Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość gry 27 maja 2019, 16:07

autor: Aquma

Polish Gamers Research 2019: co 5. edycja badań mówi o polskim graczu?

Dzięki 5. edycji badań Polish Gamers Research poznaliśmy wiele aktualnych danych na temat polskiego gracza – jego wieku, miejsca zamieszania, a także sytuacji finansowej i rodzinnej. Istotnym tematem badań są zwyczaje grających rodziców oraz ich dzieci. Po raz pierwszy przebadano tzw. „silver gamers", czyli grających seniorów w przedziale wiekowym 55-65 lat.

Polski gracz w liczbach - Polish Gamers Research 2019: co 5. edycja badań mówi o polskim graczu? - wiadomość - 2019-05-28
Polski gracz w liczbach

5. edycja ogólnopolskich badań graczy została przygotowana przez inicjatywę Polish Gamers Observatory oraz Krakowski Park Technologiczny we współpracy z firmą badawczą IQS. Opublikowany właśnie raport Polish Gamers Research 2019 przedstawia sylwetkę polskiego gracza – m.in. jego wiek, przyzwyczajenia, ulubione gatunki, średnie wydatki na gry, a przede wszystkim określa, jaki odsetek internautów to gracze.

W tegorocznej edycji 76% respondentów zadeklarowało, że w ciągu ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie przynajmniej raz zagrało na jednej z podanych platform (gry instalowane na PC, gry przeglądarkowe, gry konsolowe, gry mobilne lub gry na portalach społecznościowych). Warto zauważyć, że zgodnie ze światowymi trendami również i w Polsce ponad połowa grającej populacji ma regularnie do czynienia z grami na urządzenia mobilne (smartfony lub tablety).

Polski gracz jest coraz starszy

Analizując wiek musimy mieć na uwadze, że wszystkie dotychczasowe edycje Polish Gamers Research były realizowane na próbie wiekowej 15-55 lat. Większość polskich graczy mieści się w przedziale 25-34 (32%) lub 35-44 lata (29%). Najmłodsi gracze w wieku od 16 do 24 lat plasują się dopiero na trzecim miejscu, z udziałem na poziomie 24%. Gracze, którzy przekroczyli 45 rok życia to zaledwie 14% ogółu, co raczej nie stanowi wielkiego zaskoczenia, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że granie mimo wszystko jest relatywnie młodym hobby.

Analizując wyniki badań z ostatnich 5 lat, zauważamy, że społeczność polskich graczy ewidentnie się starzeje. Jeszcze w 2015 roku osoby młode (przedział wiekowy 16-24 lata) stanowiły aż 43% ogółu grającej braci – blisko 20% więcej niż w 2019. Zestawiając wyniki pierwszej edycji badań z roku 2014 z najnowszymi danymi zauważamy, że z roku na rok przybywa graczy w przedziale 35-44 lata. Rezultat ten może sugerować, że granie jest domeną osób w każdym wieku, a grający Polak przywiązuje się do swojego hobby i nie porzuca go po wejściu w dorosłość i założeniu rodziny.

Niezmiennie liczymy też na to, że w kolejnych edycjach doczekamy się rozszerzenia badania na dzieci w przedziale 7-15, co pozwoliłoby wyciągać znacznie pełniejsze wnioski dla całej populacji grających.

Wiek polskich graczy. Źródło: Polish Gamers Research 2019. - Polish Gamers Research 2019: co 5. edycja badań mówi o polskim graczu? - wiadomość - 2019-06-04
Wiek polskich graczy. Źródło: Polish Gamers Research 2019.

Mężczyźni – gracze komputerowi i konsolowi, kobiety – graczki mobilne i społecznościowe

Podobnie jak w poprzednich latach, uśrednionych rozkład płci wśród graczy jest prawie równy. Warto jednak zwrócić uwagę, że wynika to z wysokiej reprezentacji kobiet wśród graczy mobilnych i społecznościowych. Gry instalowane na PC i przede wszystkim gry konsolowe to wciąż domena mężczyzn. W przypadku obu tych platform proporcja 70:30 jest praktycznie niezmienna we wszystkich przeprowadzonych edycjach badania.

Płeć polskich graczy. Źródło: Polish Gamers Research 2019. - Polish Gamers Research 2019: co 5. edycja badań mówi o polskim graczu? - wiadomość - 2019-06-04
Płeć polskich graczy. Źródło: Polish Gamers Research 2019.

Miejsce zamieszkania i sytuacja zawodowa

Mieszkamy w miejscowościach o wszelkim możliwym rozmiarze, choć najczęściej na wsi (33%) lub w miasteczku do 100 tys. mieszkańców (32%), co de facto mówi więcej na temat charakterystyki polskiego społeczeństwa niż graczy jako takich. Można jednak zauważyć, że w porównaniu z poprzednimi edycjami badania, w 2019 roku zwiększył się odsetek graczy mieszkających w dużych miastach. Znakomita większość graczy (50%) posiada stałą pracę i deklaruje, że znajduje się w przeciętnej (42%) lub dobrej (34%) sytuacji finansowej.

Miejsce zamieszkania i majętność. Źródło: Polish Gamers Research 2019. - Polish Gamers Research 2019: co 5. edycja badań mówi o polskim graczu? - wiadomość - 2019-06-04
Miejsce zamieszkania i majętność. Źródło: Polish Gamers Research 2019.

Ciekawie prezentują się dane na temat wykształcenia – wynika z nich, że w gruncie rzeczy nie ma ono wielkiego znaczenia w kontekście naszego hobby. Najliczniejszą grupą w polskiej społeczności graczy są ludzie po szkole średniej (38%), ale nie brakuje także absolwentów szkół wyższych (35%) oraz Polaków, którzy na razie ukończyli tylko szkołę podstawową (zapewne niejednokrotnie jest to związane z wiekiem – najmłodsi z badanych to nastolatkowie).

Wykształcenie i sytuacja zawodowa. Źródło: Polish Gamers Research 2019. - Polish Gamers Research 2019: co 5. edycja badań mówi o polskim graczu? - wiadomość - 2019-06-04
Wykształcenie i sytuacja zawodowa. Źródło: Polish Gamers Research 2019.

Wiadomości z cyklu Kondycja polskiego rynku gier 2019

  1. Polish Gamers Research 2019: co 5. edycja badań mówi o polskim graczu?
  2. Polish Gamers Research 2019: jak często sięgamy po pada
  3. Polish Gamers Research 2019: preferowane konsole i gatunki Polaków
  4. Polish Gamers Research 2019: skąd bierzemy gry i jak za nie płacimy?
  5. Polish Gamers Research 2019: zainteresowanie e-sportem i podejście do prywatności
  6. Polish Gamers Research 2019: gracze i ich dzieci
  7. Polish Gamers Research 2019: gracze seniorzy