Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Minecraft - poradnik do gry

Minecraft - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

Minecraft: Serwer - obsługa, konfiguracja, komendy Minecraft poradnik, porady

Serwer: Pierwsza konfiguracja, komendy i funkcje administratora (operatora); Komendy i funkcje gracza - porady, wskazówki.

Na tej stronie naszego poradnika do Minecrafta znajdziesz dokładny opis obsługi i konfiguracji serwerów.

Pierwsza konfiguracja

Pliki serwera - Minecraft: Serwer - obsługa, konfiguracja, komendy - Minecraft - poradnik do gry
Pliki serwera

Podstawą działania serwera jest nie tylko jego uruchomienie, ale także i poprawne skonfigurowanie i obsługiwanie podczas działania. W folderze z serwerem domyślnie mamy pięć plików:

 1. Folder logs - zawiera wszelkie informacje (logi) z przebiegu działania serwera, czyli przede wszystkim informacje o błędach, czy np. informacje o datach wykonania backupu, godzinach w których dołączali poszczególni użytkownicy.
 2. Folder world - folder ten może mieć inną nazwę zależnie od tego jaką nadamy mu w konfiguracji (o tym poniżej). Zawiera on wszelkie informacje na temat świata gry. Dobrym pomysłem jest częste wykonywanie jego kopii zapasowych (można to zrobić odpowiednim programem lub nawet ręcznie). Jeśli na serwerze gra wiele osób, folder ten może przyjąć naprawdę duże rozmiary w zależności od wielkości wygenerowanego świata (można ograniczyć rozmiar w konfiguracji).
 3. Banned-ips.txt - umożliwia zbanowanie dowolnego użytkownika. Za pomocą programu do edycji tekstu należy wypisać następujące dane:
 4. Nick/ip gracza | data banu | nick administratora, który dokonał banu| data zakończenia banu | powód banu
 5. Banned players.txt - pokazuje listę zbanowanych użytkowników.
 6. Ops.txt - wykaz wszystkich użytkowników, którzy mają nadane uprawnienia administratora (mają ustawione maksymalne priorytety, mogą korzystać z konsoli poleceń itp.). By dodać gracza do listy należy użyć w konsoli serwera polecenia: op nick_gracza lub w grze: /op nick_gracza
 7. White-list.txt - jest to lista graczy, którzy mają dostęp do serwera (ustawienie dla serwerów prywatnych nie będących w sieci lokalnej (LAN). By dodać osoby do listy użyj w konsoli serwera: whitelist add username lub w grze: /whitelist add username
 8. Server.properties - główny plik konfiguracyjny. Umożliwia ustawienie funkcji serwera i zarządzać nim. Wytłumaczenie wszystkich funkcji poniżej:

generator-settings= nazwa, umożliwia określenie parametrów dla generowanego świata w trybie Superflaf (domyślnie puste)

op-permission-level= 1-4, nadawanie praw dla administratorów (ops), 1 - ops mogą ominąć ochronę spawnu (budować w określonym zablokowanym obszarze przy spawnie), 2 - ops mogą używać funkcji z konsoli: /clear, /difficulty, /effect, /gamemode, /gamerule, /give, i /tp, oraz edytować command blocks, 3 - ops mogą używać /ban, /deop, /kick i /op, 4 - ops mogą używać /stop (domyślnie 4)

allow-nether= true/false, ustala dostępność teleportacji do Netheru (domyślnie true)

level-name= nazwa_własna, jest to wprowadzona przez nas nazwa świata, a także nazwa folderu na serwerze przechowującego ten świat (domyślnie world)

enable-query= true/false, służy do uzyskiwania informacji o serwerze (domyślnie false)

allow-flight= true/false, zapobiega używaniu oszustwa w formie latania na serwerach o charakterze Survival - jeśli gracz będzie latał dłużej niż 5 sekund (nie licząc upadków) zostanie automatycznie wyrzucony z serwera (domyślnie false)

announce-player-achievements= true/false, zezwolenie na informowanie graczy o zdobyciu osiągnięć (domyślnie true)

server-port= 1-65534, określa port gry, przez który wykonywane jest połączenie (domyślnie 25565)

level-type= nazwa, określa rodzaj generowanej mapy: DEFAULT - domyślne, FLAT - płaska mapa, LARGEBIOMES - duże biomy, AMPLIFIED - jak domyślny, większe zróżnicowanie terenu (domyślnie DEFAULT)

enable-rcon= true/false, umożliwia zdalny dostęp do konsoli (domyślnie false)

force-gamemode= true/false, zmusza gracz do dołączenia to domyślnego trybu gry (domyślnie false)

level-seed= numer_seedu, umożliwia wygenerowanie świata z seedu (domyślnie puste)

server-ip= wartość_liczbowa, jeśli chcemy, by IP serwera było inne niż domyślne wpisujemy je w tym miejscu (jeśli nie wiesz jakie jest twoje IP, możesz zostawić pole puste, zostanie przypisany IP domyślny) (domyślnie puste)

max-build-height= wartość_liczbowa, określa, jak wysoko można budować do osiągnięcia granicy (domyślnie 256)

spawn-npcs= true/false, określa, czy mają być spawnowani gracze NPC, mieszkańcy generowanych losowo wiosek (domyślnie true)

white-list= true/false, określa, czy white-lista (graczy, którzy mogą dołączyć do serwera) ma być aktywna, czy nie (domyślnie false)

