Regulamin Główny Regulamin Forum Regulamin Abonamenty Regulamin SMS Polityka Cookies

Regulamin płatności SMS na GRY-OnLine

§ 1. Postanowienia ogólne:

 1. Dostawcą usługi SMS jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie 00-103, przy ul. Królewska 16, przy czym usługa realizowana jest na potrzeby innych podmiotów, które są współorganizatorami Serwisu.
 2. W ramach Serwisu oferowana jest usługa polegająca na przyjmowaniu od klientów wiadomości SMS z określonymi kodami odpowiadającymi usługom oferowanym przez Współorganizatorów.
 3. Czas trwania Serwisu jest nieokreślony.
 4. Serwis dostępny jest dla klientów na terenie całego kraju.
 5. Korzystać z Serwisu może każda osoba fizyczna, która uprawniona jest do użytkowania telefonu w sieci komórkowej (T-Mobile, Heyah, Tak Tak, Plus, Simplus, Sami Swoi, 36.6, Orange, Orange Music, Orange POP, Nowe Orange Go, Play, mBank mobile, myAvon, MNI, Mobilking, Carrefour Mova, ASTER Sp. z o.o, Cyfrowy Polsat, Netia, tuBiedronka, GaduAIR.).
 6. W SMS-ie uczestnik nie podaje żadnych danych osobowych, a identyfikacja klientów Serwisu będzie dokonywana jedynie w oparciu o numer telefonu, z którego wysłano SMS (numer MSISDN).

§ 2. Główne zasady Serwisu

 1. Korzystać z Serwisu może osoba, która wyśle w okresie funkcjonowania Serwisu SMSa o określonej treści pod numer Premium 7136, 7355, 7636, 77464 lub 7936 z telefonu komórkowego, do użytkowania którego jest uprawniona (opłata za wysłanie SMSa 1,23 zł dla numeru 7136, 3,69 zł dla numeru 7355, 7,38 zł dla numeru 7636, 8,61 dla numeru 77464 i 11,07 zł dla numeru 7936 we wszystkich sieciach telefonii komórkowej).
 2. W odpowiedzi system będzie wysyłał kod dostępowy upoważniający do skorzystania z usługi odpowiadającej przysłanej przez użytkownika komendzie. Każdy kod dostępowy będzie wykorzystywany w usłudze tylko jeden raz.
 3. Kody dostępowe do usługi będą 6-cio znakowe zawierające małe litery alfabetu łacińskiego i cyfry.
 4. Kod dostępowy ważny jest przez 90 dni od daty zamówienia przez użytkownika.
 5. Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu dostępowego. W przypadku błędnie wpisanej treści SMS, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.
 6. Użytkownik może przerwać korzystanie z usługi i wznowić je w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia kodu pod warunkiem, że w momencie wprowadzenia kodu był zalogowany na wortalu GRY-Online
 7. Korzystanie przez użytkownika z materiałów i treści udostępnionych w ramach serwisu SMS odbywa się w oparciu o
  Regulamin Główny Serwisu GRY-ONLINE lub w oparciu o o inne zasady licencyjne wskazane w stosownych hiperłączach
 8. Numer telefonicznej infolinii dla klientów GRY-OnLine S.A. 12 626 12 50 w.22

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Obsługi SMS Operatorów, jak również za przypadki wysyłania zgłoszeń przez osoby nieuprawnione.
 2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez osobę, korzystającą z Serwisu, z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało wysłane zgłoszenie.
 3. Reklamacje działania Serwisu można składać pod adresem e-mail: uwagigry-online.pl
 4. Wysyłając zgłoszenie do Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Głównego oraz Przepisów szczególnych Serwisu GOL, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 08 stycznia 2014 roku.