Forum Gry Hobby Sprzęt Rozmawiamy Archiwum Regulamin

Forum: Oddanie krwi a płatność pracodawcy

10.06.2019 16:20
evolution123
1
evolution123
43
hobbista

Oddanie krwi a płatność pracodawcy

Jak nie przepracowałem jeszcze miesiąca w pracy a pójdę oddać krew to czy zapłacą za ten dzień? Czy to jest jak z l4, płatne dopiero po przepracowanym miesiącu?

10.06.2019 16:26
Soulcatcher
2
odpowiedz
Soulcatcher
219
ESO

może zapytaj się pracodawcy, dobry pomysł?

10.06.2019 17:27
twostupiddogs
3
odpowiedz
twostupiddogs
188
Legend

W mojej ocenie tak. Mylisz całkowicie dwie różne kwestie: uprawnienie do zasiłku chorobowego i zwolnienie pracownika od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

"Zasiłek chorobowy
Art. 4. [Prawo do zasiłku chorobowego]
1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;"

"§ 12. [Zwolnienie od pracy pracownika oddającego krew] Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy."

"§ 16. [Zachowanie prawa do wynagrodzenia]
1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2 i 2b, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy."

post wyedytowany przez twostupiddogs 2019-06-10 17:27:28
Forum: Oddanie krwi a płatność pracodawcy