Premium Opis Usług

karnisterniak

Profil czytelnika GRY-Online.pl

założony dnia 17 grudnia 2004

Moje gry

Age of Conquest IV

Age of Conquest IV

Distortions

Distortions

Darkest of Days

Darkest of Days

Beyond: Two Souls

Beyond: Two Souls

Necronomicon: The Dawning of Darkness

Necronomicon: The Dawning of Darkness

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto III

Komentarze

Moje posty na Forum

stopień na forum

Konsul

ranking na forum

+94

wypowiedzi na forum i w komentarzach

852 (0,16/dzień)

Więcej o Mnie

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="468" height="60" id="vs468x60" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain">
<param name="movie" value="http://www.vsonline.pl/graphs/vs468x60.swf">
<param name="quality" value="high">
<param name="FlashVars" value="clickTag=http://www.vsonline.pl/?ref=Darkgoblin">
<param name="bgcolor" value="#000000">
<embed src="http://www.vsonline.pl/graphs/vs468x60.swf" FlashVars="clickTag=http://www.vsonline.pl/?ref=Darkgoblin" quality="high" bgcolor="#000000" width="468" height="60" name="vs468x60" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</object>