Galeria
Rozmiar (1:1)

zobacz w Encyklopedii Gier

StarCraft: Ghost
StarCraft: Ghost GCN Gry Screen 10/36, Swingin' Ape Studios, Blizzard Entertainment

StarCraft: Ghost GCN Gry Screenshot 10/36 | producent gry: Swingin' Ape Studios | wydawca gry Blizzard Entertainment | Akcji | StarCraft: Ghost | GRY-OnLine S.A.