Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość gry 3 sierpnia 2021, 15:08

Tencent chce przejąć 1C Entertainment, a wraz z nim Cenegę i Muve

UOKiK ogłosił, że holenderskie Proxima Beta Europe B.V., będące spółką zależną Tencent, planuje przejąć polską grupę 1C Entertainment. W jej skład wchodzą takie spółki jak Cenega, Muve oraz 1C Online Games.

Tencent dokonuje kolejnej inwestycji. Tym razem padło na polskie 1C Entertainment. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowano wpis informujący, że pojawiły się plany przejęcia rodzimej firmy przez holenderskie Proxima Beta Europe B.V., będące spółką zależną chińskiego giganta.

Grupa kapitałowa 1C Entertainment składa się z szeregu spółek, które operują w różnych segmentach branży gier. Do najważniejszych z nich zaliczyć można zajmującą się dystrybucją pudełkową Cenegę, sklep cyfrowy Muve, wydawcę 1C Online Games oraz Qloc oferujący specjalistyczne usługi z zakresu programowania testów i lokalizacji.

Nie ma wątpliwości, że są to podmioty istotne z punktu widzenia polskiego konsumenta. Po upadku CDP i wygaszeniu Techland Wydawnictwo, Cenega stała się głównym rodzimym wydawcą gier w pudełkach. Na ten moment nie wiadomo, w jakim stopniu przejęcie wpłynęłoby na funkcjonowanie grupy i zmiany były by odczuwalne z perspektywy konsumenta.

Warto zwrócić uwagę, że Tencent zanotował ostatnio spadki na giełdzie w Hongkongu. Jest to wynikiem krytycznych opinii chińskiego rządu o grach – kontrolowany przez państwo serwis określił je mianem „cyfrowej heroiny”.

  1. 1C Entertainment – oficjalna strona