Forum Gry Hobby Sprzęt Rozmawiamy Archiwum Regulamin

Forum: Byliśmy ślepi! Za wszystkim stoi Bill Gates!

06.04.2020 12:29
Face SHit
1
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse
Wideo

Byliśmy ślepi! Za wszystkim stoi Bill Gates!

Witajcie Wansownicy

W styczniu pisałem odnośnie moich przemyśleń nt. potencjalnej zagładzie płynącej z technologii Space X i Elona Muska. Chcę się przyznać do popełnionego przeze mnie błędu. Źle przeanalizowałem ostatnie wydarzenia. Z tej strony chciałbym przeprosić Pana Muska i życzę zdrówka.
https://www.gry-online.pl/S043.asp?ID=15131550#post0-15169752

Ostatnie wydarzenia zmusiły mnie do kolejnych przemyśleń. Można łatwo powiedzieć że świat się kończy. Tym tokiem myślenia, po licznych analizach i przeczytanych materiałach, po zagłębieniu się w najczarniejsze zakątki Internetu, wszelkie poszlaki i znaki kierują się w stronę jednego konkretnego człowieka. Jak już się pewnie domyśleliście, tak chodzi o Pana Billa Gatesa a raczej Williama „Billa” Henry’ego Gatesa III-go. Nie wiedzieliście że tak naprawdę się nazywa? No to teraz już wiecie.

Ostatnie miesiące przynoszą niestety przykre wydarzenia. Koronawirus zbiera ponure i liczne żniwo. Na świecie dużo mówi się o szczepionkach, które mogłyby nas wszystkich uratować. Być może, ale co jeśli wam powiem że to wszystko to starannie zaplanowane działanie światowych elit w walce z przeludnieniem oraz w celu zdobycia władzy nad światem?!
Jeżeli w tym momencie stwierdzasz że piszę głupoty to okey, ale pozwól że zajmę ci tę chwilę czasu i dasz mi powiedzieć co mam do powiedzenia. Dziękuję.

Według szacunków Billa Gatesa Koronawirus może zebrać znacznie większe żniwo niż pierwotnie myślano. Dlatego zamierza wpompować chore pieniądze w 7 różnych fabryk lub laboratoriów nazywajcie to sobie jak możecie.
https://www.cnbc.com/2020/02/28/bill-gates-says-coronavirus-may-be-once-in-a-century-pathogen.html
https://www.geekweek.pl/news/2020-04-04/bill-gates-inwestuje-miliardy-dolarow-w-7-potencjalnych-szczepionek-na-covid-19/

Jak widać są duże szanse, ale co jeśli to wszystko to zasłona dymna? Co jeśli to tylko sposób na to żeby odgonić potencjalnych poszukiwaczy prawdziwej szczepionki? Nawet jeśli Gates stworzy szczepionki to i tak będzie to po wprowadzeniu jego autorskiego planu. Jakiego planu? Ano planu wszczepiania chipów. W założeniu chip ma w planie monitorować stan zdrowia który rzekomo ma wykryć wczesne stadia rozwoju koronawirusa. Co jest bardziej niepokojące to w założeniu chip ma wykluczać osoby które rzekomo są chore z wszelkiego życia publicznego oraz globalnego transportu.
https://www.benchmark.pl/aktualnosci/nadchodzi-id2020-nowa-cyfrowa-tozsamosc-dla-kazdego.html

A więc co? Kategoryzacja ludzkości? Jak najbardziej!
Teraz niestety trochę przytłaczające informacje. A zacznę od cytatu. Cytat pochodzi z Apokalipsy świętego Jana.

,,I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy,
bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia -
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć’’

Grubo co nie? No dobra możecie powiedzieć że przesadzam że głupie łączenie faktów. A dopiero teraz zaczynamy demaskowanie, osoby Billa Gatesa.
Korzystając z systemu szyfrowania znaków ASCII
I biorąc pod lupę jego mię Bill Gates III można wyliczyć ciekawą zależność. Suma jego imienia wynosi 666!!!

https://www.ascii-code.com (Tu można sprawdzić samemu)
B = 66

I = 73

L = 76

L = 76

G = 71

A = 65

T = 84

E = 69

S = 83

I = 1

I = 1

I = 1

Suma? 666! Znak diabła!

