplay]
Difficulty=4 (trudność gry 0/1/2/3/4 - 0 - najniższa, 4 - najwyższa)
EnableUberMovement=1 (nowy wpis 1.07 - alternatywny sposób poruszania się 0 - standardowy, 1 alternatywny)
[LevelOfDetail] (LOD)
SwarmHideDistance=800 (200 - dla ultra)
DecalsHideDistance=400 (80 - dla ultra)
DimmerHideDistance=400 (60 - dla ultra)
DynamicDecalsHideDistance=400 (20 - dla ultra)
StripeHideDistance=400 (60 - dla ultra)
[General]
ConfigVersion=2
[LoadingScreen/Editor]
Disabled=false
[LoadingOverlay/TCR]
FadeOutCooldownExtraTime=1
FadeInSpinnerTime=1
NoninteractiveSpinnerTime=3
FadeOutSpinnerTime=1
NoninteractiveEndCooldown=1
[Visuals] (kolory inwentory)
InventoryBgColorScaleB=0.036
InventoryFixedLuminance=0.25
InventoryBgColorScaleG=0.034
MovieFramerate=60 (fps dla wyświetlanych filmów)
GammaValue=1 (gamma)
InventoryBgColorScaleR=0.02
[Rendering]
GrassDensity=3600 (moim zdaniem najlepszy balans dla trawy) 2400 - dla wartości ultra
DecalsSpawnDistanceCutoff=10
TextureStreamingHeadsDistanceLimit=40
GlobalOceanTesselationFactor=128 (64- wartość ultra)
WaterGeometryQuality=10 (WGQ - własny wpis dodatkowy)
TextureStreamingCharacterDistanceLimit=200 (40 - dla ultra)
CascadeShadowFadeTreshold=1
HairWorksGlobalWidthLimit=10 (wartość limitu dla HW - 5 dla ultra - nowy wpis 1.07)
CascadeShadowDistanceScale2=4(najlepszy parametr dla cieni S2 – jeśli macie słabszy sprzęt to wstawcie 2 lub 1)
MaxTextureAnizotropy=16 (Anizo 16)
TextureStreamingDistanceLimit=80000
HairWorksGlobalDensityQuality=1 (nowy wpis 1.07)
TextureMemoryBudget=6000 (800 - dla ultra bt dla tekstur)
CascadeShadowDistanceScale3=2 (najlepszy parametr dla cieni S3 – jeśli macie słabszy sprzęt to wstawcie 1)
HairWorkstGlobalDensityLimit=2
MeshLODDistanceScale=8
ScaleformTextureUnstreamDelay=2.5
DecalsChance=1
TerrainReadAheadDistance=1200 (800 dla wartości ultra)
HairWorksLevel=2 (HW 0 - wyłączone, 1-geralt, 2-wszyscy)
TerrainScreenSpaceErrorThreshold=1.6
TerrainScreenSpaceErrorThresholdFar=3.5
MaxTerrainShadowAtlasCount=4
HairWorksGlobalDetailLODFactor=1 (nowy wpis 1.07)
TextureMipBias=-2 (-1 dla wartości ultra, jeśli macie rozdzielczość poniżej 4K nie wstawiajcie więcej niż -1)
HardwareCursor=true
TextureInFlightCountBudget=12
TerrainErrorMetricMultiplier=6
CascadeShadowmapSize=8192 (wartość ultra 3072, możecie wstawić 2048,3072,4096,8192 - dla najwyższych ustawień)
CascadeShadowDistanceScale0=16 (najlepszy parametr dla cieni S0 – jeśli macie słabszy sprzęt to wstawcie 8 lub 4)
MeshRenderingDistanceScale=4 (wartość ultra 2)
CascadeShadowQuality=4
HairWorksAALevel=8 (wartość AA dla HW 2/4/8 - najwyższa - nowy wpis 1.07)
CascadeShadowDistanceScale1=8 (najlepszy parametr dla cieni S1 – jeśli macie słabszy sprzęt to wstawcie 4 lub 2)
[Input/Gestures]
EnableSwipe=true
EnablePan=true
EnableGestures=true
EnablePinch=true
[LoadingScreen]
FadeInTime=3
SkipShowWithAnyKey=true
GameRevealTime=3
SkipHideDelay=3
SkipInputDelay=0.25
FadeOutTime=1.5
SkipAutoshow=false
[Engine]
LimitFPS=60 (limit fps)
[Rendering/SpeedTree]
GrassGenerationEfficiency=0.001 (najbliższa wartość dla pojawienia się trawy)
GrassDistanceScale=8 (dla ultra wartość 1.5 – pojawiania się traw i roślinności w oddali)
FoliageDistanceScale=8 (dla ultra wartość 1.8 – pojawianie się elementów w oddali)
FoliageShadowDistanceScale=216 (54 – dla ultra)
GrassRingSize=33554432 (16777216 – wartość dla ultra trawa)
[Streaming/Textures] (wpis dodatkowy)
CinematicModeMipBias=-0.3
UseMipRefiner=true (UMR true)
[Save]
ShowCompatWarning=true
[Kinect]
Kinect=true
[Foliage]
MaxVisibilityDepth=96 (dalsze plany 24 – dla wartości ultra)

Tutaj screeny z 4K ustawienia powyższego cfg
Sprzęt PCMR - użyty sprzęt
39.56" 4K 4930K 4.9GHz 2xTitan X 1400/8000

Screeny z 1.07

Valen
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/rnyIzE.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/p3vqSb.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/910/DrJRtH.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/4z18cG.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/909/CweX5p.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/ZVCuT9.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/pXHsFG.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/mHudzK.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/901/KBQOgz.jpg

Skellige
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/909/RabWwb.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/913/KDVxml.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/910/yXvNmn.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/qYFnsG.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/Wjreic.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/pdxRgU.jpg

Porównawcze screeny (CFG 1.06)

Screen Nr 1
Maksymalne ultra z gry
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/908/I7O0PL.jpg

CFG+SFX
(różnica w wodzie, cieniowaniu, zasięgu rysowania, wystąpieniu mgły w takiej odległości rysowania)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/dErmuV.jpg

Screen Nr 2
Maksymalne ultra z gry
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/DVYYVd.jpg

CFG + SFX
(różnica w wodzie, oraz cieniowaniu, zasięgu rysowania, użycia tekstur, zobaczcie jak wygląda dom w oddali)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/910/WRT55V.jpg

Screen 3
Maksymalne ultra z gry
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/901/RD1rQq.jpg

CFG + SFX
(dom w oddali, dach, cienie bliskie i dalekie)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/901/AbHIlL.jpg

Screen 4
Maksymalne ultra z gry
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/io4YjY.jpg

CFG + SFX
(najlepszy przykład jak powinny wyglądać cienie w oddali, zobaczcie na cienie jakie rzucają drzewa)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/Ho7wdB.jpg

Screen 5
Maksymalne ultra z gry
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/SxIgoM.jpg

CFG + SFX
(jak powinna wyglądać woda, jak wyglądają efekty cząsteczkowe na wodzie, zasięg rysowania)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/1GnL93.jpg

Screen 6
Maksymalne ultra z gry
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/913/pBTadz.jpg

CFG + SFX
(pokazane różnice w zasięgach rysowania)
http://imagizer.imageshack.us/a/img540/6900/KSfDbg.jpg

Screen 7
Maksymalne ultra z gry
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/53J7mp.jpg

CFG + SFX
(pokazane różnice w zasięgach rysowania)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/Qp5Arz.jpg

CFG - ostatnia wersja (najnowsza paczka z ustawień)

Szeryf wraca do Valen
(filtr ostrości (-)2)

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/VOAQZx.jpg

Pełna modyfikacja wraz z oświetleniem - wyspy
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/t7gCEl.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/RZv4S9.jpg

CFG
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/pGdXqC.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/7A5lQ5.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/ihlYsC.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/911/Z2hVup.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/RWKDsR.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/nY1b33.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/5yj2z9.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/908/fcpalE.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/587q4h.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/k5bw1i.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/909/CxXfu3.jpg

(filtr ostrości 0) - kwestia gustu :)

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/So6yyy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/ubAI8H.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/901/rD0U0q.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/5dj79s.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/uhKaBy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/k4POOS.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/uCHG1j.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/ehwz1j.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/w7fCJ6.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/0dN4Zd.jpg

Inna pogoda

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/ULKZfB.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/6SRG7f.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/911/n6lFC3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/7mDHy3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/911/fB5TXn.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/QPR1o6.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/bAuRoe.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/05QYbS.jpg

Inna pogoda II

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/09r8eW.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/mkVKVA.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/94uysl.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/913/UUy012.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/JWrmdq.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/910/cf641g.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/910/GSJbx6.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/desAaG.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/buETwX.jpg

Modyfikacja ini + kolorystyka E3 demo

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/6RYvms.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/913/YoQgaL.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/901/UhRjFB.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/SYrTnk.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/d1B0nL.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/mR3NQ5.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/909/H5SSZZ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/n8lPlR.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/Pv59i6.jpg

Bagna - roślinność - woda (ktoś mówił że źle wygląda) ;)

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/JYcfAv.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/vEdKEC.jpg

Światło / Cień
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/AJYEAm.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/b5r0ar.jpg

Valen
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/5g5wGT.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/wpWKEw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/xDq4DQ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/633/VEOvof.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/RQ9jh1.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/RrhLDu.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/bBl7ji.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/IkqfdF.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/TITCtD.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/OF2DLB.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/KSKwC0.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/4TbMUy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/910/HVQY6i.jpg

Przed Novigradem
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/4P0cw2.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/rj5WU8.jpg

Dojazd do Novigradu
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/m5zj23.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/908/tE3H7K.jpg

Novigrad nocą
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/MsDucQ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/901/7ISLxP.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/ycJlpF.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/908/wjiyWX.jpg

Novigrad za dnia
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/wPE7Id.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/901/gdPMPh.jpg

Runy na mieczach
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/911/nxqK7y.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/Ij1mJO.jpg

Bagna
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/911/z8SAfa.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/901/CUgsi0.jpg

wgrywamy SFX do katalogu /bin/64/..

SFX własny wersja pierwsza
Bazowy set K-Putte / Razed / Azgan, własne poprawki

http://www.mediafire.com/download/gtci7o2tw5ugcmc/The+Witcher+3+SweetFX.rar

Nowe wersje będą pojawiały się z czasem jeśli coś będzie warte poprawy

Cała baza SFX do wyboru dla Wiedźmin III
https://sfx.thelazy.net/games/game/970/

Pamiętajcie SFX nie działa z nakładkami OSD, typu fraps, AB, EVGAP itc. więc przed uruchomieniem gry należy je wyłączyć licznik fps np. z beta steam.

Program do budowania własnych settingów na bazie java (całkiem pomocny jak ktoś nie lubi ręcznej roboty), jednak i tak polecam najpierw zapoznanie się z tym co zmienia

http://www.nexusmods.com/witcher3/mods/12/?

Jeżeli ktoś gra na padzie i czasem wciskając F5 (qs) wkurzał się z wyskakującym napisem myszka/klawiatura (to czas to zmienić), bo mnie to wkurzało, a robimy to tak:

wchodzimy do \bin\config\base
otwieramy notatnikiem plik hidden.ini i zmieniamy ustawienie
LockControlScheme=0" na "LockControlScheme=2"

zapisujemy, oznaczamy tylko do odczytu i mamy ten problem już z głowy :)

zmiana limitu fps w filmikach na silniku gry (o ile ktoś ma silniejsze GPU)

wchodzimy do
\The Witcher 3\bin\conflig\base

uruchamiamy za pomocą notatnika plik visuals.ini
[Visuals]
Gamma=1
MovieFramerate=60.0 (zmieniamy z 30 na 60)
MovieUbersampling=true

zapisujemy z parametrem tylko do odczytu.

Można zwiększyć wydajność (zyskać fps), poprzez zmniejszenie alliasnigu-wygładzeniu krawedzi włosów (tylko włosy), przy włączonym HairWorks bez straty w jakości.

wchodzimy w główny katalog gry, następnie bin\config\base\ - otwieramy za pomocą notatnika plik rendering, szukamy linijki HairWorksAALevel=8 (domyślnie jest 8, można ustawić 4,3, ja mam 8) i zapisujemy.

Jeśli u kogoś występuje stuttering w miejscach gdzie są potrzebne duże zasoby jak np. Novigrad to można zwiększyć opcję przydzielenia pamięci

...\The Witcher 3\bin\config\base\gc.ini

; Upper limit for amount of memory used by the objects that will automatically trigger the GC
ObjectMemoryTrigger = 290 - bazowa
Change it to:
ObjectMemoryTrigger = 512" - np. 512, lub 1024/2048 zależnie ile chcecie przydzielić, dla niektórych to likwiduje stuttering - głównie posiadacze keplerów ten zabieg pomaga.

Dodatkowo użyty mod na zmianę oświetlenia

link do modyfikacji:
http://www.nexusmods.com/witcher3/mods/154/?

http://imagizer.imageshack.us/a/img661/4505/agjEG0.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img913/1306/nMfX80.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img911/2638/5vdMoP.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img537/1072/8Nu33J.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img908/3237/TLWpHs.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img661/4729/htoVhz.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img538/9109/lF2NYG.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img661/2614/1I17l8.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/pSRoC4.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/hbRZ0B.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/v59NA4.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/633/EENKKD.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/913/deds8H.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/913/OhS9hx.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/913/NxduBf.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/Sam43F.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/PLNzOY.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/908/p5O3Kd.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/67Qb9b.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/5cNEgW.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/t7gCEl.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/RZv4S9.jpg

19.05.2015 14:45
Bezi2598
2
1
odpowiedz
Bezi2598
95
Legend

No, rzeczywiście robi wrażenie, ładne te screeny. Może za 10 lat wypróbuję :P

19.05.2015 14:47
A.l.e.X
3
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

Modyfikacje kolorystyki i palety oparte na SFX - można znaleźć np. tutaj / jeśli ktoś chce mieć bardziej stonowane

https://sfx.thelazy.net/games/preset/3699/
https://sfx.thelazy.net/games/preset/3693/

temat będzie stale rozwijany jeśli znajdę jakieś dodatkowe modyfikacje których nie zawarłem w w/w ustawieniach.

19.05.2015 15:41
le'maadr
👍
4
odpowiedz
le'maadr
35
tak bardzo zajebisty

świetnie to wygląda, szczególnie z niektórymi sfx'ami które upodabniają grę do tej z pierwszych trailerów, masz może zamiar takie przetestować i porobić jakieś screeny?

i ile fpsów średnio wyciągasz na swojej rakiecie?

19.05.2015 16:20
5
odpowiedz
Malaga
80
ma laga

strasznie wszystko sterylne...
a woda to już w ogóle woła o pomstę do nieba :)

19.05.2015 16:22
👍
6
odpowiedz
zanonimizowany913896
30
Pretorianin

A komu to ruszyło :) na ultra w full HD?

19.05.2015 16:27
A.l.e.X
7
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->le'maadr - w 4K jest niestety nie tak dużo pomiędzy 43-55fps, ale Wiedźmin III przy tej ilości fps działa znakomicie.
--->Malaga - woda została podpita do 128 Tessellacji nie wiem czy więcej coś zmienia jak znajdę jakaś rzeczkę to zrobię screena i wrzucę.

19.05.2015 16:32
Henrar
8
odpowiedz
Henrar
90
Generał Whiskas

Już wiem na czym będę testował swoje dwa Titan Xy :D Dzięki Alek

19.05.2015 16:55
9
odpowiedz
zanonimizowany56091
142
Generał

Ja też dziękuje będę miał w końcu okazje do sprawdzenia wytrzymałości sprzętu. Polecam jeszcze SweetFX bo kolory aż tak mi nie podchodzą.

