Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość pozostałe 31 grudnia 2002, 16:40

autor: Solnica

Nowy system oceniania i oznaczania gier w krajach Wspólnoty Europejskiej

Organizacja The Interactive Software Federation of Europe (ISFE) poinformowała o wprowadzeniu nowego systemu oceniania i oznaczania zawartości gier video, według którego począwszy od kwietnia 2003 roku, powinny być oznaczane wszystkie tytuły wprowadzone do sprzedaży w państwach będących członkami Unii Europejskiej.

Organizacja The Interactive Software Federation of Europe (ISFE) poinformowała o wprowadzeniu nowego systemu oceniania i oznaczania zawartości gier video, według którego począwszy od kwietnia 2003 roku, powinny być oznaczane wszystkie tytuły wprowadzone do sprzedaży w państwach będących członkami Unii Europejskiej.

Skala ocen ISFE bazować będzie podobnie jak inne tego typu skale na wieku docelowego klienta dla danej gry. W sumie dostępnych będzie pięć kategorii – gra nie zawierająca żadnych szkodliwych treści oznaczona zostanie jako 3+, kolejne progi wiekowe to: 7+, 12+, 16+ oraz 18+. Dodatkowo, aby lepiej opisać niebezpieczną zawartość gry, może ona zostać oznaczona jedną lub dwiema z sześciu dostępnych ikon graficznych oznaczających: violence (przemoc), sex (seks), drugs (narkotyki), fear (momenty grozy), discrimination (dyskryminacja) oraz bad language (złe słownictwo)

Na zastosowanie nowego systemu zdecydowały się niemal wszystkie państwa EU z wyłączeniem Finlandii i Portugalii, które postanowiły wprowadzić u siebie nowe oznaczenia nieco później oraz Niemiec, w których tamtejszy rząd postanowił wprowadzić własny system.