W Internecie pełno jest również materiałów z tak zwanego ,,THE HALL OF TORTURED SOULS’’
https://www.youtube.com/watch?v=kK0M74E8PS4

Jest to o tyle dziwne że na końcu wyświetlają się imiona torturowanych dusz. Żart programistyczny? Być może. Wtedy było to może zestawienie osób które pracowały nad ówczesnym systemem, które miał w nim mniejszy lub większy udział. To co jeśli w nadchodzącej ,,Sali Torturowanych Dusz’’ pojawimy się my wszyscy? Dziś człowiek jest towarem. Sprzedajemy swoje dane i prywatność w Internecie na różnorodnych serwisach itp.. Wszyscy bierzemy czynny udział w tworzeniu systemu bazy danych o wszystkich ludziach!

Ponad 80% procent światowych komputerów pracuje na systemach od Microsofta wliczając te rządowe. Co jeśli jednym małym skryptem jest w stanie przejąć kontrolę na wszystkimi swoimi maszynami? Może dlatego pewien czas temu można było za darmo zaktualizować Windowsa do najnowszej 10-tki za darmo. Żadna firma nie ma żadnego biznesu w tym aby dać swój najnowszy produkt za darmo. Chyba że celem jest przejęcie kontroli. Wówczas tak.

Tutaj posłużę się pewną stroną by zobrazować pewne teorie.
KTO ODRZUCA LEKARSTWO, TEN SKAZUJE SIĘ NA BOLESNĄ CHOROBĘ
Opis trąbiących kolejno sześciu aniołów (rozdziały 8 i 9) przerywają inne wizje. Jedna przedstawia potężnego anioła i siedem grzmotów. To, co one powiedziały, miało pozostać tajemnicą, dlatego św. Jan ich nie zapisał (Ap 10,4). Drugą wizją było symboliczne spożywanie przez niego księgi, która w jego ustach była słodka, jednak wnętrzności napełniała goryczą. Tak św. Jan to opisuje: „A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi! Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówił mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach” (Ap 10,8-11).
Św. Jan otrzymał ponowienie nakazu wypełnienia trudnej misji głoszenia Bożego orędzia, które dla głosiciela jest słodkie i gorzkie zarazem. Słodkie – bo przynosi radość pomagania w zbawieniu, gorzkie – bo często jest wyśmiewane i odrzucane z pogardą. Głoszenie Ewangelii łączy się z goryczą patrzenia, jak jest ona lekceważona i zwalczana. Lekceważenie słowa Bożego wywołuje konieczność bolesnych wydarzeń, zapowiedzianych przez trąbiących aniołów. Bóg dał nam swoje słowo, abyśmy uwierzyli i osiągnęli zbawienie. „Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących” – stwierdza św. Paweł (1 Kor 1,21). Zbawcze słowo Boże zostało jednak odrzucone przez wielu. Tak było i tak nadal się dzieje z powodu podszeptu szatana i ludzkiej niewiedzy. Wobec przekazywanej Ewangelii ludzie często zachowują się jak niemądre dzieci, które wypluwają lekarstwo podawane im przez matkę lub ojca. Przez to skazują się na długie cierpienie choroby, na bardziej dotkliwe sposoby leczenia, takie jak zastrzyki, pobyt w szpitalu, operacje. Ale bywa jeszcze gorzej. Niektórzy ludzie bowiem sami słowa Bożego nie przyjmują, a dodatkowo jeszcze utrudniają przekazywanie go innym. Usiłują jakby wytrącić z ręki lekarza lekarstwo podawane tym, którzy chcą je przyjąć. Zachowują się jak szatan, który zwalcza słowo Boże, ponieważ wie, że ono rozbudza wiarę i przynosi zbawienie. Tego w swojej złośliwości nie potrafi znieść, dla tego wypowiada wojnę wszystkim głosicielom słowa Bożego, pobudza do prześladowania ich.
Ponieważ zbawcze słowo Boże jest odrzucane, a jego głosiciele – prześladowani, dlatego świat ściąga na siebie bolesne wydarzenia, zapowiadane przez otwierane pieczęcie i apokaliptyczne trąby. Muszą one dotknąć świat, aby dzięki nim jakaś część ludzkości nawróciła się i uniknęła wiecznego potępienia. Muszą dotknąć ludzi jak dręcząca choroba, wywoływana przez świadome odrzucenie leczenia. Muszą dotknąć świat bolesne wydarzenia, zwiastowane przez apokaliptycznych trębaczy, bo ludzkość ciągle odrzuca Lekarza i podawane jej lekarstwo słowa Bożego i sakramentów. Odrzucając leczące słowo Boże, ludzkość poddaje się wpływom szatana. Ten zaś ma upodobanie w dręczeniu jej. Wiedzą o tym głosiciele słowa Bożego, dlatego ich wnętrze napełnia się bólem i goryczą, gdy spostrzegają lekceważące podchodzenie do Ewangelii i innych środków, które dał nam Bóg dla naszego zbawienia.

