Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS
Wiadomość gry 17 czerwca 2015, 15:28

CD-Action liderem sprzedaży czasopism w pierwszym kwartale 2015 roku

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy udostępnił dane dotyczące średniej sprzedaży czasopism branżowych w pierwszym kwartale 2015 roku. Na pozycji lidera znalazł się magazyn CD-Action, choć jego wynik sprzedażowy zmalał w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. Straciły też pozostałe czasopisma w zestawieniu, z wyjątkiem Komputer Świata.

Najczęściej kupujemy czasopismo CD-Action, jednak tylko Komputer Świat nie zanotował spadku sprzedaży. - CD-Action liderem sprzedaży czasopism w pierwszym kwartale 2015 roku - wiadomość - 2015-06-17
Najczęściej kupujemy czasopismo CD-Action, jednak tylko Komputer Świat nie zanotował spadku sprzedaży.

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) to organizacja pracodawców założona w 1994, zrzeszająca wydawców, agencje reklamowe i ogłoszeniodawców. Jednym z jej statutowych działań jest zbieranie i weryfikowanie danych dotyczących dystrybucji i sprzedaży prasy w Polsce. W ostatnim czasie instytucja ta opublikowała zestawienie średniej sprzedaży czasopism branżowych w pierwszym kwartale 2015 roku. Wynika z niego, że najchętniej kupowanym magazynem był CD-Action, mimo że jego nakład nie rozchodził się tak dobrze, jak w analogicznym okresie w zeszłym roku. Straciły też pozostałe periodyki w zestawieniu. Jedynym magazynem, który zwiększył swoją sprzedaż, był Komputer Świat.

Tytuł

Sprzedaż w I kwartale 2014 roku

Sprzedaż w I kwartale 2015 roku

Różnica w sprzedaży

CD Action

86 944

81 559

-5 385 (-6,19%)

PC Format

65 751

55 440

-10 311 (-15,68%)

Komputer Świat

30 666

35 809

5 143 (+16,77%)

Chip

15 445

11 827

-3 618 (-23,43%)

Sprzedaż ogółem

198 806

184 635

-14 171 (-7,13%)

Średnia sprzedaż magazynu CD-Action w I kwartale 2015 roku wyniosła 81 559 egzemplarzy, czyli o 6,19% mniej niż w I kwartale 2014 roku. Na drugiej pozycji znalazł się PC format. Jego średnia sprzedaż wyniosła 55 440 sztuk, co stanowi spadek o 15,68% w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku, kiedy to sprzedano 65 751 egzemplarzy. Trzecie miejsce zajął Komputer Świat. Czasopismo wydawane przez Ringier Axel Springer Polska jako jedyne zanotowało wzrost średniej sprzedaży w porównywanych przedziałach czasowych. Średni wynik sprzedażowy w analizowanym okresie zwiększył się o 16,77% z 30 666 do 35 809 egzemplarzy. Najsłabiej w zestawieniu prezentuje się czasopismo Chip. Średnia sprzedaż tego magazynu zmniejszyła się aż o 23,43%, spadając z poziomu 15 445 egzemplarzy w I kwartale 2014 roku do 11 827 sztuk obecnie.

Sumarycznie, najbardziej poczytne czasopisma sprzedały się w pierwszym kwartale 2015 roku średnio w nakładzie 184 635 egzemplarzy, co stanowi spadek rzędu 7,13% w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to sprzedano średnio 198 806 sztuk.

Sytuacja przedstawia się podobnie, jeśli porównamy sprzedaż w marcu w 2014 i w 2015 roku.

Tytuł

Sprzedaż w marcu 2014

Sprzedaż w marcu 2015

Różnica

CD Action

97 170

88 349

-8 821 (-9,08%)

PC Format

62 228

57 908

-4 320 (-6,94%)

Komputer Świat

26 283

34 509

8 226 (+31,30%)

Chip

15 005

11 318

-3 687 (-24,57%)

Sprzedaż ogółem

200 686

192 084

-8 602 (-4,29%)

Na pierwszym miejscu znalazł się miesięcznik CD-Action, którego sprzedaż w porównaniu do marca 2014 roku zmniejszyła się o 9,08%, z 97 170 do 88 349 egzemplarzy. Na drugiej pozycji znalazł się PC format. Jego sprzedaż wyniosła 57 908 sztuk, co stanowi spadek o -6,94% w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to rozeszło się 62 228 egzemplarzy. Marcowa sprzedaż jeszcze wyraźniej ukazuje wzrost popularności Komputer Świata. Miesięcznik zanotował bowiem aż o 31,30% większy popyt niż w marcu w roku 2014. Tym samym jego sprzedaż wzrosła z 26 283 do 34 509 sztuk. Z kolei Chip również w tym ujęciu poniósł największe stary – jego wynik sprzedażowy zmalał bowiem o 24,57% i osiągnął 11 318 egzemplarzy.