Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość pozostałe 19 marca 2013, 09:20

autor: Góral

Szef Electronic Arts odchodzi z firmy z powodu słabych wyników finansowych

Z dniem 30 marca bieżącego roku nowym szefem firmy Electronic Arts zostanie Larry Probst, który tymczasowo przejmie obowiązki Johna Riccitiello. Ten zmuszony jest do zrezygnowania z pełnionej posady ze względu na niższe, niż zakładano, wyniki finansowe korporacji.

Szef firmy Electronic Arts – John Riccitiello – zakończy swoją pracę u jednego z największych wydawców 30 marca bieżącego roku. Sytuacja podyktowana jest słabymi wynikami finansowymi, za które odpowiedzialność ponosi Riccitiello. Jego obowiązki, na czas poszukiwania nowego CEO, przejmie Larry Probst, dyrektor generalny koncernu w latach 1991 – 2007.

John Riccitiello szefował Electronic Arts od 2007 roku. - Szef Electronic Arts odchodzi z firmy z powodu słabych wyników finansowych - wiadomość - 2013-03-19
John Riccitiello szefował Electronic Arts od 2007 roku.

Electronic Arts spodziewa się w najbliższym czasie rezultatów gorszych od zakładanych. Akcjonariusze domagają się przysłowiowego ścięcia głowy, więc odpowiedzialność za taki stan rzeczy wziął na swoje barki John Riccitiello. Korporacja doceniła jednak jego wkład w rozwój firmy, zwłaszcza skupienie się na cyfrowej dystrybucji i rynku urządzeń mobilnych.

”Jestem dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy (razem z EA – dop. red.). Po sześciu latach czuję, że czas przekazać pałeczkę i pozwolić, by firma weszła w kolejną fazę rozwoju i innowacji”- napisał Riccitiello w oficjalnym oświadczeniu.

John Riccitiello pracował dla „Elektroników” w latach 1997 – 2004, po czym odszedł do firmy Elevation Partners, a także został szefem VG Holdings. Do Electronic Arts wrócił w 2007 roku i od tamtej pory pełni funkcję dyrektora wykonawczego. Z dniem 30 marca oficjalnie opuści szeregi korporacji, jednak dzięki uzyskanemu porozumieniu otrzyma rekompensatę równą 24 pensjom.

Jego obowiązki przejmie Larry Probst, który szefował już EA w latach 1991 – 2007. Od 1994 jest także Prezesem Zarządu. Funkcję CEO będzie jednak pełnił tylko tymczasowo. Plotkuje się, że miejsce Riccitello na stałe przejmie albo Frank Gibeau (prezes EA Labels), albo Peter Moore (dyrektor operacyjny).