19.05.2015 17:52
best.nick.ever
10
odpowiedz
best.nick.ever
70
Pretorianin

Wyglada fajnie, ale chyba czas uswiadomic dzieci, ze na fajerwerki z 2013 nie ma co liczyc ;)

19.05.2015 20:03
A.l.e.X
11
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

Modyfikacja ini + kolorystyka E3 demo

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/6RYvms.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/913/YoQgaL.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/901/UhRjFB.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/SYrTnk.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/d1B0nL.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/mR3NQ5.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/909/H5SSZZ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/n8lPlR.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/Pv59i6.jpg

jeśli chcecie samą kolorystkę, bo sprzętu nie starcza to tutaj pełny przygotowany SFX

wgyrywamy SFX do katalogu /bin/64/..

Nowa wersja modyfikacji, ponieważ zmiany Azgana są faktycznie lepsze dla rozdzielczości z której korzysta więcej osób tj. 1080p fullHD i postanowiłem wprowadzić je jako główne bo nie każdy ma monitor 4K, wersja dla 4K i jeszcze większych rozdzielczości będzie później Bazowy set K-Putte / modyfikacje Razeda / modyfikacje dalsze

http://www.mediafire.com/download/gtci7o2tw5ugcmc/The+Witcher+3+SweetFX.rar

Nowe wersje będą pojawiały się z czasem jeśli coś będzie warte poprawy

Pamiętajcie SFX nie działa z nakładkami OSD, typu fraps, AB, EVGAP itc. więc przed uruchomieniem gry należy je wyłączyć licznik fps np. z beta steam.

19.05.2015 20:45
12
odpowiedz
ORZECH3756
64
Pretorianin

123

19.05.2015 21:38
Hydro2
13
odpowiedz
Hydro2
124
Legend

Alex Twoje ustawienia dają mega kopa ok 45 klatek w 4k (dsr), tyle, że bez hairworksów i cieniami na high :D A jak to miejscsmi wygląda, ło matko :o Przydałby się jakiś cfg idealnie pod moją maszynę. Dodam, że kartę wykręciłem do granic możliwości, ale proc więcej jak 4ghz nie osiągnie, bo jest bez K :/

19.05.2015 21:52
A.l.e.X
14
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Hydro2 - kopa to one na pewno nie dają :) niemniej wygląda to teraz naprawdę porządnie, zupełnie inny odbiór gry. Jest szaro buro jak w tym świecie.

19.05.2015 21:59
15
odpowiedz
Dr_Wycior
9
Pretorianin

Może to głupie pytanie, ale jak zapisać screeny z pierwszego postu w formacie .png? Co bym nie robił zapisują się jako jpgi , ew. z jpgi z rozszerzeniem .png.

19.05.2015 22:01
A.l.e.X
16
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Dr_Wycior - jeśli ni używasz ustawień z postu 11, to możesz włączyć np. frapsa, darmowa wersja chyba też jest jakaś czasowa, a jeśli nie to można kupić licencja dożywotnia. I tam wybierasz sobie w czym ma zapisać. Jeśli używasz nakładki SFX z postu 11 to możesz robić screeny print screenem - klawisz wybierasz tylko czy ma być to png czy jpg z ustawień SFX (domyślnie klawisz 1 dla jpg, klawisz 2 dla png)

19.05.2015 22:06
Hydro2
17
odpowiedz
Hydro2
124
Legend

Alex dają dają. Wcześniej w 4K miałem spadki nawet do 30. Teraz nic takiego nie ma miejsca ;) Chyba, że ... ingerencja w detale (np zmiana tych cieni z uber na high i wyłączenie HW) to powoduje :E

19.05.2015 22:06
18
odpowiedz
zanonimizowany810890
46
Generał

Gram na wysokich ustawieniach z raptem paroma efektami włączonymi i szczerze mówiąc patrząc na te screeny nie widzę aż takiej różnicy, że nawet gdybym miał pieniądze miałbym zaraz lecieć po 3 tytany. Nie mniej, grafika w tej grze jest naprawdę świetna szczególnie jak się zobaczy to w ruchu na własne oczy podczas gry.

19.05.2015 22:07
😊
19
odpowiedz
Dr_Wycior
9
Pretorianin

Nie mam wiedźmina, po prostu Twoje screenshoty zapisują mi się jako jpgi a mają rozszerzenie png.

19.05.2015 22:39
raziel88ck
👍
20
odpowiedz
raziel88ck
140
Reaver is the Key!

Moje Core 2 Duo czeka.

19.05.2015 22:48
NewGravedigger
21
odpowiedz
NewGravedigger
128
spokooj grabarza

muszę przyznać, że SFX jest świetnie zrobiony.

Co do reszty rzeczy, w HD z 970 warto zawracać sobie tym głowę?

I co to jest wartość GPU :)

19.05.2015 22:52
A.l.e.X
22
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->NewGravedigger - źle napisane chodzi o wartość pamięci v.ram aby nie przekraczać wartości które posiada karta, domyślnie na ultra jest 800, TX ma 12000, więc ustawiłem 1/2. Chodzi o tą wartość :) hehe [ale fakt brzmi głupio]

--->K4RO8 - screeny ostatnie są w poście 11, z całością ustawień.

19.05.2015 23:04
NewGravedigger
23
odpowiedz
NewGravedigger
128
spokooj grabarza

z tym, że ja się serio pytam :) ile mam wpisać, 3500?

19.05.2015 23:10
A.l.e.X
24
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->NewGravedigger - myślę że nie więcej niż 4/5 v.ram GPU.

19.05.2015 23:51
25
odpowiedz
Eldorados
32
Konsul
Image

Rzeczywiście efekt po modyfikacji ini i kolorystyce z E3 jest niesamowity. Właśnie na coś takiego czekałem i szukałem. I prosze w dniu premiery już widać aktywność ludzi w tej kwestii.
Alex dzięki za Twoją prace i że mogłem zobaczyć wieśka po tych zmianach. Czy w późniejszym czasie mógłbyś dodać nowe screeny w tej kolorystyce zbliżonej z E3? W jakiś otwartych lokacjach gdzie więcej widać jest klif miasto albo coś.
PS - i jeszcze mam pytanko - czy ten screen który wrzucam, z twarzą geralta to screen z wyrenderowanego przerywnika w grze, czy Wiedźmin III faktycznie kiedyś tak wyglądał? Możecie pewnie łatwo to stwierdzić grając. ja nie gram więc nie mam pojęcia. A te drobnostki jakoś mają dla mnie znaczenie.

20.05.2015 01:53
A.l.e.X
26
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde
20.05.2015 06:47
27
odpowiedz
ehhh
88
Angel of Death

Gra na tych screenach wygląda wręcz niesamowicie:O

20.05.2015 10:23
28
odpowiedz
ecth
50
pi_ejcz_di

jeśli chcecie samą kolorystkę, bo sprzętu nie starcza to tutaj pełny przygotowany SFX

wgyrywamy SFX do katalogu /bin/64/..

http://cl.ly/1b1i2E3R3F2c

Rozumiem, że wówczas kolorystyka jest identyczna z tą, którą prezentujesz na screenach? Robiłeś ją sam czy posiłkowałeś się jakimś setem z tych zestawów?
https://sfx.thelazy.net/games/game/970/

20.05.2015 10:27
EnX
29
odpowiedz
EnX
127
White Dragon

Paleta barw wygląda fantastycznie, a sama oprawa wygląda niemal tak jak w 2013r, ale jak to wpływa na wydajność? Nie zapoci biednej 970-tki?

20.05.2015 10:28
Verminus
30
odpowiedz
Verminus
184
Senator

Cholera, jest jakiś problem z tym SFX, w Win 8.1 po wgraniu niestety gra się nie uruchamia.

20.05.2015 10:56
31
odpowiedz
Naruciak14
33
Centurion

A.l.e.X co do tego SFX to mógłbyś dać screeny z zachodu słońca, miasta, ludzi z kolorowymi ubraniami, twarzy? Ciekawi mnie jak to wygląda, a raczej czy nie wygląda jakoś dziwnie/nienaturalnie? I czy to jest zmiana taka "in game"(jakichś cieni czy coś, czyli przewidywana przez twórców) czy to jest "nakładka" na monitor(w sensie np. że jak lubię różowy świat to zmieniam ust.monitora i taki mam). Mam obawy czy z tym każdy teren nie będzie "posępny". A wiadomo że np. taki burdel powinien być kolorowy(na screenach był chyba z elementami ostrej czerwieni). Pozdrawiam ;)

20.05.2015 11:01
ixi1992
32
odpowiedz
ixi1992
45
Centurion

właśnie też jestem zaciekawiony tymi paletami barw. Gra mi chodzi w ful HD na ultra, bez tych cudów NVIDII i którą paletę pobrać z tych co wrzucił ecth ? I czy na pewno nic nie popsuje w grze ?

20.05.2015 11:06
A.l.e.X
33
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->ecth - sFX został użyty na modyfikacji przygotowanego seta od K-putte, modyfikowani został jeszcze przez Razeda i jeszcze lekkie poprawki. Więc autorem SFX można napisać że był K-putte. (bo inni robili tylko modyfikacje) Jednak to nie jest ten sam SFX K-putta dostępny w bazie.

--->EnX - są głosy że nie u każdego wygląda to tak wspaniale, u mnie wygląda to o wiele lepiej niż na screenach, wpływ na to maj ini + rozdzielczość monitora, ustawienia monitora. Może coś jeszcze jest wiele głosów na tak ale niektórzy mówią że u nich jest za ostro, więc ten SFX trzeba też aby każdy lekko zmodyfikował pod siebie, lub brał inny z bazy i szukał wyjściowego. Mój dla mnie wiadomo że jest najlepszy.

--->Verminus - SFX nie działa z nakładkami OSD czyli nie uruchomisz z Fraps, AFB, EVGA Precission itc. Więc to jest prawdopodobnie problem u ciebie.

--->Naruciak14 - screenów będzie o wiele więcej w tym temacie jak zacznę grać bo na razie nadal jestem w Białym Sadzie polując na gryfa.

20.05.2015 11:20
34
odpowiedz
ecth
50
pi_ejcz_di

@A.l.e.X

jeśli SFX nie działa z nakładkami na osd to czym w Wieśku można spróbować mierzyć framerate?
Jest jakiś ingame parametr do tego?:)

20.05.2015 11:24
ixi1992
35
odpowiedz
ixi1992
45
Centurion

wgrałem zaraz sprawdzę jak ta paleta działa ;)

20.05.2015 11:26
36
odpowiedz
Zając2102
35
Centurion

Jakby ktoś podrzucił screeny z samej zmiany kolorystyki, bez bawienia się .ini (sprzęt nie pozwala >_<) byłbym wdzięczny! Swoją drogą świetna robota!

20.05.2015 11:40
A.l.e.X
37
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->ecth - jeśli masz wiedźmina III kupionego na steam to steam w wersji beta pokazuje fpsy, o ile wiem nie występuje wtedy problem z nakładką OSD.

20.05.2015 11:52
Verminus
38
odpowiedz
Verminus
184
Senator

A.l.e.X -->
Ok, dzięki. Sprawdzę w domu :)

20.05.2015 11:56
39
odpowiedz
azgan
26
Chorąży

Alek wypróbowałem Twój config do SweetFX i jako stary wyjadacz SFX musze przyznać ze jest świetny. Bardzo dobrze dobrana paleta kolorów gra na tym sporo zyskuje. Mam natomiast uwagi, co do SMAA tutaj wartości są źle dobrane, przez co wygładzanie krawędzi nie jest wystarczająco skuteczne w związku, z czym naniosłem poprawki, dzięki którym SMAA działa w trybie zgodnym z SMAA-TX. Innymi słowy efektywniejsze wygładzanie przy zachowaniu tej samej wydajności.

//===========================================//
// SMAA Anti Aliasing //
// Settings //
//===========================================//
#define SMAA_THRESHOLD 0.05 //[0.05 to 0.20] Edge detection threshold. If SMAA misses some edges try lowering this slightly. I prefer between 0.08 and 0.12.
#define SMAA_MAX_SEARCH_STEPS 32 //[0 to 98] Determines the radius SMAA will search for aliased edges
#define SMAA_MAX_SEARCH_STEPS_DIAG 16 //[0 to 16] Determines the radius SMAA will search for diagonal aliased edges
#define SMAA_CORNER_ROUNDING 50 //[0 to 100] Determines the percent of antialiasing to apply to corners. 0 seems to affect fine text the least so it's the default.

Niepotrzebnie też stosujesz tak mocny filtr wyostrzenia obrazu LumaSharpen podbiłeś jego wartości do maximum jest to zupełnie niepotrzebne w ustawieniach gry też masz opcję odpowiedzialną za wyostrzenie obrazu a nałożenie tych dwóch efektów powoduje, że obraz wygląda nienaturalnie, więc zrezygnowałem z tego i wył. Ale jak ktoś lubi to rozsądniej będzie ustawić to tak - Moja propozycja:

//===========================================//
// Lumasharpen //
// Settings //
//===========================================//
// -- Sharpening --
#define sharp_strength 0.65 //[0.10 to 3.00] Strength of the sharpening
#define sharp_clamp 0.035 //[0.000 to 1.000] Limits maximum amount of sharpening a pixel recieves - Default is 0.035

PS. Tutaj Link do Downloadu gotowej wersji po moich poprawkach

http://www.mediafire.com/download/vbz6evy69ylg3zv/The+Witcher+3+SweetFX.rar

Instalacja: C:\GOG Games\The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\

20.05.2015 11:56
Szaku
40
odpowiedz
Szaku
128
Szaman

Cześć,
A jak mój komp nie robi szału (R9 280x Gaming OC, 16GB Ram i i7 860 procek podkręciłem do 3.66), ale śmiga w miarę dobrze na ultra (aby płynniej chodziło w cutscenkach to włosy i cienie obniżyłem) to warto co warto zmieniać, aby jeszcze bardziej optymalnie chodziło?

20.05.2015 12:00
A.l.e.X
41
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

Jeśli ktoś używa wersji steamowej to link do wgrania SFX to:
....\Steam\SteamApps\common\The Witcher 3\bin\x64\

Poprawiona wersja od Azgana będzie lepsza dla monitorów o niższej rozdzielczości.

20.05.2015 12:04
42
odpowiedz
zanonimizowany581957
99
Generał

Faktycznie, z tymi modyfikacjami wygląda niesamowicie. Teraz ogrywam na ps4 (gdzie gra i tak wygląda naprawdę świetnie), ale jak w przyszłości załatwię sobie lepszą kartę graficzną, z pewnością wrócę do Wiedźmina aby zagrać w takiej odpicowanej oprawie graficznej... ;)

20.05.2015 12:18
43
odpowiedz
TobiasRieper
1
Junior

Ktoś już sprawdzał, jak te rewolucje działają (wygląd i fpsy) na starszych kartach np GTX 770 i jaką wartość mniej więcej ustawiliście pod TextureMemoryBudget?

20.05.2015 12:24
Hydro2
44
odpowiedz
Hydro2
124
Legend

Niestety, później już są spadki. Wróciłem do 1080p i cieni uber. Jak byś dał jednak radę nieco msaa ulepszyć :p

20.05.2015 12:26
claudespeed18
45
odpowiedz
claudespeed18
147
error

Takie rzeczy tylko dla kart w SLI i 970 to minimum do tego. Może kiedyś wystarczy jedno GPU, oby jak najszybciej :)

20.05.2015 12:43
NewGravedigger
46
odpowiedz
NewGravedigger
128
spokooj grabarza

41

mniejsze tzn?

