Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Evil Genius - poradnik do gry

Evil Genius - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

Evil Genius: Sterowanie - wyspa poradnik Evil Genius

W tym rozdziale zawarte są opisy podstaw sterowania grą, interfejsu i innych rzeczy, które do grania w Evil Genius są niezbędne. Podzielone są na tematycznie podrodziały, aby każdy bez problemu mógł szybko znaleźć to, co go konkretnie interesuje.

Sterowanie kamerą

To jedna z najważniejszych rzeczy. Kamerę przesuwamy za pomocą strzałek (strzałka lewa przesuwa kamerę w lewo, i tak dalej). Przybliżamy na dwa sposoby: albo za pomocą rolki, albo przytrzymując SHIFT i strzałkę górną lub dolną. Obracamy podobnie - albo przytrzymując środkowy przycisk myszki i ruszając nią w lewo lub prawo, albo za pomocą SHIFTu i lewej lub prawej strzałki.

Interfejs

Poniżej znajduje się obrazek głównego interfejsu, jaki będzie widoczny przez większość czasu gry.

1 - ten przycisk włącza menu główne, tam możemy m - Evil Genius: Sterowanie - wyspa - Evil Genius - poradnik do gry

1 - ten przycisk włącza menu główne, tam możemy m.in. ustawić opcje (Options) i wgrać lub zapisać grę (Load Save), można także wyjść z obecnej;

2 - tutaj pokazane masz, jak dużo posiadasz energii, którą produkują generatory (zielone górne pole), oraz jak dużo tej energii zużywasz (dolne, pomarańczowe pole);

3 - kliknij na ten przycisk, a zostaniesz przeniesiony do ekranu z celami misji (opis w rozdziale "Pozostałe opcje sterowania");

4 - kliknij na ten przycisk, a zostaniesz przeniesiony do ekranu ze statystykami (opis w rozdziale "Pozostałe opcje sterowania");

5 - jest to pasek z komunikatami. Są tu też informacje o aktualnej sytuacji;

6 - informacja o stanu Twojego konta;

7 - przycisk rozsuwający listę komunikatów wyświetlanych w punkcie 5;

8 - tu możesz wybrać trzy opcje: zielone pole to zwykły tryb działania; alarm żółty sprawia, że twoi podwładni uzbroją się w broń, dzięki czemu będą efektywniejsi w walce, lecz wzbudzi to niepokój turystów; alarm czerwony nakaże podwładnym biegać, szukać i eksterminować przeciwników, lecz wtedy podwładni porzucą wszystkie inne zajęcia;

9 - ten przycisk włącza encyklopedię, gdzie wszystko o Evil Genius jest opisane;

10 - kliknij na ten przycisk, a zostaniesz przeniesiony do ekranu światowej dominacji (opis w kolejnym rozdziale);

11 - kliknij na ten przycisk, a zostaniesz przeniesiony do ekranu badań (patrz rozdział "Badania naukowe");

12 - kliknij na ten przycisk, a zostaniesz przeniesiony do ekranu rekrutacji (patrz rozdział "Podwładni);

13 - ten licznik pokazuje, ilu masz najemników;

14 - kliknięcie na ten przycisk wycentruje ekran na najemniku, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem wybierze najemnika, lecz nie wycentruje ekranu;

15 - kliknięcie na ten przycisk wycentruje ekran na geniuszu zła, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem wybierze geniusza, lecz nie wycentruje ekranu;

16 - licznik ten pokazuje, ilu masz wszystkich podwładnych;

17 - jest to mini-mapa, gdzie błękitnymi kropkami oznaczeni są Twoi podwładni, różowymi - turyści, a czerwonymi - przeciwnicy.

