Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp

Manor Lords - poradnik do gry

Manor Lords - poradnik do gry

SPIS TREŚCI

Manor Lords: Budynki - jak ulepszać? Manor Lords poradnik, porady

Ta strona poradnika wprowadzającego do Manor Lords powie Wam wszystko o ulepszaniu budynków. Szczególnie o rozwoju burgage plot (działek mieszczańskich / domów).

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2022

Na poniższej stronie poradnika wprowadzającego do Manor Lords omówimy kwestie ulepszania budynków, ze szczególnym uwzględnieniem burgage plot. Są to działki mieszczańskie pełniące rolę domów.

Informacje zebrane w tym poradniku wprowadzającym do Manor Lords zostały pozyskane na podstawie dema udostępnionego w ramach Steam Next Fest 2022. Są one aktualne na dzień 5 października 2022 r.

Burgage plot (działki mieszczańskie, domy)

Burgage plot to rodzaj domu razem z "ogrodem". Możecie sami ustalić wielkość terenu takiego budynku i jego podwórka. W nich mieszkają Wasi mieszkańcy. Można go ulepszać na 2 sposoby.

Dobudówki (Extensions)

Jeżeli przeznaczycie odpowiednio duży teren na stworzenie burgage plot (poznacie to po krzyżyku podczas planowania budowli), będziecie mogli skorzystać z opcji extension - Manor Lords: Budynki - jak ulepszać? - Manor Lords - poradnik do gry

Jeżeli przeznaczycie odpowiednio duży teren na stworzenie burgage plot (poznacie to po krzyżyku podczas planowania budowli), będziecie mogli skorzystać z opcji extension.

Pozwoli ona na stworzenie dobudówki. Za odpowiednią ilość surowców będziecie mogli ulepszyć budynek, aby produkował jedzenie. Odbędzie się to niestety kosztem regularnej pracy mieszkańca - będzie miał na nią mniej czasu.

Ulepszanie budynku (upgrade)

Burgage plot można również ulepszyć na 2 lvl - Manor Lords: Budynki - jak ulepszać? - Manor Lords - poradnik do gry

Burgage plot można również ulepszyć na 2 lvl. Należy jednak najpierw spełnić szereg wytycznych. Możecie je zaobserwować u dołu ramki z informacjami o budynku. Wszystkie zaznaczone na czerwono i zielono romby symbolizują potrzeby mieszkańców, które należy spełnić, zanim będzie można zwiększyć poziom domu. Warto podkreślić, że pola czerwone są połączone z minimum życiowym i niespełnienie tych potrzeb będzie się wiązało z niezadowoleniem, a nawet śmiercią, Waszych obywateli. Białe kropki oznaczają wypełnienie danego warunku.

Należy pamiętać, że sam fakt posiadania surowców, nie oznacza, że trafią do mieszkańców. W tym pomocny może się okazać market (market area) oraz różne stragany (stalls).

Potrzeby, które musicie spełnić aby ulepszyć Burgage plot:

  1. Food - symbolizuje rodzaje jedzenia, jakie są w danej chwili dostępne. Dla lepszej dystrybucji tego surowca zainwestujcie w Food stall i pracownika, który będzie go zaopatrywał.
  2. Clothing - do tej kategorii zaliczają się wszystkie materiały, z których można zrobić ubranie.
  3. Entertainment - musicie wybudować tawernę i zaopatrzyć ją w Ale.
  4. Faith - postawcie kościół.
  5. Water - aby zaopatrzyć mieszkańców w wodę potrzebujecie studni.
  6. Fuel - konieczne jest zaopatrzenie Waszych mieszczan w opał.

W wersji demo gry niestety nie ma sensu rozbudowywać Burgage plot, z powodu ograniczonej liczby zaimplementowanych mechanik. Jedynym powodem może być chęć wykonania jednego z zadań początkowych - Comforts and Conveniences.

Inne budynki

Niestety w wersji demo Manor Lords większość budynków nie da się ulepszyć, bądź funkcja ta jest zablokowana - Manor Lords: Budynki - jak ulepszać? - Manor Lords - poradnik do gry

Niestety w wersji demo Manor Lords większość budynków nie da się ulepszyć, bądź funkcja ta jest zablokowana. Poza Burgage plot można jednak jeszcze usprawnić Granary (spichlerz). Pozwoli to zwiększyć jego pojemność. Przy tej konstrukcji wystarczy jednak posiadać 3 sztuki drewna (timber) i nacisnąć odpowiedni przycisk na karcie budynku.