Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Anno 1701 - poradnik do gry

Anno 1701 - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

Handel | Podstawy rozgrywki poradnik Anno 1701

Handel bierny

Handel bierny polega na złożeniu zlecenia handlowego w magazynie przybrzeżnym. Aby złożyć zlecenie kupna należy kliknąć na zielonej strzałce. Oznaczane jest ono kolorem zielonym. Zlecenie kupna jest niczym innym jak sygnałem, iż jesteście chętni kupić określony towar. Zlecenie sprzedaży uaktywnia się po kliknięciu na strzałce czerwonej i jest oznaczane kolorem czerwonym. Jest to zgoda na sprzedaż. Należy pamiętać, iż kwota określana podczas tworzenia zlecenia handlowego to stan magazynowy po osiągnięciu, którego wybrane dobro nie będzie sprzedawane bądź skupowane.

Domyślnym adresatem zleceń handlowych jest niezależny kupiec. Odwiedza on co pewien czas wszystkie porty znajdujące się w grze. Podczas odwiedzin na każdej z wysp stara się on zrealizować znajdujące się tam zlecenia handlowe w możliwie największym stopniu.

Warto pamiętać o tym, iż gracze komputerowi również korzystają handlu biernego. Jeżeli w porcie gracza komputerowego znajdzie się towar oznaczony na czerwono będzie to oznaczać, iż możecie go od niego kupić. Towary "zielone" będziecie mogli natomiast sprzedać. Niestety w grze zastosowano stałe limity dostępności towarów. Oznacza to, że np. w ciągu minuty będziecie mogli sprzedać (kupić) danemu graczowi 10 ton wybranego towaru.

Handel aktywny

Inną formą handlu jest handel aktywny. Opiera się on szlakach handlowych. Szlak handlowy to trasa pomiędzy portami, które automatycznie odwiedzi statek i w których wyładuje lub załaduje określone towary. Szlaki handlowe umożliwiają sprawne dostawy dóbr z innych wysp i regularny handel nadwyżkami towarowymi. W grze na średnim poziomie i średnich wyspach, handel aktywny w oparciu o szlaki jest rzadko spotykany. Trudno, bowiem o odpowiednio duże nadwyżki produkcyjne. Możecie jednak uprawiać handel okazjonalny, który też potrafi przynieść odczuwalne zyski.

Kurier umożliwia szybkie sprowadzenie wybranego towaru na wyspę - Handel - Anno 1701 - poradnik do gry

Kurier

Kurier umożliwia szybkie sprowadzenie wybranego towaru na wyspę. Staje się on dostępny po wynalezieniu go w szkole. Ikonę kuriera znaleźć można w górnej części okna magazynu nabrzeżnego (C). Po kliknięciu na niej zostaniecie poproszeni o określenie towaru, który ma być sprowadzony. Pamiętajcie o tym, iż zamówienie zostanie zrealizowane w około 80%, a jego koszt jest dużo wyższy niż normalny zakup.

1 - Handel - Anno 1701 - poradnik do gry