Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość gry 17 maja 2010, 20:02

autor: Olek

Grupa CD Projekt odchudzona

Spółki Grupy CD Projekt zlokalizowane w Czechach i na Węgrzech nie są już jej własnością. To element strategii biznesowej, zgodnie z którą firma zamierza m.in. skoncentrować się na bardziej dochodowym i przewidywalnym polskim rynku oraz produkcji gier.

Spółki Grupy CD Projekt zlokalizowane w Czechach i na Węgrzech nie są już jej własnością. To element strategii biznesowej, zgodnie z którą firma zamierza m.in. skoncentrować się na bardziej dochodowym i przewidywalnym polskim rynku oraz produkcji gier.

O problemach Grupy CD Projekt wiadomo było od dawna. W marcu Michał Kiciński, współzałożyciel i jeden z szefów CD Projekt przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że o ile zanotowany w 2009 roku wyniki EBITDA na podstawowej działalności był pozytywny, to jednak straty poniesione zostały między innymi w spółkach zagranicznych.

W tym samym roku o 36% zmniejszyła się liczba wydanych przez CD Projekt tytułów. Sytuacja wymagała podjęcia zdecydowanych kroków. Grupa zmniejszyła zatrudnienie z 340 do 220 osób. Pod nóż poszły nierentowne kierunki działalności, w tym dystrybucja prowadzona na terenie Czech, Słowacji i Węgier. Sprzedaż dwóch ulokowanych zagranicą spółek to ostatni etap zmian reorganizacyjnych.

Transakcję zawarto 29 kwietnia, jednak dopiero dzisiaj pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie. CD Projekt Czech S.R.O. - spółka obsługująca terytorium Czech i Słowacji z siedzibą w Pradze została sprzedana zewnętrznej firmie. Natomiast CD Projekt Magyarorszag KFT wykupił dotychczasowy zarząd. Węgierska spółka przestała być częścią grupy, jednak pozostanie związana z CD Projekt, kontynuując działalność dystrybucyjną.

Obecna strategia Grupy CD Projekt opiera się na trzech założeniach. Pierwszym jest koncentracja na polskim rynku, drugim inwestycja w rozwój dystrybucji elektronicznej poprzez platformę GOG.com, a trzecim dalsze rozwijanie działalności związanej z produkcją gier komputerowych.

Firma CD Projekt podziękowała swoim partnerom licencyjnym oraz handlowym, a przede wszystkim graczom z Czech, Słowacji i Węgier. Ci ostatni zaproszeni zostali do korzystania z platformy dystrybucji cyfrowej GOG.com.

Grupa CD Projekt odchudzona - ilustracja #1

W tym roku Grupa CD Projekt powinna wypracować zyski na poziomie 10 mln zł. W przyszłym, za sprawą drugiej części Wiedźmina, ma być jeszcze lepiej.

Według wcześniejszych zapowiedzi w tym roku Grupa CD Projekt zamierza osięgnąć przychody na poziomie 90 mln zł (10 mln więcej niż w roku ubiegłym), co powinno pozwolić na osiągnięcie 10 mln zł zysku. W roku 2011, kiedy ukaże się Wiedźmin 2: Zabójcy Królów, zyski powinny być znacznie większe. Ceny, za jakie sprzedano należące do grupy spółki w Czechach i na Węgrzech nie zostały podane do publicznej wiadomości.

W tym roku dojdzie też do połączenia CD Projekt z notowaną na giełdzie firmą Optimus, co ma pozwolić uniezależnić się od zachodnich wydawców dzięki zdobyciu nowych źródeł finansowania.