Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość gry 12 października 2009, 15:22

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika)

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym notowaniem najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii według organizacji Charttrack. Obejmuje ono okres między 4 a 10 października.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym notowaniem najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii według organizacji Charttrack. Obejmuje ono okres między 4 a 10 października.

Pomimo aż 64% spadku sprzedaży, FIFIE 10 udało się utrzymać pierwszą pozycję. Tuż za nią zadebiutowało nowe dzieło Codemasters, czyli Operation Flashpoint: Dragon Rising. Spory skok zaliczyło Gran Turismo w wersji na konsolkę PSP, któremu z miejsca 12 w poprzednim tygodniu udało się wskoczyć na pozycję 7. Być może to głównie zasługa przyzwoicie sprzedających się PSPGo.

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika) - ilustracja #1

Operation Flashpoint: Dragon Rising

1.

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika) - ilustracja #2

FIFA 10

2.

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika) - ilustracja #3

Operation Flashpoint: Dragon Rising

3.

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika) - ilustracja #4

Need for Speed: SHIFT

4.

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika) - ilustracja #5

Professor Layton and Pandora’s Box

5.

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika) - ilustracja #6

Wii Sport Resort

6.

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika) - ilustracja #7

Halo 3: ODST

7.

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika) - ilustracja #8

Gran Turismo

8.

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika) - ilustracja #9

Wii Fit

9.

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika) - ilustracja #10

Mario Kart Wii

10.

Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (4 - 10 paździenika) - ilustracja #11

Guitar Hero 5

gry