20.05.2015 12:48
47
odpowiedz
Dr_Wycior
9
Pretorianin

alex, wiesz ze robiłes screeny na tajnej sekretnej wersji Wiedzmina z 2013? :D

20.05.2015 12:55
48
odpowiedz
MrGohut
27
Chorąży

A co z tym dymem / mgłą co się unosi nad tymi drzewami ? Co to za ustawienie bo super wygląda a nie mam super sprzętu żeby wszystko zmienić

20.05.2015 12:59
ixi1992
49
odpowiedz
ixi1992
45
Centurion

Świetnie to wygląda tak bardziej realistycznie, ale właśnie gra to prawdziwy świat. Moim zdaniem tam musi być kolorystyka fantazy i ta z gry mi bardzie odpowiada. Natomiast mam inny problem. Gra notorycznie zawiesza mi się po wejściu w ekwipunek, ma ktoś podobny problem ?

20.05.2015 13:01
A.l.e.X
50
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->NewGravedigger - np. nie 4K, ponieważ jak napisał azgan została zmniejszona ostrość i dodane wygładzanie więc wygląda to lepiej na niższych rozdzielczościach.

20.05.2015 13:02
Skiter16
51
odpowiedz
Skiter16
102
Man Utd

Mógłbyś nagrać jakiś filmik z tymi ustawieniami?

20.05.2015 13:05
kaszanka9
52
odpowiedz
kaszanka9
102
Bulbulator

Szczerze powiedziawszy nie ma tu żadnych różnic prawie.

Raz, że mało zrzutów porównawczych to jaka pewność, że to rzeczywiście jest warte poświęcenia wydajności.

Dwa, te zrzuty porównawcze które są na końcu różnią się głównie mgłą, kolorystyką i lepszym balansem oświetlenia, to tyle, innych różnic brak, a te dwa ostatnie to nie wymagają nawet super sprzętu. Tyle zmian w configu, a i tak największa różnica to mgła.

Co prawda kolorystyka świetna, to dobrze, bo ją może każdy zmienić, ale jak ktoś gra na ultra to bym się zastanowił czy warto grzebać w configu skoro zmiany nikłe, no chyba, że wydajność rośnie wtedy, a nie maleje.

20.05.2015 13:06
claudespeed18
53
odpowiedz
claudespeed18
147
error

Modeli ta modyfikacja nie zmieni , np. Biesa czy też Eredina. Chyba, że ten ostatni się przebiera :D

20.05.2015 13:13
54
odpowiedz
TobiasRieper
1
Junior

No właśnie odnośnie mgły. Który element ją wywołuje w pliku ini

20.05.2015 13:15
A.l.e.X
55
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->kaszanka9 - zmiany są bardzo duże ale brakowało czasu aby je pokazać zrobię to może dzisiaj i oczywiście uzupełnię temat.
--->Skiter16 - film będzie prędzej czy później na pewno (brak czasu na taką zabawę szczególnie że najpierw nagranie potem cięcie do normalnej wielkości, a potem przesyłanie) niestety ja nie jestem z pokolenia YouTube, więc raczej to potrwa :)
--->TobiasRieper - nie ma czegoś takiego jak element wywołujący pogodę, można tylko poprawić efekty wizualne z tym związane, jak np. oświetlenie, zasięgi rysowania, cienie, itc. (wszystko jest w pierwszy poście i linku) [a raczej część bo wszystkich opcji nie znam i zapewne trochę czasu minie za nim ktoś napisze wszystko od a do z] - ale to tylko kwestia czasu.

20.05.2015 13:28
56
odpowiedz
ts1111111
2
Junior

Hej, odnośnie tego SweetFX, wrzuciłem do bin i mi się gra wywala. Mieliście coś podobnego?

20.05.2015 13:29
57
odpowiedz
Dunajp
4
Junior

Cześć,
mam do was pytanie, czy ktoś ogarnięty w temacie byłby w stanie przygotować plik ini z modyfikacją grafiki ale dla "słabego sprzętu" ? Niestety zabawa samymi suwakami w grze nic nie dała, pomimo najniższych ustawieniach gra działa gdzieś w 15-20 fps-ach i po 20 minutach gry następuje totalna zwiecha.
Wiem że sprzęt nie jest wysokich lotów jak na dzisiejsze czasy, ale proszę o pomoc, może uda się uzyskać w miarę optymalne ustawienia aby można było grać w 30 fps-ach w miarę komfortowo.

Moja specyfikacja:
Laptop MSI GE60 0ND
Procesor : i7-3630QM (2.4 GHz, 3.4 GHz Turbo, 6 MB Cache)
GPU : NVIDIA GeForce GTX 660M 2gb DDR5 VRAM
RAM : 8GB DDR3 1600Mhz

Dziękuje z góry za pomoc.
Pozdrawiam
Paweł

20.05.2015 13:50
58
odpowiedz
premium349614
2
Junior

@Dunajp - póki ten laptop jest coś wart, sprzedaj go, dołóż trochę i wymień na stacjonarkę.
Też się połasiłem swego czasu na lenovo y580 o niemalże identycznej konfiguracji. Mimo (teoretycznie) dość mocnej specyfikacji ten sprzęt nie nadaje się do komfortowego grania w nowe tytuły (niestety).

20.05.2015 13:51
59
odpowiedz
zanonimizowany890707
21
Centurion

Sama zmiana kolorystyki mocno utnie fps'y? Na gtx 960 4gb, i5 4460 i 8gb RAMu jest sens się bawić w jakieś zmiany?

20.05.2015 13:56
60
odpowiedz
oskarroza
4
Junior

Dobrze pamiętam, że można wyłączać/włączać SweetFX w grze Scroll Lockiem? Bo nic się nie dzieje, jak wciskam ten klawisz, a chciałbym (o ile to możliwe) sobie porównać efekt PRZED i PO sweetFX Aleka (popr. Azgana).

20.05.2015 13:57
61
odpowiedz
Eldorados
32
Konsul
[ 2015-05-20 14:02 ] zmodyfikowane przez autora.
20.05.2015 14:30
62
odpowiedz
Zając2102
35
Centurion

Właśnie. Czy sama zmiana kolorystyki w jakikolwiek sposób wpływa na wydajność?

20.05.2015 14:30
63
odpowiedz
rmcf1902
1
Junior

Witam :)

Jestem kompletnie zielony w temacie SFX, w związku z czym mam 2 pytania.

1.Czy wystarczy skopiować pobrane pliki w określone miejsce, czy do obsługi SFX potrzeba również jakiegoś programu?

2. Jaka powinna być nazwa folderu z plikami SFX? Po pobraniu konfiguracji i rozpakowaniu jest folder o nazwie "The Witcher 3 SweetFX".

Pozdrawiam

20.05.2015 14:53
64
odpowiedz
Sunbeach
40
Pretorianin

Alex - "TextureMemoryBudget=6000 (ustawcie wartość nie przekraczającą wartość waszego GPU)" czyli jak ja mam GTX 780 Ti to ile mam sobie tutaj ustawić?

20.05.2015 15:00
65
odpowiedz
Khael11
82
Pretorianin

Sunbeach też mą tą karte. Idąc tokiem rozumowania Alex'a , to ustawiasz 2000 (jest to 2/3 z GPU karty)

20.05.2015 15:10
66
odpowiedz
azgan
26
Chorąży

cytat A.l.e.X 20.05.2015 13:01 "NewGravedigger - np. nie 4K, ponieważ jak napisał azgan została zmniejszona ostrość i dodane wygładzanie więc wygląda to lepiej na niższych rozdzielczościach".

Alek od kiedy rozdzielczość FullHD 1080P to niska rozdzielczość ? Wprowadzasz ludzi w błąd pisząc :

"Poprawiona wersja od Azgana będzie lepsza dla monitorów o niższej rozdzielczości".

Napisz tak żeby było wszystko jasne. Moja poprawka jest dla rozdzielczości 1920x1080 czyli pełne FullHD 1080p bo w takiej właśnie gram.

PS. Ty grasz w 4K na SLI z Titan X zgadnij ile osób z tego lub innego forum będzie grac w takiej rozdzielczości ? ;)

20.05.2015 15:16
67
odpowiedz
Sunbeach
40
Pretorianin

Khael11 - ok dzięki, zobaczymy co jeszcze Alex napisze :) Najlepiej też skopiować sobie ten cały plik by potem w razie czego gdyby źle chodziło wkleić z powrotem ze starymi ustawieniami :)
Ja wrócę z pracy to działam i zobaczymy jak to pójdzie :D

20.05.2015 16:07
A.l.e.X
68
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->azgan - poprawiłem w opisie.
--->Sunbeach - z opisu na geforce.com - nie stwierdzono specjalnie znaczenia zwiększenia tej wartości, jednak sam fakt że została ona dana, a my mamy lepsze GPU (to ją zwiększyliśmy). Wiele opisów jest jeszcze nieznanych, jakby ktoś z CDPRed chciał opisać wszystkie wartości w ramach [min/max] wtedy wszystko byłoby wiadome, a tak większość rzeczy ustawia się na metodą na zasadzie sprawdzę. Plik bazowy zawsze sobie najlepiej zachować w innym katalogu np. /old aby móc powrócić do poprzedniej wersji.

20.05.2015 16:20
69
odpowiedz
Khael11
82
Pretorianin

Alex po wpisaniu tego co ty tam dałeś ( tylko grafika ustawiona na 2000 - mam 780ti) gra jest nie grywalna +_+ za mało FPS ... czyli trzeba grać na ultra ...

20.05.2015 16:33
70
odpowiedz
zanonimizowany1070630
1
Generał

Czy zmieniona paleta kolorów wpływa jakoś na wydajność?

20.05.2015 16:41
bone_man
71
odpowiedz
bone_man
173
Omikron Persei 8

Reshade działa normalnie na 8.1.

Jest jakiś klawisz, który to włącza wyłącza? Nie chce mi się robić screenów, żeby porównać jakość :P

20.05.2015 16:41
72
odpowiedz
Cromw3ll
20
Legionista

Zmieniona paleta kolorków bardzo zacna. Mam tylko co do tej zmiany pewną obawę. Mianowicie, etap gry dziejący się na wyspach Skellige już defaultowo ma bardziej stonowaną kolorystykę niż w pozostałych rejonach gry, a jak wiadomo ta modyfikacja działa globalnie. W związku z czym, czy desaturacja od desaturacji nie da tam komicznego efektu ;). Doszedł tam już ktoś i mógłby wrzucić jakieś ss jak to wygląda z tą modyfikacją?

20.05.2015 17:17
Verminus
73
odpowiedz
Verminus
184
Senator
Image

Skompresowany obrazek dobrze tego nie oddaje, ale widzę na drugim i trzecim planie stonowanie barw. Tego mi brakowało :)

To modyfikacja, A.L.e.X.-a z postu 11.
Zaraz sprawdzę azgana :)

20.05.2015 17:59
sniper512
74
odpowiedz
sniper512
57
Centurion

mi po wrzuceniu plików SweetFX gra nie odpala.

20.05.2015 18:00
kaszanka9
75
odpowiedz
kaszanka9
102
Bulbulator

A.l.e.X [55] https://www.gry-online.pl/S043.asp?ID=13706243&N=1#post0-13707735

zmiany są bardzo duże ale brakowało czasu aby je pokazać

No ok, może złe zrzuty, bo te dwa ostatnie 4k def i 4k + modyfikacje, obiektywnie patrząc tak jak pisałem, mgła, kolorystyka i balans oświetlenia, tak to wygląda.

20.05.2015 18:28
Bukary
76
odpowiedz
Bukary
171
Legend

A.l.e.X, jaki trzeba zakupić sprzęt (GPU), żeby w rozdzielczości 3440x1440 pograć w miarę komfortowo w "Wiedźmina", który wygląda tak, jak na twoich zrzutach? :)

Potrzebny Titan X? GTX 980 wystarczy? A może lepsze 2 x 970 w SLI? :)

20.05.2015 18:35
marcin00
77
odpowiedz
marcin00
81
Forumowy Wilk

Bukary
Patrz sygnaturkę Alexa ...::: SLi 2xTITAN X i7 4930K 4,5 GHz 4K 40" Philips BDM4065UC, SONY HMZ-T2 :::... i jego link na benchmarku http://www.benchmark.pl/uzytkownik/supeream-2455.html

20.05.2015 18:53
Paudyn
😁
78
odpowiedz
Paudyn
187
Kwisatz Haderach

Tak sobie patrze, ze zestaw procek (Intel Core i7 3770K 3.5GHz), jakas plyta do tego oraz wcale nie jakas super grafika (GTX 970) to juz wydatek rzedu 3.5-4 kafli. Teraz pytanie, czy ja na tym w ogole odpale to badziewie na srednich detalach w natywnej rozdzialce 1920x1200 swojego monitora?

20.05.2015 19:11
79
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

Rozkminilem troche ten "MOD" i on nic innego nie robi jak zwiekrza roslinnosc w grze.
Testowalem na moim blaszaku: 2x970+i7 3770k w 4k na max wszystko, 20-25FPSow.
To tylko do testow, wyglada to naprawde ladnie, ale trzeba miec 2xTitanX conajmiej tak jak autor.
Tutaj pokaze wam ocb:

screenshotcomparison.com/comparison/127914
[link]

20.05.2015 19:22
Hydro2
80
odpowiedz
Hydro2
124
Legend

Która opcja ofpowiada na teselację? Pytam, bo niektórzy mają problm z zawieszaniem się gry a powodem jest właśnie włączona teselacja.

20.05.2015 19:36
A.l.e.X
81
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Deoyek - co robi można sprawdzić sprawdzając zmiany względem ustawień ulta / mod (opis 1 post)

Światło / Cień
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/AJYEAm.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/b5r0ar.jpg

20.05.2015 19:47
Minas Morgul
82
odpowiedz
Minas Morgul
185
Szaman koboldów

Coś pięknego :).
Chyba sobie sam te karty sprawię... chociaż nie wiem, czy nie warto poczekać. Nvidia nie ma czasem w planach wypuszczenia czegoś nowego jakoś wkrótce? Obiło mi się o uszy...

20.05.2015 19:50
83
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

A.l.e.X, troche masz chyba za bardzo wyostrzone te ustawienia, nie sadzisz? to nie krytyka czy cos, chce ci tylko pomoc, zeby nie bylo ze odrazu jakis boldupy czy cos, bo na innych forach to nie mozna komus czegos wytknac bo odrazu od cebulakow wyzywaja, nie wiem jak jest na tym forum, bo zagladam tu bardzo malo... tak czy siak, graficznie poprawia to co napisalem, teslacja w tej grze lezy i kwiczy, podoba mi sie tylko to ze jest gesto tego wszystkiego, ale tak to silnik wyglada na stary... zreszta wystarczy odpalic Unity i zobaczyc tam teslacje, geometrie drzew, domow, czy tekstury :)
PS. fajny masz sprzet.

20.05.2015 20:03
X@Vier455
👍
84
odpowiedz
X@Vier455
114
Szynszyl

Wow :D

20.05.2015 20:10
A.l.e.X
85
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Decoyek - te screeny nie oddają piękna na żywo, u mnie przy dużej rozdzielczości i dużym monitorze wygląda to znakomicie, próbowałem różnic, ale zostałem przy swoim bo dla mnie wygląda najlepiej. SFX ostatecznie zmniejszona ostrość jest w paczce która w poście 11, ostrość zmniejszona (lepiej wygląda na normalnych rozdzielczościach (fullHD) dodane wygładzanie.