Pomieszczenia i obiekty

Kolejna niezbędna rzecz to stawianie pomieszczeń i obiektów. Lista obiektów i pomieszczeń (oraz ich cen, przeznaczenia itp.) znajduje się w jednym z następnych rozdziałów. Tu natomiast podam sposób ich budowania i stawiania. Pierwszą i najważniejszą rzeczą są pieniądze - nie możesz postawić pomieszczenia lub kupić obiektu, jeśli nie masz wystarczającej ilości gotówki. Możesz jednak "zaplanować" pomieszczenie lub obiekt i zrealizować je, jak już pieniążki będą na koncie (o tym za chwilę).

Po pierwsze kliknij prawym przyciskiem myszy na teren. Pokaże się z lewej menu, gdzie możesz wybrać rodzaj pomieszczenia, jaki chcesz zbudować. Wybierz jakieś i potem za pomocą lewego przycisku myszki nakreśl kształt pomieszczenia (jeśli przytrzymasz przycisk, to możesz narysować w ten sposób prostokątne pomieszczenie). Prawym przyciskiem w ten sam sposób anulujesz to, co dotychczas "narysowałeś". Kiedy już narysujesz pomieszczenie, możesz wybrać dwie opcje z lewej: albo je anulować (ikonka z przekreślonym młotkiem) albo rozkazać budować (ikonka ze strzałką). Do pomieszczenia "przyleci" ikona ze sznurkiem. Potem pokaże się kilka ikonek, widocznych na obrazku poniżej.

Ikona 1 sprawia, że będziesz mógł ponownie zaplanować pomieszczenie (a to, które dotychczas narysowałeś nie zniknie), natomiast 2 anuluje pomieszczenie - Evil Genius: Sterowanie - wyspa - Evil Genius - poradnik do gry

Ikona 1 sprawia, że będziesz mógł ponownie zaplanować pomieszczenie (a to, które dotychczas narysowałeś nie zniknie), natomiast 2 anuluje pomieszczenie. Ikona 3 rozkazuje je budować (możesz także kliknąć na ikonę ze sznurkiem, ponowne kliknięcie zatrzymuje budowę pomieszczenia). 4 i 5 pozwalają ci ustawiać pułapki i obiekty (włączają odpowiednie listy po lewej, jak to było z pomieszczeniami), jednak będą mogły one być postawione dopiero wtedy, gdy pomieszczenie zostanie zbudowane. Możesz przytrzymać SHIFT aby stawiać te same kopie obiektów, by ułatwić sobie zadanie (obiekty obracasz prawym przyciskiem myszy). Nie musisz jednak od razu umieszczać pułapek i obiektów. Jeśli wybudujesz pomieszczenie i klikniesz nań prawym przyciskiem myszy, ukażą się następujące ikony:

Lewa niszczy pomieszczenie (niektórych pomieszczeń nie można zniszczyć, np - Evil Genius: Sterowanie - wyspa - Evil Genius - poradnik do gry

Lewa niszczy pomieszczenie (niektórych pomieszczeń nie można zniszczyć, np. skarbca (Strongroom) - musisz mieć przynajmniej jedno). Środkowa ikona wyświetla listę przedmiotów, prawa - pułapek do postawienia. Stawianie ich odbywa się w analogiczny sposób jak opisano powyżej. Stawiając przedmioty miej na uwadze to, aby podwładni mieli do nich dostęp (pole ze śladami butów musi być tam, gdzie nie ma nic innego - przedmiotu, lub ściany). Kiedy przedmiot będzie gotowy, kliknięcie na nim prawym przyciskiem sprawi, że pojawią się poniższe ikonki:

Lewa ikona niszczy dany przedmiot (chyba że nie można tego zrobić - popatrz na okno z komunikatami, a dowiesz się dlaczego) - Evil Genius: Sterowanie - wyspa - Evil Genius - poradnik do gry

Lewa ikona niszczy dany przedmiot (chyba że nie można tego zrobić - popatrz na okno z komunikatami, a dowiesz się dlaczego). Środkowa pokazuje podwładnego, który obsługuje obiekt lub się nim zajmuje, a prawa - przesuwa obiekt (musisz tylko potem wskazać nową lokację).

