Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Evil Genius - poradnik do gry

Evil Genius - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

Evil Genius: Sterowanie - pozostałe opcje poradnik Evil Genius

Okno z celami misji

Poniżej znajduje się opis okna z celami misji. Można je włączyć odpowiednią ikoną (patrz rozdział "Sterowanie na wyspie").

Poniżej znajduje się opis okna ze statystykami twojego imperium zła - Evil Genius: Sterowanie - pozostałe opcje - Evil Genius - poradnik do gry

Okno statystyk

Poniżej znajduje się opis okna ze statystykami twojego imperium zła. Można je włączyć odpowiednią ikoną (patrz rozdział "Sterowanie na wyspie").

1 - tutaj pokazują się krzywe przedstawiające ilu twoich robotników zajmuje się danymi czynnościami - Evil Genius: Sterowanie - pozostałe opcje - Evil Genius - poradnik do gry

1 - tutaj pokazują się krzywe przedstawiające ilu twoich robotników zajmuje się danymi czynnościami. Kolor krzywej odpowiada ikonie po prawej, są to (od góry) ikony przedstawiające podwładnych: znudzonych (którzy nic nie robią), pracujących nad czymś, walczących, obsługujących urządzenia, przebywających na świecie, odzyskujących współczynniki i trenujących się (by przemienić się w bardziej zaawansowaną postać). Poniżej znajdują się trzy przyciski, Short-Term przedstawia wykres w najmniejszym odcinku czasowym, Mid-Term - średnim, a Long-Term - największym;

2 - jest to lista, ile rzeczy zrobiłeś, czyli od góry: ilu straciłeś podwładnych (Minions Lost), ilu zabiłeś agentów (Agents Killerd), ilu turystów (Tourists Killed), ilu agentów uwięziłeś (Agents Imprisoned), ile misji czy też aktów niesławy wykonałeś (Acts of Infamy Completed) i wreszcie - ile przesłuchań wykonałeś (Interrogations);

3 - wyżej opisane okienko przechodzi w dokładne statystyki dotyczące pieniędzy. Pod Income pokazane masz ile pieniędzy przychodzi ci co 60 sekund (taka sama tabelka jest w oknie światowej dominacji). Total Acquired oznacza liczbę pieniędzy, którą zdobyłeś podczas całej gry, a Total Spent - całkowitą sumę wydanych pieniędzy;

4 - tutaj pokazane masz ilu podwładnych typu militarnego (Military), naukowego (Science) i cywilnego (Social) posiadasz. Other oznacza liczbę robotników. Kolumna po lewej pokazuje liczbę podwładnych przebywających na wyspie, natomiast ta po prawej - podwładnych na świecie;

5 - koło przedstawia stosunek podwładnych typu zwykłego, naukowego, militarnego i cywilnego. Kolory odpowiadają nazwom typów podwładnych po prawej;

6 - ta tabela pokazuje średnią statystyk wszystkich twoich podwładnych. Od góry są to zdrowie (Health), lojalność (Loyalty), spryt (Smarts), uwaga (Attention) i wytrzymałość (Endurance);

7 - ostatnia tabelka przedstawia ilu podwładnych lub przyjaciół (Friends), wrogów (Foes) przebywa na wyspie. Pokazuje także liczbę zdobytych na misjach łupów (Loot Acquired).

Lista przydatnych skrótów klawiszowych

Te skróty to są domyślne ustawienia klawiszowe. Można je zmienić w menu.

Ctrl + L - włączenie menu "Load Save";

F5 - szybkie zapisanie gry (Quicksave);

F8 - szybkie załadowanie gry (Quickload);

F12 - ściągnięcie obrazka;

P - zatrzymanie gry.