Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Pillars of Eternity - poradnik do gry

Pillars of Eternity - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI
Mapa świata - Pillars of Eternity
Mapa świata - Pillars of Eternity
Powiększ mapę

Pillars of Eternity: Świat gry - opis poradnik Pillars of Eternity

Opis świata

Jak wspomniano we wstępie, Project Eternity otworzy przed nami podwoje klasycznego świata fantasy, pełnego magii, bogów i przedziwnych stworzeń, choć będącego na poziomie technologicznym porównywalnym z późnym średniowieczem (przez co mamy tu na przykład pierwsze egzemplarze broni palnej). Innymi słowy, kto grał w tytuły pokroju Baldurs's Gate czy Neverwinter Nights (albo przynajmniej zna Forgotten Realms), powinien poczuć się jak w domu.

Mimo że udostępniono już mapę krainy, w której zostanie osadzona akcja Project Eternity, o uniwersum wiemy jeszcze stosunkowo niewiele - nie sprecyzowano nawet, jaką część przedstawionych obszarów będziemy mogli odwiedzić podczas rozgrywki. Niemniej, postaramy się przytoczyć najważniejsze spośród ujawnionych dotąd informacji.

Rys geopolityczny

Jak widać na załączonej mapie, świat gry z zachodu jest ograniczony przez bezkresne morze z wypiętrzonymi gdzieniegdzie wyspami, natomiast na wschodzie mamy nieprzebyte pustkowia i góry. Serce kontynentu zajmuje prastara puszcza, kryjąca ruiny cywilizacji, której twórcy zniknęli na milenia przed powstaniem państw obecnie zajmujących ten obszar. Kraina reprezentuje środowisko charakterystyczne dla obszarów strefy umiarkowanej, ochładzając klimat wraz z przesuwaniem się na południe.

A oto najważniejsze krainy i organizmy polityczne tego uniwersum:

  • Aedyr Empire - silna i ekspansywna monarchia dziedziczna, która, choć jej ośrodek władzy nie jest zlokalizowany na kontynencie będącym areną wydarzeń w grze, nieustannie utrzymuje znaczące wpływy wzdłuż wybrzeża, próbując sięgnąć w głąb lądu, ku ruinom Eir Glanfath. Wywiera przy tym delikatne naciski, ukierunkowane na dwóch koloniii, które wywalczyły niepodległość: Free Palatinate of Dyrwood oraz Penitential Regency of Readceras. Aedyr Empire powstało wskutek zespolenia na drodze pokojowej ludzkiego Aedyr Kingdom i elfiego państwa Kulklin - sprawia to, że obie rasy żyją i rządzą wspólnie (zdarzają się nawet elfio-ludzkie związki, zwane Haemneg).
  • Free Palatinate of Dyrwood - jedna z dwóch kolonii, które Aedyr Empire posiadało na obszarze będącym miejscem akcji gry. Zajmuje ona puszczę Dyrwood, porastającą znaczną część kontynentu. Kraj uzyskał niezależność w wyniku dwóch konflliktów, mających na celu powstrzymanie imperium przed profanowaniem świętych ruin Eir Glanfath: Wojny Pękniętego Kamienia (Broken Stone War) i Wojny Czarnych Drzew (War of the Black Trees). Mimo tak burzliwej przeszłości, wyswobodzona kolonia ma obecnie raczej poprawne stosunki z Aedyr Empire, utrzymując na przykład kontakty handlowe. Na społeczeństwo Free Palatinate of Dyrwood składa się mieszanina wielu ras, takich jak ludzie, elfy, krasnoludy czy orlanie. Przywódcą tego państwa jest książę Admeth Hadret, sprawujący władzę ze stolicy w portowym Defiance Bay.
  • Penitential Regency of Readceras - drugi kraj, będacy pierwotnie zamorską kolonią, który zdołał wyrwać się spod zwierzchności Aedyr Empire. Wyzwolenie przyszło wraz z postacią Waidwena, chłopa, który po domniemanym objawieniu mu się boga światła, Eothasa, poprowadził mieszkańców do walki. Powstało wówczas wolne państwo, którego teokratyczna władza w osobie Waidwena postawiła sobie za cel wyplenienie herezji i zasianie w całej krainie wiary w Eothasa. W ten sposób doszło do Wojny Świętych (Saint's War) między Penitential Regency of Readceras a Free Palatinate of Dyrwood, zakończonej śmiercią przywódcy pierwszego z tych krajów w roku 2819 (na cztery lata przed rozpoczęciem gry).
  • Eir Glanfath - pradawne elfickie królestwo, po którym zostały właściwie tylko monumentalne i pełne niebezpieczeństw ruiny, istniejące w takim stanie już w czasach, kiedy kontynent zasiedlali prekursorzy Aedyr Empire i Vailian Republics. Choć ogólny poziom cywilizacyjny członków tego elfickiego szczepu nie był ogromnie wysoki (co najmniej część z nich wiodła koczownicze życie), udało im się dokonać w pewnych dziedzinach osiągnięć, nad których znaczeniem myśliciele głowią się po dziś dzień.
  • Vailian Republics - federacja niezależnych państw-miast, zlokalizowana w południowej części kontynentu, na którym toczy się akcja Project Eternity. Jej mieszkańcy (ludzie i mniej liczne krasnoludy) są znani jako przedsiębiorczy kupcy i umiejętni żeglarze. Charakterystyczną cechą tego państwa jest popieranie niewolnictwa, wyrażające się chociażby w porywaniu cudzoziemców celem uczynienia z nich taniej siły roboczej na statkach kupieckich. Wśród miast składających się na Vailian Republics można wyróżnić między innymi Ancenze, Ozię, Revuę, Selonę i Spirento.
  • Naasitaq - mroźna wyspa na dalekim południu. Jest ona zamieszkana w znacznej mierze przez arktyczne krasnoludy (Boreal dwarves), które nawiązują okazjonalne kontakty z elfami, wpływającymi karawanami na okoliczne wody.
  • Rauatai - kraina na dalekiej północy. Dominującą część jej mieszkańców stanowi rasa aumaua, poziomem technologicznym dorównująca w tym rejonie Aedyr Empire.