Jeśli chodzi o modyfikacje to jak napisałem wyżej wszystko jest w pierwszym linku, od cieni, jakości cieni, zasięgu cieni, po wegetacje, zwiększoną ilość trawy, ilością trawy i początkiem jej wyświetlania, zasięgami itc. Zresztą masz w pierwszym poście na stronie geforce.com, roślinność najbardziej się rzuca w oczy w dowolnym screenie, ale jak się trochę ich zrobi to dostrzeże się inną jakość cieni jak np. tutaj.

http://international.download.nvidia.com/geforce-com/international/comparisons/the-witcher-3-wild-hunt/the-witcher-3-wild-hunt-cascadeshadowdistancescale0-config-file-tweak-interactive-comparison-1-4-vs-1.html

za co odpowiada tylko
CascadeShadowDistanceScale0

Pozdrawiam

20.05.2015 20:22
👍
86
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

@A.l.e.X - aha rozumiem, nie no wiadomo, kazdy robi pod swoje oko, sprzet i TV/monitor :) ja odpalilem twoj ini + sweetfx twoj i mam na 2x970 20-25fpsow, nie grywalne ale grafika naprawde swietna, schodzac do 2k, bo taki mam monitor uzyskuje do 40-45fpsow, wiec mozna normalnie juz sobie pograc, lecz wiadomo ze 4k to inna bajka :) a nie bede przeciez wydawac 2400euro na 2 karty by zagrac w jedna gre :D ciekawy jestem, czy takie ini wystepuje w AC Unity, nie wiesz moze? Bo tam grafika powala na kolana.
Dzieki jeszcze raz za odpowiedz, wyslalem ci zaproszenie na Steamie, jakby co mozna pogawedzic o tym i o tamtym.

pozdrowionka

20.05.2015 20:23
87
odpowiedz
Hajduczio
28
Chorąży

na jakich wy to maszynach odpalacie...?

20.05.2015 20:28
88
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

AleX, jeszcze jedno, znalazlem tez inne ini czy moze bawiles sie nim? znajduje sie one w: bin/config/platform/pc/rendering.ini

[Rendering]
WaterGeometryQuality=6
TerrainScreenSpaceErrorThreshold=2.0
CascadeShadowFadeTreshold=1.5
CascadeShadowQuality=0
MaxTerrainShadowAtlasCount=3

[LevelOfDetail]
DecalsHideDistance=40.0
StripeHideDistance=60.0
SwarmHideDistance=200.0
DimmerHideDistance=60.0

[Budget]
DecalBudget=200
MaxMeshTrianglesCount=4000000
MaxMeshChunksCount=1000
MaxEmittersCount=200
MaxParticlesCount=30000
MaxParticleMeshChunksCount=100
MaxParticleTriangleCount=6000
VisibleObjectsBudget=1500

20.05.2015 20:34
Hydro2
89
odpowiedz
Hydro2
124
Legend

Jaką wersję sweetfx ściągać? Napisać na googlach sweetfx for witcher wild hunt czy jest jakiś link? No i ponawiam pytanie: która z tych opcji odpowiada za teselację?

20.05.2015 20:41
90
odpowiedz
Maniakxm
1
Junior

Hydro2 wersja Kputt link do filmiku, nie ma spoilerów
[link]
Jest też tam link do pobrania.

20.05.2015 20:45
91
odpowiedz
Maniakxm
1
Junior

youtube /watch?v=t2WoRfULG1Y

20.05.2015 20:47
A.l.e.X
92
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Hydro2 - SFX masz w poście 11, jest zrobiony na bazie Kputta ale ma modyfikacje które są moim zdaniem lepsze /Razed poprawi trochę, a potem jeszcze były zmiany, wiec po to go tutaj daliśmy.
--->Decoyek - nie tego nie widziałem (zobaczę potem) dzięki.

20.05.2015 21:04
93
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

spoko, daj znac czy cos to zmienia :)

20.05.2015 21:08
94
odpowiedz
Wasp222
5
Chorąży

Panowie prosze o pomoc.
Mianowicie , chce zmienic kolory w grze a wiec zgodnie z poleceniem wgrywam sweetfx do katalogu ..\bin\x64 . uruchamiam gre i na poczatku w gornym lewym rogu pojawia sie napis o tym oprogramowaniu (chyba , nie doczytalem) a pod tym zaraz ... "compiling effect ..... successed".
Czyli rozumiem ze powinno byc git ale wchodze do gry i nic sie nie dzieje, kolory takie jak byly.
Jakos to sie jeszcze wlacza dodatkowo?

20.05.2015 21:11
95
odpowiedz
Maniakxm
1
Junior

@Alekde kiedy będą screeny z Novigradu i Ziemi Niczyjej?

20.05.2015 21:21
Hydro2
96
odpowiedz
Hydro2
124
Legend

Dzięki :) Oblukam dzisiaj później :)

20.05.2015 21:45
97
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

ALEX, zauwazylem jeden blad w twoim ini, GrassDensity=9600 a ty masz 3600, a to wielka roznica! :)

20.05.2015 22:14
98
odpowiedz
Bakak
2
Junior

Mnie te modyfikacje nic nie zmieniają w wyglądzie gry, a postępowałem wg zaleceń. Jedyna widoczna zmiana to przełączenie języka na Angielski mimo ze w pliku .ini jest zaznaczone PL.
Nic z tego nie kapuje :/

20.05.2015 22:18
99
odpowiedz
Tarheel
2
Legionista

Niby mam wyłączone hairworks oraz sensa mychy na 0.25 w configu to i tak za każdym razem odpalając grę hair jest włączony a mycha ustawiona jest na 4 , co jest nie tak ?

20.05.2015 22:37
A.l.e.X
100
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Decoyek - to nie jest błąd to jest balans trawa / krzaki jeśli wpiszesz 9600 to roślinność staje się praktycznie trawiasta, a jak masz 3600 to masz fajny balans krzaczki / trawa, domyślnie jest na ultra chyba 2400. Możesz pobawić się tym parametrem ale akurat 3600 mi się podobał najbardziej.

Tak na marginesie to ShadowPlay nie robi mi filmów poza 3 sekundami, a potem mpg4 nie da się otworzyć, fraps nie działa pod SFX więc nie mam za bardzo pomysłu jak zrobić nagranie, chyba że ktoś wie o co chodzi z tym problemem z ShadowPlaya. Pierwszy plik ma 3 sekundy i 15MB i on działa, a drugi resztę całości i nie działa.

--->Maniakxm - jak tam dojadę to na pewno wrzucę tutaj.

20.05.2015 22:41
Henrar
101
odpowiedz
Henrar
90
Generał Whiskas

@Decoyek:
GrassDensity ustawione na wartość wyższą niż 3600 powoduje błędy w wyświetlaniu trawy ;)

20.05.2015 22:54
102
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

@ALEX, aha rozumiem, wydaje mi sie ze podwojenie by wystarczalo, czyli 4800, co do shadowplay to ten programik ma wiele problemow, ciezko sie nim nagrywa, jesli fraps nie dziala, sproboj nagrac afterburnerem, ja gram na SFX + afterburner i mam wyswietlane wszystkie LED'y :)
@Henrar, tak masz racje, wlasnie zobaczylem tego bubla, ze jak sie obracam to trawa zanika, wiec zmniejsze to do 3600/4800 :)

20.05.2015 23:48
103
odpowiedz
Bakak
2
Junior

@Alex, te Twoje ustawienia zarzynają moją 970-tkę :P mam jakieś 15-20 Kl./s :P

21.05.2015 08:29
104
odpowiedz
(TriPax)
3
Junior

Dzięki chłopaki za tak szybkie odkopanie jak podbić grafikę - konfiguracja z 1 posta działa w 99% (nie używam jedynie SFX) - trafił się jednak u mnie dziwny błąd dotyczący generowania krzaczków itd, mianowicie wszystko ładnie wygląda ale pod pewnym kątem kamery krzaczki znikają jak by nigdy ich tam nie było przez co gra się trochę dziwnie bo idę w gąszcz i nagle polana - any idea co zmienić by działało?

21.05.2015 12:44
105
odpowiedz
Quong
4
Junior

Witaj A.l.e.x.

Przede wszystkim wielkie słowa uznania, że tak szybko po premierze gry założyłeś ten wątek i dokonałeś tak wielu pozytywnych zmian, by móc uzyskać jeszcze lepszy efekt wizualny i tak już świetnego Wiedźmina 3

Sam nie dysponuję zbyt mocnym sprzętem ale muszę się pochwalić, że jednak Wiedźmin na moim sprzęcie daje mocno radę.

Posiadam i5 2500K (niepodkręcony), 8GB ramu, GF660Ti. Gram na TV ale jest to TV starszego typu (jedno z pierwszych LCD), które jest HD Ready a jego przekątna to 27". Rozdzielczość bazowa dla tego TV to 1370x768, zatem dzięki mniejszej mocy na rozdziałkę jaką generuje karta, mogę sobie pozwolić na trochę frywolności w detalach.

Mając postprocesy wszystkie załączone na FULL (łącznie z HBAO) oraz ustawienia graficzne wszystkie na HIGH (poza NVHairworks oczywiście) gra działa bardzo płynnie, w większości w 60 klatkach. Wczoraj jednak poleciałem po bandzie i poszedłem na ustawienia UBER :). Na HIGH zostały tylko cienie, tekstury i jakość wody. Wiadomo, że płynność musiała spaść, ale sądzę, że obecnie oscyluje ona w graniach 30-40 klatek (niestety nie sprawdzałem). Mimo tego i tak gra się przyjemnie, a ja nie potrzebuję płynności 60fps (wręcz nawet nie potrafię na takiej grać bo wszystko wydaje mi się zbyt "gładkie" :P).

Chciałem się Ciebie zapytać, jako znawcę w temacie i mającego jak widać spore doświadczenie, jakie rzeczy mógłbym zaczerpnąć z Twojej modyfikacji (jeśli w ogóle) by na możliwości mojego sprzętu móc jeszcze bardziej poprawić wizualia nie tracąc przy tym wydajności? Ew, co zmniejszyć na suwakach w grze, które nie wpłyną zbytnio na jakość a wręcz podbiją nieco wydajność? Oczywiście SweetFX został przeze mnie już w grany ;).

Będę niezmiernie wdzięczny za odpowiedź,

21.05.2015 12:53
106
odpowiedz
Mirael
4
Legionista

A.l.e.X dzięki za ustawienia konfiguracyjne, ale to jednak za dużo na mojego FX (8350) podkręconego na 4.6, GTX 750 Ti 2Gb i 12Gb Ram. Bo niestety wiesza się, a na uber chodzi mi znacznie płynniej (koło 20 klatek).

Mam Wiedźmina w wersji pudełkowej aktywowanej przez GoGa. Gram na ustawieniach wysokich (i mam te 28-35fps), no może ktoś podrzuci jakieś rady na kompa ze średniej półki. xD

Generalnie byłem ciekawy SFX, ale niestety nie trybi u mnie (zarówno wersje od A.l.e.X i azgan). ;/
Przeniosłem wszystko do odpowiedniego folderu, wyłączyłem frapsa, uruchomiłem grę, gra się włącza, ale...
Takie wyskakują mi błędy:
Compiling effect... Failed!
Sweet.fx (231,35) error 3008: undercleared indentifier
Sweet.fx (231,56) error 3000: syntax error: unexpexted ';' expected '‹'
W plikach nic nie ruszałem. Ktoś ma na to jakąś dobrą radę?

21.05.2015 13:07
107
odpowiedz
k0per
20
Chorąży

Chyba spróbuje te ustawienia ale w rozdzielczości 1080. Ciekawe jak to pójdzie na i5 2500k (podkręconym na 4.4), 8 GB ram i Zotacu 780 Amp!

Bo na razie chodzi mi na uber poza Nvidia Hairworks...

21.05.2015 13:16
TheCerbis
108
odpowiedz
TheCerbis
33
The Wolf in The Wood

@A.l.e.X, grafika/kolory z 11 postu wyglądają wspaniale. Czy da się coś z tym zrobić na moim "prastarym" sprzęcie, którego specyfikację podaję poniżej? Dodam, że gra chodzi spokojnie na średnich detalach.

Intel® Core™ i7 CPU 920 @ 2.67GHz
GIGABYTE EX58-UD5
4 GB RAM OCZ DDR3 (OCZ3P16002G)
NVIDIA GeForce GTX 670 (GIGABYTE GV-N670OC-2GD)

Tak na marginesie jestem ciekaw czy REDzi wypuszczą patcha właśnie z kolorami z pamiętnego zwiastuna.

21.05.2015 14:49
👍
109
odpowiedz
Resset
1
Junior

Witam.
A ja mam pytanie z innej beczki. Czy w W3 d się zmienić klawisze odpowiadające za chodzenie do przodu, tyłu i na boki czyli A S D W ?. Bo w opcjach nie ma możliwości tego zmienić. A może jakiś plik w katalogu z gra który odpowiada za klawisze ??.

Po za tym po zainstalowaniu tych poprawek graficzka się poprawiła.

21.05.2015 14:51
110
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

DZISIEJSZY PATCH!!!

Changelog: The Witcher 3: Wild Hunt - Patch 1.03 changelog:

Improves stability in gameplay and the UI.
Improves performance especially in cutscenes and gameplay
Fixes grass and foiliage popping that can occur after density parameters change
Improves Nvidia Hairworks performance
Boosted texture anisotropy sampling to 16x on Ultra preset
Sharpen Postprocess settings extended from Off/On to Off/Normal/High
Improves menu handling
Improves input responsiveness when using keyboard
Corrects an issue with stamina regeneration while sprinting
Fixes a cursor lock issue that sometimes occcurs when scrolling the map
Generally improves world map focus
Corrects a bug where player was able to fire bolts at friendly N [ link zabroniony przez regulamin forum ]
Corrects an issue in dialog selections
Corrects some missing translations in the UI
Minor SFX improvements -Blood particles will now properly appear after killing enemies on the water
Rostan Muggs is back

21.05.2015 15:05
ixi1992
111
odpowiedz
ixi1992
45
Centurion

Ciekawi mnie ta nowa opcja w postrocesach. Świat wydaje się taki bardziej rzeczywisty z włączoną tą opcją. Dobrze myślę, że na Ultra powinienem dać to na wysokie, czy to według preferencji. jak myślicie? I ogólnie gra chyba jest jeszcze bardziej płynna. ;)

21.05.2015 15:11
A.l.e.X
112
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Decoyek - zacieram rączki z niecierpliwością :) Ciekawe co z opcją odnośnie lania się krwi po ciosie na zbrojach i murawie.

21.05.2015 15:21
113
odpowiedz
Lechu4444
59
Pretorianin

A może ktoś wie jak dodać ewentualnie zastąpić rozdzielczość bo gram w rozdzielczości 1024x768 tyle tylko że mam monitor z proporcjami 16:9 i chciałbym aby gra chodziła w rozdzielczości 1024x576 albo 1152x864 niestety edycja parametru resolution nic nie zmienia.

21.05.2015 15:26
A.l.e.X
114
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

jak na razie to widzę że w ini doszły te wpisy i nic więcej (później poprawie główny o nowe zmiany)
MaxTextureAnisotropy=16
SharpenAmount=2

21.05.2015 15:40
👍
115
odpowiedz
Resset
1
Junior

Czy ktoś może odpowiedzieć na moje pytanie wyżej >

21.05.2015 15:42
Quar7
116
odpowiedz
Quar7
12
Legionista

A ja wrzucę swój preset, inspiracją był dla mnie preset od Alexa, ale nie podobał mi się bo zmiany były zbyt drastyczne.

Wszelkie zmiany są stosunkowo subtelne. Praktycznie jedyna zmiana to bardziej realistyczne kolory, mniej nasycone, w szczególności kolorem żółtym. Kontrast itp itd nie zmieniony.

Pracowałem na tym zmodyfikowanym K-putte od Alexa ale praktycznie albo wszystko wyłączyłem, albo zmieniłem. Także jeśli komuś zależy tylko na samych kolorach, a nie chce zmieniać np kontrastu, dodawać dodatkowego SMAA itp i zależy mu na subtelnych zmianach to polecam.

http://www.speedyshare.com/xErF8/The-Witcher-3-SweetFX.rar

21.05.2015 16:25
Irek22
👍
117
odpowiedz
Irek22
99
Grzeczny już byłem

A.l.e.X [1]

Dzięki za cynk!

