Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS

8 GB w stylowej oprawie - wygraj pendrive od ZaNa Design

Jest nam niezmiernie miło ogłosić zwycięzców w konkursie "8GB w stylowej oprawie"! Najlepsze teksty świąteczno-noworoczne stworzyli autorzy o nickach: rob555, Tymeczek i markustheglorius. Osoby te otrzymają od nas stylowe pendrive'y od ZaNaDesign.

Gratulujemy!

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków KRS: Sąd rej. Kraków–Śródmieście XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

2. Konkurs polega na ułożeniu zabawnego, krótkiego tekstu literackiego nawiązującego do programu Gry Darmowe (darmowe.gry-online.pl), który jest dostępny na tvgry.pl. Teksty powinny być związane z okresem świątecznym lub noworocznym oraz mieć charakter humorystyczny.

3. W nadesłanych tekstach nie można używać nawiązania do alkoholu i narkotyków, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Nie spełnienie tego wymogu oznacza automatyczną dyskwalifikację nadesłanego tekstu.

4. Do umieszczenia tekstu na forum, niezbędna jest rejestracja na stronach internetowych Organizatora. Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine można założyć na stronie: http://www.gry-online.pl/rejestracja.asp

5. Swoje teksty można umieszczać na internetowym forum dyskusyjnym prowadzonym przez Organizatora w dniach od 27.12.2010 do 03.01.2011 roku włącznie. teksty zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w kolejnym etapie konkursu.

6. Zgłaszający tekst do konkursu oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do przygotowanego tekstu, oraz wyraża zgodę na jego wykorzystanie w całości lub fragmentach przez Organizatora.

7. Jeden użytkownik może zgłosić maksymalnie jeden tekst. W momencie, gdy jeden użytkownik zgłasza więcej niż jeden tekst, brany pod uwagę jest tylko ten, który został zgłoszony jako pierwszy.

8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w rozumieniu „Ustawy o ochronie danych osobowych” oraz „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, przez Organizatora w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu oraz w celach marketingowych i reklamowych Organizatora, ich udostępnianie przez Organizatora osobom trzecim oraz ich przetwarzanie przez takie osoby trzecie w celach marketingowych/reklamowych dotyczących prowadzonej przez te osoby trzecie działalności, świadczenia usług marketingowych/reklamowych przez te osoby, oraz zgodę na publikację tych danych, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, w wypadku gdy Użytkownik zostanie zwycięzcą lub jednym ze zwycięzców. Dane te będą wykorzystane przez Organizatora tylko i wyłącznie w tych celach.

9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, firmy-sponsora konkursu, oraz członkowie ich rodzin.

10. GRY-OnLine S.A. zastrzega sobie prawo przerwania konkursu lub zmian w regulaminie w każdym momencie bez podania przyczyny.

Nagrody i przekazanie nagród

11. Nagrodami w konkursie są ufundowane przez firmę Zana Design trzy pendrive’y o pojemności 8GB.

12. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

13. Autorzy trzech najlepszych tekstów wyłonionych przez Jury zostaną ogłoszeni na stronie konkursowej do 10 stycznia 2011 roku włącznie.

14. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników konkursu, jeżeli do tego czasu Organizator nie stwierdzi naruszenia regulaminu, nagroda zostanie przesłana na adres podany w profilu w serwisie GRY-OnLine (wysyłka wyłącznie na terytorium Polski).