Wydawanie rozkazów

Nie możesz wydawać rozkazów swoim podwładnym oprócz geniusza zła i najemników. Nimi możesz bezpośrednio kierować, np. kazać im gdzieś iść. Lewym przyciskiem myszy wybierasz postać, ponowne kliknięcie (np. na teren) anuluje wybranie postaci. Prawym wydajesz rozkazy - np. każesz najemnikowi zła gdzieś iść lub zaatakować (jeśli klikniesz na przeciwnika).

Inne rozkazy są związane z postaciami, nad którymi nie masz bezpośredniej kontroli - najlepiej kliknąć na takim delikwencie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać spośród ikonek odpowiedni rozkaz. Można też wydawać rozkazy dotyczące swoich jednostek - wtedy tło ikonek zmienia się z czerwonego na zielony.

Ikony opisane są po kolei od lewej - Evil Genius: Sterowanie - wyspa - Evil Genius - poradnik do gry

Ikony opisane są po kolei od lewej. Pierwsza to anulowanie rozkazu. Druga - rozkaz uśmiercenia celu (atakowany jest współczynnik zdrowia). Trzecia - rozkaz ogłuszenia celu (zostaje on potem zabrany do więzienia, o ile takowe posiadasz w swojej bazie, atakowany współczynnik to wytrzymałość). Ostatnia to osłabienie celu (atakowane współczynniki - lojalność, spryt i uwaga). Gdy wybierzesz jeden z tych rozkazów, nad daną postacią pojawi się odpowiednia ikonka ze sznureczkiem. Jeśli przytrzymasz CTRL przy oznaczaniu agenta z grupy, to takie samo oznaczenie dostaną jego koledzy. Przydatne, jeśli chcesz szybko zabić całą grupę agentów.

Statystyki postaci i obiektów

Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem na jakiejkolwiek postaci uaktywni jej okno właściwości. Tak samo jest z obiektami, jednak mają one mniej właściwości - Wear oznacza "zdrowie" danego obiektu (np. podpalony obiekt powoli traci zdrowie) oraz Heat, czyli "gorąco" jakie wydziela (np. worki z ciałem czy drogocenne przedmioty mogą wzbudzić podejrzenie we wrogich agentach). Różne przedmioty mają różne opcje, jakie - zależy to od konkretnego przedmiotu (i zostało opisane w dziale "Pomieszczenia i obiekty"). Wszystkie postacie - podwładni, agenci, najemnicy, super-agenci i turyści - mają pięć statystyk, odpowiadających za co innego. Po podwójnym kliknięciu na daną postać w oknie po prawej pokażą się jej dokładne statystyki. Opis statystyk podwładnych i najemników znajduje się w odpowiednich działach, natomiast pozostałych postaci - w dziale "Agenci, super-agenci i turyści".

Możliwości geniusza

Geniusz mało potrafi, ale kilka jego czynności może być przydatnych. Po pierwsze, może zabijać podwładnych na oczach innych, aby podnosić ich lojalność. Po drugie, może wskazywać obiekty lub pomieszczenia, które mają być obsługiwane / postawione / wybudowane jako pierwsze (w obu tych przypadkach klikasz po prostu prawym przyciskiem myszy na cel). Jeśli złapiesz natomiast jakiegoś super-agenta i zaczniesz go torturować, to twój geniusz może śmiać się z niego - wystarczy go tylko odpowiednio blisko postawić. Dzięki temu uzyskasz kilka punktów złej sławy (jednak i tak lepiej jest złej sławy nie otrzymywać, bo później to jej nadmiar może być problemem, a nie brak). Wyśmiewanie się pokazane jest na poniższym obrazku:

1 - Evil Genius: Sterowanie - wyspa - Evil Genius - poradnik do gry