Galeria
Rozmiar (1:1)

zobacz w Encyklopedii Gier

Patrician IV
Patrician IV PC Gry Screen 1/16, Gaming Minds Studios, Kalypso Media

Patrician IV PC Gry Screenshot 1/16 | producent gry: Gaming Minds Studios | wydawca gry Kalypso Media | polski wydawca gry: CDP | Strategiczne, ekonomiczne, œredniowiecze | Patrician IV | GRY-OnLine S.A.