Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca

Prison Architect - poradnik do gry

Prison Architect - poradnik do gry

SPIS TREŚCI

Budżet w Prison Architect | Struktura gry Prison Architect poradnik

Zakładkę finansów [Finance] (1) można znaleźć w oknie raportów (2) w prawym dolnym rogu ekranu (screen powyżej) - Budżet w Prison Architect | Struktura gry - Prison Architect - poradnik do gry

Zakładkę finansów [Finance] (1) można znaleźć w oknie raportów (2) w prawym dolnym rogu ekranu (screen powyżej). Staje się ona aktywna po zatrudnieniu księgowej. Wówczas włączony zostaje również wskaźnik bilansu dziennego (3), znajdujący się u góry ekranu. O ilości posiadanych pieniędzy informuje zaś okno balansu bankowego (4).

W zakładce finansów podsumowane są najważniejsze informacje dotyczące przychodów i strat generowanych przez nasze więzienie. Rozliczenie następuje każdego dnia, dokładnie o północy.

Na finanse ośrodka wpływają:

  • Grant federalny - stała suma 1500$, otrzymywana za sam fakt posiadania więzienia;
  • Grant za ilość więźniów - za każdego więźnia obecnego w więzieniu otrzymujemy 100$ dziennie;
  • Pensje dla robotników - każdy zatrudniony przez nas robotnik kosztuje 100$ dziennie;
  • Pensje dla administracji - dyrektor, szef straży, brygadzista, psycholog, księgowa oraz prawnik kosztują po 200$ dziennie (od głowy);
  • Pensje dla obsługi - kucharzom, pielęgniarkom, sprzątaczom i ogrodnikom trzeba płacić po 100$;
  • Jedzenie - koszt jest tym większy, im więcej więźniów musimy wyżywić i im lepsze posiłki przyrządzamy. Jakość dań można ustalić w zakładce reżimu.

Uwaga! W podsumowaniu zawartym w oknie finansów nie znalazła się informacja dotycząca zysków ze sprzedaży tablic rejestracyjnych [Licence Plate] wytwarzanych w Warsztacie. Eksport towarów tego typu generuje nieraz kilkutysięczne zyski, co należy uwzględnić w każdym biznesplanie.

Czasami nie jest łatwo dobrze zbalansować budżet ośrodka. - Budżet w Prison Architect | Struktura gry - Prison Architect - poradnik do gry
Czasami nie jest łatwo dobrze zbalansować budżet ośrodka.

Aby nie zbankrutować, musimy utrzymywać pozytywny bilans finansowy - czyli generować więcej zysków, niż strat. Finanse można modyfikować na wiele różnych sposobów: zwalniając członków personelu, budując nowe warsztaty, przyjmując dodatkowych więźniów lub wypełniając specjalne granty z zakładki grantów. Każdy z tych sposobów jest dobry, ale decyzje należy podejmować z rozwagą - zwolnienie zbyt dużej ilości pracowników zaowocuje chaosem w ośrodku, a przyjęcie zbyt wielu więźniów na raz wiąże się z zamieszkami oraz dodatkowymi problemami. Dlatego zmiany trzeba wprowadzać powoli i z wyczuciem.