OPIECZĘTOWANI SŁUDZY PAŃSCY I WIELBICIELE BESTII
Księga Apokalipsy mówi o dwóch grupach ludzi, którzy pozwolili się opieczętować. Jedna to słudzy Pańscy (Ap 7,1-8), druga – wielbiciele Bestii (Ap 13,16). Rozsiani po całej ziemi ludzie – należący do różnych plemion i pokoleń, ludzie dobrej woli – pozwolili się opieczętować pieczęcią Pańską. Tę pieczęć przyniósł anioł, czyli posłaniec Boży. Symbolizuje on wszystkich współdziałających z Chrystusem i Duchem Świętym ludzi, którzy w ciągu wieków trudzili się, by pomóc światu się zbawić. Głównym „Pieczętującym” jest jednak Jezus i Duch Święty. Łaska, którą wlewają w umysły i serca ludzkie, pozostawia w nich znak Boga żywego. Tym znakiem jest wiara. Dotyka ona najpierw czoła, czyli umysłu, a potem – gdy połączy się z Bożą miłością – przemienia całego człowieka: jego myślenie, mówienie, postępowanie. Cały człowiek – zjednoczony z Chrystusem i przeniknięty Duchem Świętym – nosi znamię Boga żywego na całej swojej osobowości, upodabnia się do Niego. Tylko Trójca Święta posiada moc takiego „pieczętowania” człowieka. Jednak w to swoje wielkie dzieło zbawiania włączyła swoich „aniołów”. Są nimi nie tylko duchy niebieskie, ale także ludzie, którzy głoszą słowo Boże i udzielają sakramentów. Przekazując Ewangelię i udzielając chrztu oraz innych sakramentów, współdziałają z Bogiem zbawiającym. Wraz z Nim „pieczętują” sługi Boże.
Ci, którzy nie chcą służyć Bogu żywemu, odrzucają Jego pieczęć. Gardzą nią, bo nie chcą być podobni do Boga w myśleniu, mówieniu, pragnieniach, czynach. Wolą więc przyjąć inną pieczęć, o której także mówi Apokalipsa św. Jana: znak Bestii (Ap 13,16). Wolą nosić na czole i ręce znamię przeciwnika Boga żywego, czyli myśleć i działać jak nieprzyjaciel Chrystusa, jak „Anty-Chryst”. To piekielne znamię zostało udzielone ludziom dzięki aktywności i władzy ścisłego współpracownika Bestii. Jest nim oszust udający Baranka, czyli Jezusa Zbawiciela, a mówiący jak Smok, który nienawidzi Boga i sprytnie niszczy Jego dzieła (por. Ap 13,11). Ten oszust, nazywany „Drugą Bestią”, „Fałszywym Prorokiem”, jest „wilkiem w owczej skórze”, przed którym ostrzegł nas Chrystus (Mt 7,15). Symbolizuje on wszystkich ludzi – duchownych i świeckich różnych religii – którzy inteligentnie i podstępnie zwodzą ludzi i odciągają ich od Boga. Przez pieczęć na czole i ręce czynią ich podobnymi do demonów, bo myślą, planują i działają jak one. Ci przebrani za Baranka współpracownicy Bestii pieczętowali w przeszłości i obecnie pieczętują umysły swoimi zwodniczymi naukami, które nieraz mają pozory wielkiej teologii, a nawet Ewangelii. W rzeczywistości jednak są trucizną, która wsącza się w umysły i serca ludzkie i stopniowo zaciera w nich „obraz i podobieństwo Boże”.
Tak więc w ciągu dziejów ludzkich trwają dwa rodzaje pieczętowania. Każdy człowiek poddaje się jednemu z nich. Jeśli przyjmuje pieczęć Boga żywego, staje się do Niego podobny: myśli jak On i kocha jak On. Jeśli natomiast woli znamię Bestii, przeciwnika Boga, to sam się staje bestią, okrutną, nieczułą, złośliwą, podstępną. Myśli jak ona, planuje jak ona, działa jak ona, niszczy w świecie i sercach ludzkich dzieła Boże. Nie wielbi już Boga, swojego Pana, Stwórcę i Zbawiciela, lecz Jego przeciwnika.

