Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp

Crusader Kings 3 - poradnik do gry

Crusader Kings 3 - poradnik do gry

SPIS TREŚCI

Crusader Kings 3: Rada i dwór Crusader Kings 3 poradnik, najlepsze porady

Na tej stronie poradnika do Crusader Kings 3 znajdziesz opis i wskazówki dotyczące zasad funkcjonowania rady i dworu w grze.

Można powiedzieć, że intrygi to sposób prowadzenia polityki bez użycia armii. Podobną rolę pełni mechanika intryg w Crusader Kings 3. Za jej pomocą będziesz w stanie wpływać na inne postacie, tak aby osiągnąć zamierzone cele. Na tej stronie dowiesz się jak korzystać z intryg, jakie są ich rodzaje, a także czym są sekrety i haki oraz jak je wykorzystać.

Jak korzystać z intryg?

Po otwarciu okna intryg (1), zobaczysz dwie zakładki: intrygi (Schemes - 2) oraz haki i sekrety (Hooks and Secrets - 3) - Crusader Kings 3: Rada i dwór - Crusader Kings 3 - poradnik do gry

Po otwarciu okna intryg (1), zobaczysz dwie zakładki: intrygi (Schemes - 2) oraz haki i sekrety (Hooks and Secrets - 3). Zakładka intryg pozwala oczywiście na zarządzanie intrygami i składa się z trzech części: wrogie intrygi (Hostile Schemes - 4), intrygi personalne (Personal Schemes - 5) oraz odkryte intrygi (Discovered Secret Schemes - 6). Wrogie intrygi oraz intrygi personalne to dwa rodzaje intryg jakie możesz prowadzić przeciwko innym postaciom. Odkryte intrygi to natomiast zestawienie spisków innych postaci, jakie udało się odkryć Twojemu mistrzowi szpiegów. Nie każda odkryta intryga jest skierowana bezpośrednio przeciwko Twojej postaci. Często dotyczą one po prostu osób przebywających na Twoim dworze, stąd nie zawsze musisz interweniować, choć zawsze warto obserwować sytuację.

Aby rozpocząć jakąś intrygę musisz najpierw zdecydować kto będzie jej celem - Crusader Kings 3: Rada i dwór - Crusader Kings 3 - poradnik do gry

Aby rozpocząć jakąś intrygę musisz najpierw zdecydować kto będzie jej celem. Następnie otwórz okno wybranej postaci i kliknij na jej portret prawym przyciskiem myszy. W menu kontekstowym zobaczysz sekcje Personal (1) i Hostile (2), które dotyczą odpowiednio intryg personalnych i wrogich.

Po wybraniu interesującej Cię intrygi zobaczysz okno z informacjami na jej temat - Crusader Kings 3: Rada i dwór - Crusader Kings 3 - poradnik do gry

Po wybraniu interesującej Cię intrygi zobaczysz okno z informacjami na jej temat. Każdy spisek ma przewidywaną szansę sukcesu (1 - Predicted Success Chacne), która wyrażona jest w procentach. Początkowo wartość ta może być bardzo niska (minimum 5%), jednak pamiętaj, że po rozpoczęciu intrygi będziesz mógł podjąć działania które zwiększą jej szanse powodzenia. Niżej znajdziesz informacje o przewidywanym poziomie dyskrecji intrygi (2 - Predicted Secrecy). Określa on jak trudno będzie wykryć spisek oraz powiązać go z Tobą. Oczywiście zdemaskowanie Twojej wrogiej intrygi będzie miało negatywne konsekwencję (więcej na ten temat niżej), dla tego im wyższy poziom dyskrecji tym lepiej. Również ten wskaźnik może ulec zmianie w wyniku Twoich działań po rozpoczęciu intrygi. Poziom dyskrecji nie występuje w przypadku intryg personalnych, gdyż te są prowadzone otwarcie. Na samym dole (3) znajdziesz informacje o tym ile czasu zajmie przeprowadzenie spisku. Aby rozpocząć intrygę kliknij przycisk Start Scheme.

Po rozpoczęciu nowej intrygi pojawi się ona w odpowiednim miejscu w oknie intryg - Crusader Kings 3: Rada i dwór - Crusader Kings 3 - poradnik do gry

Po rozpoczęciu nowej intrygi pojawi się ona w odpowiednim miejscu w oknie intryg. Znajdziesz tam przede wszystkim pasek postępu (1), który odmierza czas potrzebny do zakończenia intrygi. Po najechaniu na niego kursorem zobaczysz informacje o sile intrygi (2 - Scheme Power) oraz odporności na nią (3 - Scheme Resistance). Oba te wskaźniki mają wpływ na to jak szybko intryga zostanie przygotowana, a poniżej każdego z nich znajdziesz informacje co dokładnie na nie wpływa. Kluczowe znaczenie mają zawsze umiejętności intryg Twojej postaci i jej mistrza szpiegów oraz postaci będącej celem i jej mistrza szpiegów. Wpływ mogą mieć również inne czynniki, takie jak agenci lub ranga postaci będącej celem.

W oknie intryg znajdziesz również wskaźnik sukcesu (1 - Success Chance) i dyskrecji (2 - Secrecy) przygotowywanych spisków - Crusader Kings 3: Rada i dwór - Crusader Kings 3 - poradnik do gry

W oknie intryg znajdziesz również wskaźnik sukcesu (1 - Success Chance) i dyskrecji (2 - Secrecy) przygotowywanych spisków. Po najechaniu na nie kursorem będziesz mógł sprawdzić co dokładnie wpływa na te wartości (3). W przypadku intryg personalnych sytuacja wygląda analogicznie, z tą różnicą, że tym nie występuje tu wskaźnik dyskrecji.

Po rozpoczęciu intrygi jej postęp będziesz w stanie śledzić nie tylko za pomocą okna intryg, ale także w za pomocą specjalnych ikon w prawym dolnym rogu ekranu - Crusader Kings 3: Rada i dwór - Crusader Kings 3 - poradnik do gry

Po rozpoczęciu intrygi jej postęp będziesz w stanie śledzić nie tylko za pomocą okna intryg, ale także w za pomocą specjalnych ikon w prawym dolnym rogu ekranu. W normalnych warunkach, Twoja postać może jednocześnie prowadzić jedną intrygę wrogą i jedną personalną. Perk Twice Schemed z drzewka Schemer pozwala na jednoczesne prowadzenie dwóch wrogich intryg. Niemożliwe jest natomiast jednoczesne prowadzenie intrygi wrogiej i personalnej względem tej samej postaci.