Najbardziej chyba mnie cieszy to, że zmiany sprawiły, iż drzewa we-wcale-nie-tak-odległej-oddali nie wyglądają już jak najprostsze sprajty, co w "oryginalnej" grze gryzie się z pierwszym i drugim planem.

Patrząc na screeny wrzucone przez A.l.e.X.a stwierdzam jedno - tak ([11], [26], [81] - M.I.A.Z.G.A.) ta gra powinna wyglądać od początku*, bez indywidualnego grzebania w plikach. Wygląda rewelacyjnie i jeśli ktoś ma wystarczająco mocny sprzęt, to nie grać z tymi zmianami, to zbrodnia. :)

*A konkretniej, od kiedy stało się oczywiste, że nie będzie wyglądać tak, jak na trailero-gameplayu z 2013.

21.05.2015 16:33
118
odpowiedz
Frixes
12
Legionista

panowie jakimś klawiszem można włączyć i wyłączyć ten sfx w grze?

21.05.2015 17:15
119
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

@A.l.e.X - Ten sharpen jest mega :D Wlasnie go w 2560x1440 testuje i wyglada to niesamowicie, wogole zmienia klimacik! Ogolnie to dziwne troche, bo wczoraj kumepl testowal te cale zmodyfikowane ini na 2x980 i mial spadek fpsow tylko o 5 (WTF) albo cos zle wgral albo ja nie wiem, mi w 2560x1440 z 60fpsow (wszystko na maxa) po wgraniu tego ini schodzi na 35fpsow. To wszystko jest bardzo ciezkie nawet dla 2x970, zeby grac w 60 klatkach na 2560x1440 trzeba miec twoje karty 2xTitanX :) Ogolnie to fajnie ze RED'zi dali nam ini w ktorym mozna modyfikowac sobie gre dowolnie.

21.05.2015 17:16
kaszanka9
120
odpowiedz
kaszanka9
102
Bulbulator

A słyszeliście o tym przeniesionym z win10 sterowniku amd do win8.1 i win7? Ponoć działa lepiej niż oficjalne dla tych systemów, testowano na nim też project cars i niby są lepsze rezultaty, a samo odpalenie gry na win10 też daje kopa, ale nie wiem co z nv i czy to W3 coś da.

21.05.2015 17:36
A.l.e.X
121
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Resset - mapowanie klawiszy jest w katalogu
C:\Users\USERNAME\Documents\The Witcher 3\
input - gdzie jest opisane, więc zapewne można to zmienić, o ile się nie da z poziomu gry.

[BASE_CharacterMovement]
IK_S=(Action=GI_AxisLeftY,State=Axis,Value=-1)
IK_Right=(Action=GI_AxisLeftX,State=Axis,Value=1)
IK_Left=(Action=GI_AxisLeftX,State=Axis,Value=-1)
IK_Pad_LeftAxisX=(Action=GI_AxisLeftX)
IK_W=(Action=GI_AxisLeftY,State=Axis,Value=1)
IK_Pad_LeftAxisY=(Action=GI_AxisLeftY)
IK_A=(Action=GI_AxisLeftX,State=Axis,Value=-1)
IK_Down=(Action=GI_AxisLeftY,State=Axis,Value=-1)
IK_Up=(Action=GI_AxisLeftY,State=Axis,Value=1)
IK_D=(Action=GI_AxisLeftX,State=Axis,Value=1)

21.05.2015 17:43
Love&Pain...
122
odpowiedz
Love&Pain...
101
Generał

Alex mógłbyś wrzucić obecnie finalny fix ? Najbardziej zależy mi na stonowanej kolorystyce bo tłukąc o 5 rano na bagnach wszelakie stwory mam wrażenie że wyskoczy jakaś słodka postać z gumisiów, tak kolorowo jest
Albo bądz tak dobry i edytuj ustawienia tak aby to uniwersum było naprawdę mroczne i brutalne:)
Z góry dziękuje !

21.05.2015 18:23
123
odpowiedz
Mirael
4
Legionista

Nikt nie wie, z czego mogą wynikać te błędy odnośnie SFX?
Compiling effect... Failed!
Sweet.fx (231,35) error 3008: undercleared indentifier
Sweet.fx (231,56) error 3000: syntax error: unexpexted ';' expected '‹'

21.05.2015 18:29
A.l.e.X
124
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde
Wideo

Napiszcie proszę od czego zależy jakość filmów na YouTube, bo np. w IE wyglądają na ciemniejsze, w FireFox na jaśniejsze, a w ogóle są zupełnie w innym kolorze na monitorze :) Inna kwestia że nigdy niczego nie nagrywałem więc 17 sekundowy filmik ma u mnie z 800MB, z MSI AB, wygląda jak "kupa" i do tego jeszcze jego jakość pociął YouTube, niestety, YT to nie moja bajka.

Efekt jest bardzo przeciętny, ale cóż podzielę się niemniej możecie napisać jak zrobić to właściwie to bym załączył jakiś film po modyfikacjach. Inna kwestia że sugerujcie się screenami.

Tutaj dwa próbne filmy (chodzi głównie o kolorystykę, aczkolwiek nawet ona nie jest właściwa, ale lepiej wygląda to na IE przeglądarce)

https://www.youtube.com/watch?v=uJqZapn8l0A
https://www.youtube.com/watch?v=hnpAm9qgTTg

Jest na 100% jakiś parametr pozostawający krew i pozostawiający ją na stałe (niestety jeszcze nie udało mi się go znaleźć), albo przynajmniej wydłużający znacząco czas jej znikania.

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/Ikmnq7.jpg

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/uf9LyF.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/zVy3jz.jpg

świetnie wygląda jak rośnie broda :)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/KKbA1Q.jpg

21.05.2015 20:43
125
odpowiedz
poYarenko
31
Pretorianin

@ azgan

Byłbyś tak miły i zapodał swoje .settings. Też gram w 1080p na single GTX 970 mocno podkręconym.

21.05.2015 21:00
Irek22
126
odpowiedz
Irek22
99
Grzeczny już byłem

Grafika grafiką, ale mam też nadzieję, że wkrótce pojawi się jakiś mod zmniejszający hulanie się drzew i krzaków, bo momentami wygląda to naprawdę absurdalnie.

21.05.2015 21:24
127
odpowiedz
Akuzativ
22
Centurion

Alex, kawał dobrej roboty, jednak mam pytanie. Czy stworzysz coś dla słabszych kompów od 2xTITAN X? :) Widzę, że udzielasz się tutaj nie tylko dlatego żeby pokazać jak u Ciebie gra wygląda, ale żeby też się dzielić tym z innymi, dlatego kieruję to pytanie. Obecnie mam 50FPS na ultra z podanym przez Ciebie SweetFX, mógłbym normalnie zrezygnować i z kolejnych 10-15, aby gra wyglądała lepiej. Niestety po wklejeniu tych linijek podanych przez Ciebie mam 18-20~ FPS, co mnie nie dziwi, gdyż nasze PC'ty się różnią. Zeby nie stracić wątku: czy stworzyłbyś coś mniej wymagającego, aczkolwiek dającego lepsze efekty od ustawień uber?

21.05.2015 21:40
A.l.e.X
128
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->poYarenko/Akuzativ - jutro, albo jeszcze dzisiaj pojawi się settings który będzie pośredni, ale nadal lepszy od ustawień ultra.
--->Irek22 - czy ja wiem, akurat efekty bujania się roślinności są fajne, a najfajniejsze jak jest burzowo.

21.05.2015 21:57
Irek22
129
odpowiedz
Irek22
99
Grzeczny już byłem

A.l.e.X [128]
najfajniejsze jak jest burzowo

Kiedy jest burzowo, to OK, ale nie kiedy jest słoneczna pogoda, niebieskie niebo, a na nim tylko gdzieniegdzie białe chmurki.

21.05.2015 22:35
130
odpowiedz
skrzypek81
1
Junior

Panowie, czy to normalne że po zmianie pliku settings.ini (wklejam ustawienia całościowe,zmiana rozdziałki itd.) i zaznaczeniu "plik tylko do odczytu" w ustawieniach graficznych gry mam wiele opcji na minimum? Może mogą być na minimum ale obraz i tak wczytany jest z ustawień settings - choć nie wydaje mi się bo wielkich zmian nie widzę a i fps mi w ogóle się nie zmniejszył. Także język angielski jest w grze mimo wpisanego w ustawieniach SpeechLanguage=PL TextLanguage=PL. Czy to oznacza że gra jednak nie czyta pliku? Po zmianie ustawień graficznych,językowy czy postpro. w grze tworzy się automatycznie nowy plik settings? Panowie "mądrzejsi" proszę o pomoc, co robię źle?

21.05.2015 22:46
131
odpowiedz
Hehhu
7
Legionista

Nie działa mi to, nie wiem czemu. W tej modyfikacji nie podobała mi się opcja Sharpness (jest ustawiona maksymalna), więc zmieniłem ją na Niski, oraz jest ustawione SSAO, więc w tym pliku, ustawiłem by było HBAO. Za nic nie mogę zrobić, by te opcje się włączały jak powinny, za każdym razem jak uruchamiam grę te 2 opcje resetują się do poprzedniego stanu, czyli sharpness na maksa, i na SSAO. Wie ktoś jak mógłbym to jakoś naprawić?

21.05.2015 22:49
A.l.e.X
132
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->skrzypek81 - jeśli gra ci się uruchomiła bez elementów HUDA to znaczy że plik wgrał się poprawnie, dlatego zostawiłem to z ich wyłączonymi, aby można było to sprawdzić. Gra ładuje ustawienia z pliku zmodyfikowanego i nic nie trzeba tam zmieniać, ważne aby oznaczyć go jako tylko do odczytu oraz najlepiej usunąć bak, on się sam stworzy po uruchomieniu gry na podstawie ustawionego. O opcję się nie martw bo wgrane są te z settingu. Różnice zobaczysz jak porobisz screeny, z modyfikacją i bez.
--->Hehhu
SSAOSolution=2 z 2 na (2,1,0), tak samo SharpenAmount=2, (2,1,0)

21.05.2015 23:26
133
odpowiedz
skrzypek81
1
Junior

Czyli lipa, bo wszystkie elementy HUD mam włączone-znaczy nie załadowane ustawienia. Jestem pewien, że wszystko dobrze robię. Edytuję plik user.settings wywalam starą zawartość, wklejam nową. Zmiana rozdziałki, sharpenAmount-wycinam/zmieniam na 1 (próbowałem obu opcji bo mam sweetFX wgranego), TextureMemoryBudget=3000/3500 (próbowałem obu opcji mam gtx970), zapisuje, zaznaczam tylko do odczytu. I gra odpala z hudem. Czy coś mogłem przeoczyć? Gra ma update 1,3.

21.05.2015 23:35
134
odpowiedz
Akuzativ
22
Centurion

Wiele nie tracisz, póki co. Również mam 970tkę i na ustawieniach Alex'a mam 18-20FPS. Za słaby sprzęt do tak drastycznych ustawień. Poczekajmy aż Alex zrobi coś dla normalnych ludzi :D
Ale SweetFX'a możesz od niego brać, tak na początek. Już on sam zmienia wygląd gry na duży plus.

21.05.2015 23:36
A.l.e.X
135
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->skrzypek81 - update nie ma tutaj znaczenia, bo to plik user.settings on zostaje taki sam z nowych wpisów doszło tylko to co napisałem. Ciężko mi się odnieść czemu u ciebie nie zapisuje ustawień.

Jeżeli ktoś gra na padzie i czasem wciskając F5 (qs) wkurzał się z wyskakującym napisem myszka/klawiatura (to czas to zmienić), bo mnie to wkurzało, a robimy to tak:

wchodzimy do \bin\config\base
otwieramy notatnikiem plik hidden.ini i zmieniamy ustawienie
LockControlScheme=0" na "LockControlScheme=2"

zapisujemy, oznaczamy tylko do odczytu i mamy ten problem już z głowy :)

21.05.2015 23:40
136
odpowiedz
Akuzativ
22
Centurion

Swoją drogą, czy nie ma żadnej możliwości aby działał RivaTuner przy tym SweetFX?
Bo jeśli chodzi o Frapsa to da rade to ograniczenie ominąć. Wystarczy, że po włączeniu zminimalizujemy grę i dopiero wtedy uruchomimy FRAPS. W RivaTuner chodzi mi bardziej o ustawienie blokady klatek, które mi nie działa ..

22.05.2015 00:04
137
odpowiedz
skrzypek81
1
Junior

-----> Akuzativ - u mnie Msi Afterbur+RivaTunerSS działa framerate limit ze SweetFx`em. Ale za to settings nie hula.

22.05.2015 00:11
A.l.e.X
138
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->skrzypek81 - bo prawdopodobnie przerobiłeś plik user.settings (z końcówką BAK) - zapasowy, a należy przerobić plik user (z rozszerzeniem settings)

22.05.2015 00:15
139
odpowiedz
Akuzativ
22
Centurion

Jednak działa, mój błąd :)

22.05.2015 00:52
140
odpowiedz
Maniakxm
1
Junior

@Alex zobacz ten preset
sfx.thelazy.net/games/preset/3710/

22.05.2015 01:33
141
odpowiedz
Maniakxm
1
Junior

@Alex jakich zmian dokonałeś w SweetFX/ReShade od Kputte?

22.05.2015 04:08
142
odpowiedz
sampandiabel
2
Junior

Chyba nie zauważyłeś błędu wprowadzonego w ostatniej aktualizacji 1.03. Masz 2 razy parametr MaxTextureAnisotropy.
Teraz w pliku są 2 parametry:
MaxTextureAnisotropy
MaxTextureAnizotropy
Usunięcie drugiego i uruchomienie gry powoduje dodanie go do pliku, ale ten pierwszy jest cały czas obecny ze starą wartością. Myślałem, że coś zepsułem po ręcznych modyfikacjach, ale przed chwilą zobaczyłem, że na forum cdprojekt już to ktoś zgłosił. Najlepiej chyba ręcznie ustawić obydwa wpisy na tę samą wartość i tak zostawić.
Nawyki programisty robią swoje :) Nikomu nie wierzyć, po każdej zmianie diff na plikach i backup :)

Tutaj link na potwierdzenie:
[link]

22.05.2015 04:32
143
odpowiedz
sampandiabel
2
Junior

Postów edytować nie mogę, trzeba zapłacić. Super :) Link wycięty, a był do angielskiego forum supportu cdprojekt. Czyli regulamin nie zabrania takich linków, ale nic na to nie poradzę. Trudno, nie będę tu nic pisał, bo szkoda zachodu. W każdym razie chętni mogą sobie w google wpisać nazwy parametrów i znajdą informacje na innych forach :)

22.05.2015 04:37
144
odpowiedz
zanonimizowany998044
19
Senator

@sampandiabel Podaj linka bez http:/

Regulamin gola nie pozwala wklejać żadnych linków dopóki się nie ma rankingu +2.

22.05.2015 09:53
Kserkses
145
odpowiedz
Kserkses
124
Generał

Po zapisaniu "plik do odczytu" też w ustawieniach gry macie pozmieniane wartości np tekstur na niskie??