https://www.teologia.pl/Apok/Ap_00.htm

Można zatem uznać Billa Gatesa mianem antychrysta który ma rzekomo mieć władzę nad ludzkością? Możliwe.

Zostańcie z Bogiem
Wujek Face SHit.

post wyedytowany przez Face SHit 2020-04-06 13:49:20
06.04.2020 12:30
Nobody_important
2
8
odpowiedz
3 odpowiedzi
Nobody_important
4
Pretorianin

Straciłem 20 punktów IQ po przeczytaniu tego.

06.04.2020 12:30
Nobody_important
2
8
odpowiedz
3 odpowiedzi
Nobody_important
4
Pretorianin

Straciłem 20 punktów IQ po przeczytaniu tego.

06.04.2020 14:19
Face SHit
2.1
2
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Nawet tego nie przeczytałeś. Nie minęło 30 od publikacji wątku a już skomentowałeś...

04.05.2020 21:41
Arkajf
2.2
1
Arkajf
38
Pretorianin

Dobrze, że zatrzymałeś się na pierwszym zdaniu. Drugie odbiera kolejne 20. Czytałem w Fakcie, że osoby, które przeczytały całość straciły zdolność do wyrażania myśli w mowie i piśmie. Podobno amerykanie szykują pozew zbiorowy a ruscy planują wykorzystanie tego tekstu w przyszłej wojnie jako ulotki rozrzucanej na polu walki w celu wyeliminowania wrogim ich sił.

04.05.2020 22:19
Face SHit
2.3
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Oglądasz za dużo Monty Pythona.

06.04.2020 12:36
Paudyn
3
2
odpowiedz
Paudyn
196
Kwisatz Haderach

[2]

Dzieki za ostrzezenie.

06.04.2020 12:44
fajny Książę
4
1
odpowiedz
fajny Książę
118
Capo

W dobie smartfonow znakowanie trzody nie ma wiekszego sensu. Co zas sie tyczy depopulacji, i tutaj jaszczur nie podejmie jakiejs aktywnosci, bowiem wyreczy go meteoryt, ktory uderzy w 2024.

06.04.2020 12:44
hopkins
5
2
odpowiedz
5 odpowiedzi
hopkins
170
Zaczarowany

Tylko, ze on nie ma na imie Bill, a William. Druga rzecz to czemu III jest liczone jako jeden? Reszta jest legitna!

06.04.2020 12:57
wyś
😂
5.1
1
wyś
50
Aloha!

Tylko, ze on nie ma na imie Bill, a William.

No i rozwaliłeś system autorowi :)

06.04.2020 13:14
Face SHit
5.2
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Jak już się pewnie domyśleliście, tak chodzi o Pana Billa Gatesa a raczej Williama „Billa” Henry’ego Gatesa III-go.

Tym razem się wam nie udało.

post wyedytowany przez Face SHit 2020-04-06 13:14:39
06.04.2020 13:34
hopkins
5.3
hopkins
170
Zaczarowany

Face Shit ale to nie wyjasnia czemu uzyto Bill, zamiast William. Podobnie z III. I !=1 w ASCII.

post wyedytowany przez hopkins 2020-04-06 13:35:42
06.04.2020 13:42
Face SHit
5.4
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Tu mój błąd. III interpretujemy tutaj jako zwykłą trójkę. Poza systemem ASCII.

