Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca

Prison Architect - poradnik do gry

Prison Architect - poradnik do gry

SPIS TREŚCI

Biurokracja w Prison Architect | Struktura gry Prison Architect poradnik

Biurokracja pełni w grze Prison Architect podobną rolę, co drzewko technologii w innych strategiach. Poznawanie nowych technik biurokratycznych pozwala na odblokowywanie kolejnych pomieszczeń, przedmiotów i członków personelu, a tym samym w odczuwalny sposób usprawnia działanie więzienia. Zakładka biurokracji, znajdująca się w dolnej części interfejsu (screen poniżej) staje się aktywna dopiero po zatrudnieniu dyrektora [Warden].

Głównym celem dyrektora jest wynajdowanie podstawowych technik biurokratycznych, czyli: ochrony [Security], finansów [Finance], utrzymania [Maintainance], zdrowia psychicznego [Mental Health], opieki zdrowotnej [Health], oraz prawa [Legal] - Biurokracja w Prison Architect | Struktura gry - Prison Architect - poradnik do gry

Głównym celem dyrektora jest wynajdowanie podstawowych technik biurokratycznych, czyli: ochrony [Security], finansów [Finance], utrzymania [Maintainance], zdrowia psychicznego [Mental Health], opieki zdrowotnej [Health], oraz prawa [Legal]. Stają się one dostępne zaraz po zatrudnieniu tego pracownika, ale do ich opracowania potrzebne są pieniądze oraz czas (dokładnie 6 h na każdy "przepis"). Widać to na screenie poniżej.

Każda z wymienionych technik pozwala na wynajęcie dodatkowego specjalisty: szefa straży, księgowej, brygadzisty, psychologa, pielęgniarki lub prawnika - Biurokracja w Prison Architect | Struktura gry - Prison Architect - poradnik do gry

Każda z wymienionych technik pozwala na wynajęcie dodatkowego specjalisty: szefa straży, księgowej, brygadzisty, psychologa, pielęgniarki lub prawnika. Pełny opis tych postaci znalazł się w rozdziale Obsługa, natomiast poniżej umieszczono tabelę objaśniającą działanie poszczególnych biurokracji.

Nazwa

Odpowiedzialny

urzędnik

Koszt

Działanie

Ochrona [Security]

Dyrektor [Warden]

500$

Pozwala na zatrudnienie szefa straży [Chief], odpowiedzialnego za wynajdywanie technik dotyczących ochrony.

Rozlokowanie [Deployment]

Szef straży [Chief]

1500$

Udostępnia opcję rozlokowania w dolnej części interfejsu (patrz: Rozlokowanie). Umożliwia rozmieszczenie strażników w więzieniu oraz zagonienie więźniów do pracy w wybranych pomieszczeniach.

Kontrabanda [Contraband]

Szef straży [Chief]

1000$

Pozwala na odblokowanie zakładki kontrabanda w oknie raportów oraz otwiera dostęp do nowej opcji w dolnym menu. Patrz rozdział: Kontrabanda.

Polityka więzienia [Prison Policy]

Szef straży [Chief]

1000$

Odblokowuje zakładkę polityki [Policy] w oknie raportów, a tym samym pozwala na regulację kar. Patrz rozdział: Polityka więzienia.

Patrole [Patrols]

Szef straży [Chief]

1000$

Pozwala na ustalanie tras patroli w oknie Rozlokowania.

Kamery [Cctv]

Szef straży [Chief]

2000$

Otwiera dostęp do kamer [Cctv] oraz monitorów [Cctv Monitor]

Psy [Dogs]

Szef straży [Chief]

1000$

Umożliwia utworzenie psiarni i wynajęcie psich treserów.

Finanse [Finance]

Dyrektor [Warden]

500$

Pozwala na zatrudnienie księgowej [Accountant], która zajmuje się finansami więzienia

Wykup ziemi [Land Expansion]

Księgowa [Accountant]

1000$

Umożliwia kupowanie nowych terenów pod zabudowę

Utrzymanie [Maintainance]

Dyrektor [Warden]

500$

Pozwala na zatrudnienie brygadzisty [Foreman], który dba o czystość więzienia i zagania więźniów do pracy.

Sprzątanie [Cleaning]

Brygadzista [Foreman]

2000$

Udostępnia dozorcę [Janitor], który zamiata podłogi w więzieniu.

Ogrodnictwo [Grounds Keeping]

Brygadzista [Foreman]

2000$

Umożliwia zatrudnienie ogrodnika [Gardener], który dogląda drzew i trawników rosnących na terenie więzienia.

Praca więźniów [Prison Labour]

Brygadzista [Foreman]

1000$

Dzięki temu przepisowi możliwe staje się zatrudnienie więźniów w warsztacie, pralni, kuchni lub przy zamiataniu korytarzy.

Klonowanie [Clone]

Brygadzista [Foreman]

1500$

Obecnie nie działa.

Zdrowie psychiczne [Mental Health]

Dyrektor [Warden]

500$

Pozwala na zatrudnienie psychologa [Psychologist], który otwiera dostęp do zakładki potrzeb [Needs] w oknie raportów (patrz: Potrzeby więźniów).

Opieka zdrowotna [Health]

Dyrektor [Warden]

500$

Umożliwia zatrudnienie pielęgniarki [Doctor], która leczy rannych więźniów oraz członków personelu.

Prawo [Legal]

Dyrektor [Warden]

500$

Pozwala na zatrudnienie prawnika, który obecnie nie pełni żadnej roli.

Zmniejszenie wyroku [Reduce Penalty]

Prawnik [Lawyer]

5000$

10000$

20000$

50000$

100000$

Obecnie nie działa