Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość gry 10 lutego 2012, 12:57

autor: Kono

Bounty Hunter Mercenary – drzewo Arsenal

Opis talentów z drzewa Arsenal dla Bounty Hunter Mercenary.

Bounty Hunter Mercenary – drzewo Arsenal - ilustracja #1

Drzewo Arsenal

Pierwszy poziom:

Mandalorian Iron Warheads (2 pkt.) – zwiększa obrażenia zadawane przez wszystkie rakiety i Power Shot o 3%/pkt, a leczenie Kotlo Missile o 10%/pkt.

Integrated Systems (2 pkt.) – zwiększa moc leczenia dawanego i otrzymywanego o 1%/pkt.

Ironsights (3 pkt.) – zwiększa Aim o 3%/pkt.

Drugi poziom:

Stabilizers (3 pkt.) – redukuje pushback przy korzystaniu z Power Shot, Concussion Missile, Tracer Missile i Unload o 25%/pkt.

Muzzle Fluting (1 pkt) – redukuje koszt Power Shot i Tracer Missile o 9.

Upgraded Arsenal (1 pkt) – zwiększa efektywność cylindrów z gazem, gdy są aktywne. Combustible Gas Cylinder (zwiększa szansę na trafienie krytyczne umiejętnościami o 3%), High Velocity Gas Cylinder (redukuje koszt Rail Shot o 8), Combat Support Cylinder (zwiększa szansę na trafienie krytyczne umiejętnościami o 3%).

Custom Enviro Suit (2 pkt.) – zwiększa Endurance o 1%/pkt i otrzymywane leczenie o 3%/pkt.

Trzeci poziom:

Power Barrier (2 pkt.) – Power Shot i Tracer Missile mają 50%/pkt szansy na wygenerowanie Power Barrier, który redukuje otrzymywane obrażenia o 2% przez 15 s. Kumuluje się do 5 razy.

Afterburners (2 pkt.) – Rocket Punch ma 50% szansy, aby odrzucić przeciwnika na kilka metrów. Dodatkowo efekt odepchnięcia Jet Boots jest silniejszy i odpycha wrogów 2 m/pkt dalej.

Tracer Missile (1 pkt) – wystrzeliwuje rakietę zadającą obrażenia kinetyczne i dającą tzw. „heat signature” redukującą pancerz przeciwnika o 4% przez 15 s. Kumuluje się do 5 razy, a cel jest podatny na Rail Shot.

Target Tracking (2 pkt.) – zwiększa bonus krytycznego trafienia Unload i Heatseeker Missiles o 15%/pkt.

Czwarty poziom:

Jet Escape (2 pkt.) – redukuje cooldown Jet Boost o 5 s/pkt i Determination o 15 s/pkt.

Light 'Em Up (1 pkt) – cel Tracer Missile otrzymuje dodatkową „heat signature”.

Terminal Velocity (2 pkt.) – gdy High Velocity Gas Cylinder jest aktywny, wszystkie trafienia krytyczne rakietami i Unload mają 50%/pkt szansy na usunięcie 8 pkt. heat. Efekt nie może pojawić się częściej niż raz na 3 s.

Piąty poziom:

Pinning Fire (2 pkt.) – Unload ma 50%/pkt szansy, aby spowolnić przeciwnika o 50% na 2 s.

Riddle (1 pkt) – zwiększa obrażenia zadane przez Unload o 33%.

Tracer Lock (1 pkt) – Tracer Missiles dają Target Lock, który zwiększa obrażenia zadane przez następny Rail Shot o 6%. Kumuluje się do 5 razy.

Kolto Vents (1 pkt) – Vent Heat regeneruje 7% maksymalnych punktów życia w czasie 10 s.

Szósty poziom:

Barrage (3 pkt.) – Power Shot i Tracer Missile mają 10%/pkt szansy, aby wyzerować cooldown Unload i zwiększyć obrażenia zadane przez następny Unload o 25%. Efekt nie może pojawić się częściej niż raz na 6 s.

Power Overrides (2 pkt.) – redukuje cooldown Concussion Missile o 7,5 sekundy i cooldown Thermal Override o 15 s.

Siódmy poziom:

Heatseeker Missiles (1 pkt) – wystrzeliwuje kilka rakiet zadających obrażenia kinetyczne. Obrażenia są zwiększone o 5% za każdą „heat signature” na celu.