Pozdrawiam.

06.04.2020 14:07
wyś
👍
5.5
2
wyś
50
Aloha!

Tu mój błąd. III interpretujemy tutaj jako zwykłą trójkę. Poza systemem ASCII.

Słusznie, takie było właśnie założenie św. Jana.

06.04.2020 13:27
TeRiKaY
6
odpowiedz
1 odpowiedź
TeRiKaY
149
Senator

naah to nie to, jakieś pół roku temu Kanye "kiedyś byłem dobrym raperem" West zapowiadał, że wkrótce razem z Elonem Muskiem rozwiąże problem bezdomności

06.04.2020 13:52
Drackula
😁
6.1
Drackula
192
Bloody Rider

nawet nie chce zgadywac co o KW mysli elon :p

06.04.2020 13:43
SaintHenry14
7
odpowiedz
SaintHenry14
1
Chorąży

Usuncie ten wątek prosze

06.04.2020 13:55
TheCerbis
8
3
odpowiedz
TheCerbis
40
The Wolf Among You

Nawet bez zerknięcia na nick autora tematu wiedziałem, że ty, Face SHit, nim jesteś. Dobra robota z odkryciem kolejnego spisku. Kontynuuj swoją pracę, ludzkość ciebie potrzebuje.

06.04.2020 14:02
Starcall
9
2
odpowiedz
Starcall
42
Generał

2/10 bo się postarałeś i trochę rozpisałeś więc będę szczodry

06.04.2020 14:05
10
odpowiedz
2 odpowiedzi
Ryokosha
35
Senator

Nudny się Shit już robisz...

06.04.2020 19:47
Face SHit
10.1
3
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Na następny raz szykuję prawdziwą bombę. Będę demaskował redakcję Gry-Online.PL. Polecą głowy.

post wyedytowany przez Face SHit 2020-04-06 19:48:25
06.04.2020 21:36
WolfDale
😱
10.2
WolfDale
29
SPARTAN B312

Czyżby Hed był iluminatem, a UV jaszczurem?

06.04.2020 14:15
😢
11
1
odpowiedz
zanonimizowany1246095
29
Generał

Face SHit - użytkownik, którego potrzebujemy w tych pokręconych czasach, a nie zasługujemy.

06.04.2020 15:25
Wicih
12
1
odpowiedz
1 odpowiedź
Wicih
2
Centurion

OP to ten "The hero we need, but don't deserve"

06.04.2020 15:25
Wicih
12.1
Wicih
2
Centurion

O przepraszam, zawtórowałem Tuskenowi. Potraktujmy to jako bump

06.04.2020 19:54
JestemRysiem
13
odpowiedz
3 odpowiedzi
JestemRysiem
4
Centurion

Halo, moderacja? Naprawdę nie kasujecie takich tematów?

06.04.2020 19:55
Face SHit
13.1
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Do tego służy forum aby dzielić się przemyśleniami. Widać mało na tym forum widziałeś.

Pozdrawiam

post wyedytowany przez Face SHit 2020-04-06 19:55:56
06.04.2020 21:31
JestemRysiem
13.2
JestemRysiem
4
Centurion

Przemyślenia a wrzucanie głupot to coś nie jest jedno i to samo.

(^ takie moje przemyślenia )

06.04.2020 21:38
13.3
zanonimizowany1310513
1
Pretorianin

Do tego służy forum aby dzielić się przemyśleniami.
...
Suma? 666! Znak diabła!

To są myśli homo sapiens sapiens?

post wyedytowany przez zanonimizowany1310513 2020-04-06 21:40:01
06.04.2020 21:35
😱
14
odpowiedz
1 odpowiedź
rniczypo
84
Pretorianin

Czy ten wątek jest na serio???

07.04.2020 08:23
Face SHit
14.1
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Ten wątek stanowi drugą część mojego cyklu ,,W poszukiwaniu prawdy z Wujkiem Facem" , a wszelkie tematy tutaj traktuję śmiertelnie poważnie.

07.04.2020 08:38
Zwierz z Wież
😢
16
1
odpowiedz
Zwierz z Wież
6
Pretorianin

Ten wątek byłby zabawny, gdyby nie ostatni wysyp foliarzy na forum.

