Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Napoleon: Total War - poradnik do gry

Napoleon: Total War - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

Rozwój cywilny | Technologia poradnik Napoleon: Total War

Rozwój cywilny

Dług publiczny

Umożliwia zaciąganie długów przez państwo, oraz emisję obligacji. Dzięki temu kraj może poświęcić większe pieniądze na rozwój militarny, oraz ekonomiczny.

Wymagania: Urząd podatkowy

Czas trwania badań: 8 tur

Efekty:

- 5% do kosztu utrzymania wojsk lądowych

+ 5 % do zamożności wszystkich miast

Daje dostęp do: -

Klasyczna ekonomika

Zmienia diametralnie podejście do patrzenia na majątek państwowy. Przedstawiciele tego nurtu zauważyli, że o bogactwie państwa decyduje nie tylko zasobność skarbca, ale także majątek obywateli.

Wymagania: Urząd podatkowy

Czas trwania badań: 8 tur

Efekty:

- 1 pkt. zadowolenia społecznego

+ 3 % do dochodu generowanego przez wszystkie budynki

Daje dostęp do: Dom kupiecki

Spis powszechny

Umożliwia skuteczniejszą administrację państwem, oraz sprawniejsze ściąganie podatków. Daje władzy lepsze pojęcie o tym, jak wygląda sytuacja w państwie.

Wymagania: Dług publiczny, Sąd

Czas trwania badań: 10 tur

Efekty:

Zmniejszenie kosztów administracyjnych

+ 2 % do łącznego dochodu z podatków

Daje dostęp do: -

Edukacja powszechna

Umożliwia powszechny dostęp do szkolnictwa dla obywateli. Zwiększa przez to potencjał intelektualny kraju. Wykształcenie przestaje już być domeną wyższych sfer.

Wymagania: Sąd

Czas trwania badań: 10 tur

Efekty:

+ 10% do szybkości opracowywania nowych technologii

Daje dostęp do: Sąd okręgowy, Dżentelmen (1 jednostka)

Związki zawodowe

Tworzenie związków zawodowych ma olbrzymie znaczenie dla klasy robotniczej. Niestety strajki mogą paraliżować co jakiś czas pracę w zakładach przemysłowych, obniżając ich wydajność.

Wymagania: Sąd okręgowy, Edukacja powszechna

Czas trwania badań: 26 tur

Efekty:

+ 2 do zadowolenia klasy niższej

- 5% do dochodu z kopalni

- 5% do dochodu z przemysłu

Daje dostęp do: Sąd apelacyjny

System metryczny

Standaryzuje system miar i wag, przez co przyczynia się do sprawniejszego zarządzania badaniami.

Wymagania: Sąd okręgowy

Czas trwania badań: 13 tur

Efekty:

+ 10% do szybkości opracowywania nowych technologii

Daje dostęp do: -

Zniesienie niewolnictwa

Oficjalny zakaz handlu niewolnikami z pewnością zadowoli niższe klasy społeczne.

Wymagania: Sąd okręgowy

Czas trwania badań: 26 tur

Efekty:

+ 1 do zadowolenia klasy niższej

- 2% do kosztu werbunku jednostek lądowych

Daje dostęp do: -

Dialektyka

Nowa filozofia, która pomoże w rozwiązywaniu sporów i sprzeczności (nie tylko w nauce).

Wymagania: Sąd apelacyjny, System metryczny

Czas trwania badań: 48 tur

Efekty:

+ 10% do szybkości opracowywania nowych technologii

+ 15 do stosunków dyplomatycznych

Daje dostęp do: Uniwersytet nowoczesny, Sąd najwyższy, Loża Masońska

Telegraf semaforowy

Wprowadzenie wież telegraficznych w miejsce poczty spowodowało olbrzymi wzrost prędkości przekazywania informacji w obrębie kraju.

Wymagania: Sąd apelacyjny

Czas trwania badań: 48 tur

Efekty:

+ 10% do zasięgu widzenia

Daje dostęp do: -

Paszporty

Wprowadzenie paszportów umożliwia lepszą kontrolę nad tym, kto przekracza granicę państwa. Dzięki temu zmniejszają się odrobinę możliwości penetracji naszego państwa przez wrogich szpiegów.

Wymagania: Sąd najwyższy

Czas trwania badań: 148 tur

Efekty:

+ 10 do tajnych operacji podczas misji kontrwywiadowczych

Daje dostęp do: Szpieg (1 jednostka)

Propaganda państwowa

Wzmacnia w narodzie poczucie dumy i solidarności z krajem, oraz popiera zachowania nacjonalistyczne.

Wymagania: Sąd najwyższy

Czas trwania badań: 148 tur

Efekty:

+ 1 do zadowolenia wszystkich klas społecznych

- 15 do stosunków dyplomatycznych

+ 1 do morale podczas wszystkich bitew

Daje dostęp do: -