22.05.2015 10:50
A.l.e.X
146
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Maniakkxm - Keppute / Razeda / inne zmian / Azgan - ciężko mi teraz się odnieść ile rzeczy było zmienionych od początku bazowego (poza tym oni też zmieniają więc ten pliczek i tak będzie podlegał dalszej poprawie)
--->sampandiabel - dziękuje za zwrócenie uwagi już poprawiłem, nie zauważyłem tego dubla
--->Kserkses - to nie ma znaczenia co pisze w opcjach o ile kolejny patch nie zmieni tego, zmiany były robione na patchu 1.2, od wczoraj jest 1.3, o uaktualnione zmiany w pliku ini. Pamiętaj że to jest ciągle tylko projekt zmian, więc nadal należy traktować to (że coś może zawsze nie działać) - staram się jednak aby wszystko działało.

22.05.2015 11:29
147
odpowiedz
Tarheel
2
Legionista

Dlaczego , zmieniając wartość w MouseSensitivity= na 0.25 to w grze i tak mam 4 ? To samo mam przy hairworks , ustawione jest na 0 a w grze mam przełączone na ,,Geralt". Dodatkowo za każdym razem muszę zmieniać te opcje w grze oraz usuwać folder bin , bo gra świeżo co na załączonym komputerze nie chce sie uruchomić i muszę dać weryfikację plików.

22.05.2015 11:30
148
odpowiedz
Ragn'or
169
mortificator minoris

Czy można coś poprawić żeby drzewa nie gibały się jak szalone?

22.05.2015 11:54
149
odpowiedz
Akuzativ
22
Centurion

Czy dzisiaj będzie dodany ten pliczek odpowiedni dla konfiguracji 970/980?

22.05.2015 12:15
150
odpowiedz
Imrahil8888
85
Generał

A.l.e.X jakie masz chłodzenie na procku? Zwodowany cały PC, czy wykorzystałeś tylko Mini-LC?

22.05.2015 12:55
A.l.e.X
151
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Ragn'or - nie widziałem na to parametru podejrzewam że nie da się tego zmienić, bo zależy to od pogody, raz uginają się mocniej raz słabiej, więc chyba nie da się na sztywno tego zmienić.
--->Akuzativ - tak postaram się dzisiaj taki cfg tutaj zamieścić ale będzie to ok. godziny 23-24
--->Imrahil8888 - zawodowany jest tylko CPU na Corsair h110 ponieważ jest to dobre chłodzenie co pozwoliło na niskim napięciu wbić 4.5Ghz, na trochę wyższym obecnie 4.9GHz, wodowanie kart nadal rozważam, czy jest sens to robić, mimo wielu zalet i przede wszystkim wyglądu, to jednak są też minusy, jak np. trzeba coś rozmontować.

22.05.2015 13:54
152
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

ALEX pobaw sie jeszcze tym, bardzo ciekawe opcje :)
znajdziesz je w witcher3/bin/base/rendering

[PostProcess]
AllowBloom=true
AllowShafts=true
AllowAntialias=true
AllowMSAA=true
AllowBlur=true
AllowDOF=true
AllowVignette=true
SharpenAmount=1.f
AllowRain=true
AllowSSAO=true
AllowMotionBlur=true
AllowCutsceneDOF=true
AllowBillboards=true
AllowSoftLight=true
AllowFog=true
AllowUnderwater=true
AllowChromaticAberration=true
[Rendering]
MaxTextureSize=2048
MaxAtlasTextureSize=2048
MaxCubeShadowSize=512
MaxSpotShadowSize=512
TextureDownscale=0
DetailTextureDownscale=0
AtlasTextureDownscale=0
TextureMemoryBudget=500
TextureMemoryGUIBudget=80
TextureTimeBudget=10
TextureInFlightBudget=128
DecalsChance=1.0f
DecalsSpawnDistanceCutoff=10.0f
TextureStreamingDistanceLimit=40000.f
TextureStreamingCharacterDistanceLimit=50.f
TextureStreamingHeadsDistanceLimit=10.f
TextureStreamingReduceGameplayLOD=true
UberSampling=0
TextureMipBias=0
MsaaLevel=0
DynamicDecalsLimit=30
MeshRenderingDistanceScale=1.0f
MeshLODDistanceScale=1.0f
TerrainScreenSpaceErrorThreshold=2.0f
TerrainErrorMetricMultiplier=10
ForceInstantAdaptation=false
ForceInstantEnvProbeUpdate=false
EnableTemporalAA=true
CascadeShadowFadeTreshold=1.0f
CascadeShadowmapSize=1024
CascadeShadowQuality=0
MaxCascadeCount=4
MaxTerrainShadowAtlasCount=3
GlobalOceanTesselationFactor=10
UseDynamicWaterSimulation=true
UseHairWorks=false
HairWorksAALevel=4
TerrainReadAheadDistance=200.0f
ForcedDebugPreviewIndex=-1
HardwareCursor=false
[TextureStreaming]
MaxResidentMipMap=6
[LevelOfDetail]
MeshLodGameplayDownscale=0
CharacterLodGameplayDownscale=0
DecalsHideDistance=30
StripeHideDistance=60
SwarmHideDistance=200
DimmerHideDistance=60
[Budget]
DecalBudget=100

22.05.2015 14:20
A.l.e.X
153
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Decoyek - z tym plikiem jest jakaś dziwna sprawa ponieważ wczoraj się nim bawiłem, niestety nie zauważyłem aby wprowadzał jakiekolwiek zmiany, co lepsze w ogóle go usunąłem i gra się uruchomiła. Za to jak się wbiło ubersampling na 2 to się nie uruchomiła, w ogóle opcja ubersampling jest nieaktywna w grze.

Bardziej zastanawiają mnie następujące parametry z pliku ini
TextureStreamingDistanceLimit
TextureStreamingCharacterDistanceLimit
TextureStreamingHeadsDistanceLimit

też je zmieniałem ale nie jestem pewny czy wprowadzają zmiany, (wydaje się że to te wpisy powinny odpowiadać za zasięg renderingu dalekich rzeczy i detali na nich)

Niemniej zachęcam do zabawy samemu i przedstawienia własnych wniosków, pozdrawiam.

22.05.2015 15:37
154
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

ALEX, tez sie wlasnie bawilem tym ini i hmm nie widze roznicy, a ubersampling faktycznie jest niedostepny, wstawilem na 2 i gra nie chciala sie uruchomic, no nic, czekamy na RED'ow, bo pisali oficjalnie ze dodadza duzo opcji do grafiki jeszcze... :) mozliwe ze bedzie i ubersampling! :)

22.05.2015 17:29
A.l.e.X
155
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

zmiana limitu fps w filmikach na silniku gry (o ile ktoś ma silniejsze GPU)

wchodzimy do
\The Witcher 3\bin\conflig\base

uruchamiamy za pomocą notatnika plik visuals.ini
[Visuals]
Gamma=1
MovieFramerate=60.0 (zmieniamy z 30 na 60)
MovieUbersampling=true

zapisujemy z parametrem tylko do odczytu

22.05.2015 19:06
156
odpowiedz
zanonimizowany973234
27
Pretorianin

Czy da się wyłączyć hairworks w tym .ini?

22.05.2015 19:37
157
odpowiedz
misiopuchatek
4
Legionista

Zapewne to

HairWorksLevel=2

ustaw na 0

22.05.2015 20:58
158
odpowiedz
zanonimizowany973234
27
Pretorianin

Właśnie ustawiałem, na różne wartości, ale nic nie dało.

22.05.2015 22:25
159
odpowiedz
Ximul
12
Legionista

Zastanawiam się czy to wynika z tego dodatku, ale ostatnio wywala mi grę z powodu rzekomego przepełnienia pamięci, mimo ustawionej stosunkowo niskiej wartości tekstur...

22.05.2015 23:22
160
odpowiedz
Maniakxm
1
Junior

Alex kolejny świetny preset youtube.com/watch?v=ld-vQhyixKo

22.05.2015 23:32
RaB01BiT
161
odpowiedz
RaB01BiT
30
Centurion

GTX 770, i4770K (bez OC na razie).

Już lepiej.

[Gameplay/EntityPool]
SpawnedLimit=150
[Hidden]
HasSetup=true
uiVerticalFrameScale=1
uiHorizontalFrameScale=1
[Localization]
SpeechLanguage=PL
TextLanguage=PL
[Viewport]
VSync=true
Resolution="1920x1200"
FullScreenMode=1
VSyncThreshold=0
OutputMonitor=-1
[Hud]
MinimapRotation=false
Minimap2Module=false
MessageModule=false
OnelinersModule=false
BossFocusModule=false
ItemInfoModule=false
TimeLapseModule=false
HudSize=0
QuestsModule=false
BuffsModule=false
DamagedItemsModule=false
HorsePanicBarModule=false
ConsoleModule=false
MiminapPoiQuestionMarks=false
WolfMedalion=false
OxygenBarModule=false
EnemyFocusModule=false
HorseStaminaBarModule=false
CompanionModule=false
MinimapTracksWaypoints=false
ControlsFeedbackModule=false
BoatHealthModule=false
[Budget]
cvMaxAllowedLightsShadowTime=1
cvMaxAllowedApexDestroTickedTime=0.2
cvMaxAllowedGrass=30000
cvMaxAllowedDecalsDynamic=10
cvMaxAllowedDynMeshes=104857600
cvMaxAllowedChunksSkinnedTime=2.5
cvMaxAllowedTrianglesSkinned=100000
cvMaxAllowedDecalsSSTime=0.1
cvMaxAllowedLightsShadow=3
TerrainTileMipDataBudget=100
cvMaxAllowedApexTicked=60
cvMaxAllowedActiveEnvProbesTime=0.1
cvMaxAllowedStatTextures=314572800
cvMaxAllowedSpeedTree=5000
cvMaxAllowedLightsNonShadowsTime=0.2
cvMaxAllowedSpeedTreeTime=2.2
cvMaxAllowedChunksStatic=1500
cvMaxAllowedTrianglesStatic=500000
cvMaxAllowedHiresChunks=25
cvMaxAllowedDecalsDynamicTime=0.5
cvMaxAllowedLightsNonShadows=40
cvMaxAllowedChunksStaticTime=1.5
cvMaxAllowedChunksSkinned=400
cvMaxAllowedApexDestroTicked=20
cvMaxAllowedStatMeshes=409715200
TerrainTileMinTimeout=2
cvMaxAllowedHiresChunksTime=0.2
cvMaxAllowedApexTickedTime=0.5
cvMaxAllowedCharTextures=409715200
cvMaxAllowedParticlesCountTime=0.2
cvMaxAllowedParticlesCount=1000
cvMaxAllowedGrassTime=1.5
TerrainTileTimeout=10
OcclusionQueryAdditionalMemory=5
TerrainTileLoadingTimeout=5
cvMaxAllowedDecalsSS=160
[Audio]
Subtitles=true
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=true
[Game]
DoNotPauseWhileStopped=false
[PostProcess]
SharpenAmount=1
MotionBlurPositionTreshold=0.05
MotionBlurRotationTreshold=1
MotionblurRotationTreshold=1
MotionblurPositionTreshold=0.05
SSAOSolution=2
[Input]
PadVibrationEnabled=true
KeyboardCooldownSpeed=0.1
InvertCameraXOnMouse=false
InvertCameraYOnMouse=false
CameraAutoRotX=true
InvertCameraX=false
UIMouseSensitivity=1
CameraAutoRotY=true
RightStickCameraSensitivity=1
InvertCameraY=false
RightStickAimSensitivity=1
MouseSensitivity=1
[DLC]
DlcEnabled_dlc_001_001=1
DlcEnabled_dlc_002_001=1
[Gameplay]
Difficulty=3
[LevelOfDetail]
SwarmHideDistance=400
DecalsHideDistance=80
DimmerHideDistance=120
DynamicDecals=3
DynamicDecalsHideDistance=40
StripeHideDistance=120
[General]
ConfigVersion=1
[LoadingScreen/Editor]
Disabled=false
[LoadingOverlay/TCR]
FadeOutCooldownExtraTime=1
FadeInSpinnerTime=1
NoninteractiveSpinnerTime=3
FadeOutSpinnerTime=1
NoninteractiveEndCooldown=1
[Visuals]
InventoryBgColorScaleB=0.036
InventoryFixedLuminance=0.25
InventoryBgColorScaleG=0.034
MovieFramerate=30
GammaValue=1
InventoryBgColorScaleR=0.02
[Rendering]
GrassDensity=2400
DecalsSpawnDistanceCutoff=10
TextureStreamingHeadsDistanceLimit=10
GlobalOceanTesselationFactor=64
TextureStreamingCharacterDistanceLimit=50
CascadeShadowFadeTreshold=1
CascadeShadowDistanceScale2=1.5
MaxTextureAnizotropy=8
TextureStreamingDistanceLimit=40000
TextureMemoryBudget=800
CascadeShadowDistanceScale3=1.5
MeshLODDistanceScale=2
ScaleformTextureUnstreamDelay=2.5
DecalsChance=1
TerrainReadAheadDistance=400
HairWorksLevel=1
MaxTextureAnisotropy=16
TerrainScreenSpaceErrorThreshold=1.6
MaxTerrainShadowAtlasCount=4
HardwareCursor=true
TextureInFlightCountBudget=12
TerrainErrorMetricMultiplier=6
CascadeShadowmapSize=3072
CascadeShadowDistanceScale0=1
MeshRenderingDistanceScale=2
CascadeShadowQuality=1
CascadeShadowDistanceScale1=1
[Input/Gestures]
EnableSwipe=true
EnablePan=true
EnableGestures=true
EnablePinch=true
[LoadingScreen]
FadeInTime=3
SkipShowWithAnyKey=true
GameRevealTime=3
SkipHideDelay=3
SkipInputDelay=0.25
FadeOutTime=1.5
SkipAutoshow=false
[Engine]
LimitFPS=60
[Rendering/SpeedTree]
GrassGenerationEfficiency=0.001
GrassDistanceScale=1.5
FoliageDistanceScale=1.8
FoliageShadowDistanceScale=54
GrassRingSize=16777216
[Save]
ShowCompatWarning=true
[Kinect]
Kinect=true
[Foliage]
MaxVisibilityDepth=24

//Difficulty=3 (wedle swoich preferencji.)
//HairWorksLevel=1 ustawić na 0, ja testuje (ale chyba zbędny gadżet)

22.05.2015 23:34
NewGravedigger
162
odpowiedz
NewGravedigger
128
spokooj grabarza

Może mi ktoś powiedzieć, czy gra wyświetla wam się w oknie bez ramek czy w trybie pełnoekranowym? U mnie przy każdej próbie zmiany na pełny ekran gra ulega zawieszeniu.

23.05.2015 00:39
163
odpowiedz
melerowy
6
Legionista

Cześć, z góry zaznaczę, że nie jestem masterem od tego typu usprawnień graficznych, zwyczajnie się na tym nie znam. Zrobiłem jednak najprostszy z możliwych test. Skopiowałem ustawienia Alexa z postu pierwszego, zmieniając rozdzielczość na fullHD, zapisałem plik read only i odpaliłem Wiesława na swoim sprzęcie: i5 4690 + GTX 970.
W grze ani nie widzę tak ogromnej poprawy jak na screenach Alexa, ani tej genialnej zmiany barw. Jedyne co zaobserwowałem to większe wyostrzenie, ale żeby jakość tekstur się poprawiła, czy roślinności to raczej nie bardzo. Do tego, przy moim sprzęcie, ZERO spadku wydajności gry - płynny jak do tej pory, gdzie grałem na uber bez hairworks i detalach cieni na high. Jedyne przycięcia zauważam w animacji loadingowej opowiadanej przez Jaskra
Pytanie jest banalne, co robię źle, skoro koledzy na bardzo podobnych PC zaliczali 18-20 klatek/s?