07.04.2020 09:58
Soulcatcher
18
odpowiedz
4 odpowiedzi
Soulcatcher
226
ESO

Face SHit ---> udało ci się, wygrałeś, po latach trudu udało ci się i tobie podobnym zniechęcić wszystkich normalnych ludzi do wypowiadania się na tym forum.
A i tak, masz małego, ale żeby nazywać go Wansa to już dziwne.

EDIT: dosyć wyrwane to zdanie z kontekstu po skasowaniu innych wypowiedzi.

post wyedytowany przez Soulcatcher 2020-04-07 10:10:06
07.04.2020 10:15
Face SHit
18.1
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Człowieku weź się uspokój. Administracja zdjęła ci post i to w pełni słusznie.

Fajnie. Za niedługo wysmaruje temat ,,Jak zniszczyłem Gry-Online.PL". Nie chcę się z tobą w żaden sposób kłócić. Wątek powstał w celu humorystycznym, ale jak widać ty nie potrafisz dostrzec ewidentnego żartu... Pozwól że w tym momencie przerwę z tobą jakąkolwiek dyskusję, bo nie mam żadnego biznesu w tym żeby mieć cię jako wroga.

Aż dziw bierze że ktoś z takim stażem, a co za tym pewnie dużo większym doświadczeniem życiowym, bo zgaduje że jesteś ode mnie sporo starszy, jest w stanie się tak awanturować o byle pierdołe w internecie.

post wyedytowany przez Face SHit 2020-04-07 10:22:20
07.04.2020 10:27
Soulcatcher
18.2
Soulcatcher
226
ESO

Możesz być całkowicie spokojny bo to moje szkodliwe posty są usuwane a nie twoje więc nie wiem co co ci chodzi.

07.04.2020 12:05
TheCerbis
18.3
1
TheCerbis
40
The Wolf Among You

Ze wszystkich zebranych tu osób tylko jedna zniechęca do przebywania na forum i skutecznie psuje innym użytkownikom humor. Podpowiedź: nie jest to Face SHit, a jego nick zaczyna się na literę "S" i ma jedenaście liter.

07.04.2020 17:38
Whisper_of_Ice
18.4
1
Whisper_of_Ice
51
Bogata Żaba

UP True story, niby większy staż i starszy od niejednego z tego forum a taki przykład daje swoimi komentarzami.

spoiler start

Gratuluje gwiazdki

spoiler stop

07.04.2020 10:10
👍
19
odpowiedz
zanonimizowany12249
164
Legend
07.04.2020 10:34
20
odpowiedz
1 odpowiedź
sabaru
36
Konsul

Następny nawiedzony.

07.04.2020 10:54
20.1
zanonimizowany12249
164
Legend

Kto gdzie, ja? Litości, po prostu cieszę się, że hakjerzy ;) wezmą się za tego typa, bo na bank jak się nim potrząśnie to sporo guana się posypie. IMO jeden z większych skur.... w historii.

07.04.2020 14:43
21
odpowiedz
Ragn'or
178
mortificator minoris
16.04.2020 11:53
Face SHit
22
odpowiedz
2 odpowiedzi
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Witajcie,

Seria ,,Face SHit demaskuje świat'', albo jak kto woli ,,W poszukiwaniu prawdy z wujkiem Facem'' trwa dalej. W przygotowaniu są kolejne demaskujące fakty.

W przygotowaniu:
-Powiązania Gry-Online.PL z reptylianami i NWO (Wcześniejsza nazwa artykułu ,,Jak zniszczyłem Gry-Online.PL'')

post wyedytowany przez Face SHit 2020-04-16 12:35:55
16.04.2020 12:05
Czarny  Wilk
22.1
Czarny Wilk
86
Bo jestem czarny

GRYOnline.plTeam

Poprzednia nazwa podobała mi się bardziej

16.04.2020 12:21
Face SHit
22.2
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Drodzy czytelnicy.

Jeżeli jesteście w posiadaniu niesamowitych faktów, posiadacie dowody na teorie spiskowe. Piszcie tutaj, albo na maila. Wkrótce zostanie uruchomiony kontakt ze mną poza forum. Jeszcze dziś pojawię się na GOLowym discordzie. Będzie można przedyskutować ze mną podejrzane sprawy. Discord dziś godzina 19:30.

