Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość gry 13 grudnia 2011, 20:33

autor: Jaxa

Słowniczek języka MMO

Grind? Levelowanie? WTB? Tank zbierający moby AOE pullem? Jeżeli przerażają cię te słowa, zajrzyj tutaj.

Słowniczek języka MMO - ilustracja #1

Świat gier MMO pełen jest skrótów i wyrażeń, które mogą przerażać, a nawet odstraszać początkujących graczy. Zaprezentowany poniżej słownik ma na celu przybliżenie wam dziwacznego języka, jakim posługują się gracze z całego świata, oraz kilku określeń charakterystycznych dla polskiego slangu MMO.

A

Add, Ad – dodatkowe moby, najczęściej stojące przy bossie lub przez niego przyzywane.

AOE – Area Of Effect – umiejętność działająca na określonym obszarze lub określenie obszaru, na jakim działa umiejętność.

AFK – Away From Keyboard – z dala od klawiatury.

Aggro – również: Threat – stopień, w jakim mob jest zainteresowany naszym bohaterem, stąd „utrzymywać aggro”, czyli pilnować, żeby mob/boss atakował ciebie, a nie innych.

Aggrowaniepolski slang – zbieranie na siebie moba, zazwyczaj oznaczające początek walki.

Alt – również: Second – każda dodatkowa postać zakładana przez gracza.

B

Boost – określenie wzmacniania jakiejś klasy postaci, zazwyczaj mające miejsce przy okazji wprowadzenia poprawki do gry.

Boss – potężny mob, do którego pokonania potrzeba całej drużyny, charakteryzuje się lepszym lootem niż inne moby w danej lokacji.

Build – ogół punktów wydanych na umiejętności w drzewach.

Buff – umiejętność, która wzmacnia potencjał postaci; również samo nakładanie tej umiejętności na postacie.

Buffowaćpolski slang – nakładać buffy.

Bug – błąd w grze.

C

CCCrowd Control – umiejętność pozwalająca kontrolować zachowanie kilku mobów przez spowalnianie, unieruchamianie, ogłuszanie lub ogłupianie.

CDCooldown – czas, po którym możesz użyć danej umiejętności ponownie.

Chainquest, Chain – łańcuch następujących po sobie questów układających się w logiczny ciąg.

Content – zawartość; całość fabuły, lokacji i wyzwań, jakie twórcy proponują graczom.

D

DD – Direct Damage – obrażenia bezpośrednie, zadawane pojedynczemu mobowi; czasem również określenie na umiejętność zadającą tego typu obrażenia.

Debuff – umiejętność, która osłabia przeciwnika, czasem również określenie na umiejętność służącą do zdejmowania buffów.

DOT – Damage Over Time – określenie obrażeń zadawanych przez pewien czas w określonym interwale czasowym; czasem również określenie na umiejętność zadającą tego typu obrażenia.

DPSDamage Per Second – rodzaj klasy postaci, specjalizującej się w zadawaniu obrażeń; także ilość obrażeń, jakie zadajemy w ciągu sekundy.

Drain – określenie umiejętności pozwalającej na odbieranie przeciwnikom siły życiowej; czasem mylona z DOT-em, od którego różni się zazwyczaj tym, że część wyssanej energii dodawana jest postaci.

Słowniczek języka MMO - ilustracja #2

E

EQ – Equipment – ogół przedmiotów założonych przez postać.

Expieniepolski slang – zdobywanie doświadczenia.

F

Farmienie, Farma – grindowanie celem zdobycia przedmiotu bądź przedmiotów, rzadziej punktów doświadczenia.

Flashpoint – grupowa wyprawa przeznaczona dla 4 graczy.

G

GCDGlobal Cooldown – czas, po którym można użyć kolejnej umiejętności.

Glass Cannon – postać o olbrzymim DPS-ie, ale o marnych możliwościach defensywnych.

Grind – rodzaj zdobywania doświadczenia lub przedmiotów polegający na ciągłym zabijaniu tych samych mobów.

