Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS

MechRage - zagraj i wygraj!

Jest nam niezmiernie miło ogłosić zwycięzców w konkursie MechRage - zagraj i wygraj! Najlepsze opisy należą do Razadihana (I miejsce) i Davida Banksa (II miejsce), którzy otrzymają od nas:

I miejsce: Odtwarzacz multimedialny ASUS O!Play HDP-R1

II miejsce: Router ASUS RT-N10

oraz kody promocyjne do gry MechRage o wartości 59,90 zł każdy. Pozostałe osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymają od nas kody promocyjne do gry o tej samej wartości. Jeszcze raz gratulujemy!

Regulamin promocji:

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16a, 30-126 Kraków KRS: Sąd rej. Kraków–Śródmieście XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

2. Konkurs polega na dodaniu przez gracza darmowej gry strategicznej MechRage komentarza z opisem misji, w której wykonaniu pomogły, ew. pomogłyby mu określone parametry swojego Dowódcy. Komentarz musi zawierać nick, którym gracz posługuje się w grze MechRage

3. Konkurs trwa od 20.10.2010 do 05.11.2010. Liczy się data i godzina postu, w którym został umieszczony opis.

4. Po zakończeniu konkursu Organizator wybierze 20 najlepszych jego zdaniem opisów, które zostaną nagrodzone pojedynczymi kodami aktywującymi bonusowy pakiet złota w grze MechRage o wartości 59,90 zł każdy.

5. Z 20 zwycięskich postów Organizator wylosuje dwie osoby, które otrzymają nagrody główne:

I miejsce: Odtwarzacz multimedialny ASUS O!Play HDP-R1

II miejsce: Router ASUS RT-N10

6. W przypadku umieszczenia większej liczby postów konkursowych, pod uwagę będzie brany jedynie pierwszy post umieszczony przez daną osobę.

7. W swoim profilu na GRY-OnLine należy uzupełnić wszystkie dane adresowe oraz kontaktowe niezbędne do wysłania nagrody. Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine można założyć na stronie: http://www.gry-online.pl/rejestracja.asp

8. Posty konkursowe nie mogą zawierać treści obraźliwych lub oszczerczych. Dotyczy to w szczególności: wypowiedzi skierowanych do innych użytkowników forum, wypowiedzi skierowanych do osobowości prawnych, grup wyznaniowych, mniejszości rasowych, seksualnych etc. Posty, które będą zawierały treści wulgarne, przez co rozumie się: przemoc, pornografię, treści drastyczne zostaną usunięte.

9. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w rozumieniu „Ustawy o ochronie danych osobowych” oraz „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, przez GRY-OnLine S.A. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu oraz w celach marketingowych i reklamowych Organizatora, ich udostępnianie przez GRY-OnLine S.A. osobom trzecim oraz ich przetwarzanie przez takie osoby trzecie w celach marketingowych/reklamowych dotyczących prowadzonej przez te osoby trzecie działalności, świadczenia usług marketingowych/reklamowych przez te osoby, oraz zgodę na publikację tych danych, w szczególności na stronach internetowych serwisu „GRY-OnLine”, w wypadku gdy Użytkownik zostanie zwycięzcą lub jednym ze zwycięzców. Dane te będą wykorzystane przez „GRY-OnLine” S.A. tylko i wyłącznie w tych celach.

10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy GRY-OnLine S.A., firm-sponsorów konkursu, oraz członkowie ich rodzin.

11. GRY-OnLine S.A. zastrzega sobie prawo przerwania konkursu lub zmian w regulaminie w każdym momencie bez podania przyczyny.

Nagrody i przekazanie nagród

12. Sponsorem nagród jest firma Asus.

13. Decyzje jury przy wyborze nagrodzonych postów są ostatecznie i nieodwołalne.

14. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu.

15. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce: Odtwarzacz multimedialny ASUS O!Play HDP-R1

II miejsce: Router ASUS RT-N10

oraz 20 kodów aktywujących bonusowe pakiety złota w grze MechRage o wartości 59,90 zł każdy.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody głównej, na model podobnych parametrach i zbliżonej wartości.

17. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

18. Podatek od nagrody głównej odprowadza Organizator.

19. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników konkursu, jeżeli to tego czasu Organizator nie stwierdzi naruszenia regulaminu, nagroda zostanie przesłana na adres podany w profilu w serwisie GRY-OnLine (wysyłka wyłącznie na terytorium Polski).

22. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 7 dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.