21.04.2020 09:12
Face SHit
23
odpowiedz
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse
Image

Jak zapewne wiecie pracuje właśnie nad kolejnym odcinkiem ,,W poszukiwaniu prawdy z wujkiem Facem''. Z wielką dumą ogłaszam że będzie to wyjątkowy odcinek, bo będzie miał premierę na youtubie. Odcinek nosi nazwę ,,Jak zniszczyłem Gry-Online.pl''. Dużo kompromitujących faktów i wydarzeń o których nie mieliście pojęcia. Zeznania świadków i anonimowych informatorów. Bądźcie czujni, więcej info wkrótce. Na ten czas podzielę się zdjęciem z planu zdjęciowego w którym kręcimy rekonstrukcje. Będzie się działo. Polecą głowy.

Komu przeszkadzał sukces siary w 2018? Gdzie zginął DanuelX? Kto jest w posiadaniu Małego Wansy na DVD? Na te i inne pytania dostaniecie odpowiedź już wkrótce.

Zostańcie z Bogiem
Wujek Face

P.S. jeżeli jesteś w posiadaniu nieprawdopodobnych faktów nt. serwisu Gry-Online pisz. Jeżeli obawiasz się o własne życie można będzie się ze mną skontaktować na Golowym Discordzie w piątek o godzinie 19:30. Wkrótce rusza adres mailowy na który będziecie mogli podsyłać mi informacje.

post wyedytowany przez Face SHit 2020-04-21 09:24:33
21.04.2020 10:18
24
odpowiedz
1 odpowiedź
zanonimizowany1314592
0
Legionista

To nie Bill Gates chce zawładnąć światem tylko NWO z Reptilianami i Anunaki !!! bo jak myślicie że miliarderzy są miliarderami bo zarobili tyle kasy to jesteście w błędzie bo dopóki służą swoim panom to mają cyferki na kontach które istnieją póki nie padnie internet już od wielu tysięcy lat jesteśmy pod okupacją Jaszuroludzi i Anunaki gdy przegraliśmy wojnę galaktyczną wiele tysięcy lat temu myślicie dlaczego wszystkie znaleziska które nie zgadają się z kanonem Archeologicznym są ukrywane !!! jesteśmy pod okupacją obcych od tysiącleci!!! Bo najlepszy niewolnik to taki niewolnik który nie wie że jest niewolnikiem i ma pana który nad nim stoi i się śmieje.Bill Gates to marionetka NWO myślicie dlaczego istnieje tylko windows i nie ma innego systemu ? Myślicie dlaczego jest tyle wojen na świecie ? To NWO i Okupanci je prowokują !!!! a wiecie dlaczego ? bo nie chcą byśmy się zjednoczyli bo gdy się zjednoczymy to obalimy NWO i przywalimy atomówkami podziemne bazy okupantów i znowu będziemy kosmiczną potęgą !!! I pewnie myślicie że to bajdużenie jakiegoś wariata który siedzi w domu bo ma urlop aż mu firmy nie otworzą przez Koronowirusa który został stworzony przez Okupantów nie w celu by nas zniszczyć tylko po to by mieć rozrywkę bo lubią patrzeć jak Ludziki wpadają w panikę i umierają itd. Zapamiętajcie nasza cywilizacja powstała 2 miliony lat temu a pod okupacją jesteśmy już z 40 tysięcy lat!!

21.04.2020 10:46
TheCerbis
24.1
TheCerbis
40
The Wolf Among You

Dobrze, rozumiemy, ale po co tak krzyczeć???

21.04.2020 18:24
25
odpowiedz
zanonimizowany1314592
0
Legionista

byś usłyszał prawdę

23.04.2020 08:58
Face SHit
26
odpowiedz
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Niestety z przyczyn osobistych nie będę w stanie pojawić się na piątkowym discordzie w ramach pracy nad ,,Jak zniszczyłem Gry-Online.pl". Zapraszam w sobotę o godzinie 20 :)
Pozdrawiam
Wujek Face

23.04.2020 09:30
slow ride
27
odpowiedz
slow ride
48
Man Of No Ego
Wideo

Materiał z przed roku o tym człowieku, oglądanijcie to tylko dwie minuty.
https://youtu.be/Pwj5UNOPwBA
Gates o tej pandemii wiedział już wcześniej.

post wyedytowany przez slow ride 2020-04-23 09:31:02
23.04.2020 09:34
dawcio989
28
odpowiedz
dawcio989
1
Junior

Dziwne to wszystko

04.05.2020 07:56
Face SHit
29
1
odpowiedz
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Kolejny głos rozsądku. Tym razem z Rosji.

