Newsroom Wiadomości Najciekawsze Komiksy Tematy RSS

Konkurs Premium Games

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie. Ilość nadesłanych prac oraz jakość ich wykonania, przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Wyłonienie zwycięzców, a szczególnie odbiorcy nagrody głównej, było naprawdę trudne. Po niełatwej selekcji i redakcyjnych naradach doszliśmy jednak do porozumienia.

Nagrodę główna, tj. 24” monitor marki Acer, otrzymuje użytkownik o ksywce Hybrydos.

Wyróżnienia powędrują do:

- robertto88;

- sajfler;

- odymt;

- arturfu;

- grand-zet.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i żałujemy, że nie możemy nagrodzić większej liczby nadesłanych prac. Osoby, które wciąż chcą mieć szansę na nagrodę, zachęcamy do wzięcia udziału w innych konkursach.

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków KRS: Sąd rej. Kraków–Śródmieście XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

2. Zadaniem czytelników jest narysowanie obrazka z bohaterami z serii gier „Premium Games”. Projekt ma być wykonany metodą „ręczną”, w postaci rysunku 2D. Dodatkowo na pracy musi być umieszczona ksywka, jaką czytelnik posługuje się na serwisie GRYOnline.pl.

3. Czytelnicy umieszczają zdjęcia lub skany swoich prac w specjalnie utworzonym na forum wątku pod adresem http://www.gry-online.pl/S043.asp?ID=11723422.

4. Polecenie zadania powinno zostać przygotowane w oparciu o wytyczne podane przez Organizatora na stronie http://www.gry-online.pl/promocje.asp?ID=60

5. W pracach nie można używać nawiązań do najintymniejszych części ciała, alkoholu i narkotyków, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także umieszczanie tych słów w wersji ocenzurowanej. Nie spełnienie tego wymogu oznacza automatyczną dyskwalifikację nadesłanej pracy.

6. Do uczestnictwa w konkursie, niezbędna jest rejestracja na stronach internetowych Organizatora. Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine.pl można założyć na stronie: http://www.gry-online.pl/rejestracja.asp

7. Prace konkursowe należy umieścić na forum w specjalnym wątku do dnia 30 listopada 2011 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

8. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do przygotowanego rozwiązania oraz wyraża zgodę na jego wykorzystanie w całości lub fragmentach przez Organizatora.

9. Jeden użytkownik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. W momencie, gdy jeden użytkownik zgłasza więcej niż jedną pracę, brana pod uwagę jest tylko ta, która została nadesłana jako pierwsza.

10. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w rozumieniu „Ustawy o ochronie danych osobowych” oraz „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, przez GRY-OnLine S.A. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu oraz w celach marketingowych i reklamowych Organizatora, ich udostępnianie przez GRY-OnLine S.A. osobom trzecim oraz ich przetwarzanie przez takie osoby trzecie w celach marketingowych/reklamowych dotyczących prowadzonej przez te osoby trzecie działalności, świadczenia usług marketingowych/reklamowych przez te osoby, oraz zgodę na publikację tych danych, w szczególności na stronach internetowych serwisu „GRY-OnLine”, w wypadku gdy Użytkownik zostanie zwycięzcą lub jednym ze zwycięzców. Dane te będą wykorzystane przez „GRY-OnLine” S.A. tylko i wyłącznie w tych celach.

11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy GRY-OnLine S.A., firm-sponsorów konkursu oraz członkowie ich rodzin.

12. GRY-OnLine S.A. zastrzega sobie prawo przerwania konkursu lub zmian w regulaminie w każdym momencie bez podania przyczyny.

Nagrody i przekazanie nagród

13. Sponsorami nagród są firmy Cenega i Acer.

14. Wśród wszystkich zgłoszonych prac spełniających wymogi regulaminu, jury wskazane przez Organizatora wyłoni jedną najlepszą pracę i wyróżni pięć, decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

15. Nagrodami w konkursie są:

- nagroda główna – 24” gamingowy monitor marki Acer;

- nagrody dodatkowe: pięć zestawów z grą F.3.A.R. z serii Premium Games oraz 4GB Pendrivem Acer.

16. Ogłoszenie wyników nastąpi 02.12.2011.

17. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

18. Podatek od nagród odprowadza Organizator.

19. W celu prawidłowego przebiegu konkursu, nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora po 02.12.2011, jeżeli do tego czasu Organizator nie stwierdzi naruszenia regulaminu, a w szczególności punktu 5, nagroda zostanie przesłana na adres podany w profilu w serwisie GRY-OnLine.pl.

20. W przypadku naruszenia regulaminu, a w szczególności punktu 5, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 7 dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

Najnowsze zakończone promocje

Kody Early Access do polskiego Space Punks!

Kody do weekendowych alfa testów Diablo 2: Resurrected

Kody na grę The Medium w wersji Deluxe Preorder (Steam)

Unikalne Pakiety Premium do nowego dodatku Star Trek Online: House Shattered PC dla użytkowników!

Pakiety Premium do nowego dodatku Star Trek Online: House Divided PC dla naszych użytkowników!

Pakiety Premium do nowego dodatku Star Trek Online: House Divided PC dla abonentów VIP!

Dodatek Swamps of Corsus do gry Remnant: From the Ashes za darmo dla abonentów VIP!

Pełna wersja gry Ancestors Legacy do zgarnięcia za darmo!

Pełna wersja gry Ancestors Legacy do zgarnięcia za darmo dla abonentów VIP!

Srebrne pakiety prezentów Premium z okazji 10 urodzin Star Trek Online

Brązowe pakiety prezentów Premium PC z okazji 10 urodzin Star Trek Online

Dostęp do zamkniętej bety Disintegration dla Premium VIP

Dostęp do bety Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint dla Premium VIP

Rozdajemy klucze do bety gry Spellforce 3 - promocja dla posiadaczy Abonamentów Premium z opcją VIP

Rozdajemy klucze do bety gry Spellforce 3

Rozdajemy klucze do zamkniętej bety Gwint: Wiedźmińska gra karciana - promocja dla posiadaczy Abonamentów Premium z opcją VIP

Rozdajemy klucze do zamkniętej bety Gwint: Wiedźmińska gra karciana

Rozdajemy klucze do zamkniętej bety Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands - promocja dla posiadaczy Abonamentów Premium z opcją VIP

Rozdajemy klucze do zamkniętej bety Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands

Rozdajemy klucze do zamkniętej bety World of Warcraft: Legion dla użytkowników VIP