Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca

Prison Architect - poradnik do gry

Prison Architect - poradnik do gry

SPIS TREŚCI

Raporty w Prison Architect | Interfejs Prison Architect poradnik

Raporty

Klikając na ikonę raportów, otwieramy specjalne okno zawierające szereg przydatnych informacji na temat naszego więzienia. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi w grze, dlatego warto poświęcić mu nieco miejsca. Poniżej opisano poszczególne elementy dostępne w tym oknie.

X - ikona Raportów [Reports], uruchamiająca okno z raportami - Raporty w Prison Architect | Interfejs - Prison Architect - poradnik do gry

X - ikona Raportów [Reports], uruchamiająca okno z raportami;

1 - obsługa [Staff] - zakładka pozwalająca na odnalezienie i zwolnienie wybranych pracowników więzienia;

2 - więźniowie [Prisoners] - w tej zakładce znajduje się lista wszystkich więźniów. Można w niej wyłączyć napływ nowych penitencjariuszy;

3 - zadania [Jobs] - zestawienie wszystkich czynności wykonywanych obecnie w więzieniu. Przydaje się, jeśli nie potrafimy określić, czemu dane zadanie nie jest wykonywane (wówczas świeci się na czerwono i zostaje podany powód błędu);

4 - potrzeby [Needs] - zakładka informująca o potrzebach więźniów oraz stopniu ich zaspokojenia. Działa jedynie pod warunkiem, że posiadamy psychologa. Jest to na tyle istotny element zabawy, ze poświęcono mu osobny rozdział poradnika: Potrzeby więźniów.

5 - Kontrabanda [Contraband] - zestawienie informujące o nielegalnych towarach znajdujących się na terenie więzienia i chęci więźniów, aby je zdobyć.

6 - reżim [Regime] - pozwala na ustalenie porządku dnia w więzieniu. Do wyświetlenia tej zakładki potrzebny jest dyrektor [Warden]. Reżimowi poświęcono rozdział Porządek dnia;

7 - polityka więzienia [Policy] - w tej zakładce można ustalić kary dla więźniów, którzy złamali regulamin więzienia. Staje się aktywna po wynalezieniu polityki więzienia przez szefa straży [Chief]. Patrz rozdział: Polityka więzienia i podkopy.

8 - granty [Grants] - tutaj znajduje się zestawienie dostępnych misji oraz otrzymywanych za nie nagród. Od razu warto uruchomić wszystkie, ponieważ nie istnieje żaden limit czasowy, w którym należałoby je wykonać. Następnie można przystąpić do ich realizacji;

9 - finanse [Finance] - zestawienie wszystkich przychodów i strat w budżecie. Działa pod warunkiem, że posiadamy księgową [Accountant]. Przydaje się, jeśli nie rozumiemy, czemu nasza placówka przynosi straty. Towary wytworzone przez więźniów nie są tu uwzględnione;

10 - wycena [Valuation] - zakładka przedstawiająca ogólną wartość więzienia oraz otrzymane kary. Nie ma większego wpływu na rozgrywkę;

11 - okno wybranej zakładki, w którym przedstawione są szczegółowe dane.