23.05.2015 00:41
164
odpowiedz
Akuzativ
22
Centurion

Ah, chyba się nie doczekam pliczku dla 970/980tek. Wytrzymam jakoś do jutra :D
@Edit
Coś na pewno Ci nie działa. Czy po wgraniu tego pliku, znika Ci cały HUD? Bo jeśli tak, to znaczy, że wszystko ok. Z drugiej strony, na ustawieniach pod sprzęt Alex'a nie ma być prawa więcej jak 20FPS na 970tce :D

23.05.2015 00:53
A.l.e.X
165
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Akuzativ - skopiuj cały preset tylko zmień następujące parametry które najbardziej obciążają GPU
i dokonaj zmian w tych ustawieniach na te poniżej, będzie i tak lepiej niż było, ale mniej zasobów potrzeba, pozostałe zostaw jak jest tam na górze ponieważ akurat zmiana cieniowania nie wpływa znacząco na wydajność powyższymi zmianami powinieneś mieć ok. -20/30% do wydajności

CascadeShadowmapSize=4096
GrassDistanceScale=3
FoliageDistanceScale=3
FoliageShadowDistanceScale=108

--->NewGravedigger - ustaw ten parametr na
FullScreenMode=2 - niestety gra ma jakiś błąd i często domyślnie miała 1 (przy 1 jest większe obciążenie systemu, bo jest uruchamiana jakby w oknie) - to zapewne poprawni następny patch, ale ustawienia na 2 pozwala uruchomić od razu w pełnym ekranie.

Następna lokacja Valen
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/5g5wGT.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/wpWKEw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/xDq4DQ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/633/VEOvof.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/RQ9jh1.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/RrhLDu.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/bBl7ji.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/IkqfdF.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/TITCtD.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/OF2DLB.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/912/KSKwC0.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/4TbMUy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/910/HVQY6i.jpg

23.05.2015 01:10
Wiarołomca
166
odpowiedz
Wiarołomca
74
Senator

A.l.e.X - a co na mojego pc (sig) mialbym zmienic ?

23.05.2015 01:11
167
odpowiedz
melerowy
6
Legionista

@Akuzativ - HUD nie znika, czyli coś jest nie tak.
@Alex - przyłączam się do kolegi wyżej i dzięki za ten set.

Teraz idę szukać swoich błędów.

PS. Velen u Ciebie miażdży!!!

23.05.2015 01:30
168
odpowiedz
Akuzativ
22
Centurion

Alex, czy lokacja Velen, albo inne wymagające mocno zbijają FPS'y, względem początkowych lokacji?

23.05.2015 01:40
A.l.e.X
169
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Akuzativ - nie wjechałem jeszcze do miasta, gdzie podobno jest duże obciążenie, na chwilę obecną nie widzę żądnej różnicy w wydajności pomiędzy Białym Sadem, a Valen.
--->Wiarołomca - przy tym co masz w singu czyli mocnej 970GTX proponuje ci to samo co w poście 165 + preset na SFX (wszystko z pierwszego posta ze zmianami z 165).

23.05.2015 01:41
170
odpowiedz
melerowy
6
Legionista

Zrobiłem jeszcze raz, tym razem całkowicie HUDa nie ma, więc wygląda na to, że zadziałało. Odpaliłem z ustawieniami Alexa sprzed pól godziny. Geraltowi na zbliżeniach można wybierać pryszcze do wyciśnięcia :) nie tnie, na razie, bo jestem w podziemiach. Za chwilę wyjdę na zewnątrz, zobaczymy jak będzie.
@Akuzantiv - Velen zbliżone jest środowiskiem do Sadu, ino jest więęęększe!

23.05.2015 08:59
171
odpowiedz
Ximul
12
Legionista

@Alex: moja gra miała ustawione 1 przy FullScreenMode, czego nie zauważyłem. Czy to mogło być powodem, dla którego gra mi wywalała się do pulpitu z adnotacją, że nastąpiło przepełnienie pamięci?

I takie pytanie: jak mocna przy Wiedźminie jest karta GTX 780 GHz? Bo nie wiem, do których ustawień się bardziej "zalecać" - do Alexa czy tych podanych pod 770 przez Rab01BiTa?

23.05.2015 09:11
172
odpowiedz
MrGohut
27
Chorąży

wgrywam tego SFXa, ale po tym obraz się staje ciemniejszy i np w jaskiniach jest tragedia, musze koty używać, czasami w nocy w miastach czy na polach też jest ciemno strasznie :/ Z tego co widze to na zdjeciach macie normalnie, gamma wieksza czy co

23.05.2015 09:53
Irek22
173
odpowiedz
Irek22
99
Grzeczny już byłem
Wideo

Co za K.L.I.M.A.T.!!! (W takich ustawieniach) to najładniejszy RPG w dotychczasowej historii elektronicznej roz(g)rywki.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/633/VEOvof.jpg by A.l.e.X
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/TITCtD.jpg by A.l.e.X

https://www.youtube.com/watch?v=OVGjPtj1mys
Dziwię się, że CDP Red nie wydał tej gry "chociaż" w takim stanie graficznym, w tym z tym całym SFXem i na siłę chciał "dragonejdżyć".

Do stanu z trailero-gameplaya pewnie nie przywrócą, ale aż miło pomyśleć, co moderzy będą w stanie zrobić z oprawą graficzną Wiedźmina 3 w ciągu najbliższych miesięcy, bo to dopiero początek (nawet tydzień od premiery nie minął). :)

PS
Tylko niech jeszcze poradzą coś na zmniejszenie się chwiejności drzew i krzaków...

23.05.2015 10:05
Lateralus
174
odpowiedz
Lateralus
83
Last Of The Wilds

A ja mam takie pytanie. Gdy ustawimy te wszystkie opcje w pliku user.settings i zapiszemy to w grze nie mamy prawa już nic ustawiać bo się to nam przestawi? Bo ustawiłem to wszystko a w grze w opcjach graficznych nam praktycznie wszystko na low.

23.05.2015 11:18
175
odpowiedz
melerowy
6
Legionista

@Akuzantiv sprawdzałeś już te ustawienia dla 970/980? U mnie momentami w lesie widać lekkie przycinki.

23.05.2015 11:28
TheCerbis
176
odpowiedz
TheCerbis
33
The Wolf in The Wood

@Irek22, dużo fpsów zabiera ten mod (The Witcher 3 - SS V1.1)? Zastanawiam się czy mój komputer da radę.

23.05.2015 11:35
Irek22
177
odpowiedz
Irek22
99
Grzeczny już byłem

TheCerbis [176]

A tego, to ja nie wiem, bo to nie mój filmik. :) Zapytaj A.l.e.X.a, ale z tego, co czytałem, to sam SFX chyba za bardzo nie obciąża kompa.

23.05.2015 11:40
178
odpowiedz
Drone334
43
Pretorianin

Macie może sposób jak pogrzebać w opcjach żeby gra trochę płynniej chodziła ? czasem spadnie mi na 28-27 fps W mieści mam 35 a u Krwawego Barona nagle 28 gdzie nie ma tam nawet co wczytywać. W dużym mieście lepiej gra chodzi jak w małej lokacji.

23.05.2015 11:43
TheCerbis
179
odpowiedz
TheCerbis
33
The Wolf in The Wood

Ach, dzięki. Myślałem, że to Twoje screeny, nie zauważyłem dopisku "by A.l.e.X". Ja zainstalowałem natomiast ten: sfx.thelazy.net/games/preset/3705/ . Mody faktycznie potrafią wiele zdziałać. :)

23.05.2015 12:02
180
odpowiedz
viplock
1
Junior

Na moim gtx 690 z modyfikacjami i sfx wszystko hula w ful hd na max i wygląda super, jedna rzecz do której mogę się doczepić to ta roślinność wygląda troche jak z kreskówki , jakby powycinana z papieru zwłaszcza trawa. Natomiast reszta grafiki jak postacie , krajobrazy , pomieszczenia to bajka. Gra rewelacja jak dla mnie, zamierzam się nią delektować powoli zwiedzając każdy kąt i wykonując wszystko co znajde do wykonania. Brawo CDPR!

23.05.2015 12:04
181
odpowiedz
Drone334
43
Pretorianin

mam gtx 650 1gb GDDR 5 i3 3.30 w far cry po zmianie jakiegoś pliku gra chodziła na wysokich a wiedźmin na średnio-niskich nie chodzi co sie nie dziwie oczywiście. mam 30 fps a czasem 27 coś poradzicie aby to lepiej chodziło ? Dam na niskie nic sie nie zmienia dalej tak samo :o.

23.05.2015 12:15
182
odpowiedz
Tarheel
2
Legionista

Nie wiem dlaczego ale mi to nie działa .Kopiuje ten config , zmieniam mu paramtery a mimo to gra w ogóle nie reaguje ofc zaznaczam opcje tylko do odczytu.

23.05.2015 12:25
183
odpowiedz
Akuzativ
22
Centurion

@melerowy
Z SFX, bez HairWorks z pliczkiem od Alexa pod 970/980 mam stałe 40 FPS na podkręconej 970tce. Czyli osiągnąłem max, jeśli chodzi o tę kartę, bo cały czas są wartości ponad 90% użycia :)

23.05.2015 12:54
184
odpowiedz
Tarheel
2
Legionista

Nie wiem czemu wcześniej nie chodziło ale jak pozmieniałem ręcznie wpisy to teraz działa , no i z 40+fps teraz mam 15-20 ... Przydałby się config na jakieś słabsze maszyny , mój i5-2500k@4.1 , gigabyte 7970@1185MHz tak żeby te 40 fps mieć.

23.05.2015 12:57
185
odpowiedz
Akuzativ
22
Centurion

Tarheel, ale jeśli masz w samym nie "podkręcanym" Wieśku 40 klatek, to nie bardzo jest co tu go jeszcze podkręcać. Przecież każde zwiększenie rysowania, cieniowania itp. jeszcze bardziej będzie obciążać sprzęt.

23.05.2015 13:02
186
odpowiedz
Tarheel
2
Legionista

Przydałby się balans między jakością a wydajnością.

23.05.2015 13:04
187
odpowiedz
Akuzativ
22
Centurion

Ale samą w sobie jakość masz na ustawieniach uber. Każde dalsze rozszerzanie ustawień zjada kolejne porcje zasobów, tak samo jak ustawienia wysokie w porównaniu do średnich, czy uber w porównaniu do wysokich.

23.05.2015 13:23
188
odpowiedz
Tarheel
2
Legionista

Powiedz mi , które linijki odpowiadają za trawę i drzewa ? Bo w grze wyglądają tragicznie na uber , reszta wygląda świetnie.

23.05.2015 13:26
piokos
189
odpowiedz
piokos
92
27 do 1

Wrzuciłem sfx'a i zmodyfikowane, pod moją 970kę, ustawienia Alexa z [1].
Czym teraz sprawdzać fps'y?

23.05.2015 13:40
190
odpowiedz
malodobry
15
Centurion

Witam
Mam pewnie problem (albo mi się tak wydaje) z plikiem konfiguracyjnym i sfx. Mianowicie wrzucam wszystko tam, gdzie trzeba (zaznaczam opcje tylko do odczytu). Włączam grę, sfx mówi, że udało się załadować ustawienia natomiast mam coś chyba nie tak, z ustawieniami od Alexa (no chyba, że tak ma być) ponieważ w ustawieniach grafiki mam dużo opcji na low, mianowicie: jakośc cieni, jakość wody, zagęszczenie trawy, jakosc tekstur, zasięg widoczności roślinności, poziom szczegółów. Mógłby ktoś napisać, czy tak ma być w opcjach grafiki czy mam coś nie tak?

Ps. Plik z 1 postu z modyfikacjami z posta 165. I dodany sfx. Mam i5 4690K i gtx970.

23.05.2015 13:43
191
odpowiedz
Mikul1991
88
Konsul

Panowie, jak wymusić na grze Ubersampling podobny jak w Wiedźminie 2 (miał być i w 3), a nie w formie DSR?

23.05.2015 13:51
Arxel
192
odpowiedz
Arxel
165
Kostka Rubika

piokos - u mnie bezproblemowo śmiga RivaTuner Statistics Server

Ja zrobiłem według instrukcji z [165] i niekiedy spada mi do 22 fps. Ale użyłem SFX jakiegoś cineFX czy jakoś tak.

23.05.2015 13:51
Irek22
193
odpowiedz
Irek22
99
Grzeczny już byłem

Mikul1991 [191]
jak wymusić na grze Ubersampling podobny jak w Wiedźminie 2 (miał być i w 3)

Zdaje się, że CDP Red wspominał coś o tym, że ta opcja zostanie dodana przez nich jakiś czas po premierze, więc nie będzie trzeba grzebać w plikach.

23.05.2015 13:55
A.l.e.X
194
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Mikul1991 - Ubersampling obecnie nie działa jest w confligu na 0, zmiana na 1,2 powoduje brak uruchomienia gry, ubersampling jest też zapisany jak true dla filmów na silniku gry, więc możliwe że tam jest użyty. Niestety więcej na ten temat nie wiem. Prawdopodobnie kolejne patche go dodadzą.

23.05.2015 14:24
195
odpowiedz
Michael86
13
Legionista

ALEX czy SFX działa z ShadowPlay i włączonym licznikiem klatek? Czy cały geforce experience musi być wyłączony? Czy może być włączony MSI AFTERBURNER do OC grafy?

23.05.2015 14:40
👍
196
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

ALEX, ja wlasnie wczoraj prawie cala noc przesiedzialem, pobawilem sie troche i resultat jest taki, ze odpalilem gre w 5k przy 25-30fpsach, co na padzie gra sie swietnie :)

Tutaj podaje mojego screena, szkoda tylko ze imgur traci na jakosci :/ no chyba ze zaupam na jakis inny hosting ktory wogole nie kompresuje fotek.

Jesli gry-online mi usuna linka to nizej wstawie tylko skrot ktory wystaczy skopiowac i dodac do przegladarki:

[link]

imgur.com/J2Ei0e7.jpg

23.05.2015 14:42
U.V. Impaler
197
odpowiedz
U.V. Impaler
179
Hurt me plenty

GRYOnline.plRedaktor naczelny

A.l.e.X ---> Czapki z głów. Wygląda to obłędnie.

23.05.2015 15:12
198
odpowiedz
Ragn'or
169
mortificator minoris

Jak spowodować, żeby krzewy i drzewa nie chwiały się tak mocno na wietrze?

23.05.2015 15:37
piokos
199
odpowiedz
piokos
92
27 do 1

Ragn'or => [151]

23.05.2015 15:38
200
odpowiedz
zanonimizowany1094853
1
Junior

@RaB01BiT i jak Ci to chodzi?

23.05.2015 15:49
201
odpowiedz
Ragn'or
169
mortificator minoris

Ok, dzięki. Wielka szkoda, bo czasami to czuję się jakbym był w świecie Alicji w krainie czarów, a nie w świecie wiedźmina.

23.05.2015 16:05
piokos
202
odpowiedz
piokos
92
27 do 1

Też mi to trochę przeszkadza, stoję sobie na polance, słonko świeci, chmurki sobie płyną po niebie a krzak obok mnie telepie się jakby w środku chłop chłopkę bałamucił.

23.05.2015 16:06
203
odpowiedz
Ximul
12
Legionista

I tak, po testach stwierdzam, że problemem w moim przypadku było ustawienie FullScreen na 1 zamiast na 2. Teraz wszystko działa dobrze i nie wywala mi gry.

23.05.2015 16:09
204
odpowiedz
Quong
4
Junior

A.l.e.X - mam pytanie. Wstawiany tutaj SweetFX jest na bazie K-pute, prawda? Z tego co widzę, to pojawiają się coraz to nowsze presety, Twórcy modyfikują swoje prace itd. Czy planujesz na warsztat jeszcze wziąć SFX i cały czas go poprawiać/rozwijać lub zaczerpnąć zupełnie nowe źródło (inny SWF jako baza)? Czy pozostaniesz przy tym co jest?