Zdaniem reżysera „Spalonych słońcem” słynna firma planuje wszczepianie ludziom chipów „spełniających rolę kontrolującego instrumentu sprawdzającego zgodność charakterystyk codziennej aktywności z jakąś kryptowalutą”. „Ostateczny cel to zmniejszenie ludzkości, zbyt wiele zużywającej tlenu, jedzenia i wszystkiego innego” – podsumował.

Nikita Michałkow - Swój chłop.

https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200509867-Rosja-slynny-rezyser-oskarza-Bila-Gatesa.html

04.05.2020 09:07
malyb89
30
odpowiedz
malyb89
161
Demigod
Image
Wideo

Przeddzień lub dwa dni przed buchnięciem informacji o jakims wirusie

A tu coś na deser

https://youtu.be/RvXaDsuLkj4

04.05.2020 19:52
Face SHit
31
odpowiedz
1 odpowiedź
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Iwan i jego delfin dołączają do drużyny oświeconych prawdą.

W polskim show biznesie przybywa celebrytów, którzy kwestionują realność pandemii. Ivan Komarenko najpierw wyraził swój sprzeciw wobec ewentualnej obowiązkowej szczepionce na koronawirusa, teraz zaś twierdzi, że COVID-19 to oszustwo, za którym stoją Bill Gates i mainstreamowe media.

https://rozrywka.dziennik.pl/plotki/artykuly/7688742,ivan-komarenko-pandemia-koronawirus-teoria-spiskowa-covid-19-teoria-spiskowa.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Dziennik-Rozrywka+%28RSS+-+Dziennik+-+Rozrywka%29

Dołącz i ty!

post wyedytowany przez Face SHit 2020-05-04 19:53:11
04.05.2020 21:36
WolfDale
😊
31.1
WolfDale
29
SPARTAN B312

Dołączam, na stos z deBilem Gejtesem!

09.05.2020 11:52
32
odpowiedz
Mloda
0
Junior
Image

Słuchajcie moi drodzy w języku hebrajskim szóstka i litera w to to samo dodam wam obrazki możecie też samo sprawdzić w necie hebrajska szóstka wyglada jak hebrajskie w co oznacza że może 666=www ? I tyle w temacie

12.05.2020 10:28
Cainoor
33
odpowiedz
1 odpowiedź
Cainoor
217
Mów mi wuju
12.05.2020 12:24
Face SHit
33.1
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse
Image

Następni przeszli na stronę mroku, ale po Onecie można się było tego spodziewać.

12.05.2020 21:04
34
odpowiedz
Łuki
1
Centurion

Wydaje mi sie iż bardziej prawdopodobne jest to iz za konowirusem stoi twoja stara a nie Bill

13.05.2020 14:13
Face SHit
35
odpowiedz
4 odpowiedzi
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse
Image

https://www.spidersweb.pl/plus/2020/05/bill-gates-pandemia

Spidersweb popełniło artykuł który potwierdza moje słowa!

post wyedytowany przez Face SHit 2020-05-13 14:26:50
14.05.2020 09:36
35.1
zanonimizowany1335084
0
Pretorianin

ciekawe że nikt nie pomyśli o Sorosie który na pewno maczał paluchy w składzie tych szczepionek

14.05.2020 11:23
Face SHit
35.2
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Soros jest małym nic nie znaczącym trybikiem w tej machinie.

14.05.2020 11:32
35.3
zanonimizowany1335084
0
Pretorianin

nie prawda

14.05.2020 11:34
Face SHit
35.4
Face SHit
86
To ja mam Małego Wanse

Prawda.

Forum: Byliśmy ślepi! Za wszystkim stoi Bill Gates!