spawn-animals= true/false, określenie, czy mają być spawnowane zwierzęta (domyślnie true)

snooper-enabled= true/false, wybieramy tu, czy chcemy wysyłać pewne dane z rozgrywki do serwera twórców Minecrafta, celem polepszania kolejnych wersji gry(domyślnie true)

hardcore= true/false, umożliwia aktywowanie trybu Hardcore, który na serwerze działa na zasadzie, że jeśli gracz zginie, zostaje zbanowany (domyślnie false)

online-mode= true/false, tryb bezpieczeństwa, nie pozwala na dołączanie pirackich wersji klienta (domyślnie true)

resource-pack= nazwa, wymusza na kliencie pobranie "paczki zasobów" (paczki modów) w postaci archiwum .zip umieszczonego na serwerze (domyślnie puste)

pvp= true/false, określa dostępność walk między graczami (jeśli nieaktywne, gracza nadal można zabić pułapkami używając np. lawy lub TNT) (domyślnie true)

difficulty= 0-3, określa poziom trudności na serwerze (0 - peaceful, 1 - easy, 2 - normal, 3 - hard) (domyślnie 1)

enable-command-block= true/false, aktywuje lub dezaktywuję funkcję bloków poleceń (domyślnie false)

player-idle-timeout= wartość_liczbowa, jeśli użytkownicy są nieaktywni przez określony liczbą w minutach czas, mogą zostać wyrzuceni z serwera (kick) (domyślnie 0)

gamemode= 0-2, określa tryb rozgrywki (0 - survival, 1 - creative, 2 - adventure)

max-players= 0-2147483647, określa ilość graczy, którzy mogą być jednocześnie zalogowani na serwerze (domyślnie 20)

spawn-monsters= true/false, określa pozwolenie na pojawianie się (spawn) potworów (mobs) (domyślnie true)

view-distance= 3-15, określa widoczność świata dla każdego gracza (im większa wartość, tym więcej narażony jest serwer na obciążenie sieciowe) (domyślnie 10)

generate-structures= true/false, umożliwia wł/wył generowania domyslnych struktur, jak wioski NPC czy Lochy (domyślnie true)

spawn-protection= wartość_liczbowa, określa jakie pole (kwadrat) wokół spawnu ma być zabezpieczony przed budowaniem dla zwykłych graczy (domyślnie 16)

motd= nazwa_własna (do 59 znaków), nazwa serwera widoczna dla użytkowników (domyślnie A Minecraft Server)

Wartości true/false oznaczają odpowiednio prawda/fałsz co interpretować można jako tak/nie.

Komendy i funkcje administratora (operatora)

W grze do zarządzania serwerem jak w większości multiplayerów służy konsola i wpisywane w nią polecenia. Lista komend znajduje się poniżej (dodatkowe pluginy i mody mogą dodać własne komendy).

 1. Help lub ? - pokazuje dostępne komendy do użycia w konsoli
 2. Whitelist on/off - włącza lub wyłącza white-listę (możliwość dołączania do serwera tylko określonych graczy)
 3. Whitelist add nazwa_gracza - dodaje gracza o podanym nicku do white-listy
 4. Whitelist list - wyświetla graczy znajdujących się na white-liście
 5. Whitelist reload - odświeża white-listę
 6. Kick nazwa_gracza _powód - wyrzuca jednorazowo danego gracza z serwera
 7. Ban nazwa_gracza _powód - banuje określonego użytkownika na stałe
 8. Pardon nazwa_gracza - zdejmuje ban z gracza
 9. Ban-ip ip_gracza - banuje gracza poprzez jego numer IP
 10. Banlist - wyświetla listę zbanowanych graczy
 11. Op nazwa_gracza - nadaje uprawnienia administratora (operatora) dla danego gracza
 12. Deop nazwa_gracza - zdejmuje uprawnienia administratora
 13. Tp nazwa_gracza1 nazwa_gracza2 - przenosi pierwszego wpisanego gracza do drugiego
 14. Give nazwa_gracza id_przedmiotu _ilość - daje graczowi przedmiot (podany przez ID, nie nazwę) w określonej ilości
 15. Tell nazwa_gracza treść_wiadomości - wysyła prywatną wiadomość do gracza
 16. Stop - zatrzymuje serwer
 17. Save-all - wymusza zapisanie świata
 18. Save-on/off - aktywowanie/blokowanie autozapisu
 19. Say treść_wiadomości - wysyła wiadomość do wszystkich graczy
 20. Time add/set _ilość - w zakresie od 0-2400 dodaje (add) lub ustawia (set) określony czas w grze
 21. Gamemode nazwa_gracza _numer - nadaje pojedynczemu graczowi określony tryb gry
 22. Xp nazwa_gracza _ilość - dodaje lub odbiera (jeśli liczba z minusem) określoną ilośc xp (punktów doświadczenia)
 23. Toggledownfall - przełącza na opady śniegu/deszczu
 24. List - wyświetla listę graczy na serwerze

Komendy i funkcje gracza

Także i gracz na serwerze nie posiadający zwiększonej ilości praw może używać kilku komend:

 1. /kill - zabiera graczowi 1000 pkt życia. Używane zazwyczaj w przypadku utknięcia lub np. wpadnięcia do The Void
 2. /me _akcja - wysyła wiadomość do wszystkich
 3. /tell nazwa_gracza treść_wiadomości - wysyła prywatną wiadomość do wskazanego gracza