23.05.2015 16:10
205
odpowiedz
Noname007
2
Legionista

pytanie skąt pochodzi ten screen i.imgur.com/WybvBrD.png

23.05.2015 16:40
206
odpowiedz
DesoloAnimus
2
Junior

A.l.e.X ---> Czy mógłbyś podać nazwę obudowy z której korzystasz i napisać krótko czy jesteś zadowolony z systemu gospodarowania/chowania kablami?

Wybacz offtop, ale nie wiem jak inaczej się z Tobą skontaktować. Pozdrawiam

23.05.2015 17:17
GhostRaider
207
odpowiedz
GhostRaider
51
Pretorianin

Czy mógłby ktoś podać jakiś link do modyfikacji pliku ini. ale zmieniającej tylko kolory? Wcześniej wrzuciłem wersję wyostrzającą obraz, ale wyszło gorzej, niż było. Wrzucał ktoś modyfikacje samych barw na bardziej stonowane? Z góry dzięki.

23.05.2015 17:30
208
odpowiedz
Gabriel83
7
Junior

@A.l.e.X czy mógłbyś mi podpowiedzieć, które linijki pliku zmienić, jeśli chciałbym zmienić jedynie kolorystykę gry? Po wprowadzeniu wszystkich opisanych przez ciebie ustawień gra chodzi mi mało płynnie (ok20 fps), więc chciałbym chociaż zmienić samą kolorystykę, która wygląda o wiele lepiej niż oryginalna.

23.05.2015 17:42
209
odpowiedz
Imrahil8888
85
Generał

Poprawki z postu 165 gdzie wkleić?
DesoloAnimus - ja ze swojej strony polecam be quiet Silent Base 800. Miejsce na butle do wodowania lub na 2 chłodnice. Wejścia również na kable, by spokojnie zmieścić za obudową. No i 7 wentylatorów można zamieścić. Demon jednym zdaniem.

23.05.2015 18:12
piokos
210
odpowiedz
piokos
92
27 do 1

Imrahil8888 => tam gdzie zmieniasz plik konfiguracyjny: user.settings

23.05.2015 18:16
Verminus
211
odpowiedz
Verminus
184
Senator
Image

Ja chyba będę grał z tymi ustawieniami w SweetFX ---->

Źródło: http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=164891007&postcount=5323

23.05.2015 18:24
212
odpowiedz
Decoyek
4
Legionista

@ALEX, z nowym SweetFX'em u mnie to tak to wyglada :)
LINK:

[link]
imagizer.imageshack.us/a/img538/9991/miWMZ9.png

Ta gra coraz to bardziej mi sie podoba. Polecam pobawic sie z ustawieniami, mozna naprawde dopasowac grafike pod kazda karte.

23.05.2015 20:13
213
odpowiedz
Atamzsiktrop
17
Chorąży

Z jakim nowym SweetFX? Używam SS 1.1 ale nie wiem, czy nie zmienić na coś trochę bardziej przypominającego pierwsze trailery. Nie mogę się zdecydować, który jest najlepszy.

23.05.2015 20:23
A.l.e.X
214
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->Quong - jeśli chodzi o mnie to ja mam preset zrobiony dla siebie pod 4K idealnie, preset tutaj zamieszczony jest zmodyfikowany na bazie K-putte, Razeda, mnie i Azgana (w wersji ostatecznej aby nie było dużo ostrości). Obecnie na chwilę obecną nie planuje modyfikacji. Jednak zachęcam do wrzucania do tego tematu wszystkich ciekawych presetów to będę je dopisywał do postu nr 1.
--->DescoloAnimus - obudowa to Corsair 900D (dla mnie najlepsza obudowa, poza tym jest bardzo duża, więc spokojnie można w niej zamontować pełne WC+ płytę EX-ATX), kable mam wszystkie pochowane
--->GhostRaider - kolory zmienia się SweetFX bazę SFX masz tutaj do wyboru (różne):
https://sfx.thelazy.net/games/game/970/
--->poprawka z postu 165 jest do całego ini z pierwszego posta, należy tylko odszukać te linki gdzie są podane te parametry i zmienić na pogrubione (lepsza wydajność, ale nadal lepsze odległości rysowania niż na ultra)
--->Verminus - ładna, ale dla mnie za dużo niebieskiej palety (jest trochę przesycona niebieskimi odcieniami, co rzuca się na inne przedmioty jak np. zbroja)
--->Decoyek - no monitor 5K to już jest magia :) szkoda że tylko jest jeden Dell mały ale ma ponad 200PP, ja akurat lubię duże ekrany więc mam 39.56", ale jakby wyszedł w tych wymiarach 5K to bym kupił od ręki.

23.05.2015 21:07
215
odpowiedz
Donci
7
Legionista

Ludzie on nie ma wysokich wymagan !!! ta gra nie wykozystuje nawet w 50 % mojego procesora starego i5-750 3.3 nie chcialo mi sie wlaczyc na 4.0 ghz bo nawt nie ma po co maksymalne ustawienia zabieraja 1300 mega Vramu nikt o ty nie mówi , jak by zrobili dobrze optymalizacje to ja bym gral na fulla na tych modach nawet w 60 klatkach . Oni robia z ludzi idiotów czmu wy nie sprawdzacie ile zasobow zabiera wam gra. Mój 5 letni kompsie przy tym nie wysila abo nie ma jak a mam 30 klatek do tego roślinnosc to porażka. Robią z ludzi idiotów

i5-750 3.3 ghz R9 280X SSD 128 8 GRam
Skomentuj

23.05.2015 21:51
216
odpowiedz
Noname007
2
Legionista
Image

czy ktoś wie skąd pochodzi to zdjęcie albo jakich modów użyto?

23.05.2015 21:54
Bart2233
217
odpowiedz
Bart2233
132
Peaceblaster

Donci-->Gra ma bardzo duży narzut na GPU, komputer to nie tylko procesor.

23.05.2015 21:59
218
odpowiedz
Donci
7
Legionista

Bart2233---- użycie mam 99% Gpu ale wykorzystuje tylko 1300 mega Vramu to nie jest dziwne ?

23.05.2015 22:06
Bart2233
219
odpowiedz
Bart2233
132
Peaceblaster

Donci-->Tak ma być, grafika w Wiedźminie fajnie się skaluje i nie żre tyle Vramu co podobne jej produkcje. Zresztą sam zobacz sobie na YT że gra ładnie paca na kartach z 1GB Vram.

23.05.2015 22:23
220
odpowiedz
Donci
7
Legionista

Wlasnie kulwa widze jak zajebiscie chodzi

23.05.2015 22:32
Wiarołomca
221
odpowiedz
Wiarołomca
74
Senator

Meh, zaladowalem to ale jakos wole jak gra wyglada oryginalnie, wiec nie bede z tego korzystal :)

23.05.2015 22:54
Ojboli
👍
222
odpowiedz
Ojboli
85
Pretorianin

Verminus @ Ja właśnie gram z tymi ustawieniami i polecam, mam nadzieję ,że Redzi poprawią mechanikę bo czasami kojarzy mi się z Symulatorem Kozy :)

24.05.2015 00:30
Lateralus
223
odpowiedz
Lateralus
83
Last Of The Wilds

Odpowie ktoś na [174] ?

24.05.2015 03:33
A.l.e.X
224
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde
24.05.2015 08:54
Kserkses
225
odpowiedz
Kserkses
124
Generał

Tutaj macie artykuł jak zwiększyć fps z użyciem HairWorks bez straty w jakości http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/jak-przyspieszyc-wiedzmina-3/strona/23912.html?

24.05.2015 09:51
226
odpowiedz
Imrahil8888
85
Generał

224 szczęka opada. Nic tylko czekać, aż wyjdzie gtx 980 ti xD

24.05.2015 11:48
227
odpowiedz
chudy johny
13
Legionista

Mam prośbę, może mi ktoś wytłumaczyć jak zapisać plik cfg. z tym parametrem tylko do odczytu ?
Gdzie to ustawić ?
Z góry dzięki

Ps: A.l.e.X good work ! ;D

24.05.2015 12:09
228
odpowiedz
Sasik2012
4
Junior

Jak to jest z tym SFX? Wystarczy wrzucić folder SweetFX do bin/x64/ żeby ustawienia zostały zmienione? Pytam bo pierwszy raz robię coś takiego.

24.05.2015 12:21
TheCerbis
229
odpowiedz
TheCerbis
33
The Wolf in The Wood

Niesamowite... Dlaczego CDPR nie mógł od razu takiego wydać? Żeby chociaż kolory zmienili, jakieś mniej obciążające efekty dali. Od razu byłoby lepiej. Choć i tak W3 nawet ze zwykłym presetem jest bardzo ładny.

24.05.2015 13:18
230
odpowiedz
MrGohut
27
Chorąży

Czy ktoś też ma takie czarne cienie ? O co chodzi ? Wrzucam screeny:
http://scr.hu/3tpn/esano
To strasznie wygląda ... z tego co widze to inni mają normalnie, sweet teraz na tym zdjęci jest wyłączony, ale nawet jak włącze to jest tak samo.

24.05.2015 14:35
231
odpowiedz
poYarenko
31
Pretorianin

co z tym settingiem pod single GTX 970/980?

24.05.2015 15:28
232
odpowiedz
acidi
1
Junior

@poYarenko Dołączam się do pytania. Ktoś ma namiary na fajny konfig dla GTX980 ?

24.05.2015 15:28
233
odpowiedz
kendo999
2
Legionista

ludzie czym wy sie tak podniecacie grafa to srednia jak na tak reklamowana gre , skyrim na texturach hd i innych bajerach tego wieska wciaga nosem farcrey 4 ma juz lepsze textury i roslinnosc , tu sa takie plaskie jak deska i sztucznie animowane .

24.05.2015 16:03
A.l.e.X
234
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->poYarenko - napisałem w poście 165, co zmienić aby zachować balans cgf z pierwszego postu. Jest nadal lepiej, ale mniejsze wymagania względem tego co napisałem i jest to dobry cfg dla 970/980
--->acidi - jak wyżej
--->kendo999 - te gry dzieli przepaść graficzna, sam zmodyfikowałem wcześniej też Skyrim do granic możliwości na tyle na ile pozwalały 32bity. W3 jest 64bitowy więc nie ma ograniczeń co do modyfikacji. Nie ma obecnie ładniejszej gry cRPG.

24.05.2015 16:20
235
odpowiedz
MrGohut
27
Chorąży

ktoś coś na post 230 ?

24.05.2015 16:22
236
odpowiedz
kendo999
2
Legionista

ludzie czym wy sie tak podniecacie grafa to srednia jak na tak reklamowana gre , skyrim na texturach hd i innych bajerach tego wieska wciaga nosem farcrey 4 ma juz lepsze textury i roslinnosc , tu sa takie plaskie jak deska i sztucznie animowane

24.05.2015 17:07
ixi1992
237
odpowiedz
ixi1992
45
Centurion

Dobra ja gram na ultra w fulHD i kto mi powie, który z tych fixów mam użyć, żeby poprawić to oświetlenie itp bez zwiększania wymagań. Na tej stronie z fixami jest tego tyle, że nie wiem które wybrać. Ktoś już coś próbował? Jaka kolorystyka jest najlepsza, ta w pierwszym poście ?

PS
Albo z tą lepsza grafiką, da się to dopasować do Full HD, aby nie zabiło sprzętu i7 4970k + gtx 970 i 8 GB ram

24.05.2015 17:49
238
odpowiedz
Imrahil8888
85
Generał

ixi1992 ogarnij 1 post z poprawkami ze 165

24.05.2015 18:18
239
odpowiedz
Coś miałem wpisać
3
Junior

--->A.l.e.X Mam pytanie odnośnie tych zmian w pliku user ini .Te wartości muszą być zawsze dzielone lub mnożone przez 2 tak ?
PS. Co się stanie jak pomnożę te wartości np razy 4-8 ?
Jakbyś mógł to wrzuć swój setting na forum .

24.05.2015 18:26
ixi1992
240
odpowiedz
ixi1992
45
Centurion

No ok rozumiem, ale mam cały ten plik int podmienić na ten z pierwszego postu, bo u mnie w tym pliku tych wszystkich opcji nawet nie ma.

24.05.2015 18:55
A.l.e.X
241
odpowiedz
A.l.e.X
125
Alekde

--->[239] - nie zawsze tak się da, ale można próbować. Niektóre opcje kończą się wraz z zwiększeniem wartości.
--->ixi1992 - w pierwszym poście opisałem wszystko jak trzeba zrobić i co poprawić w pliki

24.05.2015 19:59
242
odpowiedz
Imrahil8888
85
Generał

C:\Users\xxx\Documents\The Witcher 3 i plik o nazwie "user.settings". W nim pozmieniaj.

24.05.2015 20:14
243
odpowiedz
MVA
3
Legionista

A.l.e.X, mam pytanie - która linijka w konfigu odpowiada za balans oświetlenia widoczny na Twoich poniższych screenach?

Ultra 4K all max
[link]

4K modyfikacja ini
[link]

Czy ta "rdzawa" kolorystyka drugiego screena to zasługa SweetFX? Właśnie go pobrałem i zabieram się do testów. :-)

EDIT: nie mogę wklejać linków. Chodzi o skriny gdzie stoisz na wzgórzu patrząc na zielone lasy. Na drugim skrinie widać tumany kurzu i lepsze oświetlenie scenerii.

24.05.2015 20:53
Kserkses
244
odpowiedz
Kserkses
124
Generał
Image

A ja się bawię kamerą, na razie testy

24.05.2015 20:55
Kserkses
245
odpowiedz
Kserkses
124
Generał
Image

2. Można pauzować grę i dowolnie przemieszczać kamerę

24.05.2015 21:21
246
odpowiedz
Coś miałem wpisać
3
Junior

Właśnie odnośnie kamery da się jakoś przybliżyć Geralta ?
Jakie opcje za to odpowiadają ?

25.05.2015 00:51
247
odpowiedz
konikos
7
Chorąży

sorry ale nie wiem po co ktos miałby robic te modyfikacje skoro daja one minimalne zmiany albo placebo a grafika na ultra w tej grze jest i tak z lekka przeladowana, roslinnosc

jestem na poczatku gry

25.05.2015 08:13
snopek9
248
odpowiedz
snopek9
178
Pogrubiony stopień

Ktore opcje najbardziej polepszaja grafike? Ktore lepiej wylaczyc bo zabieraja sporo klatek a nie daje wystarczajacego efektu?

25.05.2015 08:59
Lateralus
249
odpowiedz
Lateralus
83
Last Of The Wilds

[248]

Podpinam sie pod to pytanie, ale mnie bardziej interesuje które opcje są odpowiedzialne za uber ustawienia w grze, typu uber tekstury, uber cienie...

Bo jakoś z tych powyższych ustawień cfg gra dalej dla mnie nie jest ładna. W szczególności roślinność, trawa jest bardzo paskudna.

25.05.2015 09:29
250
odpowiedz
Hehhu
7
Legionista

@A.l.e.X
Co do posta [132], już to robiłem, mam ustawione w pliku wszystko tak jak powinno być, sharpness na 1, SSAO na 2, lecz za kazdym razem przy uruchomieniu gry, muszę to zmieniać, gdyż ustawia się Sharpness na maksymalne, i SSAO zamiast HBAO+. Co najlepsze, porównałem sobie troszkę te ustawienia co ty masz, z tymi oryginalnymi, i zauważyłem że brakuje tam 1 rzeczy, a mianowicie "tabelki" (nie mam pomyslu jak to inaczej nazwac)
[System]
HWPreset=0

Po dodaniu tego do twoich ustawień, wszystko ładuje się niby poprawnie, ale gra wtedy chodzi strasznie słabo. Co to może oznaczać?

Forum: Wiedźmin III - modyfikacje graficzne - PCMR
123następnaostatnia