H

HOTHealing Over Time – określenie leczenia działającego przez jakiś czas i leczącego pewną liczbę obrażeń w odpowiednim interwale czasowym.

Healer – rodzaj klasy postaci, specjalizujący się w leczeniu.

I

Inventory – ogół przedmiotów posiadanych przez postać.

Item – przedmiot.

Słowniczek języka MMO - ilustracja #3

K

Kite – Killing In Transitpolski slang: Kitowanie, Kajtowanie – rodzaj tankowania, polegający na uciekaniu z mobem i zadawaniu mu obrażeń na odległość; taktyka stosowana również przeciwko innym graczom w walkach PvP.

L

Lag – spowolnienie wymiany pakietów pomiędzy serwerem a klientem.

Levelingpolski slang: Levelowanie – zdobywanie poziomów.

LFG – Looking For Group – szukam grupy; rzadziej: Looking For Guild – szukam gildii.

LFMLooking For Men – szukam ludzi.

LFPLooking For Party – szukam drużyny.

Loot – przedmioty i waluta otrzymane za pokonanie moba.

Lootowaćpolski slang – zbierać przedmioty i pieniądze z zabitych mobów.

M

Main – główna postać na koncie.

Mob – Mobile Object – kiedyś nazywano tak każdy obiekt w grze, obecnie określenie każdego wrogiego NPC-a.

N

Nerf – określenie, wywodzące się nomen omen z Gwiezdnych Wojen, oznaczające osłabienie klasy postaci. Odbywa się zazwyczaj przy okazji wprowadzenia poprawek do gry.

Newbie – początkujący gracz.

Ninja – gracz, który przyłącza się do grupy tylko po to, by ją okraść.

Ninja-pull – sytuacja, w której moby zostają zaggrowane, a grupa nie jest na to gotowa.

NPC – Non-Player Character; każda postać niebędąca postacią sterowaną przez gracza.

Nuke – bardzo potężny atak.

Słowniczek języka MMO - ilustracja #4

O

OMW – On My Way – jestem w drodze.

Operacja – grupowa wyprawa przeznaczona dla 8 lub 16 graczy.

OPOver-Powered – postać lub NPC, który jest znacznie lepszy lub potężniejszy.

P

Patch – łatka do gry naprawiająca bugi, nerfująca i boostująca klasy i przedmioty lub dodająca nowy content.

PK – Player Killer – zabójca graczy.

Proc – umiejętność, której aktywacja jest (lub może być) wywołana przez użycie innej umiejętności.

Pull – polski slang: Pullowanie – ściągnięcie na siebie aggro moba lub grupy mobów.

PugProbably Under Geared – grupa nieznajomych próbująca razem wykonać Flashpoint lub Operację i najczęściej nieradząca sobie z tym ze względu na brak zgrania.

PvE – Player vs. Enemy lub Player vs. Environment – gracz przeciwko wrogom lub gracz przeciwko otoczeniu.

PvP – Player vs. Player – gracz przeciwko graczowi.

Q

Quest – zadanie, misja, za którą można dostać doświadczenie, gotówkę, przedmioty, a także punkty Ciemnej i Jasnej Strony.

R

Rebuff – odnowienie buffów.

Rez, Res – wskrzeszenie gracza; używane głównie jako prośba o wskrzeszenie.

Respawn – pojawianie się w grze na przykład mobów po zabiciu, przedmiotów po podniesieniu.

RLRaid Leader – przywódca grupy na Operacji – jako że skrót pochodzi z WoW-a można się spodziewać jego zmiany.

S

Spawn Point – miejsce, w którym odradzają się moby.

T

Tank – klasa postaci specjalizująca się w braniu na siebie przeciwników, trzymaniu aggro i przeżywaniu starć (zazwyczaj przy pomocy Healera).

Twink – postać, która stara się zmaksymalizować swoje możliwości w danym przedziale levelowym.

W

WTB  Want To Buy – chciałbym kupić.

WTS Want To Sell – chciałbym sprzedać.

WTT Want To Trade – chciałbym zamienić.